Předpisy EU - rok 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2708 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2704 ze dne 28. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek GHC Chlor
Nařízení Rady (EU) 2023/2694 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění některá nařízení Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2688 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2674 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2670 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se po třísté třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2668 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2666 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Irish Grass Fed Beef (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2665 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ayaş Domatesi (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2664 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2663 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2662 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/447, pokud jde o podmínky povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) pro výkrm krůt (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2661 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2660 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2659 ze dne 27. listopadu 2023 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2658 ze dne 21. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cebola da Madeira (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2657 ze dne 6. listopadu 2023 kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky benthiavalikarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2656 ze dne 21. listopadu 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2654 ze dne 21. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vit färsksaltad Östgötagurka (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2653 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/1776 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2652 ze dne 15. září 2023, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292, pokud jde o požadavky na vstup medu, masa, vysoce rafinovaných produktů, tobolek ze želatiny a produktů rybolovu do Unie a požadavky na soukromé potvrzení, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na soukromé potvrzení u směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2649 ze dne 28. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek Hokoex v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2647 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku z Bacillus subtilis DSM 5750 a Bacillus paralicheniformis DSM 5749 jako doplňkové látky pro výkrm telat, odchov a výkrm jehňat a odchov a výkrm menšinových druhů přežvýkavců a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/2308, pokud jde o podmínky povolení uvedeného přípravku pro sající selata (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2646 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2645 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku endo–1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus DSM 33618 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov všech druhů drůbeže, odstavená selata, odstavená selata menšinových druhů prasat, výkrm prasat a výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení: Elanco GmbH)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2644 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení kyseliny mléčné z Weizmannia coagulans DSM 32789 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě všech vodních živočichů a přežvýkavců bez funkčního bachoru
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2643 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje kyselina mravenčí jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2642 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de l’Île de Ré / Fleur de sel de l’Île de Ré (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2639 ze dne 19. září 2023, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2202, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 stanovením seznamu vybraných přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
Nařízení Rady (EU) 2023/2638 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se pro rok 2024 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2633 ze dne 20. listopadu 2023 kterým se stanoví trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2024 pro každý členský stát, který má na svém území podzemní zásobníky plynu přímo propojené se svou oblastí trhu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2632 ze dne 27. listopadu 2023 o povolení 5'-inosinanu sodného vyráběného fermentací z Corynebacterium stationis KCCM 80235 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631 ze dne 22. listopadu 2023 o evropských zelených dluhopisech a o volitelném zveřejňování informací o dluhopisech nabízených jako environmentálně udržitelné a informací o dluhopisech vázaných na udržitelnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2629 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2628 ze dne 27. listopadu 2023 o povolení N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu jako doplňkových látek pro odchov kuřat a odchov kuřic v krmivech a ve vodě k napájení a pro výkrm kuřat ve vodě k napájení (držitel povolení: Alzchem Trostberg GmbH), a kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1768
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2627 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Manteiga dos Açores (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2624 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (Nagykörűi cseresznyepálinka)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2623 ze dne 22. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 stanovením podrobností provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách na období 2024–2027
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2620 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se schvaluje oxid siřičitý vyrobený ze síry spalováním jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2618 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu
Nařízení Komise (EU) 2023/2615 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů
Nařízení Komise (EU) 2023/2614 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu garnely anténové v Jónském moři (v zeměpisných podoblastech GFCM 19, 20 a 21) plavidly plujícími pod vlajkou Itálie
Nařízení Komise (EU) 2023/2613 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2612 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění přílohy II, III a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých kopytníků a čerstvého masa kopytníků do Unie
Nařízení Komise (EU) 2023/2607 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) 2022/2472, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2606 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1001, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2605 ze dne 22. listopadu 2023 o změně prováděcího nařízení (EU) 2022/926, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2023/2604 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu plavidly lovícími pomocí vlečných sítí pro lov při dně plujícími pod vlajkou Itálie a lovícími štikozubce obecného v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti GFCM 12–13–14–15–16)
Nařízení Komise (EU) 2023/2603 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2602 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/191
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2599 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o správu rejdařských společností správními orgány ve vztahu k rejdařské společnosti
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2598 ze dne 11. září 2023, kterým se opravuje slovinské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2597 ze dne 14. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Skedvi Bröd (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2596 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se obnovuje schválení propikonazolu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2594 ze dne 21. listopadu 2023 o zamítnutí obnovení povolení přípravku robenidinu hydrochloridu (Cycostat 66G) jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení: Zoetis Belgium S.A.) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 532/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2592 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fluazifop-P, lenacil, napropamid, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, spiroxamin, síra, tetrakonazol a triallát
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2591 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky ethefon a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2590 ze dne 13. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu některých motorových vozidel z hlediska jejich systémů vyspělého upozorňování na rozptýlenost řidiče a kterým se mění uvedené nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2589 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky síran hlinito-amonný a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2588 ze dne 13. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poulet du Bourbonnais (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2587 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Eau-de-vie de vin de la Marne)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2583 ze dne 20. listopadu 2023 o povolení L-isoleucinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2580 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Nařízení Komise (EU) 2023/2579 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2576 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2574 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2023 do 30. prosince 2023 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2573 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2537 ze dne 15. září 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2536 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu (?????? (CHOP)) na úrovni Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2535 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu (Dealu Mare (CHOP)) na úrovni Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2534 ze dne 13. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012
Nařízení Komise (EU) 2023/2533 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost, mění nařízení Komise (EU) 2023/826 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 932/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2529 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů, zavádí technické formáty pro předávání informací a stanoví podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě pro organizaci výběrového šetření v oblasti zdraví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2527 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se stanoví technické prvky souborů údajů pro ad hoc téma pro rok 2025 Energetika a životní prostředí v oblasti příjmů a životních podmínek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2526 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2022/389, pokud jde o obsah individuálních údajů, které mají zveřejnit příslušné orgány
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2519 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2515 ze dne 8. září 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, pokud jde o určité veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat v rámci Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2514 ze dne 7. září 2023, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o oblasti Finska v zemědělské účetní datové síti Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2513 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky triflusulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2512 ze dne 8. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Requeijao da Madeira (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2510 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce
Nařízení Rady (EU) 2023/2507 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Nařízení Rady (EU) 2023/2506 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2504 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2502 ze dne 7. září 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o úpravu hodnot hmotnosti nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2501 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2500 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2497 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2496 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2495 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2493 ze dne 15. listopadu 2023 o nakládání s nevybranou DPH v důsledku podvodů v oblasti DPH a platební neschopnosti (rozdíl mezi teoretickými příjmy z DPH a skutečnými příjmy z DPH) v národních účtech pro účely uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2491 ze dne 8. listopadu 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2490 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2489 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2488 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2487 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2486 ze dne 27. června 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 stanovením technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající k udržitelnému využívání a ochraně vodních a mořských zdrojů, k přechodu na oběhové hospodářství, k prevenci a omezování znečištění nebo k ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o specifické zveřejňování informací v souvislosti s těmito hospodářskými činnostmi
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2485 ze dne 27. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 stanovující další technická screeningová kritéria pro určení toho, za jakých podmínek se určité hospodářské činnosti kvalifikují jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tyto hospodářské činnosti významně nepoškozují některý z dalších environmentálních cílů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2483 ze dne 6. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago verde di Canino (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2023/2482 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látku bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2480 ze dne 10. listopadu 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1661
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2477 ze dne 30. srpna 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, pokud jde o klasifikaci vnitrozemských vodních cest Unie a minimální technické požadavky na plavidla
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2476 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2469 ze dne 31. října 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Nařízení Komise (EU) 2023/2468 ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 589/2008
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2464 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2462 ze dne 22. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 upřesněním podrobností povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2460 ze dne 22. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých malých pelagických druhů ve Středozemním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2459 ze dne 22. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 stanovením podrobností provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři na období 2024–2027
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2458 ze dne 31. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Fagus sylvatica pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2457 ze dne 30. října 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2456 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky klofentezin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2455 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky metiram a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2452 ze dne 26. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salinate de Turda (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2451 ze dne 26. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2450 ze dne 25. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 stanovením seznamu základních služeb
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2449 ze dne 6. listopadu 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o šablony pro plány monitorování, výkazy emisí, dílčí výkazy emisí, dokumenty o souladu a výkazy na úrovni společnosti, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2448 ze dne 25. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2445 ze dne 28. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, pokud jde o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení u Programu pro jednotný trh
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2444 ze dne 20. července 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/30, pokud jde o datum použitelnosti základních požadavků na rádiová zařízení, a kterým se uvedené nařízení opravuje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2441 ze dne 31. října 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o obsah a formát plánů klimatické neutrality potřebných pro přidělování bezplatných povolenek na emise
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2439 ze dne 24. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huître de Normandie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2438 ze dne 24. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d’olive du Languedoc (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2437 ze dne 25. října 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2435 ze dne 26. října 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě
Nařízení Komise (EU) 2023/2431 ze dne 24. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2430 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví pravidla pro kontroly dodržování obchodních norem pro odvětví ovoce a zeleniny, některých výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, některé výrobky z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2421 ze dne 24. října 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2419 ze dne 18. října 2023 o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2418 ze dne 18. října 2023, kterým se zřizuje nástroj na posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (EDIRPA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2414 ze dne 25. října 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1441 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 ze dne 18. října 2023, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2411 ze dne 18. října 2023 o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753
Nařízení Rady (EU) 2023/2406 ze dne 23. října 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nigeru
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2405 ze dne 18. října 2023 o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu (Iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2399 ze dne 6. října 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1362, pokud jde o některé chyby týkající se počítačové simulace dynamiky kapalin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2398 ze dne 3. října 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2023)6676)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2396 ze dne 28. září 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2395 ze dne 2. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2059, pokud jde o zařazení určitého zboží jiného než živočišného původu na seznam komodit ze zbývající části světa
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2393 ze dne 28. září 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2023) 6633)
Nařízení Komise (EU) 2023/2391 ze dne 4. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 717/2014, (EU) č. 1407/2013, (EU) č. 1408/2013 a (EU) č. 360/2012, pokud jde o podporu de minimis na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, a nařízení (EU) č. 717/2014, pokud jde o celkovou výši podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku, dobu jeho použitelnosti a další záležitosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2389 ze dne 29. záře 2023, kterým se určuje, že informace, které mají být automaticky vyměňovány podle dohody, jež má být uzavřena mezi příslušnými orgány Finska a Spojeného království, jsou rovnocenné informacím uvedeným v některých ustanoveních směrnice Rady 2011/16/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2387 ze dne 25. září 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Suonenjoen mansikka (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2384 ze dne 29. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1287 za účelem provedení administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Quat-Chem’s iodine based products
Nařízení Komise (EU) 2023/2382 ze dne 29. září 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbetamid, karboxin a triflumuron v některých produktech a na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2381 ze dne 29. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/480 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy
Nařízení Komise (EU) 2023/2379 ze dne 29. září 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku vinan stearylu (E 483)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2364 ze dne 26. září 2023, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2298 ze dne 18. října 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu La Mancha na úrovni Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2297 ze dne 26. října 2023 o určení sousedních přístavů pro překládku kontejnerů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2287 ze dne 23. října 2023, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nigeru
Nařízení Komise (EU) 2023/2286 ze dne 18. října 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu mníka modrého v oblastech 6 a 7, ve vodách Spojeného království a v mezinárodních vodách oblasti 5 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2230 ze dne 25. října 2023, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti Regionu Murcie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2229 ze dne 25. října 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy
Směrnice Rady (EU) 2023/2226 ze dne 17. října 2023, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 2008/48/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2224 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv v oblasti udělených schválení práva používat logo, obdržených a způsobilých žádostí o podporu a změn programů podpory
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2222 ze dne 14. července 2023 o prodloužení přechodného období stanoveného pro referenční hodnoty třetích zemí v čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2220 ze dne 16. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite Villuercas Ibores Jara (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2219 ze dne 16. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tome fraîche de l’Aubrac (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2218 ze dne 16. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2217 ze dne 16. října 2023, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 901/2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2215 ze dne 23. října 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6'-sialyllaktózy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli W (ATCC 9637) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2214 ze dne 23. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití a specifikace nových potravin částečně odtučněných prášků ze semen chia (Salvia hispanica)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2213 ze dne 16. října 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2210 ze dne 20. října 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli K-12 DH1 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2203 ze dne 20. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky rafoxanid podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2202 ze dne 16. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1259, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2200 ze dne 19. října 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2197 ze dne 10. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o přidělování jedinečných identifikátorů prostředků pro kontaktní čočky
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2196 ze dne 16. října 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2194 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky ketoprofen podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/2187 ze dne 6. září 2023 o podpisu Protokolu o provádění Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (2023–2028) jménem Unie, a o prozatímním provádění tohoto protokolu
Nařízení Rady (EU) 2023/2186 ze dne 6. září 2023 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé (2023–2028)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2185 ze dne 11. října 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2184 ze dne 16. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, pokud jde o statistické údaje, které mají členské státy sdělovat Komisi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2183 ze dne 18. října 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2182 ze dne 10. října 2023, kterým se názvu Terras do Dao (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2181 ze dne 10. října 2023 kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Balaton-felvidék / Balaton-felvidéki (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2180 ze dne 16. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2179 ze dne 10. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Beira Interior (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2178 ze dne 10. října 2023, kterým se názvu Sable de Camargue (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2177 ze dne 9. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Meso turopoljske svinje (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2175 ze dne 7. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy podrobněji upřesňující požadavky na ponechání si rizika pro původce, sponzory, původní věřitele a obsluhovatele
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2174 ze dne 10. října 2023 kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Côtes du Roussillon (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2173 ze dne 10. října 2023, kterým se názvu Terras de Cister (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2171 ze dne 10. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2169 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1477, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/492 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka
Nařízení Komise (EU) 2023/2168 ze dne 9. října 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2023/2167 ze dne 10. října 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2164 ze dne 10. října 2023, kterým se názvu Großräschener See (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2163 ze dne 17. října 2023, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2162 ze dne 17. října 2023, kterým se zrušuje ochrana zeměpisného označení (Sable de Camargue (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2159 ze dne 17. října 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2022/191
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2158 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1478, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Turecka bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2157 ze dne 17. října 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1475, pokud jde o popis struktury rozpočtového kódu a druh a formát informací, které mají být poskytnuty pro účely monitorování a hodnocení strategických plánů SZP
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2156 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o některé požadavky na předkládání zpráv vztahující se na členské státy, které uplatňují odchylku týkající se testování na přítomnost trichinel v mase a jatečně upravených tělech domácích prasat na jatkách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2155 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/128, pokud jde o některé požadavky na podávání zpráv týkajících se sdělení o EZZF v elektronické podobě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2150 ze dne 9. října 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Terasele Dunării (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2149 ze dne 9. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Tolna / Tolnai (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2148 ze dne 6. října 2023, kterým se názvu Terras da Beira (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Rady (EU) 2023/2147 ze dne 9. října 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2146 ze dne 6. října 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Bairrada (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2145 ze dne 16. října 2023, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2144 ze dne 6. října 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Duché d'Uzes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2141 ze dne 13. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/130, pokud jde o vykazování sankcí v souvislosti s podmíněností, a prováděcí nařízení (EU) 2021/2290, pokud jde o vykazování záloh v ukazatelích výstupů používaných pro schvalování výkonnosti a souhrnných hodnot ukazatelů výstupů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2140 ze dne 6. října 2023, kterým se názvu Terres du Midi (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2139 ze dne 6. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Açores (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2138 ze dne 6. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lajta sajt (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2137 ze dne 6. října 2023, kterým se názvu Schouwen-Duiveland (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2136 ze dne 6. října 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Graciosa (CHOP))
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2135 ze dne 9. října 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2131 ze dne 4. října 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2125 ze dne 9. října 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2124 ze dne 4. října 2023 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) (přepracované znění)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2123 ze dne 4. října 2023, kterou se mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly Unie pro ochranu osobních údajů
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/2122 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2066, pokud jde o aktualizaci monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úřední věstník Evropské unie L, 2023/2122, 18. října 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2122 ze dne 17. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2066, pokud jde o aktualizaci monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2121 ze dne 9. října 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2120 ze dne 12. října 2023, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz elektrolytických oxidů manganičitých pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2117 ze dne 12. října 2023, kterým se stanoví nezbytná pravidla a podrobné požadavky pro fungování a správu databáze informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2110 ze dne 10. října 2023, kterým se pro roky 2024 a 2025 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) 2023/2108 ze dne 6. října 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářské přídatné látky dusitany (E 249-250) a dusičnany (E 251-252)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2104 ze dne 4. července 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402, pokud jde o přezkum harmonizovaných referenčních hodnot účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla při uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2092 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví reprezentativní ceny, dovozní cla a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2091 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o požadavky na vstup zásilek hlíz Solanum tuberosum L. k pěstování (sadby brambor) do Severního Irska z jiných částí Spojeného království, jejich použití v Severním Irsku a vzor rostlinolékařského označení pro sadbu brambor (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2090 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o obsah a vzor rostlinolékařského označení pro rostliny k pěstování jiné než sadba brambor a pro stroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely, vstupující do Severního Irska z jiných částí Spojeného království za účelem uvedení na trh (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2089 ze dne 28. září 2023, kterým se schvaluje reakční směs N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typů 2 a 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2088 ze dne 28. září 2023 kterým se schvaluje reakční směs N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu a N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium-propionátu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2087 ze dne 28. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lysoform IPA Surface“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/2086 ze dne 28. září 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití pufrovaného octa jako konzervantu a regulátoru kyselosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2085 ze dne 27. září 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2084 ze dne 27. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2083 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro použití čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167, pokud jde o formuláře, které mají úvěrové instituce používat k poskytování informací kupujícím o svých úvěrových expozicích v bankovním portfoliu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/2082 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/2081 ze dne 28. září 2023, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2023/1214, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2023/2080 ze dne 28. září 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2072 ze dne 27. září 2023, kterým se zrušuje antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1194/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2071 ze dne 27. září 2023, kterým se stanoví vzor strukturovaného průzkumu o koncových příjemcích potravinové nebo základní materiální pomoci v rámci Evropského sociálního fondu plus (ESF+) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2070 ze dne 18. srpna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 za účelem doplnění Kamerunu a Vietnamu na seznam vysoce rizikových třetích zemí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2060 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o stanovení seznamu států vlajky rybářských plavidel, která loví produkty rybolovu, které mohou vstoupit do Severního Irska z jiných částí Spojeného království a být uvedeny na trh v Severním Irsku jako maloobchodní zboží (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2059 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o stanovení seznamu některých komodit ze zbývající části světa, které mohou vstupovat do Severního Irska jako maloobchodní zboží z jiných částí Spojeného království a být uváděny na trh v Severním Irsku (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2058 ze dne 26. září 2023, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o zvláštní míry úředních kontrol a vzor obecného osvědčení pro vstup zásilek určitého maloobchodního zboží do Severního Irska z jiných částí Spojeného království (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2057 ze dne 26. září 2023, kterým se mění přílohy VII a VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2056 ze dne 26. září 2023, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 945/2014, pokud jde o aktualizaci seznamu relevantních vhodně diverzifikovaných indexů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o syntetické polymerní mikročástice (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2054 ze dne 20. září 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Allakerbär fran Norrland“ (CHOP))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2053 ze dne 13. září 2023, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2049 ze dne 14. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, pokud jde o výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje zákaz výroby, dovozu a vývozu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2048 ze dne 4. července 2023, kterým se opravují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016 a (EU) 2019/2018, pokud jde o požadavky na označování klimatizátorů vzduchu, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1976 ze dne 10. srpna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví odchylky od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o hodnotu produkce uváděné na trh, vnitrostátní strategii a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku nepříznivých meteorologických událostí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1975 ze dne 10. srpna 2023 o dočasných mimořádných opatřeních, která se v roce 2023 odchylují od některých ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, za účelem řešení konkrétních problémů v odvětví ovoce a zeleniny způsobených nepříznivými meteorologickými jevy a opatřeními s nimi spojenými
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1808 ze dne 21. září 2023, kterým se stanoví vzor formuláře pro poskytování informací o plánování prevence, připravenosti a reakce v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2371
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1807 ze dne 21. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/72, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1806 ze dne 20. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení komise (EU) 2019/73 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1805 ze dne 13. září 2023 o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 ze dne 13. září 2023 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. září 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úřední věstník Evropské unie L 237 ze dne 26. září 2023)
Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. září 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1799 ze dne 19. září 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1798 ze dne 10. července 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1797 ze dne 7. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2024 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1792 ze dne 13. září 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Ribera del Guadiana“ (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023 o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1788 ze dne 15. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1787 ze dne 14. září 2023, kterým se mění přílohy III, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do určitých chráněných zón a zvláštní požadavky na jejich dovoz do určitých chráněných zón nebo přemísťování v jejich rámci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1784 ze dne 15. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení látky etoxazol, jejíž povolení vyprší dne 31. ledna 2028, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1783 ze dne 15. září 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro denatonium-benzoát, diuron, etoxazol, methomyl a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/1782 ze dne 25. července 2023, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1781 ze dne 13. září 2023, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů a mění nařízení (EU) 2021/694 (akt o čipech) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1779 ze dne 15. září 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1778 ze dne 12. září 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat ve Švédsku (oznámeno pod číslem (2023) 6246) (Pouze švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1777 ze dne 14. září 2023 o zavedení zpětné kontroly Unie dovozu ethanolu z obnovitelných zdrojů pro palivo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1776 ze dne 14. září 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1775 ze dne 14. září 2023 o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/330, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2023/1774 ze dne 14. září 2023, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1773 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o oznamovací povinnosti pro účely mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích během přechodného období (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1772 ze dne 12. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o provozní pravidla týkající se používání systémů a složek uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1033/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1771 ze dne 12. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a jejich složky, a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1032/2006, (ES) č. 633/2007 a (ES) č. 262/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1770 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví ustanovení týkající se vybavení letadel požadovaného k užívání vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a provozní pravidla související s užíváním vzdušného prostoru jednotného evropského nebe a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 29/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 1206/2011, (EU) č. 1207/2011 a (EU) č. 1079/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1769 ze dne 12. září 2023, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy pro schvalování organizací zapojených do projektování nebo výroby systémů a složek uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/203
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1768 ze dne 14. července 2023, kterým se stanoví podrobná pravidla pro osvědčování a prohlášení, pokud jde o systémy uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a složky uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1766 ze dne 29. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014, pokud jde o úpravu výše poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků, podle míry inflace
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1765 ze dne 13. září 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1764 ze dne 12. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Oxy’Pharm H2O2“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1763 ze dne 12. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lactic acid Family – Quatchem“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1762 ze dne 6. září 2023 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Sárréti kökénypálinka“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1761 ze dne 6. září 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1758 ze dne 11. září 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „SALVECO SALVESAFE PRODUCTS“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1757 ze dne 11. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bensulfuron, chlormekvat, chlortoluron, klomazon, daminozid, deltamethrin, eugenol, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, geraniol, MCPA, MCPB, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, sulfurylfluorid, tebufenpyrad, thymol a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1756 ze dne 11. září 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko Cydia pomonella granulovirus (CpGV) a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1755 ze dne 11. září 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko destilační zbytky tuku a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1754 ze dne 11. září 2023, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1753 ze dne 11. září 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyriproxyfen v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1719 ze dne 8. září 2023, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum kmen Ma 43, paklobutrazol a atraktanty hmyzu lineární motýlí feromony (SCLP) v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1718 ze dne 8. září 2023, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1715 ze dne 8. září 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1713 ze dne 7. září 2023 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteázy z Bacillus subtilis CBS 148232 a alfa-amylázy z Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1712 ze dne 7. září 2023 o povolení žluti SY FCF jako doplňkové látky pro kočky, psy, okrasné ryby, okrasné ptactvo živící se zrním a malé hlodavce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1711 ze dne 7. září 2023 o obnovení povolení přípravku fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 jako doplňkové látky pro dojnice a o zrušení nařízení (ES) č. 537/2007 (držitel povolení: Biozyme Incorporated) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1710 ze dne 7. září 2023 o obnovení povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro všechny přežvýkavce, kočky a psy, povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení: Latochema Co. Ltd) a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 832/2012 a (EU) 2016/1007 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1709 ze dne 7. září 2023 o povolení přípravku Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1708 ze dne 7. září 2023 o obnovení povolení močoviny jako doplňkové látky pro přežvýkavce s fungujícím bachorem a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 839/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1707 ze dne 7. září 2023 o povolení 2-acetylfuranu a 2-pentylfuranu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1706 ze dne 7. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy rostlin, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1705 ze dne 7. září 2023 o povolení přípravku riboflavinu (vitaminu B2) z Bacillus subtilis CGMCC 13326 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1704 ze dne 7. září 2023 o obnovení povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 23376 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1119/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1703 ze dne 7. září 2023 o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 143953 a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei CBS 143945 jako doplňkové látky pro druhy drůbeže, odstavená selata, výkrm prasat, prasnice produkující mléko a menšinové druhy prasat (odstavená selata, výkrm prasat a prasnice produkující mléko), povolení uvedeného přípravku pro sající selata a menšinové druhy prasat (sající selata) (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) a zrušení nařízení (EU) č. 337/2011 a prováděcího nařízení (EU) 2016/997 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1702 ze dne 1. září 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Milas Yagli Zeytini“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1701 ze dne 6. září 2023, kterým se od 7. září 2023 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1700 ze dne 6. září 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1699 ze dne 6. září 2023 o statusu attapulgitu jako doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1698 ze dne 6. září 2023 o obnovení povolení přípravku hydrogenmravenčanu draselného (kyselý mravenčan draselný) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení: ADDCON Europe GmbH) a o zrušení nařízení (EU) č. 104/2010 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1697 ze dne 19. června 2023 o provádění mezinárodních závazků Unie podle čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, pokud jde o ostrouna obecného
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1693 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1692 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken“
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1691 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vorarlberger Bergkäse“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1690 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Vorarlberger Alpkäse“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1689 ze dne 30. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Twaróg wędzony“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1688 ze dne 30. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szabolcsi alma“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1687 ze dne 30. srpna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Espárrago de Navarra“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1686 ze dne 30. června 2023 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pokud jde o určité procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o některé požadavky na dohled nad nimi
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1684 ze dne 31. srpna 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2023) 5984) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1682 ze dne 29. června 2023 o obnovení povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení: Taminco BV) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 371/2011 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2023/1681 ze dne 17. srpna 2023 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2023/18) (přepracované znění)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2023/1679 ze dne 25. srpna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/378 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2023/1678 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (ECB/2023/20)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1677 ze dne 30. srpna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1676 ze dne 7. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, pokud jde o definici jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1675 ze dne 26. června 2023, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1674 ze dne 19. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o zařazení některých pomazánek a přípravků na výrobu nápojů obsahujících kakao, některých výrobků z obilovin, některých výrobků z rýže a jiných obilovin, některých chipsů a lupínků a některých omáček a koření na seznam směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění přílohy I a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1672 ze dne 30. srpna 2023, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2023 do 29. září 2023 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1671 ze dne 24. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ciliegia di Lari“ (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2023/1670 ze dne 16. června 2023, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chytrých telefonů, mobilních telefonů jiných než chytrých telefonů, bezdrátových telefonů a počítačů typu slate na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se mění nařízení Komise (EU) 2023/826 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1669 ze dne 16. června 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chytrých telefonů a počítačů typu slate (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1668 ze dne 25. května 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy upřesňující měření rizik nebo prvků rizik, která nejsou kryta nebo dostatečně kryta kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, a orientační kvalitativní měřítka výše dodatečného kapitálu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1667 ze dne 8. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1157 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1664 ze dne 25. srpna 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1663 ze dne 21. srpna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Asparago di Cantello“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1661 ze dne 24. srpna 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
Nařízení Komise (EU) 2023/1660 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 8 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2023/1659 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2023/1658 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 9 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) 2023/1657 ze dne 21. srpna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1656 ze dne 16. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů a průmyslových chemických látek na seznam (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1653 ze dne 17. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zeměpisných označení lihovin („Borzag pálinka“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1652 ze dne 16. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sidra da Madeira“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1651 ze dne 17. května 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy pro zvláštní měření likvidity investičních podniků podle čl. 42 odst. 6 uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1650 ze dne 15. května 2023, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1649 ze dne 21. srpna 2023 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2021/1930 na dovoz březové překližky pocházející z Ruska dovozem březové překližky zasílané z Turecka a Kazachstánu, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Turecka a Kazachstánu, a o zavedení celní evidence dovozu březové překližky zasílané z Turecka a Kazachstánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1648 ze dne 21. srpna 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1647 ze dne 21. srpna 2023 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz určitého bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1645 ze dne 17. srpna 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Los Pedroches“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1644 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1643 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1642 ze dne 14. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o modernizaci fungování registru Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1641 ze dne 11. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [„Vaca de Extremadura“ (CHZO)]
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1640 ze dne 5. června 2023 o metodice pro určení podílu biopaliva a bioplynu pro dopravu vyrobených z biomasy zpracovávané ve společném procesu s fosilními palivy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1637 ze dne 16. srpna 2023 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/2092 na dovoz bionafty pocházející z Indonésie dovozem bionafty zasílané z Čínské lidové republiky a Spojeného království, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Čínské lidové republiky a Spojeného království, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1636 ze dne 10. srpna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cerdo de Teruel“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1634 ze dne 5. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1632 ze dne 11. srpna 2023 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2012 na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indonésie dovozem plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, a o zavedení celní evidence dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1631 ze dne 11. srpna 2023 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2022/433 na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indonésie dovozem plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, a o zavedení celní evidence dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1630 ze dne 11. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/834 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Nařízení Komise (EU) 2023/1627 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o povolení látky bis(2-ethylhexyl)cyklohexan-1,4-dikarboxylát (materiál určený pro styk s potravinami č. 1079) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1626 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, pokud jde o mechanismus sankcí za selhání vypořádání v souvislosti s obchody, u nichž se provádí clearing, předloženými ústředními protistranami k vypořádání (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2023/1623 ze dne 3. srpna 2023, kterým se stanoví hodnoty týkající se výkonnosti výrobců a sdružení výrobců nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2021 a hodnoty, které mají být použity pro výpočet cílů pro specifické emise od roku 2025 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, a kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2087 (Úřední věstník Evropské unie L 200 ze dne 10. srpna 2023)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1623 ze dne 3. srpna 2023, kterým se stanoví hodnoty týkající se výkonnosti výrobců a sdružení výrobců nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2021 a hodnoty, které mají být použity pro výpočet cílů pro specifické emise od roku 2025 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, a kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2087 (oznámeno pod číslem C(2023) 5068) (Pouze anglické, české, estonské, francouzské, italské, maďarské, německé, nizozemské, polské, rumunské, slovenské, španělské a švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1622 ze dne 9. srpna 2023 o vzoru společných log identifikujících poskytovatele služeb zprostředkování dat a organizace pro datový altruismus uznané v Unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1620 ze dne 8. srpna 2023 o dočasných mimořádných opatřeních, která se v roce 2023 odchylují od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 za účelem řešení konkrétních problémů v odvětví ovoce a zeleniny způsobených nepříznivými meteorologickými jevy a opatřeními s nimi spojenými
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1619 ze dne 8. srpna 2023 o dočasných mimořádných opatřeních, kterými se pro rok 2023 stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) 2021/2117 za účelem řešení konkrétních problémů v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobených nepříznivými meteorologickými událostmi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1618 ze dne 8. srpna 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz karbidu wolframu, taveného karbidu wolframu a karbidu wolframu jednoduše smíšeného s kovovým práškem pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1617 ze dne 8. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1616 ze dne 3. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy upřesňující okolnosti, za nichž je osoba považována za nezávislou na orgánu příslušném k řešení krize a na ústřední protistraně, metodiku pro posouzení hodnoty aktiv a závazků ústřední protistrany, oddělení ocenění, metodiku výpočtu rezervy na dodatečné ztráty, která má být součástí prozatímního ocenění, a metodiku oceňování pro použití zásady, že se žádný věřitel nesmí dostat do méně výhodného postavení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1615 ze dne 3. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky, za nichž se náhrada, peněžní ekvivalent této náhrady nebo jakékoli výnosy splatné podle čl. 63 odst. 1 uvedeného nařízení přenesou na klienty a nepřímé klienty, a podmínky, za nichž je toto přenesení považováno za přiměřené (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1609 ze dne 1. června 2023, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1608 ze dne 30. května 2023, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluorhexansulfonové kyseliny (PFHxS), jejích solí a sloučenin příbuzných PFHxS (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1607 ze dne 30. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/34, pokud jde o úpravu některých odkazů na právní předpisy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1606 ze dne 30. května 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, pokud jde o některá ustanovení o chráněných označeních původu a chráněných zeměpisných označeních pro víno a o uvádění povinných údajů u výrobků z révy vinné a pokud jde o zvláštní pravidla pro uvádění a označování složek výrobků z révy vinné, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o certifikaci dovážených vinařských výrobků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1605 ze dne 22. května 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, pokud jde o stanovení konečných bodů výrobního řetězce pro některá organická hnojiva a pomocné půdní látky (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1603 ze dne 4. srpna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1601 ze dne 3. srpna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině
Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1598 ze dne 3. srpna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guineji-Bissau (Úřední věstník Evropské unie L 196 ze dne 4. srpna 2023)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1598 ze dne 28. července 2023, kterým se mění rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guineji-Bissau
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1597 ze dne 3. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/265 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Indie a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1596 ze dne 3. srpna 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1595 ze dne 3. srpna 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Nařízení Rady (EU) 2023/1594 ze dne 3. srpna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1593 ze dne 3. srpna 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guineji-Bissau (Úřední věstník Evropské unie L 196 ze dne 4. srpna 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/1593 ze dne 28. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guineji-Bissau
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1591 ze dne 3. srpna 2023, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1590 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1589 ze dne 27. července 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Alcachofa de Tudela“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1588 ze dne 27. července 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1584 ze dne 1. srpna 2023 o opatřeních k zabránění usídlení a šíření organismu Popillia japonica Newman a o opatřeních pro eradikaci a izolaci uvedeného škodlivého organismu v určitých vymezených územích na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1583 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny lakto-N-neotetraosa (mikrobiální zdroj) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1582 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny sodná sůl 3'-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1581 ze dne 1. srpna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny „oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1580 ze dne 31. července 2023, kterým se po třísté třicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1579 ze dne 31. července 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku cen v zemědělství (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1578 ze dne 20. dubna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na interní metodiku nebo externí zdroje používané v interních modelech rizika selhání k odhadování pravděpodobností selhání a ztrátovosti ze selhání (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1577 ze dne 20. dubna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku u pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku a pro zacházení s těmito pozicemi pro účely regulačních požadavků na zpětné testování a požadavku na přiřazování zisků a ztrát podle přístupu založeného na alternativních interních modelech (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1574 ze dne 28. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1572 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz hlíz druhu Solanum tuberosum L. pocházejících z určitých libanonských regionů, s výjimkou hlíz určených k výsadbě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1571 ze dne 24. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („????????? ???? ?????????? ??????/Bulgarsko byalo salamureno sirene“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1570 ze dne 23. května 2023, kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/1569 ze dne 28. července 2023, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/2309 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1568 ze dne 28. července 2023, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo
Nařízení Rady (EU) 2023/1565 ze dne 28. července 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1564 ze dne 28. července 2023, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1563 ze dne 28. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1557 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1554 ze dne 19. července 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2023) 4985) (Pouze chorvatské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1547 ze dne 26. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Gower Salt Marsh Lamb“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1546 ze dne 26. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Pancetta de l’Ile de Beauté / Panzetta de l'Ile de Beauté“ (CHZO), „Saucisson sec de l’Ile de Beauté / Salciccia de l'Ile de Beauté“ (CHZO), „Bulagna de l’Ile de Beauté“ (CHZO) a „Figatelli de l'Ile de Beauté / Figatellu de l'Ile de Beauté“ (CHZO)
Nařízení Komise (EU) 2023/1545 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o označování alergenních vonných látek v kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1544 ze dne 12. července 2023, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro určování určených provozoven a jmenování zástupců za účelem shromažďování elektronických důkazů v trestním řízení
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1538 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku rostlinné výroby (Úřední věstník Evropské unie L 187 ze dne 26. července 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1538 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku rostlinné výroby (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1537 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku používání přípravků na ochranu rostlin, která má být předána za referenční rok 2026 během přechodného režimu 2025–2027, a pokud jde o statistiku přípravků na ochranu rostlin uvedených na trh (Úřední věstník Evropské unie L 187 ze dne 26. července 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1537 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku používání přípravků na ochranu rostlin, která má být předána za referenční rok 2026 během přechodného režimu 2025–2027, a pokud jde o statistiku přípravků na ochranu rostlin uvedených na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1536 ze dne 25. července 2023, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro nikotin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1535 ze dne 24. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a 2020/1213, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides a Acer pseudoplatanus pocházející ze Spojeného království
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1531 ze dne 18. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („????????? ?????? ????? / Bulgarsko kiselo mlyako“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1530 ze dne 6. července 2023 kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium získaný uhlovodíkovými rozpouštědly, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu (Úřední věstník Evropské unie L 186 ze dne 25. července 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu
Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1526 ze dne 16. května 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (Úřední věstník Evropské unie L 185 ze dne 24. července 2023)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1526 ze dne 16. května 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1525 ze dne 20. července 2023 o podpoře výroby munice
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1524 ze dne 20. července 2023 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro produkty z Moldavské republiky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1511 ze dne 20. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a (EU) 2020/1213, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus sylvestris pocházející ze Spojeného království
Nařízení Komise (EU) 2023/1510 ze dne 20. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/915, pokud jde o maximální limity kadmia v tygřích ořeších a některých pěstovaných houbách (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1509 ze dne 20. července 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u opatření pro rozvoj venkova týkajících se plochy a zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1508 ze dne 20. července 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví odchylka od čl. 44 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o výši záloh na intervence formou přímých plateb a na intervence pro rozvoj venkova podle plochy a zvířat
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1507 ze dne 20. července 2023, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje a lhůty pro předávání zpráv o metadatech a kvalitě pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2024 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/1506 ze dne 20. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1505 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2023/420
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1499 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1498 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1497 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1496 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1495 ze dne 20. července 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1492 ze dne 19. července 2023, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz některých forem dřeva pocházejícího z Kanady a Spojených států
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1491 ze dne 19. července 2023, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2023 přičítají určitá množství převedená v roce 2022
Nařízení Komise (EU) 2023/1490 ze dne 19. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1489 ze dne 13. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Edremit Zeytinyagi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1488 ze dne 6. července 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko křemenný písek a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1485 ze dne 18. července 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1484 ze dne 18. července 2023, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2024 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1483 ze dne 13. červenec 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky skvrnité ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2023/1482 ze dne 13. července 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu jiných druhů ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2023/1481 ze dne 13. července 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse černého ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1480 ze dne 11. května 2023, kterým se opravuje nizozemské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách
Nařízení Rady (Euratom) 2023/1479 ze dne 14. července 2023, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Společenství při provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
Nařízení Rady (EU) 2023/1478 ze dne 26. června 2023 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou (2023-2027)
Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1476 ze dne 26. června 2023 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k dohodě (2023–2027)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1472 ze dne 17. července 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1055/2008, pokud jde o četnost, s níž členské státy dodávají své zprávy o kvalitě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1471 ze dne 17. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1470 ze dne 17. července 2023, kterým se stanoví metodické a technické specifikace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792, pokud jde o index cen bytových nemovitostí a index cen nemovitostí obývaných vlastníky, a kterým se mění nařízení Komise (EU) 2020/1148 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1466 ze dne 14. července 2023, kterým se mění přílohy V, XIV, XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Namibii, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře, masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců
Nařízení Komise (EU) 2023/1464 ze dne 14. července 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o formaldehyd a uvolňovače formaldehydu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1463 ze dne 10. července 2023, kterým se schvaluje změna tradičních výrazů v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 („Landwein“, „Qualitätswein“, „Kabinett/Kabinettwein“, „Spätlese/Spätlesewein“, „Auslese/Auslesewein“, „Strohwein“, „Schilfwein“, „Eiswein“, „Ausbruch/Ausbruchwein“, „Trockenbeerenauslese“, „Beerenauslese/Beerenauslesewein“)
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1462 ze dne 14. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úřední věstník Evropské unie L 180 ze dne 17. července 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/1462 ze dne 17. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1458 ze dne 11. července 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Řecku (oznámeno pod číslem C(2023) 4794) (Pouze řecké znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1455 ze dne 13. července 2023, o naléhavém dočasném povolení látek octan kobaltnatý tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý monohydrát a síran kobaltnatý heptahydrát jako doplňkových látek pro přežvýkavce s funkčním bachorem, koňovité a zajíce (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1454 ze dne 13. července 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „WESSOCLEAN GOLD LINE“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1453 ze dne 13. července 2023, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1533, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1452 ze dne 13. července 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1451 ze dne 13. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2002, pokud jde o hlášení nákaz a informace, které mají členské státy předkládat za účelem schválení povinných a volitelných eradikačních programů a podávání zpráv o těchto programech a v žádostech o status území prostého nákazy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1450 ze dne 13. července 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1449 ze dne 12. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o výplatu podpory, převody mezi příděly a správní kontroly
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1448 ze dne 10. května 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, pokud jde o vyplácení záloh v rámci školního projektu, a kterým se uvedené nařízení opravuje
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1447 ze dne 12. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Bacillus pumilus QST 2808 a penflufen (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1446 ze dne 12. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, karbid vápníku, cymoxanil, dodemorf, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flonikamid (IKI-220), giberelová kyselina, gibereliny, halosulfuron-methyl, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, maltodextrin, metamitron, rostlinné oleje / hřebíčkový olej, rostlinné oleje / řepkový olej, rostlinné oleje / mátový olej, pyrethriny, sulcotrion, tebukonazol a močovina (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1444 ze dne 11. července 2023, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu hlavičkových plochých profilů pocházejících z Čínské lidové republiky a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1443 ze dne 11. července 2023 o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1442 ze dne 11. července 2023, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, pokud jde o změny povolení látek a přidání nových látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1439 ze dne 10. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2023/1438 ze dne 10. července 2023, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1437 ze dne 4. května 2023, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1436 ze dne 10. července 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky dimoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1435 ze dne 2. května 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o změnu záznamů v části 3 přílohy VI týkajících se 2-ethylhexanové kyseliny a jejích solí, kyseliny borité, oxidu boritého, tetraboritanu disodného, monohydrátu, tetraboritanu sodného, bezvodého, sodné soli kyseliny ortoborité, tetraboritanu disodného, dekahydrátu a tetraboritanu disodného, pentahydrátu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 ze dne 25. dubna 2023, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o doplnění poznámek do pododdílu 1.1.3 části 1 přílohy VI (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/1433 ze dne 10. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1429 ze dne 7. července 2023, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1428 ze dne 7. července 2023, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1427 ze dne 4. července 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1426 ze dne 3. července 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sebadas“/„Seadas“/„Sabadas“/„Seattas“/„Savadas“/„Sevadas di Sardegna“ (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1422 ze dne 3. července 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2023) 4589) (Pouze chorvatské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1421 ze dne 6. července 2023, kterým se schvaluje oxid siřičitý uvolňovaný z disiřičitanu sodného jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 9 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1420 ze dne 4. července 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1419 ze dne 4. července 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1418 ze dne 30. června 2023, kterým se názvu „Pic Saint-Loup“ (CHOP) přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1417 ze dne 5. července 2023 o povolení kyseliny máselné, ethyl-butyrátu, ethyl-isobutyrátu, ethyl-isovalerátu, methyl-isovalerátu, 2-methyl-2-pentenové kyseliny, 6-methylhept-5-en-2-onu, undekan-2-onu, oktan-2-onu, nonan-2-onu, oktan-3-onu, tridekan-2-onu, 5-methylhept-2-en-4-onu, dodekano-1,5-laktonu, tetradekano-1,5-laktonu, 5-methylfurfuralu, 4-fenylbut-3-en-2-onu, p-anisylalkoholu, 4-methoxybenzaldehydu, piperonalu, vanilinu, p-anisyl-acetátu, benzyl-benzoátu, isobutyl-salicylátu, isopentyl-salicylátu, benzyl-salicylátu a difenyletheru jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1416 ze dne 5. července 2023 o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 a DSM 8866 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 93/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1415 ze dne 29. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1414 ze dne 29. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1413 ze dne 29. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Vins de la Correze“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1412 ze dne 29. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1407 ze dne 4. července 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1406 ze dne 28. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Bianco di Castelfranco Emilia“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1405 ze dne 3. července 2023 o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 a přípravku Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1404 ze dne 3. července 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz opětovně plnitelných sudů keg z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1343 ze dne 30. června 2023, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1342 ze dne 30. června 2023 o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus oryzae DSM 33699 jako doplňkové látky pro drůbež, výkrm prasat, odstavená selata a prasnice (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 837/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1341 ze dne 30. června 2023 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 a Lactococcus lactis DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1263/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1340 ze dne 26. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Varaždinsko bučino ulje“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1334 ze dne 29. června 2023 o obnovení povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 349/2010 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1333 ze dne 29. června 2023 o povolení přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus fijiensis CBS 589.94 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odstavená selata (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), o změně nařízení (ES) č. 1811/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 1259/2004 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1332 ze dne 29. června 2023 o obnovení povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 114044 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic, výkrm krůt, odchov krůt a odstavená selata (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení (ES) č. 902/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1331 ze dne 29. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečného ochranného opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1330 ze dne 29. června 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého typu lehkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2023/1329 ze dne 29. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyglycerolpolyricinoleátu (E 476), a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro glycerol (E 422), estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (E 475) a polyglycerolpolyricinoleát (E 476) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1328 ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1327 ze dne 23. června 2023, kterým se názvu „Canelli“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1326 ze dne 23. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Balaton/Balatoni“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1325 ze dne 23. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Extremadura“ (CHZO)
Nařízení Rady (EU) 2023/1324 ze dne 29. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, a nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1322 ze dne 27. června 2023 o Agentuře Evropské unie pro drogy (EUDA) a zrušení nařízení (ES) č. 1920/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1321 ze dne 14. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2170, pokud jde o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie na některé výrobky z oceli přemísťované do Severního Irska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1317 ze dne 28. června 2023 o dočasné odchylce od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, pokud jde o některá opatření k řešení narušení trhu v odvětví vína
Nařízení Komise (EU) 2023/1316 ze dne 23. června 2023, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) 2023/1315 ze dne 23. června 2023, o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1312 ze dne 27. června 2023, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz špalků z dubového dřeva s kůrou pocházejících ze Spojených států na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1311 ze dne 27. června 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1310 ze dne 27. června 2023, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin k pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L., původem z Korejské republiky, na území Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1309 ze dne 26. dubna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, pokud jde o přechodná pravidla, a kterým se uvedené nařízení opravuje, pokud jde o některá ustanovení pro EZZF a EZFRV
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1308 ze dne 21. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Novigradska dagnja“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1301 ze dne 26. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1300 ze dne 22. června 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/1298 ze dne 26. června 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (Úřední věstník Evropské unie L 160I ze dne 26. června 2023)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/… ze dne 26. června 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231 ze dne 14. června 2023, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro vstup některých zásilek maloobchodního zboží, rostlin k pěstování, sadby brambor, strojů a některých vozidel provozovaných pro zemědělské nebo lesnické účely do Severního Irska z jiných částí Spojeného království, jakož i pro neobchodní přesuny některých zvířat v zájmovém chovu do Severního Irska (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS (Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 29. června 2023)
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/... ze dne 22. června 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile a Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/... ze dne 22. června 2023 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína v některých členských státech a o odchylkách od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1224 ze dne 19. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Riviera Ligure“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1223 ze dne 19. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „ Carota dell'Altopiano del Fucino“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1222 ze dne 19. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Strachitunt“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1221 ze dne 19. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pită de Pecica“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1220 ze dne 16. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Lesachtaler Brot“ (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1219 ze dne 17. května 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Nigérie a Jižní Afriky do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Kambodže a Maroka z uvedené tabulky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1218 ze dne 23. června 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1217 ze dne 23. června 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1216 ze dne 23. června 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Rady (EU) 2023/1215 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 159I ze dne 23. června 2023)
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 159I ze dne 23. června 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1203 ze dne 21. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a (EU) 2020/1213, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Spojeného království
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1202 ze dne 21. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie (Úřední věstník Evropské unie L 159 ze dne 22. června 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1202 ze dne 21. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1201 ze dne 21. června 2023 o podrobných opatřeních pro vedení některých řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 (nařízení o digitálních službách)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1200 ze dne 21. června 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Airedale PAA product family“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1195 ze dne 20. června 2023, kterým se stanoví pravidla pro podrobnosti a formát informací, jež mají členské státy zpřístupnit o výsledcích úředních šetření případů kontaminace produkty či látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1194 ze dne 20. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/2346, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých výrobků bez určeného léčebného účelu uvedených v příloze XVI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1193 ze dne 14. března 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah plánu řešení krize (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1192 ze dne 14. března 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah písemných ujednání a postupů pro fungování kolegií k řešení krize (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/1191 ze dne 16. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2283 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) 2023/1190 ze dne 16. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1186 ze dne 13. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kullings kalvdans“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1185 ze dne 10. února 2023 kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 stanovením minimální hodnoty pro úspory emisí skleníkových plynů z recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a upřesněním metodiky pro posuzování úspor emisí skleníkových plynů z kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných v odvětví dopravy a z recyklovaných paliv s obsahem uhlíku
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1184 ze dne 10. února 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 stanovením unijní metodiky, v níž jsou vymezena podrobná pravidla pro výrobu kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných v odvětví dopravy
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1183 ze dne 19. června 2023, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1179 ze dne 12. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bohusläns blamusslor“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1178 ze dne 11. dubna 2023, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/47, kterým se, odchylně od nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, povoluje používání alternativních vlečných sítí T90 pro rybolov v Baltském moři
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1176 ze dne 14. července 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o orientační mapy transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1174 ze dne 15. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Crataegus monogyna k pěstování pocházející ze Spojeného království
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1173 ze dne 15. června 2023 o stažení některých doplňkových látek z trhu, o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 943/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1172 ze dne 15. června 2023 o povolení přípravku lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, o zamítnutí povolení přípravku lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkové látky pro odchov kuřic, o stažení přípravku lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřic z trhu a o zrušení nařízení (ES) č. 1455/2004 a prováděcího nařízení (EU) 2021/932 (držitel povolení: Zoetis Belgium S.A.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1171 ze dne 15. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/982 a (EU) 2021/2097, pokud jde o kombinované použití přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové s jinými doplňkovými látkami obsahujícími kyselinu benzoovou, kyselinu mravenčí, kyselinu fumarovou a jejich zdroje nebo soli (držitel povolení Novus Europe NV) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1170 ze dne 15. června 2023 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro dojnice, výkrm skotu, výkrm menšinových druhů přežvýkavců a výkrm velbloudovitých (držitel povolení: Danstar Ferment AG zastoupený společností Lallemand SAS) a o zrušení nařízení (ES) č. 1200/2005 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1169 ze dne 15. června 2023 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy, endo-1,4-beta-glukanázy a xyloglukan-specifické endo-beta-1,4-glukanázy z Trichoderma citrinoviride DSM 33578 jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odchov drůbeže a pro okrasné ptactvo (držitel povolení: Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1168 ze dne 15. června 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/996 o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, d-karvonu, methylsalicylátu a l-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1167 ze dne 15. června 2023 o povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 146250 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechna prasata (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1166 ze dne 9. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Gemlik Zeytini“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1163 ze dne 14. června 2023 o povolení L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1162 ze dne 6. června 2023 o požadavcích na interoperabilitu a nediskriminačních a transparentních postupech pro přístup k údajům z měření a o spotřebě (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1161 ze dne 2. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Spray On“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1159 ze dne 13. června 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz překližovaných desek z okoumé pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1158 ze dne 7. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („PESCA e Nettarina di Romagna“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1153 ze dne 12. června 2023, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položku pro Čínu v seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1152 ze dne 12. června 2023, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1151 ze dne 6. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Çaglayancerit Cevizi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1150 ze dne 6. června 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pimentón de Murcia“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1149 ze dne 5. dubna 2023, kterým se opravuje polské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1147 ze dne 12. června 2023, kterým se provádí článek 12 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1144 ze dne 9. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Bacticid IPA-N“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1143 ze dne 9. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Chemisept IPA-N“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1141 ze dne 1. června 2023 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1140 ze dne 9. června 2023, kterým se po třísté třicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1139 ze dne 8. června 2023, kterým se po třísté třicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1134 ze dne 8. června 2023, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Spodoptera frugiperda (Smith) na území Unie, jeho usídlení a rozšiřování na území Unie, mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 a ruší prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1133 ze dne 8. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Superficid express“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1132 ze dne 8. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, které podléhají omezením (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1131 ze dne 5. června 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1130 ze dne 2. června 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Moutarde de Bourgogne“ (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2023/1129 ze dne 2. června 2023, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase v oblasti 8c plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1127 ze dne 2. března 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o podrobné metodiky a postupy týkající se poplatků za dohled, které Komise účtuje poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1126 ze dne 8. června 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1125 ze dne 8. června 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1123 ze dne 7. června 2023, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1122 ze dne 7. června 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1121 ze dne 1. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1120 ze dne 7. května 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Handaktiv“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1119 ze dne 12. ledna 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro sdílení informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1118 ze dne 12. ledna 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky, za nichž kolegia orgánů dohledu vykonávají své úkoly (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1117 ze dne 12. ledna 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na druh a povahu informací vyměňovaných příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1111 ze dne 6. června 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1110 ze dne 6. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L 147 ze dne 7. června 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1110 ze dne 6. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1109 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Spray“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1108 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „OP Plus“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1107 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Manorapid express“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1106 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Manorapid express GEL“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1105 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Superficid express WIPES“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1104 ze dne 6. června 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1103 ze dne 6. června 2023 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1102 ze dne 6. června 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2023/1101 ze dne 6. června 2023 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1100 ze dne 5. června 2023, kterým se zavádějí preventivní opatření týkající se některých produktů pocházejících z Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 144I ze dne 5. června 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1100 ze dne 5. června 2023, kterým se zavádějí preventivní opatření týkající se některých produktů pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1098 ze dne 5. června 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1094 ze dne 5. června 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2023/1092 ze dne 25. května 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (ECB/2023/13)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1091 ze dne 5. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN alcogel“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (ES) 2023/1090 (2023. gada 24. janvaris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833 un Komisijas Delegeto regulu (ES) 2020/124 groza attieciba uz dažiem Ziemelrietumu Atlantijas zvejniecibas organizacijas (NAFO) saglabašanas un izpildes panakšanas pasakumu noteikumiem
Nařízení Rady (EU) 2023/1089 ze dne 5. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1080 ze dne 2. června 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2023/985 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1079 ze dne 2. června 2023, kterým se schvaluje (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1078 ze dne 2. června 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje ozon vyrobený z kyslíku jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 4, 5 a 11 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1077 ze dne 31. května 2023 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1073 ze dne 1. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Spray On wipes“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1072 ze dne 1. června 2023, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 v kalendářním roce 2023
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1071 ze dne 1. června 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1070 ze dne 1. června 2023 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu a uchovávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013
Nařízení Komise (EU) 2023/1069 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1068 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1067 ze dne 1. června 2023, o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1066 ze dne 1. června 2023 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1065 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o nikotinamid ribosid chlorid přidávaný do potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1064 ze dne 26. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Haricot de Soissons“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1063 ze dne 26. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Suruç Nari“ (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2023/1062 ze dne 1. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1058 ze dne 30. května 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1057 ze dne 26. května 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1050 ze dne 30. května 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz betonářské oceli pocházející z Běloruské republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise (EU) 2023/1049 ze dne 30. května 2023, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro rybí tuk, pendimethalin, ovčí tuk a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1046 ze dne 30. května 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1045 ze dne 30. května 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku
Nařízení Komise (EU) 2023/1042 ze dne 26. května 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro folpet v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1041 ze dne 24. května 2023 o udělení povolení Unie pro biocidní přípravek „TWP 094“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1033 ze dne 25. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1080, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1081, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1032 ze dne 25. května 2023, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1031 ze dne 24. května 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise (EU) 2023/1030 ze dne 25. května 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Bacillus amyloliquefaciens kmen AH2, Bacillus amyloliquefaciens kmen IT-45 a Purpureocillium lilacinum kmen PL11 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1029 ze dne 25. května 2023, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fosmet v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1028 ze dne 20. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o definici složitého motorového letadla, a opravuje uvedené nařízení
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1027 ze dne 25. května 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1021 ze dne 24. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1020 ze dne 24. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o provoz vrtulníkové letecké záchranné služby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1005 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1004 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1003 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1002 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmen ABTS-1857 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1001 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus amyloliquefaciens kmen QST 713 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1000 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai-GC-91 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/999 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis kmen AM65-52 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/998 ze dne 23. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/997 ze dne 23. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/17 o stanovení seznamu změn, které nevyžadují posouzení, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/996 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/989 ze dne 22. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů a kterým se opravuje uvedené nařízení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a směrnice Rady 87/357/EHS (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/986 ze dne 22. květen 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/985 ze dne 15. května 2023 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2023)3325) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/981 ze dne 17. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky prazikvantel podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/980 ze dne 16. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, pokud jde o přechodný inteligentní tachograf a jeho využívání otevřené služby systému Galileo pro ověření pravosti navigačních zpráv, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1228 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/979 ze dne 15. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nueces de Nerpio“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/978 ze dne 12. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Grebbestadostron“ (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/977 ze dne 10. května 2023 o výměně informací mezi donucovacími orgány členských států a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/974 ze dne 16. května 2023, kterým se prodlužuje platnost odchylky od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře v případě rybolovu traulery „volantina“ v teritoriálních vodách Slovinska
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/973 ze dne 15. května 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/972 ze dne 10. května 2023, kterým se povoluje uvedení vodného ethanolového extraktu z Labisia pumila na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/971 ze dne 10. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cedro di Santa Maria del Cedro“ (CHOP))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 ze dne 10. května 2023, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/969 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/968 ze dne 16. května 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/967 ze dne 16. května 2023, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2023 do 29. června 2023 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/966 ze dne 15. května 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 s cílem zohlednit změny přijaté na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/962 ze dne 15. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1448, pokud jde o podmínky schválení účinné látky představující nízké riziko uhličitan vápenatý a vápenec, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/961 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny lakto-N-neotetraosa (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/960 ze dne 1. února 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o každoroční datum uplatňování výpočtů průměrného denního počtu obchodů u akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry a fondů obchodovaných v obchodním systému pro účely kroků kotace (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/958 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/957 ze dne 10. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/757 s cílem zajistit, aby byly do systému EU pro obchodování s emisemi začleněny činnosti v oblasti námořní dopravy a aby byly monitorovány, vykazovány a ověřovány emise dalších skleníkových plynů a emise z dalších typů lodí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje Sociální klimatický fond a mění nařízení (EU) 2021/1060
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/954 ze dne 12. května 2023, kterým se opravují přílohy XIII, XIV a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup do Unie v případě zásilek čerstvého masa kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a určitých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, u nichž Unie není konečným místem určení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/953 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o pravidla upravující celní kvótu pro vývoz sušeného mléka do Dominikánské republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/952 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1321/2013, pokud jde o jméno držitele povolení pro primární produkt kouřového aromatu „TradismokeTM A MAX“ (jednoznačný kód SF-007) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/951 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny proteinový extrakt z vepřových ledvin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/950 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny 2'-fukosyllaktosa (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/949 ze dne 12. května 2023, kterým se povoluje uvedení mléčného kaseinátu železa na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/948 ze dne 12. května 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 6'-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/947 ze dne 11. května 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/946 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/25/ES, pokud jde o začlenění vylepšených požadavků na stabilitu a sladění uvedené směrnice s požadavky na stabilitu stanovenými Mezinárodní námořní organizací (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/945 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s nekapitálovými nástroji (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/944 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/943 ze dne 11. května 2023, kterým se povoluje uvedení cellobiózy na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/942 ze dne 8. května 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/939 ze dne 10. května 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 odnímá schválení účinné látky ipkonazol, mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2014 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/938 ze dne 10. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny biomasa kvasinek Yarrowia lipolytica (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/937 ze dne 10. května 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o zařazení „fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobeného z pšeničného škrobu“ na seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/935 ze dne 11. května 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a vyráběných společností Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/934 ze dne 11. května 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/932 ze dne 8. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky pyridalyl (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/931 ze dne 8. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potraviny ze třetí země (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/923 ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/919 ze dne 4. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/804, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/918 ze dne 4. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek aklonifen, ametoktradin, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, kaptan, klethodim, cykloxydim, cyflumetofen, dazomet, diklofop, dimethomorf, ethefon, fenazachin, fluopikolid, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, hymexazol, kyselina indolylmáselná, mandipropamid, metalaxyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metribuzin, milbemektin, paklobutrazol, penoxsulam, fenmedifam, pirimifos-methyl, propamokarb, prochinazid, prothiokonazol, s-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum kmen T34 a Trichoderma atroviride kmen I-1237 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/917 ze dne 4. května 2023, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/916 ze dne 28. dubna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Melocotón de Cieza“ (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/914 ze dne 20. dubna 2023 kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 802/2004 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/913 ze dne 4. května 2023, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/908 ze dne 3. května 2023, kterým se po třísté třicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/907 ze dne 3. května 2023, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) 2022/1412 o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/906 ze dne 27. dubna 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Queso Casín“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/903 ze dne 2. května 2023, kterým se zavádějí preventivní opatření týkající se některých produktů pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/897 ze dne 2. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/896 ze dne 26. dubna 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Monti Lessini“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/895 ze dne 4. dubna 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, pokud jde o postupy, formáty a šablony zpráv, které zveřejňují pojišťovny a zajišťovny o své solventnosti a finanční situaci, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2452 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/894 ze dne 4. dubna 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, pokud jde o šablony, podle nichž pojišťovny a zajišťovny předkládají orgánům dohledu informace nezbytné pro dohled, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/893 ze dne 21. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu (Úřední věstník Evropské unie L 118 ze dne 4. května 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/893 ze dne 21. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/891 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/890 ze dne 28. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/889 ze dne 25. dubna 2023, kterým se názvu „De Voerendaalse Bergen“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Nařízení Rady (EU) 2023/888 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/886 ze dne 28. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/868 ze dne 27. dubna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/867 ze dne 26. dubna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/866 ze dne 24. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/865 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/907, pokud jde o osvědčení o způsobilosti a odborné kvalifikace v některých členských státech
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/861 ze dne 26. dubna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/860 ze dne 25. dubna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/128, pokud jde o transparentnost, prohlášení řídícího subjektu, koordinační subjekt, certifikační subjekt a některá ustanovení týkající se EZZF a EZFRV (Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 26. dubna 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/860 ze dne 25. dubna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/128, pokud jde o transparentnost, prohlášení řídícího subjektu, koordinační subjekt, certifikační subjekt a některá ustanovení týkající se EZZF a EZFRV
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/859 ze dne 25. dubna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nové potraviny 2’-fukosyllaktosa (mikrobiální zdroj) za účelem povolení její výroby z derivovaného kmene Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/858 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/857 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a nařízení (EU) 2018/1999 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/853 ze dne 24. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/851 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/850 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/846 ze dne 24. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/845 ze dne 24. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/844 ze dne 24. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/843 ze dne 17. dubna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Rökt Vättersik“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/842 ze dne 17. února 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření dodržování požadavků na dobré životní podmínky zvířat při přepravě zvířat plavidly pro přepravu hospodářských zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/840 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy určující metodiku pro výpočet a udržování dodatečného objemu předem financovaných vyčleněných vlastních zdrojů, které mají být použity v souladu s čl. 9 odst. 14 nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/839 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel pro vykazování a zajištění souladu a stanovení cílů členských států pro rok 2030, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/838 ze dne 23. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009, pokud jde o aktualizaci seznamu provozovatelů letadel, kteří vykonávají činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/835 ze dne 19. dubna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/594, pokud jde o zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/834 ze dne 18. dubna 2023 o výjimečných opatřeních na podporu trhu pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/828 ze dne 2. února 2023, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, pokud jde o výjimku pro rok 2023 odůvodněnou vysokou mírou přežití pro jazyk obecný odlovený plavidly o délce menší než 12 metrů a používajícími vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně v západních vodách, divizi ICES 7e
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/827 ze dne 11. října 2022, kterým se stanoví regulační technické normy, jimiž se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o předchozí svolení ke snížení kapitálu a požadavky týkající se nástrojů způsobilých závazků (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/826 ze dne 17. dubna 2023, kterým se stanoví požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře ve vypnutém stavu, v pohotovostním režimu a v pohotovostním režimu při připojení na síť podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a (ES) č. 107/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/825 ze dne 17. dubna 2023, kterým se antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2020/1408 na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků pocházejících z Indonésie rozšiřuje na dovoz některých za tepla válcovaných ocelových plechů a svitků zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/824 ze dne 14. dubna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/823 ze dne 13. dubna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU, pokud jde o posouzení a určení rovnocennosti informací v rámci dohody mezi příslušnými orgány členského státu a jurisdikcí mimo Unii
Nařízení Komise (EU) 2023/822 ze dne 17. dubna 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 461/2010, pokud jde o období jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/814 ze dne 14. dubna 2023 o podrobných opatřeních pro vedení některých řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1925 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/813 ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o příděly členských států na přímé platby a roční rozpis podpory Unie pro rozvoj venkova podle jednotlivých členských států
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/809 ze dne 13. dubna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 101 ze dne 14. dubna 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/809 ze dne 13. dubna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/808 ze dne 5. dubna 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/807 ze dne 15. prosince 2022 o revizi faktoru primární energie pro elektřinu při uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/806 ze dne 13. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/755 ze dne 13. dubna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/754 ze dne 12. dubna 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Arche Chlorine“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/753 ze dne 12. dubna 2023, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „C(M)IT/MIT formulations“ (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/752 ze dne 12. dubna 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/751 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/745 ze dne 3. dubna 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/744 ze dne 2. února 2023, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172, pokud jde o přechodná ustanovení k usnadnění podmíněnosti a kontrol podmíněnosti u některých plateb podle plochy v rámci společné zemědělské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/742 ze dne 31. března 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Bovški sir“ (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/741 ze dne 5. dubna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky oxamyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úřední věstník Evropské unie L 98 ze dne 11. dubna 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/741 ze dne 5. dubna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky oxamyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/739 ze dne 4. dubna 2023, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Polsku a Rumunsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/738 ze dne 4. dubna 2023, kterým se opětovně ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-30/19 a T-72/19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/737 ze dne 4. dubna 2023, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve spojených věcech T-30/19 a T-72/19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/736 ze dne 31. března 2023 o stanovení technických podrobností uplatňování mechanismu korekce trhu na deriváty spojené s jinými virtuálními obchodními místy v Unii než s TTF
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/735 ze dne 30. ledna 2023 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, pokud jde o požadavek na předkládání faktur ke stanovení referenčního množství a vyjasnění některých otázek týkajících se elektronického systému pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí (LORI)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/734 ze dne 15. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a zrušuje jedenáct právních aktů v oblasti národních účtů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/732 ze dne 28. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aceite de Madrid“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/731 ze dne 3. dubna 2023 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2024, 2025 a 2026 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2022/741 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/730 ze dne 31. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb, a nařízení (EU) 2022/109
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/726 ze dne 31. března 2023, kterým se mění některá rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/725 ze dne 31. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Chile, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/724 ze dne 31. března 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/723 ze dne 30. března 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/722 ze dne 31. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2023/427, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/721 ze dne 31. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Nařízení Rady (EU) 2023/720 ze dne 31. března 2023, kterým se mění některá nařízení Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/712 ze dne 30. března 2023, kterým se zahajuje pro „nového vývozce“ přezkum prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/711 ze dne 30. března 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Nařízení Komise (EU) 2023/710 ze dne 30. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromopropylát, chloridazon, fenpropimorf, imazachin a tralkoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/709 ze dne 29. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/708 ze dne 20. března 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPO-CHLOR Product Family“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o třídy nebezpečnosti a kritéria týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (EU) 2023/706 ze dne 30. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2022/1369, pokud jde o prodloužení období snižování poptávky u opatření ke snižování poptávky po plynu a posílení podávání zpráv a sledování jejich provádění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/700 ze dne 29. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Plăcintă dobrogeană“ (CHZO))
Nařízení Komise (EU) 2023/699 ze dne 29. března 2023, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2023 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/691 ze dne 22. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Komiški rogač“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/690 ze dne 22. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kangra tea“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/689 ze dne 20. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/685 ze dne 27. března 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/680 ze dne 23. března 2023, kterým se schvaluje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/679 ze dne 23. března 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro pyridaben, pyridát, pyriproxyfen a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/678 ze dne 17. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Slavonska kobasica“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/677 ze dne 17. března 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Ricotta di Bufala Campana“ (CHOP))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/675 ze dne 15. března 2023, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/674 ze dne 26. prosince 2022, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/669 ze dne 22. března 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: společnost BioResource, international, Inc., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/668 ze dne 22. března 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce (držitel povolení: Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/667 ze dne 22. března 2023, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/666 ze dne 16. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Olio Campania“ (CHZO)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/662 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, pokud jde o metodiku výpočtu závazků plynoucích z derivátů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/661 ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, pokud jde o společná kritéria pro rozhodování o provádění nebo zrušení zákazu provozování letecké dopravy na úrovni Unie
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/660 ze dne 2. prosince 2022, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 473/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/659 ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/657 ze dne 15. března 2023, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie při provádění a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/652 ze dne 20. března 2023, kterým se povoluje uvedení pražených a pufovaných jader ze semen Euryale ferox Salisb. (leknínec hrozivý) na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/651 ze dne 20. března 2023 o povolení riboflavinu (vitamin B2) z Bacillus subtilis KCCM 10445 a přípravku riboflavinu z Bacillus subtilis KCCM 10445 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/650 ze dne 20. března 2023 o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, D-karvonu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm menšinových druhů drůbeže a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení: Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/649 ze dne 20. března 2023 o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/648 ze dne 20. března 2023, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/647 ze dne 13. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/645 ze dne 20. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánů s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/612 ze dne 17. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 307/2012, pokud jde o některé postupy pro unijní posuzování bezpečnosti látky nebo skupiny látek podléhajících přezkumu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/611 ze dne 17. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/610 ze dne 17. března 2023 o opětovném uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o společnost Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd. v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-243/19
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/609 ze dne 17. března 2023 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o společnost Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd. v návaznosti na rozsudek Tribunálu ve věci T-242/19
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/608 ze dne 17. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót v návaznosti na dohodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (Úřední věstník Evropské unie L 80 ze dne 20. března 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/608 ze dne 17. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót v návaznosti na dohodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/607 ze dne 15. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/606 ze dne 15. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o požadavky týkající se investičních politik a podmínek provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic a rozsah způsobilých investičních aktiv, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/605 ze dne 9. března 2023 o povolení látek ethyl-oleát, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, dodec-2-enal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-non-2-enal, deka-2,4-dienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-okt-2-enal, trans-dec-2-enal, 2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal, 2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal, hex-2(trans)-enyl-acetát, hex-2-enyl-butyrát, okt-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl-butyrát, linalyl-formiát, linalyl-propanoát, linalyl-isobutyrát, 3-methylcyklopent-2-en-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát, benzofenon, benzyl-cinnamát, ethyl-salicylát, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen, myrcen a ß-ocimen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/595 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví formulář pro výkaz týkající se vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů podle nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/593 ze dne 16. března 2023 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitého typu lehkého termografického papíru pocházejícího z Korejské republiky, pokud jde o skupinu Hansol, a o změně zbytkového cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/592 ze dne 16. března 2023 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/244 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Argentiny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/591 ze dne 16. března 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73 (Úřední věstník Evropské unie L 79 ze dne 17. března 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/591 ze dne 16. března 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/590 ze dne 12. ledna 2023, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/589 ze dne 10. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/588 ze dne 15. března 2023, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/585 ze dne 15. března 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1452 o povolení 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-onu, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-onu, eugenolu, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzenu, ?-pentylcinnamaldehydu, ?-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridinu jako doplňkových látek pro některé druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/584 ze dne 15. března 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1493 o povolení L-methioninu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 a Escherichia coli KCCM 80246 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/583 ze dne 15. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úřední věstník Evropské unie L 77 ze dne 16. března 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/583 ze dne 15. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/582 ze dne 9. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Суджук Търновски / Sudzhuk Tarnovski“ / „Търновски Суджук / Tarnovski Sudzhuk“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/580 ze dne 14. března 2023 kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/579 ze dne 8. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sörmlands Ädel“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/574 ze dne 13. března 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 stanoví podrobná pravidla pro identifikaci nepřijatelných formulačních přísad v přípravcích na ochranu rostlin (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník Evropské unie L 75 ze dne 14. března 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/573 ze dne 10. března 2023, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Argentinu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/571 ze dne 13. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/566 ze dne 10. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/565 ze dne 10. března 2023 o povolení látek ethyl-heptanoát, ethyl-2-methylbutanoát, isopentyl-acetát, 3-methylbutyl-3-methylbutyrát, kyselina 2-methylpropanová, 3-methylbutyl-butyrát, 2-methylbutyl-acetát, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allyl-hexanoát, allyl-heptanoát, linalol, 1-fenyl-2-methylpropan-2-ol, ?-jonon, ß-damaskon, nootkaton, ß-jonon, ?-iron, ß-damascenon, (E)-ß-damaskon, pentadecano-1,15-lakton, 2-fenylethan-1-ol, fenethyl-isovalerát, 4-(p-hydroxyfenyl)butan-2-on, 2-methoxynaftalen, 2-isopropyl-4-methylthiazol a valencen jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/564 ze dne 10. března 2023 o obsahu a formátu záznamů o přípravcích na ochranu rostlin vedených profesionálními uživateli podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/563 ze dne 6. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Íslenskt lambakjöt“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/562 ze dne 6. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Antakya Künefesi“ (CHZO))
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/544 ze dne 16. prosince 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova v hliníkových slitinách pro účely strojního obrábění, ve slitinách mědi a v některých bateriích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/543 ze dne 9. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. ledna 2029 do 1. října 2035, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/516 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2236, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/515 ze dne 8. března 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky abamektin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/514 ze dne 8. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o vysoce rafinované produkty, seznam třetích zemí se schváleným plánem kontrol a zařazení Moldavska na seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/513 ze dne 8. března 2023, kterým se mění přílohy XV a XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře a vajec a vaječných výrobků do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/512 ze dne 2. března 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aceto Balsamico di Modena“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/511 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro výpočet objemů rizikově vážených expozic subjektů kolektivního investování podle přístupu založeného na pověření (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/507 ze dne 7. března 2023, kterým se od 8. března 2023 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/506 ze dne 6. března 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/505 ze dne 1. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Azeitona Galega da Beira Baixa“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/504 ze dne 1. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Dalmatinska janjetina“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/503 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, pokud jde o četnost úplných opětovných posouzení oznámených subjektů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/502 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o četnost úplných opětovných posouzení oznámených subjektů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/500 ze dne 7. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/494 ze dne 28. února 2023, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Emmental français est-central“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/493 ze dne 28. února 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cebolla de la Mancha“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/467 ze dne 3. března 2023, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Prosciutto di San Daniele“ (CHOP))
Nařízení Komise (EU) 2023/466 ze dne 3. března 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro isoxaben, novaluron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/465 ze dne 3. března 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity arsenu v určitých potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/464 ze dne 3. března 2023, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/463 ze dne 3. března 2023, kterým se povoluje uvedení osteopontinu z kravského mléka na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/462 ze dne 2. března 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/461 ze dne 27. února 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Prosciutto di Parma“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/455 ze dne 2. března 2023, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/454 ze dne 2. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky toltrazuril podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/453 ze dne 2. března 2023, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2017/141 na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie (Úřední věstník Evropské unie L 67 ze dne 3. března 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/453 ze dne 2. března 2023, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2017/141 na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/452 ze dne 24. února 2023 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste“)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/451 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se určují faktory, k nimž mají přihlédnout příslušný orgán a kolegium dohledu při posuzování ozdravných plánů ústředních protistran (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/450 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23, pokud jde o regulační technické normy upřesňující pořadí, v jakém mají ústřední protistrany vyplácet náhradu uvedenou v čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2021/23, maximální počet let, během nichž mají tyto ústřední protistrany použít podíl svých ročních zisků na tyto platby držitelům nástrojů uznávajících nárok na jejich budoucí zisky, a maximální podíl těchto zisků, který má být použit na tyto platby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/449 ze dne 2. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/448 ze dne 1. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků
Nařízení Komise (EU) 2023/447 ze dne 1. března 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glukosylovaných steviol-glykosidů jako sladidla (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/446 ze dne 27. února 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/445 ze dne 23. února 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Colli Bolognesi Classico Pignoletto“ (CHOP))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/444 ze dne 16. prosince 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 o opatření k zajištění účinného přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace na jednotné evropské tísňové číslo 112 (Úřední věstník Evropské unie L 65 ze dne 2. března 2023)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/444 ze dne 16. prosince 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 o opatření k zajištění účinného přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace na jednotné evropské tísňové číslo 112 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/443 ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1151, pokud jde o postupy schvalování typu lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel z hlediska emisí (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/442 ze dne 28. února 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení (EU) 2017/1171 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) 2023/441 ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehydu na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/440 ze dne 28. února 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití karbomeru v doplňcích stravy (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/439 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 s cílem umožnit používání nikotinamidu ribosidu chloridu jako zdroje niacinu v potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/435 ze dne 27. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a nařízení (EU) č. 1303/2013, (EU) 2021/1060 a (EU) 2021/1755 a směrnice 2003/87/ES
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/434 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/432 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/430 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 100 ze dne 13. dubna 2023)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 59I ze dne 25. února 2023)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/428 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/427 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 59I ze dne 25. února 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/427 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/426 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 59I ze dne 25. února 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/426 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/420 ze dne 24. února 2023, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1230
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/419 ze dne 24. února 2023, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 61 ze dne 27. února 2023)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/419 ze dne 24. února 2023, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 61 ze dne 27. února 2023)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/419 ze dne 24. února 2023, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině
Nařízení Komise (EU) 2023/411 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1871, pokud jde o použití referenčních hodnot pro opatření u nitrofuranů a jejich metabolitů (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/410 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Demokratické republiky Kongo, Gibraltaru, Mosambiku, Tanzanie a Spojených arabských emirátů do tabulky I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 a odstranění Nikaraguy, Pákistánu a Zimbabwe z uvedené tabulky (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/409 ze dne 18. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o minimální množství oxidu vápenatého v jednosložkových tuhých anorganických hnojivech s makroživinami (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/408 ze dne 23. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) 2023/407 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/402 ze dne 22. února 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/400 ze dne 16. února 2023, kterým se schvaluje změna tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 („Vin de paille“)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/399 ze dne 15. února 2023, kterým se názvu „Correze“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/398 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o rozšíření možností činit celní prohlášení ústně nebo jakýmkoli jiným úkonem považovaným za celní prohlášení, zrušení platnosti prohlášení ve zvláštních případech a upřesnění výměny informací pro vstupní souhrnná celní prohlášení (Úřední věstník Evropské unie L 54 ze dne 22. února 2023)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/398 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o rozšíření možností činit celní prohlášení ústně nebo jakýmkoli jiným úkonem považovaným za celní prohlášení, zrušení platnosti prohlášení ve zvláštních případech a upřesnění výměny informací pro vstupní souhrnná celní prohlášení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/383 ze dne 16. února 2023 kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství používané pro rozbor lihovin, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2009/92, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/382 ze dne 14. února 2023, kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pane Toscano“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/379 ze dne 20. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/378 ze dne 20. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
Nařízení Komise (EU) 2023/377 ze dne 15. února 2023, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/373 ze dne 17. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/372 ze dne 17. února 2023, kterým se stanoví pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení písemných záznamů o úředních kontrolách prováděných na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, nouzové plány pro plavidla pro přepravu hospodářských zvířat pro případ mimořádných situací, schvalování plavidel pro přepravu hospodářských zvířat a minimální požadavky na místa výstupu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/371 ze dne 13. února 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Pannon“ (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/370 ze dne 13. prosince 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o postupy, lhůty pro předkládání žádostí členských států o změny strategických plánů SZP a další případy, pro něž neplatí maximální počet změn strategických plánů SZP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/369 ze dne 29. listopadu 2022, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/366 ze dne 16. února 2023 o obnovení povolení přípravku Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a menšinové druhy drůbeže kromě menšinových druhů drůbeže určených ke snášce, o jeho povolení pro okrasné ptactvo, o změně prováděcího nařízení (EU) č. 306/2013, prováděcího nařízení (EU) č. 787/2013, prováděcího nařízení (EU) 2015/1020, prováděcího nařízení (EU) 2017/2276 a o zrušení nařízení (EU) č. 107/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 885/2011 (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/365 ze dne 16. února 2023, kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/364 ze dne 16. února 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „IPA Family 1“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/363 ze dne 31. října 2022 kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, pokud jde o obsah a strukturu informací v souvislosti se zveřejňováním informací v dokumentech před uzavřením smlouvy a pravidelných zprávách u finančních produktů investujících do environmentálně udržitelných hospodářských činností (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/361 ze dne 28. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro používání určitých veterinárních léčivých přípravků pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/342 ze dne 9. února 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/341 ze dne 15. února 2023 o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 26/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/340 ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, pokud jde o opatření pro zachování zdrojů v lokalitách Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank a Östliche Deutsche Bucht a lokalitách Klaverbank, Friese Front a Centrale Oestergronden
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/338 ze dne 14. února 2023, kterým se mění některá rozhodnutí Rady a společné postoje Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/337 ze dne 8. února 2023, kterým se názvu „Terras do Navia“ (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/336 ze dne 8. února 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Montefalco“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/335 ze dne 1. února 2023 kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Robiola di Roccaverano“ (CHOP))
Oprava nařízení Komise (EU) 2023/334 ze dne 2. února 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L 47 ze dne 15. února 2023)
Nařízení Komise (EU) 2023/334 ze dne 2. února 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/333 ze dne 11. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817, pokud jde o určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/332 ze dne 11. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818, pokud jde o určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti
Nařízení Rady (EU) 2023/331 ze dne 14. února 2023, kterým se mění některá nařízení Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/330 ze dne 22. listopadu 2022, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/329 ze dne 10. února 2023, kterým se po třísté třicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/318 ze dne 6. února 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Almansa“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/317 ze dne 6. února 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Colline di Romagna“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/316 ze dne 6. února 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Goranski medun“ (CHOP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/315 ze dne 25. října 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/314 ze dne 25. října 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o datum uplatňování některých postupů řízení rizik pro výměnu kolaterálu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/313 ze dne 15. prosince 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/308 ze dne 8. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek jelenovitých mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/277 ze dne 5. října 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu produktů pro obranné účely v souladu s aktualizovaným Společným vojenským seznamem Evropské unie ze dne 21. února 2022 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/268 ze dne 8. února 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/267 ze dne 8. února 2023, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium ovatum Engl. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/266 ze dne 9. února 2023, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2022 do 30. března 2023 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/265 ze dne 9. února 2023 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Indie a Turecka (Úřední věstník Evropské unie L 41 ze dne 10. února 2023)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/265 ze dne 9. února 2023 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Indie a Turecka (Úřední věstník Evropské unie L 41 ze dne 10. února 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/265 ze dne 9. února 2023 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Indie a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/263 ze dne 7. února 2023 o povolení sepiolitického jílu jako doplňkové látky pro přežvýkavce určené k produkci mléka, odstavené a výkrmové prasatovité, lososovité a výkrm kuřat (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/262 ze dne 7. září 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (Úř. věst. L 38 ze dne 8.2.2023)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/262 ze dne 7. září 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/257 ze dne 6. února 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/1412 o povolení ylang-ylangového esenciálního oleje z kanangy vonné Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/256 ze dne 6. února 2023 o povolení přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 jako doplňkové látky pro psy a přípravku Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 jako doplňkové látky pro kočky (držitel povolení: NBF Lanes s.r.l.) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/255 ze dne 6. února 2023 o obnovení povolení naringinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/253 ze dne 6. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/252 ze dne 4. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/251 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) 2023/250 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/249 ze dne 3. února 2023, kterým se po třísté třicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/248 ze dne 1. února 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/247 ze dne 1. února, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Estepa“ (CHOP))
Nařízení Rady (EU) 2023/246 ze dne 30. ledna 2023 kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012, pokud jde o výměnu informací uchovávaných v elektronických registrech, které se týkají hospodářských subjektů přepravujících zboží podléhající spotřební dani mezi členskými státy pro obchodní účely
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/224 ze dne 2. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/223 ze dne 27. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/222 ze dne 1. prosince 2022 o dočasném pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro všechny státní příslušníky Vanuatu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/217 ze dne 1. února 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o některé nesrovnalosti v požadavcích zavedených prováděcím nařízením (EU) 2019/1387 a nařízeními (EU) 2021/1296 a (EU) 2021/2237
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/216 ze dne 1. února 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/215 ze dne 1. února 2023, kterým se opravuje španělské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/1100, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/214 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Hofer Rindfleischwurst“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/213 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pa de Pages Catala“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/212 ze dne 3. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkajících se přístupu ke službám (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/210 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) 2023/209 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoků v oblasti 7d plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) 2023/208 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/207 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/206 ze dne 5. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují druhy faktorů, které je třeba zohlednit při posuzování vhodnosti rizikových vah pro expozice zajištěné nemovitostmi, a podmínky, k nimž je třeba přihlédnout při posuzování přiměřenosti minimálních hodnot ztrátovosti ze selhání pro expozice zajištěné nemovitostmi (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/205 ze dne 7. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239, pokud jde o stanovení souboru údajů evropského prostředí jednotného námořního portálu, a mění příloha uvedeného nařízení (Úřední věstník Evropské unie L 33 ze dne 3. února 2023)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/205 ze dne 7. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239, pokud jde o zřízení evropského prostředí jednotného námořního portálu, a mění příloha uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/204 ze dne 28. října 2022, kterým se stanoví technické specifikace, normy a postupy pro evropské prostředí jednotného námořního portálu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/203 ze dne 27. října 2022, prováděcí nařízení Komise ze dne 27. října 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací s možným dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a pro příslušné orgány, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012, (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340 a (EU) č. 139/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, (EU) č. 748/2012, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 139/2014, (EU) č. 1321/2014, (EU) 2015/340 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/200 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje citronová silice (silice z Citrus limon) jako základní látka (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/199 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AT10 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/198 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/197 ze dne 24. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Steirisches Kürbiskernöl“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/196 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/195 ze dne 30. ledna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři a kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/110, pokud jde o rybolovná práva na rok 2022 ve Středozemním moři a v Černém moři (Úřední věstník Evropské unie L 28 ze dne 31. ledna 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/195 ze dne 30. ledna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři a kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/110, pokud jde o rybolovná práva na rok 2022 ve Středozemním moři a v Černém moři
Oprava nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb (Úřední věstník Evropské unie L 28 ze dne 31. ledna 2023)
Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/192 ze dne 30. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úřední věstník Evropské unie L 26I ze dne 30. ledna 2023)
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/192 ze dne 30. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/186 ze dne 27. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/185 ze dne 27. ledna 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/184 ze dne 23. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ciliegia di Bracigliano“ (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/183 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o požadavky na soulad se správnou laboratorní praxí pro veterinární léčivé přípravky stanovené v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/182 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/181 ze dne 27. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/180 ze dne 27. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2474, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Směrnice Komise (EU) 2023/175 ze dne 26. ledna 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES, pokud jde o 2-methyloxolan (Text s významem pro EHP)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L 25 ze dne 27. ledna 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/173 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim, cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron a penthiopyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/171 ze dne 28. října 2022 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/170 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Fondem pro vnitřní bezpečnost pro programové období 2021–2027
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/169 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Azylovým, migračním a integračním fondem pro programové období 2021–2027
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/168 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Nástrojem pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky pro programové období 2021–2027
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/167 ze dne 3. listopadu 2022 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256, kterým se stanoví víceleté průběžné plánování (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/166 ze dne 26. října 2022, kterým se opravuje francouzské znění přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/163 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/160 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/158 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/157 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na osvědčení a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v zjednodušeném elektronickém správním dokladu
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/156 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Rady (EU) 2023/155 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Rady (EU) 2023/154 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/152 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/150 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/149 ze dne 20. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky benfluralin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/148 ze dne 20. ledna 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198
Nařízení Komise (EU) 2023/147 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, topramezon a triflumizol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/144 ze dne 18. ledna 2023, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/141 ze dne 19. ledna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/140 ze dne 19. ledna 2023, kterým se po třísté třicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/139 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/138 ze dne 21. prosince 2022, kterým se stanoví seznam konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou a opatření pro jejich zveřejnění a opakované použití (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/137 ze dne 10. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/136 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s celosvětovým tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/132 ze dne 18. ledna 2023 o ochranných opatřeních týkajících se dovozu rýže indica pocházející z Kambodže v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku Tribunálu ze dne 9. listopadu 2022 ve věci T-246/19 týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2019/67
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/131 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1259, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, a zavádí dohled nad dovozem příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úřední věstník Evropské unie L 17 ze dne 19. ledna 2023)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/131 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1259, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, a zavádí dohled nad dovozem příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z litiny pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/130 ze dne 18. ledna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti
Nařízení Komise (EU) 2023/129 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/128 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, bromoxynil, chlorsulfuron, epoxikonazol a fenamifos v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/127 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/126 ze dne 21. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast spotřeby (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/120 ze dne 11. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Луканка Троянска/Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ (ZTS))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/118 ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/116 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky oxamyl (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/115 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky dimoxystrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/114 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/113 ze dne 16. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3'-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/112 ze dne 18. ledna 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/111 ze dne 18. ledna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz mastných kyselin pocházejících z Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/108 ze dne 9. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pitina“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/107 ze dne 9. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Châtaigne des Cévennes“ (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 ze dne 11. ledna 2023, kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/104 ze dne 12. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli v návaznosti na zprávu přijatou Orgánem pro řešení sporů Světové obchodní organizace
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/103 ze dne 12. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o technické specifikace a pravidla pro předložení souhrnných údajů o operacích a informace, které mají být zasílány členskými státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/102 ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti členských států o podporu Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/100 ze dne 11. ledna 2023, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz opětovně plnitelných sudů keg z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/99 ze dne 11. ledna 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hliníkových kol pocházejících z Maroka
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/67 ze dne 20. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 zavedením standardizovaných metodik a způsobů výběru vzorků k pokrytí jednoho nebo několika programových období
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/66 ze dne 21. října 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/65 ze dne 6. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2018/1648, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2019/1686, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny, a prováděcí nařízení (EU) 2021/96, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Předpis OSN č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel [2023/64]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/62 ze dne 5. ledna 2023, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/61 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/60 ze dne 5. ledna 2023 o povolení metylesteru konjugované kyseliny linolové (t10, c12) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a dojnice (držitel povolení: BASF SE) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/59 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/57 ze dne 31. října 2022, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/56 ze dne 19. července 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o zvláštní technická opatření týkající se růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) v podoblastech ICES 6 až 8
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/54 ze dne 4. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2022/652 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/53 ze dne 4. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/52 ze dne 4. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/8 ze dne 3. ledna 2023 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/7 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/6 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/4 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/3 ze dne 3. ledna 2023, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2019/1781, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2 ze dne 21. prosince 2022, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 761/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1 ze dne 21. prosince 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Salers“ (CHOP))
Zavřít
MENU