Předpisy EU - rok 2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013 ze dne 20. prosince 2013 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování informací o kapitálu uložené institucím podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1422/2013 ze dne 18. prosince 2013 , kterým se pro rok 2014 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1421/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1420/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zrušení nařízení (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013)
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013)
Nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií
Nařízení Rady (EU) č. 1416/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se s účinkem od 1. července 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie
Nařízení Rady (EU) č. 1415/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému
Nařízení Rady (EU) č. 1414/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2013 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
Rozhodnutí Rady č. 1413/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1412/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 ( Úř. věst. L 353 ze dne 28.12.2013 )
Nařízení Rady (EU) č. 1412/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1411/2013 ze dne 23. prosince 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1410/2013 ze dne 23. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43)
Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1406/2013 ze dne 20. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1405/2013 ze dne 20. prosince 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1404/2013 ze dne 20. prosince 2013 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z  Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1403/2013 ze dne 19. prosince 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Liquirizia di Calabria (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1402/2013 ze dne 19. prosince 2013 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2013 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozím roce a o změně prováděcího nařízení (EU) č. 770/2013, pokud jde o odpočty, které mají být provedeny v příštích letech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1401/2013 ze dne 18. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Yorkshire Wensleydale (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1400/2013 ze dne 18. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1399/2013 ze dne 18. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Antep Baklavasi/Gaziantep Baklavasi (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1398/2013 ze dne 18. prosince 2013 o provedení odpočtů od intenzity rybolovu přidělené Spojenému království na rok 2013 pro hřebenatky, kraba německého a kraba trnitého z důvodu jejího nadužívání v předchozím roce
Nařízení Komise (EU) č. 1397/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1396/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1395/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1394/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1393/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti V a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1392/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IV a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1391/2013 ze dne 14. října 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu
Nařízení Rady (EU) č. 1390/2013 ze dne 16. prosince 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Nařízení Rady (EU) č. 1389/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1258/2012 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 ( Úř. věst. L 354, 28.12.2013 )
Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013)
Nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1384/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1383/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 Text s významem pro EHP a Švýcarsko
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1382/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se zavádí program Spravedlnost na období 2014 až 2020 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1378/2013 ze dne 19. prosince 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1377/2013 ze dne 19. prosince 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1376/2013 ze dne 19. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 39 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1374/2013 ze dne 19. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 36 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013 ze dne 19. prosince 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (EU) č. 1372/2013 ze dne 19. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a Švýcarsko
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli
Oprava nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013)
Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006 ( Úř. věst. L 346, 20.12.2013 )
Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006 ( Úř. věst. L 346 ze dne 20.12.2013 )
Nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006
Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku a na Slovensku z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 ( Úř. věst. L 346 ze dne 20.12.2013 )
Nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku a na Slovensku z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1367/2013 ze dne 18. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1366/2013 ze dne 18. prosince 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Guatemaly
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1365/2013 ze dne 18. prosince 2013 o povolení přípravku z alfa-galaktosidázy ze Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy z  Aspergillus niger (CBS 120604) jako doplňkové látky pro výkrm menšinových druhů drůbeže a pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Kerry Ingredients and Flavours) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1364/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o použití juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické akvakultury a zárodečného materiálu pocházejícího z konvenčních líhní mlžů v ekologické akvakultuře
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1363/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ ( Úř. věst. L 343 ze dne 19.12.2013 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1363/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“ Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1362/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se stanoví metody senzorického zkoušení nevařeného ochuceného drůbežího masa pro účely jeho zařazení do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1361/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 343 ze dne 19.12.2013 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1361/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 1360/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/02 a 2004/05 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a dávkou, jež má být účtována za hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2005/06
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1359/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1358/2013 ze dne 17. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1357/2013 ze dne 17. prosince 2013 o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1356/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých nepatrně upravených otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1355/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2014 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1353/2013 ze dne 9. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Liers vlaaike (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013 , kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění některé legislativní akty v oblasti zemědělské statistiky a statistiky rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2013 ze dne 16. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Komise (EU) č. 1347/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IVbc plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1346/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1345/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1344/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti IVa plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1343/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1342/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Ruské federace po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1341/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v listopadu 2013 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1340/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. prosince 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1339/2013 ze dne 13. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1338/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se po dvou sté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa ( Úř. věst. L 335, 14.12.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa
Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1335/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012 o obchodních normách pro olivový olej
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1334/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2008, pokud jde o jméno držitele povolení a doporučenou dávku přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I- 3698) a  Lactobacillus farciminis (CNCM-I- 3699) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1709/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 972/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1454/2007, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1296/2008, (ES) č. 1130/2009, (EU) č. 1272/2009 a (EU) č. 479/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
Nařízení Rady (EU) č. 1332/2013 ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) č. 1331/2013 ze dne 10. prosince 2013 , kterým se ode dne 1. července 2012 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1330/2013 ze dne 12. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2013 ze dne 12. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1328/2013 ze dne 12. prosince 2013 o povolení regionální kumulace napříč regiony mezi Indonésií a Srí Lankou, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely všeobecného systému celních preferencí podle nařízení (EHS) č. 2454/93
Nařízení Komise (EU) č. 1327/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3LN plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Rady (EU) č. 1326/2013 ze dne 9. prosince 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (EU) č. 1325/2013 ze dne 9. prosince 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1324/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1323/2013 ze dne 11. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1322/2013 ze dne 11. prosince 2013 o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2014 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013 , kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1320/2013 ze dne 3. prosince 2013 , kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 385/2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1317/2013 ze dne 16. prosince 2013 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, beflubutamid, cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolachlor a S-metolachlor a milbemektin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (Euratom) č. 1314/2013 ze dne 16. prosince 2013 o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ( Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) , pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1298/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy a pravidel pro platby konečného zůstatku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace ( „EaSI“ ) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES ( Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1294/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013 , o změně nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádíHorizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES ( Úř. věst. L 347,20.12.2013 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1289/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí program „Erasmus+“ : program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se zavádí akční program ke zlepšení fungování systémů zdanění v Evropské unii na období 2014-2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1284/2013 ze dne 10. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1283/2013 ze dne 10. prosince 2013 , kterým se opravuje francouzské znění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1282/2013 ze dne 10. prosince 2013 , kterým se opravuje polské znění nařízení (ES) č. 2508/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o operační programy v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1281/2013 ze dne 10. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2014 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1280/2013 ze dne 9. prosince 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1279/2013 ze dne 9. prosince 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1278/2013 ze dne 9. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1277/2013 ze dne 9. prosince 2013 , kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2013 v některých vinařských oblastech nebo jejich části
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1276/2013 ze dne 6. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1274/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění a opravují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o některé potravinářské přídatné látky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
Nařízení Rady (EU) č. 1270/2013 ze dne 15. listopadu 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1269/2013 ze dne 5. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 802/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1268/2013 ze dne 5. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1267/2013 ze dne 5. prosince 2013 , kterým se po dvou sté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1266/2013 ze dne 5. prosince 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Holsteiner Tilsiter (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1265/2013 ze dne 4. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3LN plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1264/2013 ze dne 3. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1263/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valašský frgál (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1262/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Puruveden Muikku (CHZO))
Nařízení Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1256/2013 ze dne 4. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1255/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1254/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2013 ze dne 21. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1252/2013 ze dne 3. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1251/2013 ze dne 3. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1250/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Českobudějovické pivo (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1249/2013 ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ternera Gallega (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [Jamón de Trevélez (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1246/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Peras de Rincón de Soto (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1245/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fourme de Montbrison (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1244/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ciliegia di Marostica (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Dinde de Bresse (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1242/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordero Segureno (CHZO)) ( Úř. věst. L 323, 4.12.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordero Segureno (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1241/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite Sierra del Moncayo (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1240/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1237/2013 ze dne 2. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1236/2013 ze dne 2. prosince 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o změně nařízení Komise (EU) č. 321/2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1235/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku diklazuril Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1234/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1020/2012, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2013 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1233/2013 ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) a hlaváče Ferrerova ( Pseudaphia ferreri ) a modráka ostronosého ( Spicara smaris ) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1232/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1231/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1230/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1229/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1228/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2013 ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1226/2013 ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. prosince 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1225/2013 ze dne 29. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1224/2013 ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 800/2008, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
Nařízení Komise (EU) č. 1223/2013 ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót pro lososa přidělených Polsku pro rok 2013 a následující roky v subdivizích ICES 22–31 z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1222/2013 ze dne 29. listopadu 2013 týkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1221/2013 ze dne 29. listopadu 2013 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 476/2013, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2013/14, a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 968/2013
Nařízení Komise (EU) č. 1220/2013 ze dne 27. listopadu 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2013 , kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum
Sdělení Komise, kterým se mění příloha sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů
Nařízení Komise (EU) č. 1219/2013 ze dne 27. listopadu 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1218/2013 ze dne 27. listopadu 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1217/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 288/2009 ohledně lhůty, ve které mají členské státy podat Komisi oznámení o své strategii a o uplatňování podpory, a lhůty, ve které má Komise rozhodnout o konečném přidělení podpory v rámci projektu „Ovoce do škol“
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1215/2013 ze dne 28. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o prodloužení platnosti celních kvót Unie pro výrobky z juty a kokosových vláken
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1214/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saint-Marcellin (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2013 ze dne 27. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2013 ze dne 26. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1211/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Banon (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1210/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Melocotón de Calanda (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1209/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Camembert de Normandie (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1208/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto di Parma (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2013 ze dne 22. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fourme d’Ambert (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2013 ze dne 26. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1205/2013 ze dne 26. listopadu 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz solárního skla z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1204/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Moldavskou republiku v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky, vejce a vaječné výrobky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1203/2013 ze dne 26. listopadu 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1202/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1201/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1200/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cozza di Scardovari (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1199/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka chlorantraniliprol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1198/2013 ze dne 25. listopadu 2013 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie a o zrušení nařízení (EU) č. 330/2013 o zavedení celní evidence těchto dovozů
Nařízení Komise (EU) č. 1197/2013 ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1196/2013 ze dne 22. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stakliškes (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1195/2013 ze dne 22. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thiosíran stříbrnosodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( Úř. věst. L 315, 26.11.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1195/2013 ze dne 22. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thiosíran stříbrnosodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1194/2013 ze dne 19. listopadu 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1193/2013 ze dne 22. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1192/2013 ze dne 22. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka tembotrion a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, (ES) č. 1964/2006, od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 828/2009, (ES) č. 1918/2006 a (ES) č. 341/2007, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2014 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr, olivový olej a česnek, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 382/2008, (EU) č. 1178/2010 a (EU) č. 90/2011, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2014 v odvětví cukru a isoglukosy mimo rámec kvót, vepřového masa, hovězího masa, vajec a drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o lhůtu pro vyhodnocení nabídek nákupu pšenice obecné za pevnou cenu v rámci veřejné intervence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1190/2013 ze dne 21. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2013 ze dne 21. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1188/2013 ze dne 21. listopadu 2013 , kterým se stanoví zkrácená lhůta pro podání oznámení před vplutím do přístavu u plavidel Unie provozujících lov populací štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova, jež provádějí vykládku ve španělských přístavech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1187/2013 ze dne 21. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka penthiopyrad a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1186/2013 ze dne 21. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Orkney Scottish Island Cheddar (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1185/2013 ze dne 21. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pâté de Campagne Breton (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1184/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1183/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Slovenski med (CHZO))
Nařízení Rady (EU) č. 1182/2013 ze dne 19. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 754/2009, (EU) č. 1262/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva
Nařízení Rady (EU) č. 1181/2013 ze dne 19. listopadu 2013 , kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2013
Nařízení Rady (EU) č. 1180/2013 ze dne 19. listopadu 2013 , kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1178/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky ethoprofos Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1177/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spirotetramat a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1176/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyroxsulam a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1175/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benalaxyl-M a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013 ze dne 20. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 10 a 12 a mezinárodní účetní standard 27 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1173/2013 ze dne 19. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1172/2013 ze dne 18. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiwi de l’Adour (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1171/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Niva (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1170/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1169/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Maça Riscadinha de Palmela (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1168/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1167/2013 ze dne 18. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1166/2013 ze dne 18. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky dichlorprop-P Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2013 ze dne 18. listopadu 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka silice pomerančová a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1164/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Waterford Blaa/Blaa (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1163/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Mohant (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Puzzone di Moena/Spretz Tzaori (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1161/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino di Picinisco (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1160/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rigotte de Condrieu (CHOP))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1159/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) stanovením registračních a licenčních podmínek pro uživatele GMES a určením kritérií pro omezení přístupu ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1158/2013 ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. listopadu 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1157/2013 ze dne 15. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2013 ze dne 14. listopadu 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1155/2013 ze dne 21. srpna 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o informace o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 1153/2013 ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Komise (EU) č. 1152/2013 ze dne 19. listopadu 2013 , kterým se opravuje maďarské znění nařízení (EU) č. 1129/2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1151/2013 ze dne 14. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1150/2013 ze dne 14. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky řepkový olej Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1149/2013 ze dne 14. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rillettes de Tours (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1148/2013 ze dne 14. listopadu 2013 , kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Wernesgrüner Bier (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1147/2013 ze dne 14. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režim jednotné platby na plochu pro zemědělce na Kypru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1146/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Cebolla Fuentes de Ebro (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1145/2013 ze dne 13. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1144/2013 ze dne 13. listopadu 2013 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tepertős pogácsa (ZTS))
Nařízení Komise (EU) č. 1143/2013 ze dne 13. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, zejména s cílem uvést na seznam dražební platformu, kterou jmenuje Německo Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1142/2013 ze dne 12. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chaource (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1141/2013 ze dne 12. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1140/2013 ze dne 12. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Riz de Camargue (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1139/2013 ze dne 11. listopadu 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1138/2013 ze dne 8. listopadu 2013 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlorfenvinfos, dodin a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1137/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1136/2013 ze dne 12. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klothianidinu, dimoxystrobinu, oxamylu a pethoxamidu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1135/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto Toscano (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1134/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Caballa de Andalucía (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1133/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kaki Ribera del Xúquer (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1132/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stelvio/Stilfser (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1131/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1130/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Maccheroncini di Campofilone (CHZO))
2013/694/EU: Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad plněním úkolů, které jsou ECB svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1129/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fal Oyster (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1128/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Morbier (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1127/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Montasio (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2013 , kterým se určují třetí země, jež Komise považuje za nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1126/2013 ze dne 11. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1125/2013 ze dne 8. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1124/2013 ze dne 8. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenox Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1123/2013 ze dne 8. listopadu 2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1122/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κονσϵρβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1121/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1120/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Melva de Andalucía (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1118/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Miel de Corse – Mele di Corsica (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1117/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arancia Rossa di Sicilia (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1116/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1115/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1114/2013 ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1857/2006, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1113/2013 ze dne 7. listopadu 2013 o povolení přípravků Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 a  Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1112/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pan de Alfacar (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1111/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lietuviškas varškes suris (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1110/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queso Los Beyos (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1109/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melone Mantovano (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1108/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stromberger Pflaume (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1107/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Bravo do Ribatejo (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013 ze dne 5. listopadu 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1105/2013 ze dne 6. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1104/2013 ze dne 6. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit ( „Basterdsuiker“ / „Basterdsuicker“ / „Basterdsuijcker“ / „Basterdsuijker“ / „Basterd“ / „Bastardsuiker“ / „Bastardsuicker“ / „Bastardsuijcker“ / „Bastardsuijker“ / „Bastard“ / „Bastert“ / „Bastertsuiker“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1103/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o uznávání rovnocennosti bezpečnostních norem třetích zemí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1102/2013 ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2012 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Guatemaly v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2013 ze dne 6. listopadu 2013 o povolení přípravku z Enterococcus faecium DSM 7134 a Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 jako doplňkové látky pro odchov telat a o změně nařízení (ES) č. 1288/2004 (držitel povolení Lactosan GmbH &CoKG) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1100/2013 ze dne 5. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1099/2013 ze dne 5. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (posílení pravidelných námořních linek)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1098/2013 ze dne 4. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gâche vendéenne (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1097/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lentilles vertes du Berry (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1096/2013 ze dne 4. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1095/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sierra de Cádiz (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1094/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se Francii a Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe
Nařízení Komise (EU) č. 1093/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 a nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení systému Intrastat a shromažďování informací pro Intrastat
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1092/2013 ze dne 4. listopadu 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1091/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se po dvou sté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1090/2013 ze dne 4. listopadu 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Travia da Beira Baixa (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1089/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1088/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o žádosti o dovozní a vývozní licence pro výrobky a zařízení, jež obsahují halony nebo jsou na nich závislé, určené pro kritická použití v letadlech
Nařízení Komise (EU) č. 1087/2013 ze dne 4. listopadu 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, pokud jde o podávání zpráv o methylbromidu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1086/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Raschera (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1085/2013 ze dne 30. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Westfälischer Knochenschinken (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1084/2013 ze dne 30. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Plátano de Canarias (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1083/2013 ze dne 28. srpna 2013 o stanovení pravidel týkajících se postupu pro dočasné odnětí celních preferencí a přijetí obecných ochranných opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2013 ze dne 31. října 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. listopadu 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1080/2013 ze dne 31. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 ze dne 31. října 2013 , kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1078/2013 ze dne 31. října 2013 o povolení kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1077/2013 ze dne 31. října 2013 o povolení přípravku z  Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 a Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 jako doplňkové látky pro sající selata (držitel povolení Lactina Ltd.) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1076/2013 ze dne 31. října 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o dočasný dovoz, vývoz a zpětný dovoz přenosných hudebních nástrojů
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2013/40) ( Úř. věst. L 297 ze dne 7.11.2013 )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) (ECB/2013/40)
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1074/2013 ze dne 18. října 2013 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2013/39) ( Úř. věst. L 297 ze dne 7.11.2013 )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1074/2013 ze dne 18. října 2013 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (přepracované znění) (ECB/2013/39)
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) ( Úř. věst. L 297 ze dne 7.11.2013 )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění) (ECB/2013/38)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34)
Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) ( Úř. věst. L 297 ze dne 7.11.2013 )
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2013 ze dne 30. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1069/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání fosforečnanů sodných (E 339) u přírodních střívek pro uzeniny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1068/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450), trifosforečnanů (E 451) a polyfosforečnanů (E 452) v čerstvých solených rybách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1067/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kontaminujících látek, a to dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v játrech suchozemských zvířat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1066/2013 ze dne 30. října 2013 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1065/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1064/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2013/2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1063/2013 ze dne 30. října 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o používání systému rovnocennosti v odvětví cukru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1062/2013 ze dne 30. října 2013 o formátu evropského technického posouzení pro stavební výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1061/2013 ze dne 29. října 2013 o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro telata, kůzlata, kočky a psy a o změně nařízení (ES) č. 1288/2004 (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1060/2013 ze dne 29. října 2013 o povolení bentonitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1059/2013 ze dne 29. října 2013 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro výkrm skotu a o změně nařízení (ES) č. 492/2006 (držitel povolení Prosol SpA) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1058/2013 ze dne 29. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1057/2013 ze dne 29. října 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku uhličitan manganatý Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1056/2013 ze dne 29. října 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku neomycin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1055/2013 ze dne 25. října 2013 o povolení přípravku kyseliny orthofosforečné jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1054/2013 ze dne 29. října 2013 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998 , kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1051/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích (Úř. věst. L 295, 6.11.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1051/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1050/2013 ze dne 28. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1049/2013 ze dne 25. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1048/2013 ze dne 28. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2013 ze dne 21. srpna 2013 , kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 za účelem opravy průměrných specifických emisí CO 2 v roce 2010 pro výrobce Piaggio Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1046/2013 ze dne 25. října 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1045/2013 ze dne 25. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2013 ze dne 25. října 2013 , kterým se mění příloha IV nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zásilky včelích a čmeláčích královen Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1043/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti V plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1041/2013 ze dne 24. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1040/2013 ze dne 24. října 2013 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a pro výkrm menšinových druhů prasat jiných než prase domácí ( Sus scrofa domesticus ) a pro výkrm krůt (držitel povolení Aveve NV) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1039/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se upravuje schválení nonanové kyseliny jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 2 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1038/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje tebukonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 7 a 10 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1037/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje IPBC jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 6 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1036/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje etofenprox jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje benzoová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 3 a 4 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje fosfid hlinitý uvolňující fosfin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 20 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1033/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje pentahydrát síranu měďnatého jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 2 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1032/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se schvaluje bromoctová kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 4 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1031/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka penflufen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Nařízení Komise (EU) č. 1029/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1028/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 1027/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1026/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli, pocházejících z Čínské lidové republiky, a rozšířených na dovoz zasílaný z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie
Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1021/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES, 2000/36/ES a směrnice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1020/2013 ze dne 23. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1019/2013 ze dne 23. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o histaminy v produktech rybolovu (Úř. věst. L 282, 24.10.2013)
Nařízení Komise (EU) č. 1019/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o histamin v produktech rybolovu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1018/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1017/2013 ze dne 23. října 2013 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1016/2013 ze dne 23. října 2013 o povolení přípravku mikroorganismu kmene DSM 11798 z čeledi Coriobacteriaceae jako doplňkové látky pro prasata Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1015/2013 ze dne 22. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1014/2013 ze dne 22. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2380/2001, (ES) č. 1289/2004, (ES) č. 1455/2004, (ES) č. 1800/2004, (ES) č. 600/2005, (EU) č. 874/2010, prováděcí nařízení (EU) č. 388/2011, (EU) č. 532/2011 a (EU) č. 900/2011, pokud jde o jméno držitele povolení některých doplňkových látek v krmivech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1013/2013 ze dne 21. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1012/2013 ze dne 21. října 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Kostariky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2013 ze dne 21. října 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty ze Salvadoru
Nařízení Komise (EU) č. 1010/2013 ze dne 17. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1009/2013 ze dne 18. října 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 14. do 15. října 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc říjen 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1008/2013 ze dne 18. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1007/2013 ze dne 18. října 2013 , kterým se k rybolovné kvótě pro sardel obecnou v Biskajském zálivu na období 2013/2014 přičítají množství, která si Francie a Španělsko ponechaly podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 z rybolovného období 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2013 ze dne 18. října 2013 o povolení L-cystinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1005/2013 ze dne 17. října 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Emmental français est-central (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 1004/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 8-hydroxychinolin, cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, nikotin, pendimethalin, penthiopyrad a trifloxystrobin v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013 , kterým se mění přílohaI nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuřea o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 290,31.10.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1000/2013 ze dne 17. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 999/2013 ze dne 17. října 2013 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů října 2013 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 998/2013 ze dne 17. října 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2013 do 28. února 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 997/2013 ze dne 17. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2013 ze dne 17. října 2013 , kterým se po dvou sté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2013 ze dne 16. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 994/2013 ze dne 16. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 952/2006, (ES) č. 967/2006, (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 1249/2008, pokud jde o sdělovací a oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. října 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 992/2013 ze dne 15. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 991/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 990/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Spojených států amerických a Dominikánské republiky
Nařízení Komise (EU) č. 989/2013 ze dne 11. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2013 ze dne 14. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 987/2013 ze dne 14. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fenland Celery (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 986/2013 ze dne 14. října 2013 , kterým se pro účetní období 2014 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Nařízení Komise (EU) č. 985/2013 ze dne 14. října 2013 , kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013 , kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 983/2013 ze dne 11. října 2013 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I,II a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 982/2013 ze dne 11. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 981/2013 ze dne 11. října 2013 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2014 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 980/2013 ze dne 11. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 979/2013 ze dne 11. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na mandarinky a satsumy, klementinky, artyčoky, pomeranče, hrušky, citrony, jablka a cukety
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 978/2013 ze dne 11. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Sklandrausis (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 977/2013 ze dne 11. října 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty ze Střední Ameriky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 976/2013 ze dne 11. října 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Panamy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 975/2013 ze dne 11. října 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Hondurasu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2013 ze dne 11. října 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Nikaraguy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 973/2013 ze dne 10. října 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 972/2013 ze dne 9. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Μϵσσαρά (Messara) (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 971/2013 ze dne 10. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 970/2013 ze dne 10. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 969/2013 ze dne 2. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pasta di Gragnano (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 968/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 967/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 27. září 2013 do 4. října 2013 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 966/2013 ze dne 9. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 965/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se po dvousté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 964/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 963/2013 ze dne 2. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carn d’Andorra (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 962/2013 ze dne 10. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblastech VIaS, VIIb, VIIc plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2013 ze dne 8. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 960/2013 ze dne 7. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 959/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 958/2013 ze dne 4. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 957/2013 ze dne 4. října 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 956/2013 ze dne 4. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o výplatu podpory organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 955/2013 ze dne 4. října 2013 , kterým se schvaluje propikonazol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 9 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 954/2013 ze dne 4. října 2013 , kterým se opravuje české a polské znění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
Nařízení Rady (EU) č. 953/2013 ze dne 26. září 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269 ze dne 10.10.2013)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie ( Úř. věst. L 269 ze dne 10.10.2013, s. 1 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 951/2013 ze dne 3. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 950/2013 ze dne 2. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech IX a X a ve vodách EU oblastí CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 949/2013 ze dne 2. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí II a IV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 948/2013 ze dne 2. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie podoblastí 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 947/2013 ze dne 2. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 946/2013 ze dne 2. října 2013 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 945/2013 ze dne 2. října 2013 , kterým se schvaluje cypermethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 261, 3.10.2013)
Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 943/2013 ze dne 1. října 2013 , kterým se po dvou sté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 942/2013 ze dne 1. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech IIIa, ve vodách EU podoblastí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 941/2013 ze dne 1. října 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 940/2013 ze dne 1. října 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X; ve vodách EU CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 939/2013 ze dne 30. září 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. října 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 938/2013 ze dne 30. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 937/2013 ze dne 30. září 2013 , kterým se stanoví koeficienty přidělení na roky 2013 až 2018 pro příspěvek Unie na podporu uvedenou v článku 103a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny, pokud jde o plány uznání oznámené do 1. července 2013
Nařízení Komise (EU) č. 936/2013 ze dne 12. září 2013 , kterým se na rok 2013 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 935/2013 ze dne 27. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 934/2013 ze dne 27. září 2013 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 914/2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 933/2013 ze dne 26. září 2013 , kterým se ode dne 1. října 2013 stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 932/2013 ze dne 26. září 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011 ( Úř. věst. L 255 ze dne 27.9.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 932/2013 ze dne 26. září 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2013 ze dne 26. září 2013 , kterým se stanoví přídělové koeficienty pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 8. do 14. září 2013 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 930/2013 ze dne 26. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 929/2013 ze dne 26. září 2013 , kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Komise (EU) č. 928/2013 ze dne 25. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách EU oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 927/2013 ze dne 25. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 926/2013 ze dne 25. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 925/2013 ze dne 25. září 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 924/2013 ze dne 25. září 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející ze Střední Ameriky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2013 ze dne 25. září 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Panamy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 922/2013 ze dne 25. září 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Nikaraguy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 921/2013 ze dne 24. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2013 ze dne 24. září 2013 o jmenování oznámených subjektů podle směrnice Rady 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjekty Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 919/2013 ze dne 20. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 918/2013 ze dne 20. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 917/2013 ze dne 23. září 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 857/2010 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Íránu, Pákistánu a Spojených arabských emirátů a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 916/2013 ze dne 23. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 915/2013 ze dne 23. září 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 914/2013 ze dne 23. září 2013 , kterým se stanoví rozpočtové stropy na rok 2013 platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR z roku 1975)
Nařízení Komise (EU) č. 913/2013 ze dne 23. září 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 911/2013 ze dne 16. září 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Weideochse vom Limpurger Rind (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 910/2013 ze dne 16. září 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Trote del Trentino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2013 ze dne 20. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 907/2013 ze dne 20. září 2013 , kterým se stanoví pravidla pro žádosti týkající se používání druhových popisů (názvů) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 906/2013 ze dne 19. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 905/2013 ze dne 19. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 904/2013 ze dne 19. září 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 903/2013 ze dne 19. září 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 902/2013 ze dne 19. září 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2013 ze dne 19. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 900/2013 ze dne 18. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 899/2013 ze dne 9. září 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de Lucena (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 898/2013 ze dne 9. září 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de Navarra (CHOP))
Oprava nařízení Rady (EU) č. 897/2013 ze dne 22. července 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou ( Úř. věst. L 250, 20.9.2013 )
Nařízení Rady (EU) č. 897/2013 ze dne 22. července 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 896/2013 ze dne 18. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 895/2013 ze dne 18. září 2013 , kterým se po dvou sté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 894/2013 ze dne 17. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 893/2013 ze dne 16. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IVbc plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 892/2013 ze dne 16. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 891/2013 ze dne 16. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 890/2013 ze dne 16. září 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Amarene Brusche di Modena (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 889/2013 ze dne 16. září 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chufa de Valencia (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 888/2013 ze dne 16. září 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oignon de Roscoff (CHOP))
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 887/2013 ze dne 11. července 2013 , kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě ( Úř. věst. L 247, 18.9.2013 )
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 887/2013 ze dne 11. července 2013 , kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2013 ze dne 16. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 882/2013 ze dne 13. září 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. září 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 881/2013 ze dne 13. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 880/2013 ze dne 13. září 2013 , kterým se po dvou sté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 879/2013 ze dne 12. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV a ve vodách EU oblasti řízení populace smačků 1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 878/2013 ze dne 12. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 ze dne 27. června 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 ze dne 28. května 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se kolegií pro ústřední protistrany Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 875/2013 ze dne 2. září 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 874/2013 ze dne 11. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 873/2013 ze dne 11. září 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2013 ze dne 9. září 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Brianza (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 871/2013 ze dne 2. září 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 511/2010 z dovozu drátu z molybdenu obsahujícího nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz drátu z molybdenu obsahujícího nejméně 97 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, pocházejícího z Čínské lidové republiky
Nařízení Rady (EU) č. 870/2013 ze dne 9. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Lotyšsko
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2013 ze dne 10. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 868/2013 ze dne 4. září 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Garbanzo de Escacena (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 867/2013 ze dne 9. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 866/2013 ze dne 9. září 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o tranzit zásilek drůbežího masa z Běloruska do ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 865/2013 ze dne 9. září 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 864/2013 ze dne 6. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 863/2013 ze dne 5. září 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 862/2013 ze dne 5. září 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Casatella Trevigiana (CHOP))
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 861/2013 ze dne 2. září 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie (Úř. věst. L 240, 7.9.2013)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013 ze dne 2. září 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 860/2013 ze dne 5. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 859/2013 ze dne 5. září 2013 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 858/2013 ze dne 4. září 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 857/2013 ze dne 4. září 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mont d’Or/Vacherin du Haut-Doubs (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 856/2013 ze dne 4. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 855/2013 ze dne 4. září 2013 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro vězence zaregistrované v Itálii, jimiž se loví tuňák obecný v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 854/2013 ze dne 4. září 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o veterinární požadavky s ohledem na klusavku ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz ovcí a koz určených k chovu a produkci do Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 853/2013 ze dne 3. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 852/2013 ze dne 3. září 2013 , kterým se po dvou sté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 851/2013 ze dne 3. září 2013 , kterým se schvalují určitá zdravotních tvrzení při označování potravin jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 850/2013 ze dne 23. srpna 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pastel de Tentúgal (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2013 ze dne 2. září 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 848/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků v oblasti řízení smačků 2 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 847/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie kromě Německa, Španělska, Francie, Polska a Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 846/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 845/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 844/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 843/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Komise (EU) č. 842/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VIIIc, IX a X ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 841/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV a ve vodách EU oblastí řízení smačků 1, 2, 3 a 4, kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 840/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Komise (EU) č. 839/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 838/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 837/2013 ze dne 25. června 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o požadavky na informace nezbytné k povolení biocidních přípravků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. září 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 835/2013 ze dne 30. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 834/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bixafen, diazinon, difenokonazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos a prothiokonazol v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 833/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka pyriofenon a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2013 ze dne 30. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosforitan disodný a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 831/2013 ze dne 29. srpna 2013 , kterým se po sto devadesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 830/2013 ze dne 29. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2013 ze dne 29. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2013 ze dne 29. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka emamektin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2013 ze dne 29. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Aureobasidium pullulans (kmeny DSM 14940 a DSM 14941) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 826/2013 ze dne 29. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka sedaxan a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 825/2013 ze dne 28. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 80 — Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
Nařízení Komise (EU) č. 824/2013 ze dne 28. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 823/2013 ze dne 27. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 822/2013 ze dne 27. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného ve vodách Unie subdivizí 22-32 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Nařízení Komise (EU) č. 821/2013 ze dne 27. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 820/2013 ze dne 27. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 819/2013 ze dne 28. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 818/2013 ze dne 28. srpna 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití esterů sacharosy s mastnými kyselinami (E 473) v aromatech pro čiré ochucené nápoje na bázi vody Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 817/2013 ze dne 28. srpna 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o arabskou gumu modifikovanou oktenyljantarovou kyselinou Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 816/2013 ze dne 28. srpna 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu v doplňcích stravy v pevné formě, a přílohy nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205), neutrálního kopolymeru methakrylátu a aniontového kopolymeru methakrylátu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 815/2013 ze dne 27. srpna 2013 kterým se s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 810/2013 ze dne 27. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 809/2013 ze dne 27. srpna 2013 , kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1389/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky, zrušuje clo na dovoz jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2013 ze dne 26. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2013 ze dne 26. srpna 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Unie
2013/807/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2013 , kterým se potvrzují nebo mění průměrné specifické emise CO 2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2012 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (oznámeno pod číslem C(2013) 9184)
Zápis o opravě Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT–EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, podepsané v Lucemburku dne 24. června 2013 a v Bruselu dne 26. června 2013 ( Úř. věst. L 210, 6.8.2013 )
Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 806/2013 ze dne 26. srpna 2013 , kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho korejského vývozce a zrušit stávající antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavést celní evidenci tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 805/2013 ze dne 23. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/805/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2013 , kterým se Polské republice povoluje zavést opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 804/2013 ze dne 22. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/804/EU: Rozhodnutí č. 1/2013 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 803/2013 ze dne 22. srpna 2013 o povolení kyseliny listové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 802/2013 ze dne 22. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluopyram a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 801/2013 ze dne 22. srpna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, a kterým se mění nařízení (ES) č. 642/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů Text s významem pro EHP
2013/801/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro inovace a sítě a o zrušení Rozhodnutí 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES
Oprava nařízení Komise (EU) č. 800/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 227, 24.8.2013)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 800/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 227, 24.8.2013)
Nařízení Komise (EU) č. 800/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 799/2013 ze dne 21. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2013 ze dne 21. srpna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky pyrethriny Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2013 ze dne 21. srpna 2013 o povolení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 11181 jako doplňkové látky pro odchov a výkrm telat a odstavená selata (držitel povolení Chr. Hansen A/S) a o zrušení nařízení (ES) č. 1333/2004 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 796/2013 ze dne 21. srpna 2013 o zamítnutí povolení látky 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen jako doplňkové látky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 795/2013 ze dne 21. srpna 2013 o povolení cholinchloridu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 794/2013 ze dne 20. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 793/2013 ze dne 20. srpna 2013 , kterým se stanoví opatření ve vztahu k Faerským ostrovům, jež mají zajistit zachování populace atlantsko-skandinávského sledě obecného Text s významem pro EHP
2013/793/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2013 o změně rozhodnutí 2007/506/ES za účelem prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům (oznámeno pod číslem C(2013) 9223) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2013 ze dne 19. srpna 2013 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 791/2013 ze dne 19. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/791/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 790/2013 ze dne 19. srpna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky kyselina octová Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 789/2013 ze dne 16. srpna 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2013 ze dne 16. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 787/2013 ze dne 16. srpna 2013 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Kemin Europa N.V.) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 786/2013 ze dne 16. srpna 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o přípustné limity yessotoxinů u živých mlžů Text s významem pro EHP
2013/786/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2013 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 785/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de La Alcarria (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 784/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2013
2013/784/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 , kterým se mění vzory veterinárních osvědčení I, II a III pro obchod s jatečnými ovcemi a kozami, ovcemi a kozami na výkrm a plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, uvedené v příloze E směrnice Rady 91/68/EHS (oznámeno pod číslem C(2013) 9208) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 783/2013 ze dne 14. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 782/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 66/2010 o ekoznačce EU Text s významem pro EHP
2013/782/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES, pokud jde o požadavek rostlinolékařského osvědčení s ohledem na škodlivý organismus Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. u řeziva prostého kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a  Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2013) 9181)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 781/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fipronil, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedenou účinnou látku Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 780/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení ( Úř. věst. L 219, 15.8.2013 )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 780/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení ( Úř. věst. L 219 ze dne 15.8.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2013 ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
2013/780/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 , kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2013) 9166)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 779/2013 ze dne 13. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/779/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum a zrušení rozhodnutí 2008/37/ES
2013/778/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro výzkum a zrušení rozhodnutí 2008/46/ES
Nařízení Komise (EU) č. 777/2013 ze dne 12. srpna 2013 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalikarb, klodinafop, klomazon, maleinohydrazid, mepanipyrim, metconazol, prosulfokarb a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 776/2013 ze dne 12. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/776/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 , kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2013 ze dne 12. srpna 2013 o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže jiné než nosnice (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 774/2013 ze dne 12. srpna 2013 o povolení přípravku Lactobacillus kefiri DSM 19455 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2013 ze dne 12. srpna 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie)
Nařízení Komise (EU) č. 772/2013 ze dne 8. srpna 2013 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenylamin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2013 ze dne 9. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/771/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro malé a střední podniky a o zrušení rozhodnutí 2004/20/ES a 2007/372/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 770/2013 ze dne 8. srpna 2013 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2013 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
2013/770/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny a o zrušení rozhodnutí 2004/858/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 769/2013 ze dne 8. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 768/2013 ze dne 8. srpna 2013 o změně nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ( Úř. věst. L 214 ze dne 9.8.2013 )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 768/2013 ze dne 8. srpna 2013 o změně nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ( Úř. věst. L 214 ze dne 9.8.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 768/2013 ze dne 8. srpna 2013 o změně nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2013 ze dne 8. srpna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky bitertanol a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2013/767/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2013 o zřízení rámce pro občanský dialog v záležitostech, na něž se vztahuje společná zemědělská politika, a o zrušení rozhodnutí 2004/391/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 766/2013 ze dne 7. srpna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/766/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz pro rok 2013 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, kterým se schvalují roční a víceleté programy pro rok 2009 a následující roky, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/761/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2013) 8891)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 765/2013 ze dne 29. července 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Walbecker Spargel (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 764/2013 ze dne 7. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/764/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2013) 8667) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 763/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2009, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd (Úř. věst. L 213, 8.8.2013)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2013 ze dne 7. srpna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 637/2009, pokud jde o klasifikaci některých druhů rostlin za účelem posouzení vhodnosti názvů odrůd Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2013 ze dne 7. srpna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 761/2013 ze dne 6. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu smačků a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV a vodách EU náležejících do oblastí řízení smačků 1, 2, 3, 4 a 6, kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula, plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 760/2013 ze dne 6. srpna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska nebo plavidly či pastmi registrovanými v Portugalsku
Rozhodnutí Rady 2013/760/SZBP ze dne 13. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 759/2013 ze dne 30. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o požadavky na zveřejňování u konvertibilních a vyměnitelných dluhových cenných papírů Text s významem pro EHP
2013/759/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2013 o přechodných řídících opatřeních pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost
Nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013 , kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2013 ze dne 6. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 756/2013 ze dne 6. srpna 2013 o změně nařízení (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 755/2013 ze dne 5. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii ( „rozhodnutí o přidružení zámoří“ ) ( Úř. věst. L 344 ze dne 19.12.2013 )
Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii ( „rozhodnutí o přidružení zámoří“ )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 754/2013 ze dne 5. srpna 2013 , kterým se po sto devadesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2013/754/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013 o opatřeních proti zavlékání Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus ) do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o Jihoafrickou republiku (oznámeno pod číslem C(2013) 8781)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 753/2013 ze dne 2. srpna 2013 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
2013/753/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/226/EU o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2013) 8780) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 752/2013 ze dne 31. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o vnitrostátní programy podpory a obchod se třetími zeměmi v odvětví vína
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2013/752/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES (Úř. věst. L 334, 13.12.2013)
2013/752/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 8776) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2013 ze dne 29. července 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kraški med (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2013 ze dne 2. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 748/2013 ze dne 2. srpna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 513/2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 747/2013 ze dne 1. srpna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 746/2013 ze dne 29. července 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
2013/746/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2013 , kterým se mění její jednací řád
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2013 ze dne 31. července 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. srpna 2013
2013/745/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2013 o podpisu Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jménem Evropské unie, s výjimkou jeho ustanovení o povinnostech souvisejících s justiční spoluprací v trestních věcech, vymezením trestných činů a policejní spoluprací
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 744/2013 ze dne 31. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/744/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2013 o podpisu Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jménem Evropské unie, pokud jde o jeho ustanovení o povinnostech souvisejících s justiční spoluprací v trestních věcech, vymezením trestných činů a policejní spoluprací
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 ze dne 31. července 2013 , kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka Text s významem pro EHP
2013/743/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 742/2013 ze dne 30. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/742/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se přijímá sedmý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2013) 7361)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 741/2013 ze dne 30. července 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Kolumbie
2013/741/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se přijímá sedmý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2013) 7358)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2013 ze dne 30. července 2013 o výjimkách z pravidla původu stanoveného v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, které se uplatňuje v rámci kvót na určité produkty z Kolumbie
Nařízení Komise (EU) č. 739/2013 ze dne 30. července 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití rostlinných sterolů bohatých na stigmasterol jako stabilizátoru v alkoholických koktejlech ke zmražení, a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro potravinářské přídatné látky obsahující rostlinné steroly bohaté na stigmasterol Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 738/2013 ze dne 30. července 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání některých přídatných látek v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas (Úř. věst. L 204, 31.7.2013)
Nařízení Komise (EU) č. 738/2013 ze dne 30. července 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání některých přídatných látek v analozích výrobků z jiker na bázi mořských řas Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2013 ze dne 30. července 2013 o změně nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 736/2013 ze dne 17. května 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o trvání pracovního programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 735/2013 ze dne 30. července 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
2013/735/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se přijímá pátý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2013) 7348)
Nařízení Rady (EU) č. 734/2013 ze dne 22. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES Text s významem pro EHP
2013/734/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2013 , kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2013) 7340)
Nařízení Rady (EU) č. 733/2013 ze dne 22. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 994/98 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 732/2013 ze dne 29. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/732/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C (2013) 8589) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 731/2013 ze dne 29. července 2013 , kterým se po sto devadesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2013 , kterým se zřizuje skupina odborníků Komise pro vzácná onemocnění a kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/872/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 730/2013 ze dne 29. července 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP ze dne 9. prosince 2013 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 729/2013 ze dne 25. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 728/2013 ze dne 25. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 727/2013 ze dne 14. března 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 726/2013 ze dne 26. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2013 ze dne 26. července 2013 o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce, kočky a psy (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/725/SZBP ze dne 9. prosince 2013 , kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2012/173/SZBP o aktivaci operačního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Afrického rohu
Nařízení Komise (EU) č. 724/2013 ze dne 26. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace některých polyalkoholů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 723/2013 ze dne 26. července 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v některých nízkotučných masných výrobcích a rybích produktech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 722/2013 ze dne 25. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 721/2013 ze dne 22. července 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 405/2011, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 720/2013 ze dne 25. července 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 719/2013 ze dne 25. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 718/2013 ze dne 25. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 608/2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů Text s významem pro EHP
2013/718/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2013 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie, a kterým se mění příloha II bod D rozhodnutí 92/260/EHS, pokud jde o požadavky testování na vozhřivku, a kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o některá zeměpisná označení (oznámeno pod číslem C(2013) 8553) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 717/2013 ze dne 25. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o údaje o dobrých životních podmínkách zvířat v určitých vzorech veterinárních osvědčení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
2013/716/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2013) 8537)
Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013 , kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 714/2013 ze dne 25. července 2013 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1169/2012
Nařízení Rady (EU) č. 713/2013 ze dne 23. července 2013 , kterým se na rybolovné období 2013–2014 stanoví rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 712/2013 ze dne 24. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 711/2013 ze dne 24. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 710/2013 ze dne 24. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/710/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (oznámeno pod číslem C (2013) 8377) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 709/2013 ze dne 24. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 717/2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 708/2013 ze dne 23. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2013 ze dne 23. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2013/707/EU ze dne 4. prosince 2013 , kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření ( Úř. věst. L 325, 5.12.2013 )
(2013/707/EU): Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2013 , kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2013 ze dne 23. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/706/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2013 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o status Dánska jako území prostého nákazy pro virovou hemoragickou septikémii a Irska a území Severního Irska Spojeného království pro herpesvirózu Koi (oznámeno pod číslem C(2013) 8385) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 705/2013 ze dne 23. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 704/2013 ze dne 23. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 703/2013 ze dne 23. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/703/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2013 ze dne 22. července 2013 o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely, a o změně nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2013 ze dne 11. července 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (East Kent Goldings (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2013 ze dne 22. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2013 ze dne 19. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2013 ze dne 19. července 2013 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Rozhodnutí Rady 2013/698/SZBP ze dne 25. listopadu 2013 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi
Nařízení Rady (EU) č. 697/2013 ze dne 22. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) č. 696/2013 ze dne 22. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 695/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušují antidumpingová opatření na dovoz žehlicích prken pocházejících z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 694/2013 ze dne 19. července 2013 , kterým se stanoví přídělové koeficienty pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. července 2013 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 693/2013 ze dne 19. července 2013 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce července 2013 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 692/2013 ze dne 19. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 691/2013 ze dne 19. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 690/2013 ze dne 18. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 689/2013 ze dne 18. července 2013 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 688/2013 ze dne 18. července 2013 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2013 do 30. června 2014 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 687/2013 ze dne 18. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2013 ze dne 16. července 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oignon doux des Cévennes (CHOP))
2013/686/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2013) 8031) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 685/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o zboží, které je odváženo z území, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, a přiváženo zpět na tato území přes území, nad nimiž vláda Kyperské republiky skutečnou kontrolu nevykonává
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 684/2013 ze dne 17. července 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září 2013 do 30. listopadu 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 683/2013 ze dne 17. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 682/2013 ze dne 17. července 2013 , kterým se po sto devadesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013 , kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček Text s významem pro EHP
2013/681/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje nadále používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) č. 680/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1259/2012 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let
2013/680/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje prodloužit uplatňování zvláštního opatření odchylujícího se od článků 168, 169, 170 a 171 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) č. 679/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se stanoví koeficienty použitelné od 1. července 2011 do 30. června 2012 a koeficienty použitelné od 1. července 2012 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
2013/679/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) č. 678/2013 ze dne 9. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku
2013/678/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se Italské republice povoluje nadále používat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 677/2013 ze dne 16. července 2013 o stanovení přídělového koeficientu pro dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
2013/677/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 676/2013 ze dne 16. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/676/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 675/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomodoro di Pachino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 674/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. července 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 673/2013 ze dne 15. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2013 ze dne 15. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 671/2013 ze dne 9. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2013 ze dne 9. července 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2013 ze dne 12. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 668/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-DB, dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 192, 13.7.2013 )
Nařízení Komise (EU) č. 668/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-DB, dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 667/2013 ze dne 12. července 2013 o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Eli Lilly and Company Ltd.) a o zrušení nařízení (ES) č. 162/2003 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů (Úř. věst. L 192, 13.7.2013)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 664/2013 ze dne 11. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 663/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného ve vodách oblastí VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 662/2013 ze dne 9. července 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2013/662/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/767/ES, co se týče zřízení, údržby a zveřejnění důvěryhodných seznamů ověřovatelů, nad nimiž je vykonáván dohled nebo kteří jsou akreditováni členskými státy (oznámeno pod číslem C(2013) 6543) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 661/2013 ze dne 8. července 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Rozhodnutí Rady 2013/661/SZBP ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 660/2013 ze dne 10. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2013/660/SZBP ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 659/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/659/SZBP ze dne 15. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízení Komise (EU) č. 658/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe Text s významem pro EHP
2013/657/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2013 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1, která mají být použita v případě ohniska této nákazy ve Švýcarsku, a o zrušení rozhodnutí 2009/494/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 7505) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 656/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vzor pasu vydaného v Chorvatsku pro psy, kočky a fretky Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 654/2013 ze dne 10. července 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o kontrolní seznamy ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy pro subjekty ze třetích zemí Text s významem pro EHP
2013/654/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA) (oznámeno pod číslem C(2013) 7491) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 653/2013 ze dne 9. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 652/2013 ze dne 9. července 2013 , kterým se po sto devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2013/652/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2013 o sledování a ohlašování antimikrobiální rezistence zoonotických a komenzálních bakterií (oznámeno pod číslem C(2013) 7145) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 651/2013 ze dne 9. července 2013 o povolení klinoptilolitu sedimentárního původu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 650/2013 ze dne 8. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/650/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se povoluje uvedení produktů obsahujících geneticky modifikovanou (GM) kukuřici MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89O34-3 × DAS-O15O7-1 × MON-88O17-3 × DAS-59122-7), čtyři související GM kukuřice kombinující tři různé jednoduché GM události (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89O34-3 × DAS-O15O7-1 × MON-88O17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89O34-3 × DAS-O15O7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89O34-3 × MON-88O17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-O15O7-1 × MON-88O17-3 × DAS-59122-7)) a čtyři související GM kukuřice kombinující dvě různé jednoduché GM události (MON89034 × 1507 (MON-89O34-3 × DAS-O15O7-1), MON89034 × 59122 (MON-89O34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-O15O7-1 × MON-88O17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88O17-3 × DAS-59122-7)) nebo z nich sestávajících či vyrobených na trh v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2013) 4755) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 649/2013 ze dne 8. července 2013 , kterým se pro rok 2013 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí souvisejících s alpskými pastvinami v horských oblastech Rakouska
2013/649/EU: Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se povoluje uvedení pylu z kukuřice MON 810 (MON-OO81O-6) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2013) 4743) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 648/2013 ze dne 4. července 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prés-salés de la baie de Somme (CHOP))
2013/648/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2013 , kterým se povoluje uvedení produktů, jež obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89O34-3 × DAS-O15O7-1 × MON-OO6O3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2013) 4719) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 647/2013 ze dne 5. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2013 ze dne 4. července 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 645/2013 ze dne 4. července 2013 , kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti zaregistrované ve Španělsku, jimiž se loví tuňák obecný v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2013 ze dne 4. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2013 ze dne 4. července 2013 o povolení patentní modři V jako doplňkové látky pro zvířata neurčená k produkci potravin a o změně nařízení (ES) č. 358/2005 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 642/2013 ze dne 4. července 2013 o povolení niacinu a niacinamidu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2013 ze dne 24. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 640/2013 ze dne 3. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 639/2013 ze dne 2. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 638/2013 ze dne 2. července 2013 , kterým se ukončuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých nežíhaných hliníkových fólií v rolích o šířce přesahující 650 mm pocházejících z Čínské lidové republiky
2013/638/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. srpna 2013 o základních požadavcích na námořní radiokomunikační zařízení, která jsou určena k použití v rámci globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) na plavidlech, na něž se nevztahuje úmluva SOLAS (oznámeno pod číslem C(2013) 5185)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2013 ze dne 1. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2013 ze dne 1. července 2013 o povolení chelátu zinku a methioninu (1:2) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
2013/636/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2013) 7162) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 635/2013 ze dne 25. dubna 2013 , kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o základ pro výpočet snížení, jež mají členské státy uplatnit na zemědělce z důvodu úpravy plateb v roce 2013 a finanční kázně pro kalendářní rok 2013
2013/635/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, 2006/415/ES a 2007/25/ES, pokud jde o jejich dobu použitelnosti (oznámeno pod číslem C(2013) 7148) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 634/2013 ze dne 28. června 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. července 2013
2013/634/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 633/2013 ze dne 28. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/633/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2013 o změně rozhodnutí 2007/742/ES za účelem prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (oznámeno pod číslem C(2013) 7154) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2013 ze dne 28. června 2013 , kterým se po sto devadesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 631/2013 ze dne 28. června 2013 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 546/2006 a prováděcí nařízení (EU) č. 233/2012 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( Úř. věst. L 179 ze dne 29.6.2013 )
Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 629/2013 ze dne 28. června 2013 , kterým se stanoví další výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. dubna 2013 o bezpečnostních pravidlech pro Evropskou službu pro vnější činnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2013 ze dne 28. června 2013 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění standardizačních kontrol a pro sledování uplatňování pravidel nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 736/2006 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 627/2013 ze dne 27. června 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Rady (EU) č. 626/2013 ze dne 27. června 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1344/2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 625/2013 ze dne 27. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis č. 49 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 624/2013 ze dne 27. června 2013 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o novou celní kvótu Unie závaznou v rámci GATT pro potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, přidělenou Spojeným státům americkým
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 623/2013 ze dne 27. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši ročního poplatku, který je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 622/2013 ze dne 25. června 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 621/2013 ze dne 21. března 2013 o změně polského znění nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2013 ze dne 26. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 619/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se zakazuje rybolov pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Francie, Řecka, Itálie, Malty a Španělska nebo zaregistrovanými v uvedených zemích, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 74 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 1 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 53 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 616/2013 ze dne 24. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2013 ze dne 24. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 614/2013 ze dne 25. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 613/2013 ze dne 25. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1451/2007, pokud jde o další účinné látky v biocidních přípravcích, které mají být zkoumány v rámci programu přezkoumání
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 612/2013 ze dne 25. června 2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní
Nařízení Komise (EU) č. 611/2013 ze dne 24. června 2013 o opatřeních vztahujících se na oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), Úmluva k provedení Schengenské dohody, nařízení Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009 ( Úř. věst. L 182, 29.6.2013 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), Úmluva k provedení Schengenské dohody, nařízení Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 607/2013 ze dne 12. června 2013 o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/97, kterým se Myanmaru/Barmě dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 605/2013 ze dne 12. června 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 602/2013 ze dne 24. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 601/2013 ze dne 24. června 2013 o povolení látek octan kobaltnatý, tetrahydrát, uhličitan kobaltnatý, bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát, síran kobaltnatý, heptahydrát a potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát jako doplňkových látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 600/2013 ze dne 24. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o provádění izotopových rozborů vinařských výrobků v Chorvatsku během přechodného období
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 599/2013 ze dne 24. června 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 578/2010, pokud jde o výši vývozních náhrad nekrytých osvědčeními pro některé zemědělské produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a o oznamování některých souvisejících údajů členskými státy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 598/2013 ze dne 24. června 2013 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 564/2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 597/2013 ze dne 19. června 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rogal świętomarciński (CHZO))
Nařízení Rady (EU) č. 596/2013 ze dne 24. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2013 ze dne 21. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 594/2013 ze dne 21. června 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se uvedené prováděcí nařízení opravuje
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 592/2013 ze dne 21. června 2013 o technickém formátu pro předávání evropských statistik trvalých kultur podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 591/2013 ze dne 29. května 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny (2013-2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2013 ze dne 20. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2013 ze dne 20. června 2013 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 588/2013 ze dne 20. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 587/2013 ze dne 20. června 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fraises de Nîmes (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2013 ze dne 20. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum předkládání výroční zprávy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 585/2013 ze dne 20. června 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 584/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melton Mowbray Pork Pie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 583/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ternasco de Aragón (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miel de sapin des Vosges (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 581/2013 ze dne 17. června 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 580/2013 ze dne 17. června 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisse de Montbéliard (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 579/2013 ze dne 17. června 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pasas de Málaga (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 578/2013 ze dne 17. června 2013 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ( Úř. věst. L 178, 28.6.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013)
Oprava Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 ( Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1 )
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 ( Úř. věst. L 176 ze dne 27.6.2013 )
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 574/2013 ze dne 19. června 2013 o stanovení přídělového koeficientu pro dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 573/2013 ze dne 19. června 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 572/2013 ze dne 19. června 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2013 ze dne 19. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 570/2013 ze dne 17. června 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka geraniol a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 569/2013 ze dne 18. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 568/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka thymol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 567/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 566/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 565/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1731/2006, (ES) č. 273/2008, (ES) č. 566/2008, (ES) č. 867/2008, (ES) č. 606/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a (EU) č. 1333/2011, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 491/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2013 ze dne 18. června 2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 563/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Arroz del Delta del Ebro / Arros del Delta de l’Ebre (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queijo Serra da Estrela (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Schwarzwälder Schinken (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 560/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Grimsby Smoked Fish (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 559/2013 ze dne 18. června 2013 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 558/2013 ze dne 17. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 556/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010 a (EU) č. 28/2012, pokud jde o tranzit některých produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 555/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 554/2013 ze dne 13. června 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech VIIb-k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 553/2013 ze dne 13. června 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 552/2013 ze dne 12. června 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 551/2013 ze dne 11. června 2013 , kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 550/2013 ze dne 11. června 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 548/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 547/2013 ze dne 14. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 546/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka eugenol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 545/2013 ze dne 14. června 2013 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o aromatickou látku 3-acetyl-2,5-dimethylthiofen Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 544/2013 ze dne 14. června 2013 o povolení přípravku z  Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 a  Enterococcus faecium DSM 21913 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Biomin GmbH) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 542/2013 ze dne 13. června 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro čtvrté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2013 ze dne 13. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2013 ze dne 11. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 539/2013 ze dne 12. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 538/2013 ze dne 11. června 2013 , kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence a osvědčení o stanovení náhrady předem pro obchod se zemědělskými produkty mezi Unií ve složení ke dni 30. června 2013 a Chorvatskem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 537/2013 ze dne 11. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 535/2013 ze dne 7. června 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 534/2013 ze dne 10. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2013 ze dne 10. června 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxakarb, thiofanát-methyl a tribenuron Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/533/SZBP ze dne 28. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 532/2013 ze dne 10. června 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky oxid uhličitý Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 531/2013 ze dne 10. června 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska mění nařízení (ES) č. 341/2007, pokud jde o režim dovozních licencí pro česnek
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 530/2013 ze dne 10. června 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
2013/529/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. října 2013 o schválení systému společnosti Bosch k řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím navigačních služeb jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 529/2013/EU ze dne 21. května 2013 o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2013 ze dne 12. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES Text s významem pro EHP
2013/525/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 523/2013 ze dne 7. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 522/2013 ze dne 6. června 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Nařízení Rady (EU) č. 521/2013 ze dne 6. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 520/2013 ze dne 6. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/520/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2013 o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/874/EU (oznámeno pod číslem C(2013) 6828) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky ( Úř. věst. L 158 ze dne 10.6.2013 )
Nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2013/519/EU ze dne 21. října 2013 , kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz ( Úř. věst. L 281, 23.10.2013 )
2013/519/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2013 , kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz (oznámeno pod číslem C(2013) 6721) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 518/2013 ze dne 13. května 2013 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 v důsledku přistoupení Chorvatské republiky
2013/518/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2013 , kterým se mění část 1 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (oznámeno pod číslem C(2013) 6719) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2013 ze dne 5. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 515/2013 ze dne 5. června 2013 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta (ZTS))
Rozhodnutí Rady 2013/515/SZBP ze dne 21. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 514/2013 ze dne 4. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 513/2013 ze dne 4. června 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (EU) č. 182/2013, kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu pocházejícího nebo odesílaného z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 152 ze dne 5.6.2013 )
Nařízení Komise (EU) č. 513/2013 ze dne 4. června 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (EU) č. 182/2013, kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu pocházejícího nebo odesílaného z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 512/2013 ze dne 4. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 88/97 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2013 ze dne 3. června 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 510/2013 ze dne 3. června 2013 , kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidů a hydroxidů železa (E 172), hydroxypropylmethylcelulózy (E 464) a polysorbátů (E 432–436) k značení některých druhů ovoce Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 509/2013 ze dne 3. června 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích (Úř. věst. L 150, 4.6.2013)
Nařízení Komise (EU) č. 509/2013 ze dne 3. června 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 508/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 507/2013 ze dne 31. května 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 506/2013 ze dne 31. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2013 ze dne 31. května 2013 , kterým se stanoví další výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 504/2013 ze dne 31. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1225/2011, pokud jde o sdělování informací pro účely osvobození od cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 503/2013 ze dne 3. dubna 2013 o žádostech o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a o změně nařízení Komise (ES) č. 641/2004 a (ES) č. 1981/2006 Text s významem pro EHP
2013/503/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. října 2013 , kterým se části Unie uznávají za prosté varroázy včel a kterým se stanoví doplňující záruky požadované při obchodu uvnitř Unie a dovozu do Unie pro ochranu jejich statusu jakožto částí prostých varroázy (oznámeno pod číslem C(2013) 6599) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 502/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 990/2011 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska
Nařízení Komise (EU) č. 500/2013 ze dne 30. května 2013 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus kmen BV-0001, azoxystrobin, klothianidin, fenpyrazamin, heptamaloxyloglukan, metrafenon, Paecilomyces lilacinus kmen 251, propikonazol, quizalofop-P, spiromesifen, tebukonazol, thiametoxam a virus žluté mozaiky cukety – slabý kmen v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 499/2013 ze dne 30. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2013 ze dne 29. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/498/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2013 o finančním příspěvku Unie na opatření dozoru a jiná nouzová opatření provedená v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku proti africkému moru prasat v sousedních třetích zemích (oznámeno pod číslem C(2013) 6540)
Nařízení Komise (EU) č. 497/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/497/SZBP ze dne 10. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 494/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 493/2013 ze dne 28. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 492/2013 ze dne 28. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 533/2007, (ES) č. 536/2007 a (ES) č. 442/2009, pokud jde o množství dostupná v rámci dovozních celních kvót podle těchto nařízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2013 ze dne 27. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/491/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem C(2013) 6383) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 490/2013 ze dne 27. května 2013 , kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie
2013/490/EU, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 22. července 2013 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2013 ze dne 27. května 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o dvouvláknovou ribonukleovou kyselinu homologní s virovou ribonukleovou kyselinou kódující část obalového proteinu a část intergenové oblasti izraelského viru akutní paralýzy Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 488/2013 ze dne 27. května 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
2013/488/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU
Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2013 ze dne 24. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Nařízení Komise (EU) č. 483/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 481/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o počet vzorků, které má odebrat a podrobit analýze pro kombinace pesticidů/produktů Chorvatsko Text s významem pro EHP
2013/481/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2013 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banco de Espana
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2013 ze dne 24. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2012, pokud jde o období, kdy se analýza některých pesticidů provádí dobrovolně Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Komise 2013/480/EU ze dne 20. září 2013 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2008/915/ES ( Úř. věst. L 266, 8.10.2013 )
2013/480/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2013 , kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2008/915/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 5915) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 478/2013 ze dne 23. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
2013/478/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 27. září 2013 , kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 477/2013 ze dne 23. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2013 ze dne 23. května 2013 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2013/14
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 475/2013 ze dne 15. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agnello del Centro Italia (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 474/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salmerino del Trentino (CHZO))
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2013 ze dne 22. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2013 ze dne 22. května 2013 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2013/14
2013/470/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 5917) Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek ( Úř. věst. L 136 ze dne 23.5.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 469/2013 ze dne 22. května 2013 o povolení DL-methioninu, DL-methioninu sodné soli, hydroxyanalogu methioninu, vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu, isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu, DL-methioninu chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu a DL-methioninu chráněného ethylcelulózou jako doplňkových látek Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/469/SZBP ze dne 23. září 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2013 ze dne 21. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství, pokud jde o informace, které mají být na plakátech poskytnuty cestujícím a široké veřejnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 466/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Panforte di Siena (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 465/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Thajska a Tchaj-wanu.
2013/465/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUMM Georgia/1/2013 ze dne 13. září 2013 o jmenování vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 464/2013 ze dne 17. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 463/2013 ze dne 17. května 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I, II a IV technickému pokroku Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2013/462/EU ze dne 22. července 2013 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou ( Úř. věst. L 250, 20.9.2013 )
2013/462/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2013 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 461/2013 ze dne 21. května 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (ES) č. 597/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 460/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2013 ze dne 16. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 458/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 457/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008, pokud jde o dovozní kvóty pro hovězí maso na období od 1. července 2013 do 30. června 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o dovozní kvóty pro mléko podle nařízení (ES) č. 2535/2001 a dovozní kvóty pro hovězí maso podle nařízení (ES) č. 412/2008 a (ES) č. 431/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 454/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ail fumé d’Arleux (CHZO))
2013/454/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2000/125/ES o uzavření Dohody o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech ( „paralelní dohoda“ )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lakeland Herdwick (CHOP))
2013/453/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. září 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/443/EU o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 v Itálii (oznámeno pod číslem C(2013) 5904) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
2013/451/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2013 o schválení systému společnosti Daimler se zapouzdřením motorového prostoru jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2013 ze dne 15. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU
2013/448/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 5666) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 446/2013 ze dne 14. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2013/446/SZBP ze dne 6. září 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 445/2013 ze dne 14. května 2013 o povolení hydroxyanalogu selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
2013/445/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. srpna 2013 , kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie a veterinární požadavky týkající se klusavky (oznámeno pod číslem C(2013) 5527) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 444/2013 ze dne 7. května 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 443/2013 ze dne 7. května 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/443/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. srpna 2013 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 v Itálii včetně vymezení dalších uzavřených pásem a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2013/439/EU (oznámeno pod číslem C(2013) 5623) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 442/2013 ze dne 7. května 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 440/2013 ze dne 13. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/440/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2013 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončených, pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2013 ze dne 13. května 2013 , kterým se po sto devadesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2013/439/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. srpna 2013 týkající se některých ochranných opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 v Itálii (oznámeno pod číslem C(2013) 5521) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 438/2013 ze dne 13. května 2013 , kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 437/2013 ze dne 8. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž mohou být některé komodity dováženy do Unie nebo přepravovány přes její území Text s významem pro EHP
2013/437/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/642/EU, kterým se povoluje metoda klasifikace jatečně upravených těl prasat v Řecku, a zrušuje rozhodnutí 89/449/EHS, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Řecku (oznámeno pod číslem C(2013) 5302)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 436/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Queijo de Cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho (CHOP))
2013/436/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o začlenění nového ošetření za účelem inaktivace viru slintavky a kulhavky v masných výrobcích a podmínky dovozu z ruské oblasti Kaliningrad (oznámeno pod číslem C(2013) 4970) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Βόρϵιος Μυλοπόταμος Ρϵθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 434/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Mâche nantaise (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κοπανιστή (Kopanisti) (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 432/2013 ze dne 13. května 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
2013/432/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/207/EU, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem C(2013) 5224)
Nařízení Rady (EU) č. 431/2013 ze dne 13. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 430/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o ukončení řízení s ohledem na Indonésii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2013 ze dne 8. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/429/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Izraele, Itálie, Japonska, Nizozemska, Slovinska a Spojených států (oznámeno pod číslem C(2013) 5160) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2013 ze dne 8. května 2013 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 426/2013 ze dne 8. května 2013 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, pokud jde o prováděcí pravidla pro přímé platby v Chorvatsku
2013/426/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU (oznámeno pod číslem C(2013) 4951) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pesca di Leonforte (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2013 ze dne 7. května 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Ptujski lük (CHZO)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 423/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Stornoway Black Pudding (CHZO))
2013/423/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2013 , kterým se přijímá závazek nabízený v souvislosti s řízením o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (CHOP))
2013/422/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 4880) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2013 ze dne 7. května 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Porc du Sud-Ouest (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 420/2013 ze dne 7. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 419/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se ukládá prozatímní vyrovnávací clo na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Nařízení Komise (EU) č. 418/2013 ze dne 3. května 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 417/2013 ze dne 6. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/417/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2013 , kterým se mění příloha III směrnice Rady 2002/99/ES, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o doplnění ošetření pro vyloučení některých rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem (oznámeno pod číslem C(2013) 4853) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 416/2013 ze dne 6. května 2013 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Moules de bouchot (ZTS))
2013/416/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2013 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Evropské unie po jejich dočasném vývozu na dobu maximálně 30 dní (oznámeno pod číslem C(2013) 4850) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 415/2013 ze dne 6. května 2013 , kterým se stanoví další pravomoci a úkoly referenčních laboratoří EU pro vzteklinu, tuberkulózu skotu a zdraví včel, mění nařízení (ES) č. 737/2008 a zrušuje nařízení (EU) č. 87/2011 Text s významem pro EHP
2013/415/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2013 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení ostrova Tristan da Cunha do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, a odstranění ostrova Mayotte z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem C(2013) 4848) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2013 ze dne 6. května 2013 , kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2013 ze dne 6. května 2013 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro použití ve vodě k napájení pro odstavená selata, výkrm prasat, nosnice a výkrm kuřat (držitel povolení Lallemand SAS) Text s významem pro EHP
2013/413/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2013 , kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2013) 4683)
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 131, 15.5.2013)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 29. do 30. dubna 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc květen 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2013 ze dne 3. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 ze dne 3. května 2013 o definici společných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/409/SZBP ze dne 30. července 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 408/2013 ze dne 2. května 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 407/2013 ze dne 23. dubna 2013 opravující španělské a švédské znění nařízení (EU) č. 475/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 1 a mezinárodní účetní standard (IAS) 19 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2013 ze dne 2. května 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku prednisolon Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 405/2013 ze dne 2. května 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Peru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2013 ze dne 2. května 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Peru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 403/2013 ze dne 2. května 2013 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (ATCC 74444) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, nosnice a pro odstavená selata a kterým se mění nařízení (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 1206/2005 a (ES) č. 1876/2006 (držitel povolení DSM Nutritional Products) Text s významem pro EHP
2013/403/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. července 2013 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2013 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/761/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2013) 4663)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2013 ze dne 30. dubna 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. května 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 399/2013 ze dne 30. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/399/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/1/2013 ze dne 19. července 2013 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 398/2013 ze dne 30. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Nařízení Komise (EU) č. 397/2013 ze dne 30. dubna 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokud jde o monitorování emisí CO 2 z nových osobních automobilů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2013 ze dne 30. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010, pokud jde o některé požadavky na monitorování emisí CO 2 z nových osobních automobilů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2013 ze dne 29. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/395/CFSP: Rozhodnutí Rady 2013/395/SZBP ze dne 25. července 2013 , kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2012/765/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2013 ze dne 29. dubna 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2013 ze dne 29. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokud jde o kritéria způsobilosti a oznamovací povinnosti týkající se odrůd konopí pro uplatňování režimů přímých podpor pro zemědělce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP ze dne 22. července 2013 na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. květnu 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Úř. věst. L 122, 3.5.2013)
Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. květnu 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2013 ze dne 26. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 387/2013 ze dne 23. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/387/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 9. července 2013 o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 386/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 384/2013 ze dne 22. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2013 ze dne 25. dubna 2013 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2013 ze dne 25. dubna 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2013 ze dne 25. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 380/2013 ze dne 25. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1141/2010, pokud jde o předkládání úplné doplňující dokumentace úřadu, ostatním členským státům a Komisi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2013 ze dne 24. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2013 ze dne 24. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 377/2013/EU ze dne 24. dubna 2013 , kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 376/2013 ze dne 23. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 375/2013 ze dne 23. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiromesifen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2013 ze dne 23. dubna 2013 o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2013 ze dne 23. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Candida oleophila kmen O a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 372/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 mění prováděcí nařízení (EU) č. 1008/2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2013 ze dne 22. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 370/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfonáty draselné a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 368/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/367/SZBP ze dne 9. července 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 366/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus firmus I-1582 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glufosinát Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 364/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 111 ze dne 23.4.2013 )
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 363/2010 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 111 ze dne 23.4.2013 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 363/2013 ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 362/2013 ze dne 19. dubna 2013 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2013 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2013 ze dne 19. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 360/2013 ze dne 18. dubna 2013 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2013 ze dne 18. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
2013/359/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 21. června 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2013/17)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 358/2013 ze dne 18. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 357/2013 ze dne 18. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 903/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 373/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a pro menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2013 ze dne 18. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka halosulfuron-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2013 ze dne 18. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka maltodextrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2013 ze dne 18. dubna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky salátové, třešně, s výjimkou višní, meruňky, rajčata, švestky, broskve včetně nektarinek a stolní hrozny
Rozhodnutí Rady 2013/353/SZBP ze dne 2. července 2013 , kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 352/2013 ze dne 17. dubna 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2013 do 31. srpna 2013
Rozhodnutí Rady 2013/352/SZBP ze dne 2. července 2013 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/440/SZBP o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2013 ze dne 17. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 350/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bixafen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/350/SZBP ze dne 2. července 2013 , kterým se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ( Úř. věst. L 108 ze dne 18.4.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu Text s významem pro EHP
2013/345/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 1. července 2013 , kterým se mění její jednací řád
Nařízení Komise (EU) č. 344/2013 ze dne 4. dubna 2013 , kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2013 ze dne 16. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2013 ze dne 16. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2013 ze dne 16. dubna 2013 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2012/13 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a  „přímý prodej“
2013/341/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2013 o schválení alternátoru Valeo Efficient Generation jako inovativní technologie ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 340/2013 ze dne 15. dubna 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. dubna 2013
2013/340/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Chorvatsku (oznámeno pod číslem C(2013) 3932) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 339/2013 ze dne 15. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 338/2013 ze dne 15. dubna 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii upravuje nařízení (EU) č. 1125/2010, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 337/2013 ze dne 12. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 336/2013 ze dne 12. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 335/2013 ze dne 12. dubna 2013 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 334/2013 ze dne 11. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 333/2013 ze dne 5. dubna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 332/2013 ze dne 10. dubna 2013 o stanovení přídělového koeficientu pro dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 331/2013 ze dne 10. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 330/2013 ze dne 10. dubna 2013 , kterým se zavádí celní evidence dovozu bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 329/2013 ze dne 10. dubna 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty pro sdělení množství cukru převedených z hospodářského roku 2012/13
2013/329/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a transparentní fungování sítě vnitrostátních orgánů nebo subjektů příslušných pro hodnocení zdravotnických technologií
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 328/2013 ze dne 8. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/328/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2013 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro rybolov tresky obecné, platýse velkého a jazyka obecného v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 62 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
Změny z roku 2013 předpisu č. 58 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) –  II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu –  III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP)
Předpis Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) č. 12 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 327/2013 ze dne 8. dubna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/327/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2013 o povolení uvedení potravin, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, nebo potravin a krmiv z těchto geneticky modifikovaných organismů vyrobených, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2013) 3873) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 326/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
2013/326/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Österreichische Nationalbank
Nařízení Rady (EU) č. 325/2013 ze dne 10. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
2013/325/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Suomen Pankki
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2013 ze dne 9. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 323/2013 ze dne 9. dubna 2013 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2013 přičítá určité množství převedené v roce 2012
2013/323/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Nařízení Komise (EU) č. 322/2013 ze dne 9. dubna 2013 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES Text s významem pro EHP
2013/321/EU: Rozhodnutí Rady ministrů AKT-EU č. 1/2013 ze dne 7. června 2013 , kterým se přijímá protokol o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 v rámci Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 320/2013 ze dne 8. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 319/2013 ze dne 8. dubna 2013 , kterým se pro hospodářský rok 2012/2013 stanoví odchylka od čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o termíny pro sdělení převodu přebytkového cukru
Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 ze dne 8. dubna 2013 o přijetí program modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 317/2013 ze dne 8. dubna 2013 , kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 1983/2003, (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006, (ES) č. 377/2008 a (EU) č. 823/2010, pokud jde o mezinárodní standardní klasifikaci vzdělání Text s významem pro EHP
2013/317/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2013 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/591/ES o existenci nadměrného schodku v Lotyšsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 316/2013 ze dne 5. dubna 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 1. do 2. dubna 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc duben 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 315/2013 ze dne 5. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2013 ze dne 4. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 313/2013 ze dne 4. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: přechodné pokyny (změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví 10, 11, a 12) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 312/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov Text s významem pro EHP
2013/312/EU: Rozhodnutí Evropské rady ze dne 28. června 2013 , kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 311/2013 ze dne 3. dubna 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 310/2013 ze dne 3. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 309/2013 ze dne 3. dubna 2013 , kterým se po sto devadesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2013/309/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2013 , kterým se mění přílohy II, III a IV rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o některé požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 3704) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 308/2013 ze dne 3. dubna 2013 o povolení přípravku Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 a přípravku Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/308/SZBP ze dne 24. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 307/2013 ze dne 2. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 306/2013 ze dne 2. dubna 2013 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pro odstavená selata a odstavené prasatovité ( Suidae ) jiné než prase domácí ( Sus scrofa domesticus ) (držitel povolení Kemin Europa N.V.) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii Text s významem pro EHP
2013/305/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2013 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro rybolov tresky obecné, sledě obecného, lososa obecného a šprota obecného v Baltském moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2013 ze dne 27. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/303/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2013 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Unií a Republikou Pobřeží slonoviny (2013-2018)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
2013/302/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2013 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem C(2013) 3740) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 301/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2009–2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2013 ze dne 26. března 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Nařízení Rady (EU) č. 298/2013 ze dne 27. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Rady (EU) č. 297/2013 ze dne 27. března 2013 kterým se mění nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva
Nařízení Rady (EU) č. 296/2013 ze dne 26. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 295/2013 ze dne 21. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, po přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009
2013/295/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES a 2011/331/EU s cílem prodloužit platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2013) 3550)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013 , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice ( Úř. věst. L 98 ze dne 6.4.2013 )
Oprava nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013 , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice ( Úř. věst. L 98 ze dne 6.4.2013 )
Nařízení Komise (EU) č. 294/2013 ze dne 14. března 2013 , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 293/2013 ze dne 20. března 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro emamektin benzoát, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glyfosát, fosmet, pyraklostrobin, spinosad a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/293/SZBP ze dne 18. června 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2013 ze dne 26. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/292/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o tranzit některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě z Bosny a Hercegoviny (oznámeno pod číslem C(2013) 3484) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2013 ze dne 26. března 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2013 ze dne 26. března 2013 , kterým se po sto devadesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2013/290/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinární jednotky v TRACES v důsledku přistoupení Chorvatska (oznámeno pod číslem C(2013) 3474) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 289/2013 ze dne 25. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2013 ze dne 25. března 2013 o pozastavení platnosti povolení přípravku Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) stanovených v nařízeních (ES) č. 256/2002, (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 255/2005, (ES) č. 1200/2005, (ES) č. 166/2008 a (ES) č. 378/2009 Text s významem pro EHP
2013/288/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/30/EU o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2013) 3491) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 287/2013 ze dne 22. března 2013 , kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
2013/287/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/884/EU o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 286/2013 ze dne 22. března 2013 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty při příležitosti přistoupení Chorvatska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 285/2013 ze dne 21. března 2013 , kterým se ukončuje částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických a kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 284/2013 ze dne 1. března 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 283/2013 ze dne 1. března 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o účinných látkách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2013 ze dne 22. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 281/2013 ze dne 22. března 2013 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Nařízení Komise (EU) č. 280/2013 ze dne 22. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 279/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 277/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 276/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 275/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 274/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2013/274/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2013) 3348) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 273/2013 ze dne 19. března 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 272/2013 ze dne 21. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
2013/272/EU: Rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. května 2013 o počtu členů Evropské komise
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 271/2013 ze dne 21. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/271/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2013 , kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2012/117/EU, kterým se stanoví seznam kritických fází rozhodování pro hodnocení provádění programu Galileo, pokud jde o pozemní střediska a stanice, které mají být zřízeny v rámci fáze vývoje a zaváděcí fáze programu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 270/2013 ze dne 21. března 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/270/SZBP ze dne 6. června 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 269/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Danablu (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 268/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Oberpfälzer Karpfen (CHZO))
2013/268/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) k přijetí některých předpisů a souvisejících změn některých úmluv a protokolů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chianti Classico (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 266/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Münchener Bier (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Wachauer Marille (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 264/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 263/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 262/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melon du Quercy (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 261/2013 ze dne 21. března 2013 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 260/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1458/2007 z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů zasílaných z Vietnamské socialistické republiky bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu či nikoli
2013/259/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 31. května 2013 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Bahrajnu a Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 2927) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 259/2013/EU ze dne 13. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 257/2013 ze dne 20. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 256/2013 ze dne 20. března 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání askorbanu sodného (E 301) v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013 , kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013)
2013/255/CFSP: Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 253/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány Text s významem pro EHP
2013/253/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. května 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2006/473/ES, pokud jde o uznávání některých třetích zemí a některých oblastí třetích zemí za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a  Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (oznámeno pod číslem C(2013) 3057)
Nařízení Komise (EU) č. 251/2013 ze dne 22. března 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, bifenazát, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridát a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 249/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
2013/249/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. května 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem C(2013) 2803) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 248/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/248/SZBP ze dne 29. května 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2013 ze dne 19. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 246/2013 ze dne 19. března 2013 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 245/2013 ze dne 19. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 244/2013 ze dne 19. března 2013 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) v živinných přípravcích určených pro použití v potravinách pro kojence a malé děti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 243/2013 ze dne 18. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/243/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2013 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o broskve, hrušky a ananas (oznámeno pod číslem C(2013) 2906)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 242/2013 ze dne 18. března 2013 , kterým se po sto osmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 241/2013 ze dne 14. března 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol, fludioxonil a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/241/SZBP ze dne 27. května 2013 , kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 240/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 239/2013 ze dne 15. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o platnost osvědčení o pravosti pro vysoce jakostní hovězí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 237/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
2013/237/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2013 , kterým se České republice a Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 236/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 235/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se stanoví paušální hodnoty, jež se použijí pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2013
2013/235/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2013) 2905) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 234/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 233/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 232/2013 ze dne 15. března 2013 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2013 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 230/2013 ze dne 14. března 2013 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny zchutňujících a dochucujících látek z trhu Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013 , kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013 , kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006
2013/228/EU: Rozhodnutí č. 1/2012 výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody ze dne 17. prosince 2012 o zařazení nové kapitoly 20 o výbušninách pro civilní použití do přílohy 1, změně kapitoly 3 o hračkách a o aktualizaci odkazů na právní předpisy v příloze 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 227/2013 ze dne 13. března 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě
2013/227/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2013 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 226/2013 ze dne 14. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/226/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 21. května 2013 o odmítnutí návrhu prováděcího nařízení Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých polyetylentereftalátů pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Thajska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se ukončuje přezkum před pozbytím platnosti týkající se dovozu některých polyetylentereftalátů pocházejících z Indonésie a Malajsie, a to v rozsahu, v jakém by návrh uložil konečné antidumpingové clo na dovoz některých polyetylentereftalátů pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Thajska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 225/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ficodindia di San Cono (CHOP))
2013/225/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/362/EU o finančním příspěvku Unie některým členským státům, který je určen na podporu dobrovolných dozorových studií zaměřených na úbytky včelstev, pokud jde o prodloužení lhůty pro programy těchto studií uvedených členských států (oznámeno pod číslem C(2013) 2785)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 224/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kitkan viisas (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 223/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mela Rossa Cuneo (CHZO))
2013/223/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2000/745/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovými a antisubvenčními řízeními týkajícími se dovozu některých polyethylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Tchaj-wanu a Thajska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 222/2013 ze dne 6. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 221/2013 ze dne 13. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 220/2013 ze dne 13. března 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace Text s významem pro EHP
2013/220/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 2. května 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (ECB/2013/13)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 219/2013 ze dne 12. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/219/SZBP ze dne 16. května 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 218/2013 ze dne 8. března 2013 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cabrito Transmontano (CHOP))
2013/218/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. května 2013 , kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2013) 2505)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 217/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
2013/217/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Mexiko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 2589) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 215/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení vyrovnávacího cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 214/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 213/2013 ze dne 11. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/213/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU týkající se schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2013) 2381) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 212/2013 ze dne 11. března 2013 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie Text s významem pro EHP
2013/211/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10)
Nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 209/2013 ze dne 11. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 207/2013 ze dne 11. března 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o lhůtu pro přezkum rozhodnutí o zvláštní podpoře pro rok 2013, a od nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o oznamování tohoto přezkumu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 206/2013 ze dne 11. března 2013 , kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 205/2013 ze dne 7. března 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012 z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků z korozivzdorné oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín či nikoli, a kterým se zastavuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených uvedeným nařízením dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Thajska či nikoli
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2013/205/EU ze dne 25. dubna 2013 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselina askorbová, flubendiamid, gama-cyhalothrin, ipkonazol, metaflumizon, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiokarbazon a topramezon ( Úř. věst. L 117, 27.4.2013 )
2013/205/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2013 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselina askorbová, flubendiamid, gama-cyhalothrin, ipkonazol, metaflumizon, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiokarbazon a topramezon (oznámeno pod číslem C(2013) 2246) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 204/2013 ze dne 8. března 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 4. do 5. března 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc březen 2013
2013/204/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2013 o nezařazení formaldehydu pro použití v typu přípravků 20 do přílohy I, I A nebo I B směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2013) 2284) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2013 ze dne 8. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 202/2013 ze dne 8. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína a obchod se třetími zeměmi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 201/2013 ze dne 8. března 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 788/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o rozšíření použití, pro která byla účinná látka fluazifop-P schválena Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/201/SZBP ze dne 25. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 200/2013 ze dne 8. března 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ametoctradin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( Úř. věst. L 67 ze dne 9.3.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 200/2013 ze dne 8. března 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ametoctradin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 199/2013 ze dne 7. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 198/2013 ze dne 7. března 2013 o výběru symbolu za účelem identifikace humánních léčivých přípravků, které musí být dále sledovány Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 197/2013 ze dne 7. března 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 80/2012, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 196/2013 ze dne 7. března 2013 , kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o novou položku týkající se Japonska v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Evropské unie Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 195/2013 ze dne 7. března 2013 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO 2 z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 194/2013 ze dne 6. března 2013 o stanovení přídělového koeficientu pro dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 193/2013 ze dne 6. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 192/2013 ze dne 5. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 191/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010 a rozhodnutí 2000/572/ES, pokud jde o potvrzení o dobrých životních podmínkách zvířat ve vzorech veterinárních osvědčení Text s významem pro EHP
2013/191/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 , kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 190/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky chlornan sodný Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 189/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o režim známého odesílatele Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/189/SZBP ze dne 22. dubna 2013 , kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2008/550/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 188/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mandipropamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2013/188/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 2098) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky ethylen Text s významem pro EHP
2013/187/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem C(2013) 2037)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 186/2013 ze dne 5. března 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Felino (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2013/186/SZBP ze dne 22. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013 , kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii ( Úř. věst. L 111 ze dne 23.4.2013 )
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii ( Úř. věst. L 111 ze dne 23.4.2013 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/185/SZBP ze dne 22. dubna 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2013 ze dne 4. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení rozhodnutí 2010/232/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 183/2013 ze dne 4. března 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 1 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP
Nařízení Komise (EU) č. 182/2013 ze dne 1. března 2013 , kterým se zavádí celní evidence dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky
Rozhodnutí Rady 2013/182/SZBP ze dne 22. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2013 ze dne 1. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2013 ze dne 1. března 2013 , kterým se po sto osmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 179/2013 ze dne 28. února 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 178/2013 ze dne 28. února 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro druhé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 177/2013 ze dne 28. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/177/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. dubna 2013 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání určitých oblastí Španělska za úředně prosté brucelózy ( B. melitensis ), a kterým se mění přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Španělska za úředně prosté brucelózy a určitých oblastí Itálie a Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2013) 1951) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 176/2013 ze dne 27. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 175/2013 ze dne 27. února 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o odnětí schválení pro účinnou látku didecyldimethylamonium-chlorid Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 174/2013 ze dne 5. února 2013 kterým se mění nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 173/2013 ze dne 26. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 172/2013 ze dne 26. února 2013 o vymazání určitých stávajících názvů vín z rejstříku podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Nařízení Komise (EU) č. 171/2013 ze dne 26. února 2013 , kterým se mění přílohy I a IX a nahrazuje příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), a kterým se mění přílohy I a XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2013 ze dne 25. února 2013 , kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 169/2013 ze dne 25. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/169/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (ECB/2013/6)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60 ze dne 2.3.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP
2013/167/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2013 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 1794) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 166/2013 ze dne 22. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/166/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2013 , kterým se mění směrnice Rady 2008/72/ES a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2013) 1773) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 165/2013 ze dne 22. února 2013 , kterým se na rok 2013 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 164/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
2013/164/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2013 o zrušení rozhodnutí 2003/135/ES, 2004/832/ES a 2005/59/ES, kterými se schvalují plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat v Německu, Francii a na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2013) 1741)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 163/2013 ze dne 21. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/163/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2013 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého (oznámeno pod číslem C (2013) 1728) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
2013/162/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 1708)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 161/2013 ze dne 21. února 2013 o povolení přípravku hydroxidu sodného jako doplňkové látky pro kočky, psy a okrasné ryby Text s významem pro EHP
2013/161/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 1279) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 160/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 162/2003, (ES) č. 971/2008, (EU) č. 1118/2010, (EU) č. 169/2011 a prováděcí nařízení (EU) č. 888/2011, pokud jde o jméno držitele povolení diclazurilu v krmivech Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/160/SZBP ze dne 27. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 159/2013 ze dne 21. února 2013 o povolení přípravku benzoátu sodného, kyseliny propionové a propionátu sodného jako doplňkové látky pro prasata, drůbež, skot, ovce, kozy, králíky a koně, kterým se mění nařízení (ES) č. 1876/2006 a (ES) č. 757/2007 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 158/2013 ze dne 18. února 2013 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 157/2013 ze dne 18. února 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 156/2013 ze dne 20. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 155/2013 ze dne 18. prosince 2012 o stanovení pravidel pro poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013 ze dne 18. prosince 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 , pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na ústřední protistrany Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na ústřední protistrany Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 147/2013 ze dne 13. února 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o provádění aktualizací pro měsíční a roční energetické statistiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 146/2013 ze dne 19. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/146/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2013 , kterým se stanoví částka vyplývající z uplatňování dobrovolné úpravy ve Spojeném království pro kalendářní rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 1577)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 145/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/145/SZBP ze dne 21. března 2013 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 144/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, jakož i nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zanesení těchto postupů do průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů a evidenčních knih vedených v odvětví vína
Rozhodnutí Rady 2013/144/SZBP ze dne 21. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO 2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 142/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o údaje týkající se subjektu vydávajícího osvědčení pro vývoz mléčných výrobků na Novém Zélandu
Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 140/2013 ze dne 18. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pa de Pages Catala (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013 , kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 138/2013 ze dne 18. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 137/2013 ze dne 18. února 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
2013/137/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2013 , kterým se ve Španělsku na základě úředního potvrzení o výskytu BSE povoluje používání ohroženého skotu do konce jeho produktivního života (oznámeno pod číslem C(2013) 1473)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 136/2013 ze dne 18. února 2013 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2013 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 135/2013 ze dne 18. února 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 926/2011 pro účely rozhodnutí Rady 2009/470/ES, pokud jde o poskytnutí finanční podpory Unie referenčním laboratořím EU pro potraviny, krmiva a odvětví zdraví zvířat
2013/135/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/506/ES a 2007/742/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2013) 1411) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 134/2013 ze dne 15. února 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2013
Rozhodnutí Rady 2013/134/SZBP ze dne 18. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 133/2013 ze dne 15. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2013/133/SZBP ze dne 18. března 2013 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 132/2013 ze dne 15. února 2013 , kterým se po sto osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 131/2013 ze dne 15. února 2013 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 130/2013 ze dne 14. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 129/2013 ze dne 14. února 2013 o změně nařízení (ES) č. 1121/2009, pokud jde o přechodnou vnitrostátní podporu, která má být zemědělcům poskytována v roce 2013, a nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o snížení související s dobrovolnou úpravou přímých plateb v roce 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 128/2013 ze dne 13. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/128/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. března 2013 o schválení používání diod vyzařujících světlo v některých funkcích osvětlení vozidla M1 jako inovativní technologie pro snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 127/2013 ze dne 13. února 2013 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
2013/127/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Central Bank of Cypru
Nařízení Komise (EU) č. 126/2013 ze dne 13. února 2013 , kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 125/2013 ze dne 13. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
2013/125/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 2013 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 124/2013 ze dne 12. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2013/124/SZBP ze dne 11. března 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 123/2013 ze dne 12. února 2013 , kterým se po sto osmdesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 122/2013 ze dne 12. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1950/2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 121/2013 ze dne 11. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 120/2013 ze dne 11. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 119/2013 ze dne 11. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 118/2013 ze dne 8. února 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 4. do 5. února 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 117/2013 ze dne 8. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 116/2013 ze dne 8. února 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku eprinomektin Text s významem pro EHP
2013/116/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 5. března 2013 , kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 115/2013 ze dne 8. února 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku diklazuril Text s významem pro EHP
2013/115/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem C(2013) 1043)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o pravidla podávání žádostí o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 u lehkých užitkových vozidel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 113/2013 ze dne 7. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/113/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2013 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem C(2013) 1089) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 112/2013 ze dne 7. února 2013 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2014, které se týkají hmotné deprivace Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 111/2013 ze dne 6. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 110/2013 ze dne 6. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gruyere (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 109/2013 ze dne 29. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel a s ohledem na rozšíření systému Unie pro obchodování s emisemi na země EHP–ESVO Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/109/SZBP ze dne 28. února 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2012/739/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 108/2013 ze dne 5. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 107/2013 ze dne 5. února 2013 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu Text s významem pro EHP
2013/107/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012 o podpisu a uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 106/2013 ze dne 4. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 105/2013 ze dne 4. února 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 371/2011, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 104/2013 ze dne 4. února 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontrolu cestujících a osob jiných než cestujících zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD) Text s významem pro EHP
2013/104/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 899) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 103/2013 ze dne 4. února 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 786/2007, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku endo-1,4-ß-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) Text s významem pro EHP
2013/103/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 102/2013 ze dne 4. února 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých kopytníků na území Evropské unie, veterinární osvědčení podle vzoru „POR-X“ a protokoly pro vyšetřovací metody na vezikulární stomatitidu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013 o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 100/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 Text s významem pro EHP a Švýcarsko
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 97/2013 ze dne 1. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 96/2013 ze dne 1. února 2013 o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 a přípravku Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 95/2013 ze dne 1. února 2013 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro všechny druhy ryb jiné než lososovité (držitel povolení Lallemand SAS) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 94/2013 ze dne 1. února 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 162/2011, pokud jde o intervenční centra pro rýži ve Španělsku
2013/94/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. března 2012 o uzavření Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli Text s významem pro EHP
2013/93/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2011 o podpisu Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 92/2013 ze dne 1. února 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2012, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót pro Portugalsko dostupných u tresky obecné, platýse černého a okouníka a z rybolovné kvóty pro Španělsko u pražmana červenavého v některých oblastech
2013/92/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2013) 789)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a č. 1152/2009 ( Úř. věst. L 33 ze dne 2.2.2013 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a č. 1152/2009 Text s významem pro EHP
2013/91/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem C(2013) 722) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2013
2013/90/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013 , kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v určitých oblastech Lotyšska (oznámeno pod číslem C(2013) 720)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 89/2013 ze dne 31. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2013/89/SZBP ze dne 18. února 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky, vejce a vaječné výrobky Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/88/SZBP ze dne 18. února 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2010/800/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 87/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se opravuje polské znění prováděcího nařízení (EU) č. 29/2012 o obchodních normách pro olivový olej
Rozhodnutí Rady 2013/87/SZBP ze dne 18. února 2013 o zahájení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 86/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se provádí čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám,podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) č. 85/2013 ze dne 31. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 84/2013 ze dne 30. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/84/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2013 , kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin (oznámeno pod číslem C (2013) 618) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 83/2013 ze dne 29. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2013 ze dne 29. ledna 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 81/2013 ze dne 29. ledna 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o soubory mikrodat pro předávání údajů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2013 ze dne 28. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 79/2013 ze dne 28. ledna 2013 , kterým se zavádí celní evidence dovozu bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 78/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Turecka
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 77/2013 ze dne 25. ledna 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce ledna 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 76/2013 ze dne 25. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2013/76/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem C(2013) 435) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 75/2013 ze dne 25. ledna 2013 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 951/2006, pokud jde o uplatňování reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro některé produkty v odvětví cukru, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 892/2012, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 74/2013 ze dne 25. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1125/2010, pokud jde o intervenční centra pro obiloviny v Německu, ve Španělsku a na Slovensku
Nařízení Komise (EU) č. 73/2013 ze dne 25. ledna 2013 , kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/73/SZBP ze dne 31. ledna 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 72/2013 ze dne 25. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o období určení některých laboratoří jako referenčních laboratoří EU Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/72/SZBP ze dne 31. ledna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 71/2013 ze dne 25. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Uruguaye na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie, a opravuje se uvedené nařízení, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro ovce a domácí kozy určené k chovu a/nebo produkci po dovozu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/71/SZBP ze dne 31. ledna 2013 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 70/2013 ze dne 23. ledna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 69/2013 ze dne 23. ledna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 67/2013 ze dne 24. ledna 2013 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro první dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013
2013/67/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. ledna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z Brazílie (oznámeno pod číslem C(2013) 339)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 66/2013 ze dne 24. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 65/2013 ze dne 24. ledna 2013 , kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
2013/65/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu (oznámeno pod číslem C(2012) 9557) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 64/2013 ze dne 24. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót WTO na novozélandský sýr a máslo
Směrnice Rady 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU
2013/64/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2012 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 63/2013 ze dne 23. ledna 2013 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu brambor a partie sadby brambor Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 62/2013 ze dne 23. ledna 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Směrnice Rady 2013/62/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 61/2013 ze dne 23. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 60/2013 ze dne 23. ledna 2013 , kterým se po sto osmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Směrnice Komise 2013/60/EU ze dne 27. listopadu 2013 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 59/2013 ze dne 23. ledna 2013 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monensin Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013 , kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 58/2013 ze dne 23. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/58/EU ze dne 11. prosince 2013 , kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) , pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Solventnost I) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 57/2013 ze dne 23. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí OECD Text s významem pro EHP
Prováděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 56/2013 ze dne 16. ledna 2013 , kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES Text s významem pro EHP
2013/56/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/39/EU, kterým se Portugalské republice povoluje použít opatření odchylující se od článků 168, 193 a 250 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) č. 55/2013 ze dne 17. prosince 2012 o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013 , kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ( „nařízení o systému IMI“ ) Text s významem pro EHP
2013/55/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 54/2013 ze dne 22. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU ze dne 20. listopadu 2013 o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 a jejího prosazování Text s významem pro EHP
2013/54/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013 , kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 53/2013 ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES Text s významem pro EHP
2013/53/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013 , kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 52/2013 ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění příloha XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým a rektifikovaný moštový koncentrát
Směrnice Komise 2013/52/EU ze dne 30. října 2013 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 51/2013 ze dne 16. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013 , kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 50/2013 ze dne 22. ledna 2013 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES ( Úř. věst. L 294 ze dne 6.11.2013 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES Text s významem pro EHP
2013/50/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2013 , kterým se povoluje rozšíření použití semen chia ( Salvia hispanica ) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 123)
Nařízení Rady (EU) č. 49/2013 ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Směrnice Komise 2013/49/EU ze dne 11. října 2013 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby Text s významem pro EHP
2013/49/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2013 , kterým se povoluje uvedení syntetického zeaxanthinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 110)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 48/2013 ze dne 21. ledna 2013 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2013/48/EU ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku ( Úř. věst. L 21 ze dne 24.1.2013 )
2013/48/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 47/2013 ze dne 21. ledna 2013 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2013 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Směrnice Komise 2013/47/EU ze dne 2. října 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 46/2013 ze dne 21. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2013/46/EU ze dne 28. srpna 2013 , kterou se mění směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/46/SZBP ze dne 22. ledna 2013 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Nařízení Komise (EU) č. 45/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013 , kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/45/SZBP ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 44/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného a souvisejících úlovků ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Směrnice Komise 2013/44/EU ze dne 30. července 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení drcených kukuřičných klasů jako účinné látky do příloh I a IA uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/44/SZBP ze dne 22. ledna 2013 , kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 43/2013 ze dne 17. ledna 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů
Rozhodnutí Rady 2013/43/SZBP ze dne 22. ledna 2013 o pokračování v činnostech Unie na podporu jednání o smlouvě o obchodu se zbraněmi v rámci Evropské bezpečnostní strategie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 42/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1510/96 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 41/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 441/91 o zařazení určitého zboží do kódů 17041019 , 17041099 a  95021010 kombinované nomenklatury a o zrušení nařízení (EHS) č. 1287/83
Směrnice Komise 2013/41/EU ze dne 18. července 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 1 R-trans -fenothrin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013 , kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV
Nařízení Rady (EU) č. 39/2013 ze dne 21. ledna 2013 , kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013 , kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 38/2013 ze dne 18. ledna 2013 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2013 do 31. května 2013
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/38/EU, ze dne 12. srpna 2013 , kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 37/2013 ze dne 18. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013 , kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru Text s významem pro EHP
2013/37/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. ledna 2013 , kterým se mění její jednací řád
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 36/2013 ze dne 18. ledna 2013 , kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódů KN 17011410 a  17019910 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2012/13
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES ( Úř. věst. L 176 ze dne 27.6.2013 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 35/2013 ze dne 18. ledna 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb, pyraklostrobin a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES ( Úř. věst. L 179 ze dne 29.6.2013 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES
2013/645/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 26. září 2013 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/35)
Nařízení Komise (EU) č. 34/2013 ze dne 16. ledna 2013 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans , kmeny DSM 14940 a DSM 14941, cyproconazol, difenoconazole, dithiokarbamáty, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad a tetraconazol v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 33/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 , kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 32/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany ( Úř. věst. L 180, 29.6.2013 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany
2013/32/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/24 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry (ECB/2012/33)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 31/2013 ze dne 17. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/31/EU ze dne 12. června 2013 , kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie Text s významem pro EHP
2013/31/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 11. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2012/31)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 30/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ , a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 288/2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES Text s významem pro EHP
2014/30/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 29. srpna 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2013/28)
Nařízení Komise (EU) č. 29/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (Úř. věst. L 178, 28.6.2013)
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (Úř. věst. L 178, 28.6.2013)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění) Text s významem pro EHP
2014/29/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 29. srpna 2013 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2013/27)
Nařízení Komise (EU) č. 28/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly velké a pakambaly východoatlantské ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Směrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 27/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců rodu Phycis ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Směrnice Komise 2013/27/EU ze dne 17. května 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorfenapyr do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2013/27/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2012 , kterým se přijímá šestý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2012) 8229)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 26/2013 ze dne 16. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2013/26/EU ze dne 8. února 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární a rostlinolékařské politiky
Nařízení Komise (EU) č. 25/2013 ze dne 16. ledna 2013 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o potravinářskou přídatnou látku dioctan draselný Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb
2013/25/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2012 , kterým se přijímá třetí aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v makaronéské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2012) 8167)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 24/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. ledna 2013
Směrnice Rady 2013/24/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva obchodních společností
2013/24/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2012 , kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2012) 8137)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 23/2013 ze dne 15. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2013/23/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti finančních služeb
2013/23/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 2012 , kterým se přijímá šestý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2012) 8135)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 22/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka cyflumetofen a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky
2013/388/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. července 2013 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou (ECB/2013/22)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 21/2013 ze dne 10. ledna 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoli
Směrnice Rady 2013/21/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují směrnice Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v oblasti životního prostředí
2013/21/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2012 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2012) 9358) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
Směrnice Rady 2013/20/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013 , kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
Směrnice Rady 2013/19/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravuje směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 18/2013 ze dne 14. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2013/18/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 17/2013 ze dne 14. ledna 2013 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Trichoderma atroviride kmen I-1237 a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Směrnice Rady 2013/17/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti životního prostředí
Nařízení Komise (EU) č. 16/2013 ze dne 10. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy
Směrnice Rady 2013/16/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti veřejných zakázek
Nařízení Komise (EU) č. 15/2013 ze dne 10. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti IV a a ve vodách EU oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Směrnice Rady 2013/15/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 14/2013 ze dne 11. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013 , kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 13/2013 ze dne 11. ledna 2013 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 394/2012, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2012/13, a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 931/2012
Směrnice Rady 2013/13/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 12/2013 ze dne 10. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2013/12/EU ze dne 13. května 2013 o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti v důsledku přistoupení Chorvatské republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 11/2013 ze dne 9. ledna 2013 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 10/2013 ze dne 9. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013 , kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( Úř. věst. L 77 ze dne 20.3.2013 )
Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013 , kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 9/2013 ze dne 9. ledna 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne 11. března 2013 , kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 8/2013 ze dne 8. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2013/8/EU ze dne 26. února 2013 , kterou se za účelem přizpůsobení technickým ustanovením mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 7/2013 ze dne 8. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2013/7/EU ze dne 21. února 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky alkyl (C 12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 6/2013 ze dne 8. ledna 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2013/6/EU ze dne 20. února 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky diflubenzuron do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 5/2013 ze dne 7. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2013/5/EU ze dne 14. února 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyriproxyfen do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2013/5/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2012 o přistoupení Evropské unie k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 4/2013 ze dne 4. ledna 2013 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 31. prosince 2012 do 1. ledna 2013 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2013
Směrnice Komise 2013/4/EU ze dne 14. února 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyldimethylamoniumchlorid do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 3/2013 ze dne 4. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2013/3/EU ze dne 14. února 2013 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na typ přípravku 18 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2/2013 ze dne 3. ledna 2013 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013 , kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1/2013 ze dne 3. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012 , kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
Zavřít
MENU