Itálie

Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES
2005/24/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o jmenování italského člena Hospodářského a sociálního výboru
2005/17/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování italským členem a italským náhradníkem Výboru regionů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret
Zavřít
MENU