Předpisy EU - rok 2024

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1086 ze dne 11. dubna 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1084 ze dne 6. února 2024, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1064 ze dne 9. dubna 2024 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých alkylfosfátových esterů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1061 ze dne 10. dubna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o bezpečnou výměnu údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu a přístup k prohlášení o shodě pouze pro čtení, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/133
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1060 ze dne 26. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření týkající se platýse obecného ve Skagerraku a Kattegatu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1058 ze dne 10. dubna 2024 o obnovení povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae DSM 33700 jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat, prasnice produkující mléko a nosnice, o změně podmínek povolení a o povolení nových použití uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechny prasatovité (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 1206/2012, (EU) 2020/995 a (EU) 2020/1034
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1057 ze dne 10. dubna 2024 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 7.19 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení: Nutrex N.V.)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1056 ze dne 10. dubna 2024 o povolení monosodné soli riboflavin 5'-fosfátu (vitamin B2) z Bacillus subtilis KCCM 10445 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1055 ze dne 10. dubna 2024 o povolení železnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1054 ze dne 10. dubna 2024 o povolení přípravku Weizmannia faecalis DSM 32016 jako doplňkové látky pro použití v krmivech a ve vodě k napájení pro kuřice nebo odchov všech druhů drůbeže a pro použití ve vodě k napájení pro výkrm všech druhů drůbeže, okrasné ptactvo a sající a odstavená selata prasatovitých (Suidae) (držitel povolení: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) a o změně prováděcího nařízení (EU) 2020/1755, pokud jde o podmínky povolení dotčeného přípravku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1053 ze dne 2. dubna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Wędzone jabłko sechlońskie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1052 ze dne 10. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení kalcidiolu monohydrátu na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1051 ze dne 2. dubna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (???? ????????/Meli Kissouri (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1050 ze dne 4. dubna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1048 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení bílkovinného koncentrátu z Lemna gibba a Lemna minor na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1047 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3'-sialyllaktózy produkované s využitím derivovaného kmene Escherichia coli W (ATCC 9637) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1046 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení beta-glukanu z mikrořas Euglena gracilis na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1045 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu niklu v potravinách, a kterým se mění některé odkazy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1041 ze dne 28. listopadu 2023 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/869, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1040 ze dne 27. března 2024 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) 2024/1038 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity toxinů T-2 a HT-2 v potravinách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1037 ze dne 9. dubna 2024, kterým se povoluje uvedení monosodné soli kyseliny L-5-methyltetrahydrolistové na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Nařízení Rady (EU) 2024/1034 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1033 ze dne 4. dubna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Nařízení Komise (EU) 2024/1030 ze dne 27. března 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009, pokud jde o aktualizaci seznamu provozovatelů letadel, kteří vykonávají činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1027 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny galakto-oligosacharid
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1026 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1025 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1024 ze dne 26. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ludbreški hren (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1023 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny laktitol
Nařízení Komise (EU) 2024/1022 ze dne 8. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity deoxynivalenolu v potravinách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1021 ze dne 26. března 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu prováděná na úrovni Unie (Minervois-la-Liviniere)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1020 ze dne 27. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Nařízení Rady (EU) 2024/1015 ze dne 26. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2024/257, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1004 ze dne 22. ledna 2024, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ustavením referenční laboratoře Evropské unie pro látky zlepšující vlastnosti potravin
Nařízení Komise (EU) 2024/1003 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity pro sumu 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami v počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti a ve výživě pro malé děti
Nařízení Komise (EU) 2024/1002 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity chloristanu ve fazolových luscích (Phaseolus vulgaris)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/999 ze dne 22. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abricot des Baronnies (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/997 ze dne 3. dubna 2024 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Nařízení Komise (EU) 2024/996 ze dne 3. dubna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání látek vitamin A, Alpha-Arbutin a Arbutin a některých látek s vlastnostmi, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, v kosmetických přípravcích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/994 ze dne 2. dubna 2024, kterým se stanoví provozní podrobnosti databáze výrobků zřízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/989 ze dne 2. dubna 2024 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2025, 2026 a 2027 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2023/731
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/980 ze dne 2. dubna 2024 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení: Prosol S.p.A)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/968 ze dne 21. Března 2024, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/967 ze dne 2. dubna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1996, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajského království v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/966 ze dne 21. března 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury, o změně nařízení (ES) č. 1966/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3176/94
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/965 ze dne 21. března 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/964 ze dne 21. března 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/954 ze dne 25. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2024/952 ze dne 22. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/952, 22. března 2024)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/952 ze dne 22. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/950 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602, pokud jde o datum použitelnosti a případy, kdy jsou celní orgány povinny odečíst množství uvedená v celním prohlášení od celkového povoleného množství uvedeného ve společném zdravotním vstupním dokladu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/949 ze dne 27. března 2024, kterým se stanoví jednotný formulář žádosti o náhradu a odškodnění pro cestující v železniční přepravě za zpoždění, za zmeškání přípoje a odřeknutí železničního spoje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/946 ze dne 18. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/927 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/920 ze dne 13. prosince 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se specifikace rozhodných událostí souvisejících s výkonností a kritérií pro kalibraci těchto rozhodných událostí
Nařízení Komise (EU) 2024/918 ze dne 25. března 2024, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o některé požadavky na členské státy týkající se podávání zpráv o vnitrostátních šlechtitelských programech s cílem provést výběr s ohledem na odolnost vůči přenosným spongiformním encefalopatiím
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/917 ze dne 22. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/92, pokud jde o některé požadavky na ohlašování pasivně vyloveného odpadu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/916 ze dne 26. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/17 o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/913 ze dne 15. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů a s výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/912 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/911 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správcovských společností a subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/910 ze dne 15. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcovskými společnostmi SKIPCP a výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 584/2010
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/908 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 s ohledem na počet a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/906 ze dne 14. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Araban Sarimsagi (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/905 ze dne 15. března 2024, kterým se názvu Rosalejo (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/904 ze dne 25. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Unie pro výrobky z juty a kokosových vláken
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/903 ze dne 13. března 2024, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (nařízení o interoperabilní Evropě)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/900 ze dne 13. března 2024 o transparentnosti a cílení politické reklamy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/899 ze dne 14. března 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu (Corbieres-Boutenac) na úrovni Unie
Nařízení Rady (EU) 2024/898 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/897 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), a nařízení (EU) 2023/2053, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/896 ze dne 5. prosince 2023 kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění, zajištění a doplňkového pojištění
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/895 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, pokud jde o výpočet způsobilých závazků a přechodný režim
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/894 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o hlášení událostí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/893 ze dne 22. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje tepelně ošetřená česneková šťáva jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/892 ze dne 22. března 2024, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro některé konkrétní oblasti veřejného zdraví
Nařízení Komise (EU) 2024/891 ze dne 22. března 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát v některých produktech a na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/889 ze dne 15. března 2024, kterým se opravuje nizozemské znění prováděcího nařízení (EU) 2023/2866, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o určení postupů provádění ověřování hodnot emisí CO2 a hodnot spotřeby paliva u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v provozu (ověřování v provozu)
Nařízení Komise (EU) 2024/887 ze dne 22. března 2024, kterým se mění přílohy IV, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o krmiva, uvádění na trh a dovoz do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/886 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230 a směrnice 98/26/ES a (EU) 2015/2366, pokud jde o okamžité úhrady v eurech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/885 ze dne 20. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/2782, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, pokud jde o metodu odběru vzorků pro sušené byliny, bylinné čaje (sušený výrobek), čaje (sušený výrobek) a koření v prášku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/884 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/883 ze dne 21. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/535, pokud jde o místo pro montáž druhé zadní tabulky s registrační značkou u přípojných vozidel a hmotnost systémů pro uchovávání energie, a kterým se uvedené nařízení opravuje
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/882 ze dne 18. března 2024, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/880 ze dne 14. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/879 ze dne 21. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Corylus avellana pocházející ze Spojeného království
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/878 ze dne 21. března 2024, kterým se přijímají jednotná pravidla pro velikost malých vnitřních balení veterinárních léčivých přípravků podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/877 ze dne 21. března 2024, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení statusu zanedbatelného rizika klasické klusavky v Česku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/875 ze dne 21. března 2024, kterým se přijímá seznam zkratek a piktogramů společných v celé Unii pro použití na obalech veterinárních léčivých přípravků pro účely čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/873 ze dne 30. ledna 2024 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/331, pokud jde o přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/870 ze dne 13. března 2024, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/869 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/868 ze dne 13. března 2024, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/917/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/860 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku 17ß-estradiol
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/859 ze dne 18. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky salicylan sodný podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
Nařízení Komise (EU) 2024/858 ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání nanomateriálů Styrene/Acrylates copolymer, Sodium Styrene/Acrylates copolymer, Copper, Colloidal Copper, Hydroxyapatite, Gold, Colloidal Gold, Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, Platinum, Colloidal Platinum, Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum a Colloidal Silver v kosmetických přípravcích
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/849 ze dne 12. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Komise (EU) 2024/848 ze dne 14. března 2024, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2024 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/844 ze dne 13. března 2024, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz elektrolytických oxidů manganičitých pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) 2024/843 ze dne 6. března 2024, kterým se opravuje portugalské znění příloh II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/842 ze dne 11. března 2024, kterým se znovu ukládají ochranná opatření týkající se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže a Myanmaru/Barmy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/841 ze dne 8. března 2024, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/840 ze dne 6. března 2024, kterým se od 7. března 2024 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/839 ze dne 8. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko močovina a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/836 ze dne 12. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 schvaluje základní látka hydroxid hořečnatý E528 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/835 ze dne 12. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky trinexapak, jako trinexapak-ethyl, a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/834 ze dne 5. března 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/833 ze dne 11. března 2024, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1768/95, pokud jde o odpovědnost za škody podle čl. 94 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2100/94
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/827 ze dne 4. března 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/825 ze dne 28. února 2024, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a prostřednictvím poskytování lepších informací
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/824 ze dne 8. března 2024 o povolení hořcové tinktury z Gentiana lutea L. jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/823 ze dne 28. února 2024 o mimořádných obchodních opatřeních pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení či s tímto procesem spjaté (kodifikované znění)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/822 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/821 ze dne 8. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko hydrolyzované bílkoviny a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/820 ze dne 8. března 2024, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/819 ze dne 8. března 2024 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/818 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o prodloužení dočasných mimořádných opatření týkajících se požadavků na zajištění přijímané ústředními protistranami
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/808 ze dne 29. února 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/806 ze dne 7. března 2024 o povolení borovicové tinktury z Pinus sylvestris L. jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/805 ze dne 7. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/996, pokud jde o datum použitelnosti čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/804 ze dne 7. března 2024, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/265 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Indie a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/796 ze dne 4. března 2024, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 650/2014, pokud jde o informace, které mají zveřejňovat příslušné orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/795 ze dne 29. února 2024, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) a mění směrnice 2003/87/ES a nařízení (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 a (EU) 2021/241
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/794 ze dne 5. března 2024 o povolení přípravku endo–1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii CGMCC 7.371 jako doplňkové látky pro všechny druhy ptáků a pro selata všech druhů čeledi prasatovití (Suidae) (držitel povolení: Victory Enzymes GmbH)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/793 ze dne 6. března 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2023/2180, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/792 ze dne 29. února 2024 o zřízení Nástroje pro Ukrajinu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/791 ze dne 28. února 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů, odstranění překážek vzniku služby konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za tok pokynů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/790 ze dne 28. února 2024, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/786 ze dne 6. března 2024 o povolení přípravku z tymiánového oleje, badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže (držitel povolení: Delacon Biotechnik GmbH)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/785 ze dne 5. března 2024, kterým se zavádí celní evidence dovozu nových bateriových elektrických vozidel určených pro přepravu osob, která pocházejí z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/783 ze dne 27. února 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gotlandslins (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/781 ze dne 5. března 2024 o obnovení povolení přípravku z alfa-galaktosidázy zeSaccharomyces cerevisiae CBS 615.94 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov kuřic (držitel povolení: Kerry Ingredients & Flavours Ltd.) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 237/2012 a (EU) č. 1365/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/780 ze dne 5. března 2024 o obnovení povolení přípravku endo–1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride DSM 34663 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže, snášku a odchov všech druhů drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat a kapry, o povolení uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro chov všech druhů drůbeže, odchov krůt, odchov menšinových druhů drůbeže, okrasné ptactvo, sající selata a výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení: Huvepharma NV) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) 2015/1043, (EU) 2017/1906 a (EU) 2018/327
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/778 ze dne 5. března 2024 o povolení přípravku proteázy z Bacillus licheniformis DSM 33099 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/777 ze dne 5. března 2024 o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, a L-lysin-monohydrochloridu z Escherichia coli NITE BP-02917 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/772 ze dne 4. března 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek AEROCLEAN v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/771 ze dne 29. února 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/770 ze dne 4. března 2024 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/768 ze dne 26. února 2024, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině
Nařízení Rady (EU, Euratom) 2024/765 ze dne 29. února 2024, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/764 ze dne 29. února 2024 o povolení přípravku z Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 a CNCM I-4607 a Lactococcus lactis CNCM I-4609 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/763 ze dne 29. února 2024 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 a Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/762 ze dne 1. března 2024, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/415 o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/760 ze dne 23. února 2024, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/757 ze dne 26. února 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/755 ze dne 29. února 2024, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/754 ze dne 29. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1762, pokud jde o podmínky povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/753 ze dne 23. února 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/752 ze dne 29. února 2024 o zamítnutí povolení přípravku Phaffia rhodozyma bohaté na astaxanthin (ATCC SD-5340) jako doplňkové látky pro lososy a pstruhy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/751 ze dne 11. prosince 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o orientační mapy transevropské dopravní sítě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/750 ze dne 29. února 2024 o obnovení povolení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 869/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/749 ze dne 29. února 2024 o povolení lignosulfonátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/748 ze dne 22. února 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/746 ze dne 23. února 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2024/745 ze dne 23. února 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2024/741 ze dne 20. února 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/739 ze dne 22. února 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/738 ze dne 1. března 2024, kterým se odvolává přijetí závazku v případě všech vyvážejících výrobců, mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/607 ze dne 14. dubna 2021 a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/87, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/737 ze dne 21. února 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/735 ze dne 28. února 2024, kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 – (Viejo)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/698 ze dne 19. února 2024, kterým se názvu Beira Atlântico (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/697 ze dne 19. února 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Rubicone (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/670 ze dne 26. února 2024 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Rady (EU) 2024/669 ze dne 19. února 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/636 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/635 ze dne 2. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o důkazy o celním statusu zboží Unie a některá ustanovení týkající se tranzitních režimů Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/634 ze dne 14. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o důkaz o celním statusu zboží Unie a celní formality týkající se elektronických snímačů nákladu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/625 ze dne 14. února 2024, kterým se názvu Campo de Calatrava (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/622 ze dne 22. února 2024 o seznamu zemí, u nichž se má za to, že pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES na emise v roce 2023 uplatňují program CORSIA
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/619 ze dne 14. února 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Dunántúli/Dunántúl (CHZO)) na úrovni Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/607 ze dne 15. února 2024 o praktických a provozních opatřeních pro fungování systému pro sdílení informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 (akt o digitálních službách)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/602 ze dne 14. prosince 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy v odvětví chmele, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1850/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/601 ze dne 14. prosince 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o ověřování chmele a chmelových produktů a související kontroly
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/595 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, pokud jde o regulační technické normy upřesňující závažnost nedostatků, druh shromažďovaných informací, praktické provádění shromažďování informací a analýzu a šíření informací obsažených v centrální databázi boje proti praní peněz a financování terorismu uvedené v čl. 9a odst. 2 uvedeného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/594 ze dne 20. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1629, pokud jde o seznam vymezených území pro izolaci organismu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/591 ze dne 20. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/2389, pokud jde o stanovení měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/590 ze dne 7. února 2024 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/589 ze dne 20. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1927, pokud jde o seznam vymezených území pro izolaci organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/587 ze dne 12. února 2024, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardu DZES) 8, data způsobilosti výdajů pro příspěvek z EZZF a pravidla pro změny strategických plánů SZP v souvislosti se změnami některých ekoschémat pro rok podání žádosti 2024
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/585 ze dne 8. prosince 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o zvláštní pravidla pro uvádění a označování složek aromatizovaných vinných výrobků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/584 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851, pokud jde o homogenitu podkladových expozic v jednoduchých, transparentních a standardizovaných sekuritizacích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/579 ze dne 9. února 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/577 ze dne 12. února 2024, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2024/576 ze dne 12. února 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Komise (EU) 2024/575 ze dne 7. února 2024, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/574 ze dne 15. února 2024, kterým se určují technické formáty pro podávání zpráv členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1454
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/569 ze dne 7. února 2024, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cecina de León (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/568 ze dne 7. února 2024 o poplatcích a platbách, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a (EU) 2022/123 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 a nařízení Rady (ES) č. 297/95
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/567 ze dne 14. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o používání digitálního osvědčení o původu zboží u produktů pocházejících z Brazílie a správu celních kvót (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/567, 15. února 2024)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/567 ze dne 14. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o používání digitálního osvědčení o původu zboží u produktů pocházejících z Brazílie a správu celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/566 ze dne 14. února 2024, kterým se mění příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých oblastí Německa a Španělska, pokud jde o infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), a schválení rozšíření eradikačního programu pro infekci tímto virem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/505 ze dne 7. února 2024, kterou se mění směrnice 2005/36/ES, pokud jde o uznávání odborných kvalifikací zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, kteří absolvovali odbornou přípravu v Rumunsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/493 ze dne 12. února 2024, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/492 ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o prodloužení technických opatření pro některé druhy rybolovu při dně a pelagického rybolovu v Keltském moři, v Irském moři a ve vodách západně od Skotska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/491 ze dne 30. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o prodloužení zvláštních technických opatření týkajících se růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) v podoblastech ICES 6 až 8
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/490 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/483 ze dne 5. února 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/482 ze dne 31. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881, pokud jde o přijetí evropského systému certifikace kybernetické bezpečnosti založeného na společných kritériích (EUCC)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/456 ze dne 7. února 2024, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2023 do 30. března 2024 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/455 ze dne 2. února 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2024/287 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guatemale
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/453 ze dne 5. února 2024 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/452 ze dne 1. února 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Nařízení Komise (EU) 2024/451 ze dne 5. února 2024, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro nikotin v některých produktech a na jejich povrchu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/450 ze dne 26. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví minimální prvky, jež má obsahovat plán reorganizace činnosti, a kritéria, která musí být splněna pro jeho schválení orgánem příslušným k řešení krize
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/445 ze dne 29. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aydin Memecik Zeytinyagi (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/443 ze dne 29. ledna 2024, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Queijo de Azeitao (CHOP))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/436 ze dne 20. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 stanovením pravidel provádění auditů pro velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/436, 2. února 2024)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/436 ze dne 20. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 stanovením pravidel provádění auditů pro velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/434 ze dne 5. února 2024 o opatřeních proti usídlení a šíření organismu Agrilus planipennis Fairmaire na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/432 ze dne 2. února 2024, kterým se určuje, že informace, které mají být automaticky vyměňovány podle dohody podepsané příslušnými orgány Kanady a některých členských států, jsou rovnocenné informacím uvedeným v některých ustanoveních směrnice Rady 2011/16/EU
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/426 ze dne 29. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/425 ze dne 2. února 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neschvaluje účinná látka asulam-natrium
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/423 ze dne 31. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/417 ze dne 29. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/413 ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/408 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/405 ze dne 30. ledna 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o používání signálů v případě selhání rádiové komunikace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/404 ze dne 30. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizace příslušných ustanovení ICAO, provedení postupu pro případ ztráty rádiového spojení a zrušení dodatku k příloze uvedeného nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/403 ze dne 30. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o definici zprávy SIGMET a některé požadavky na zvláštní pravidla pro let za viditelnosti a letová povolení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/399 ze dne 29. ledna 2024, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie
Nařízení Komise (EU) 2024/398 ze dne 29. ledna 2024 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro haloxyfop v některých produktech a na jejich povrchu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/397 ze dne 20. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro výpočet rizikového ukazatele zátěžového scénáře
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/393 ze dne 26. ledna 2024, kterým se mění přílohy II, IV, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých kopytníků a zárodečných produktů kopytníků z Nového Zélandu, Jižní Afriky, Spojeného království do Unie, a kterým se opravují přílohy V a XXII uvedeného nařízení, pokud jde o seznam třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže do Unie a tranzit zásilek pocházejících z Unie a vracejících se do Unie přes Spojené království
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/387 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Oprava nařízení Rady (EU) 2024/386 ze dne 19. ledna 2024 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo je podporují či umožňují, a osobám, skupinám, subjektům a orgánům s nimi spojeným (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/386, 19. ledna 2024)
Nařízení Rady (EU) 2024/386 ze dne 19. ledna 2024 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo je podporují či umožňují, a osobám, skupinám, subjektům a orgánům s nimi spojeným
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/385 ze dne 19. ledna 2024 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu nebo je podporují či umožňují
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/384 ze dne 22. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/2147 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/382 ze dne 18. října 2023, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/379 ze dne 25. ledna 2024, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/377 ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Malus domestica k pěstování pocházející z Bosny a Hercegoviny
Nařízení Komise (EU) 2024/376 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro indoxakarb v některých produktech a na jejich povrchu
Nařízení Komise (EU) 2024/374 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o název kategorií potravin u alkoholických nápojů a o používání některých přídatných látek v určitých alkoholických nápojích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/372 ze dne 17. ledna 2024, kterým se po třísté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/363 ze dne 11. října 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, pokud jde o přechod na referenční hodnoty sazeb TONA a SOFR, na něž se odkazuje v některých OTC derivátových smlouvách
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/362 ze dne 22. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/360 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/478, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti ochranných opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/359 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/358 ze dne 29. září 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví požadavky na úvěrové hodnocení projektů skupinového financování, oceňování nabídek skupinového financování a politiky a postupy řízení rizik
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/357 ze dne 23. ledna 2024 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz zasílaný z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/356 ze dne 15. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bouf traditionnel de race Normande (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/355 ze dne 23. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení pro malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů a na samoosvědčení těchto výrobců ve správních dokladech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/353 ze dne 15. ledna 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) 2024/352 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát, (7Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl-isobutyrát, akrinathrin, azimsulfuron, famoxadon, prochloraz a chlornan sodný v některých produktech a na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/348 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU
Nařízení Komise (EU) 2024/347 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fipronil v některých produktech a na jejich povrchu
Nařízení Komise (EU) 2024/346 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití dicitronanu trihořečnatého v doplňcích stravy
Nařízení Komise (EU) 2024/345 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoxydim, difenakum a manganistan draselný v některých produktech a na jejich povrchu
Oprava nařízení Komise (EU) 2024/344 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro mandipropamid v některých produktech nebo na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/344, 23. ledna 2024)
Nařízení Komise (EU) 2024/344 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro mandipropamid v některých produktech nebo na jejich povrchu
Nařízení Komise (EU) 2024/342 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyflumetofen, oxathiapiprolin a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu
Nařízení Komise (EU) 2024/341 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, fenoxykarb, flutriafol a pencykuron v některých produktech a na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/339 ze dne 12. ledna 2024 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/338 ze dne 16. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Nařízení Komise (EU) 2024/337 ze dne 12. ledna 2024, kterým se stanoví ukončení rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/334 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí se schváleným plánem kontrol, z nichž je povolen vstup zásilek určitých živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu do Unie
Nařízení Komise (EU) 2024/331 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxamyl v některých produktech a na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/329 ze dne 16. ledna 2024, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2023/1505
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/328 ze dne 12. ledna 2024, kterým se po třísté čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/327 ze dne 19. ledna 2024, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/429, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/326 ze dne 11. ledna 2024, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení prováděná na úrovni Unie (Ser koryciński swojski)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2024/325 ze dne 19. ledna 2024, kterou se mění prováděcí směrnice (EU) 2019/68, pokud jde o minimální hloubku označení palných zbraní a hlavních částí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/324 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, bromukonazol, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, fluopyram, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin
Nařízení Komise (EU) 2024/323 ze dne 19. ledna 2024, kterým se opravuje české znění nařízení (EU) 2022/720 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/299 ze dne 27. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284, pokud jde o metodiku pro podávání zpráv o emisních prognózách týkajících se některých látek znečišťujících ovzduší
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/298 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro ad hoc téma pro rok 2025 Energetika a životní prostředí v oblasti příjmů a životních podmínek
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/297 ze dne 31. října 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast zdraví
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/296 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636, pokud jde o zprávy týkající se zboží podléhajícího spotřební dani vyváženého v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/296, 22. ledna 2024)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/296 ze dne 9. listopadu 2023 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1636, pokud jde o zprávy týkající se zboží podléhajícího spotřební dani vyváženého v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/292 ze dne 18. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1217, pokud jde o období platnosti odchylky a škodlivé organismy s významem pro dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin k pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska na území Unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/291 ze dne 12. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/289 ze dne 12. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované v rámci vzájemné správní pomoci u dokladů týkajících se dopravy zboží podléhajícího spotřební dani, které má být vyvezeno v režimu s podmíněným osvobozením od cla podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/288 ze dne 18. ledna 2024 o četnosti kontrol dřevěného obalového materiálu pro přepravu, ochranu nebo podporu určitých komodit z některých třetích zemí
Nařízení Rady (EU) 2024/287 ze dne 12. ledna 2024 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guatemale
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/286 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/286, 17. ledna 2024)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/286 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/286, 17. ledna 2024)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/286 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/285 ze dne 17. ledna 2024 o povolení tinktury z kořene eleuterokoku ostnitého Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim jako doplňkové látky pro psy, kočky a koně
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/267 ze dne 17. ledna 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek DEC-SPORE 200 Plus v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/265 ze dne 17. ledna 2024 o povolení zinečnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě vodních živočichů chovaných v systémech mořské akvakultury
Nařízení Komise (EU) 2024/264 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro roční, měsíční a krátkodobé měsíční energetické statistiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/262 ze dne 17. ledna 2024 o obnovení povolení přípravku endo–1,4-beta-glukanázy z Trichoderma citrinoviride IMI 360748 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata, o povolení uvedeného přípravku jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov všech druhů drůbeže, okrasné ptactvo a sající selata (držitel povolení: Huvepharma NV) a o změně prováděcího nařízení (EU) 2015/2305
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/261 ze dne 17. ledna 2024 o povolení silice z černého pepře a oleoresinu z černého pepře Piper nigrum L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a superkritického extraktu z černého pepře Piper nigrum L. jako doplňkové látky pro kočky a psy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/260 ze dne 12. ledna 2024 o povolení kmínového esenciálního oleje z Cuminum cyminum L., fenyklové tinktury z Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, andělikové tinktury z Angelica sinensis (Oliv.) Diels, petrželové tinktury z Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, badyánové tinktury z Illicium verum Hook f., esenciálního oleje z ločidla čertova lejna Ferula-assa-foetida L., esenciálního oleje z kopru Anethum graveolens L. a tinktury z kopru Anethum graveolens L. jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat
Oprava nařízení Rady (EU) 2024/259 ze dne 10. ledna 2024, kterým se na rok 2024 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/259, 11. ledna 2024)
Nařízení Rady (EU) 2024/259 ze dne 10. ledna 2024, kterým se na rok 2024 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři
Oprava nařízení Rady (EU) 2024/257 ze dne 10. ledna 2024, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194 (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/257, 11. ledna 2024)
Oprava nařízení Rady (EU) 2024/257 ze dne 10. ledna 2024, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194 (Úřední věstník Evropské unie L 2024/257 ze dne 11. ledna 2024)
Nařízení Rady (EU) 2024/257 ze dne 10. ledna 2024, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/256 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/253 ze dne 9. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limburgse vlaai (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/252 ze dne 16. ledna 2024 o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/251 ze dne 16. ledna 2024 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 a přípravku z Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, o změně prováděcích nařízení (EU) č. 1065/2012, (EU) č. 1119/2012, (EU) č. 1113/2013 a (EU) č. 304/2014 a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 990/2012 a (EU) 2019/764
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/250 ze dne 10. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formáty a kódy pro společné požadavky na údaje pro účely výměny a uchovávání některých informací podle celních předpisů
Nařízení Komise (EU) 2024/248 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o hydroxid-adipát-vinan železitý používaný při výrobě doplňků stravy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/247 ze dne 16. ledna 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje trihydrogen-pentakalium-di(peroxomonosulfát)-di(sulfát) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5
Nařízení Komise (EU) 2024/246 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Pythium oligandrum kmen M1, Trichoderma atroviride kmen AGR2 a Trichoderma atroviride kmen AT10
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/242 ze dne 27. září 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu produktů pro obranné účely v souladu s aktualizovaným Společným vojenským seznamem Evropské unie ze dne 20. února 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/239 ze dne 15. ledna 2024, kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320
Nařízení Komise (EU) 2024/238 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zavedení omezení používání některých aromatických látek
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/235 ze dne 15. ledna 2024, kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Nařízení Komise (EU) 2024/234 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/232 ze dne 25. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/231 ze dne 12. ledna 2024 o povolení přípravku halofuginon hydrobromidu (Stenorol) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení: Huvepharma NV)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/230 ze dne 25. října 2023, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342, pokud jde o informace, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/228 ze dne 12. ledna 2024 o povolení přípravku Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a výkrm krůt (držitel povolení: ChemVet dk A/S) a o změně nařízení (ES) č. 1876/2006
Nařízení Komise (EU) 2024/225 ze dne 4. ledna 2024, kterým se stanoví ukončení rybolovu humra severského ve funkční jednotce 30 divize 9a plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Rady (EU) 2024/223 ze dne 22. prosince 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2022/2577, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/221 ze dne 12. ledna 2024 o obnovení povolení přípravku z endo–1,4-beta-xylanázy, endo–1,3(4)-beta-glukanázy a endo–1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei ATCC 74444 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže, všechny druhy drůbeže určené ke snášce a odstavená selata (držitel povolení: DSM Nutritional Products) a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 403/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/220 ze dne 12. ledna 2024 o obnovení povolení přípravku Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/219 ze dne 3. ledna 2024, kterým se názvu Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/218 ze dne 3. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cabrito de Extremadura (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/217 ze dne 11. ledna 2024, kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 Vino generoso
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/216 ze dne 11. ledna 2024, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/213 ze dne 3. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Safranbolu Safrani (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/212 ze dne 4. ledna 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/209 ze dne 10. ledna 2024 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hlavičkových plochých profilů pocházejících z Čínské lidové republiky a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/206 ze dne 18. prosince 2023, kterým se stanoví četnost a formát pro podávání zpráv o nesrovnalostech týkajících se Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2021/2116 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1975
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/205 ze dne 18. prosince 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o zvláštní ustanovení týkající se podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1971
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/204 ze dne 18. prosince 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/691 o zvláštní ustanovení týkající se podávání zpráv o nesrovnalostech týkajících se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/203 ze dne 18. prosince 2023, kterým se stanoví formát, jenž se použije při podávání zpráv o nesrovnalostech týkajících se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/691
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/197, 5. ledna 2024)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/196 ze dne 21. prosince 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/194 ze dne 8. ledna 2024, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2022/129, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/191 ze dne 8. ledna 2024, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 1303/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se bezpečnosti v železničních tunelech železničního systému Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/163 ze dne 12. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/20 ze dne 12. prosince 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky S-metolachlor a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Zavřít
MENU