Předpisy EU - rok 2011

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1389/2011 ze dne 19. prosince 2011 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Rady (EU) č. 1388/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2012 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1387/2011 ze dne 14. prosince 2011 , kterým se opravuje finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
Nařízení Rady (EU) č. 1386/2011 ze dne 19. prosince 2011 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy
Nařízení Rady (EU) č. 1385/2011 ze dne 14. listopadu 2011 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1384/2011 ze dne 22. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1383/2011 ze dne 22. prosince 2011 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1382/2011 ze dne 22. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1381/2011 ze dne 22. prosince 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin a mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1380/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o zvláštní podmínky pro chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1379/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2008, (EU) č. 1178/2010 a (EU) č. 90/2011, pokud jde o kódy KN a kódy produktů z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady v odvětvích hovězího a telecího masa, vajec a drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1378/2011 ze dne 20. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rheinisches Apfelkraut (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1377/2011 ze dne 20. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salva Cremasco (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1376/2011 ze dne 20. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mongeta del Ganxet (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1375/2011 ze dne 22. prosince 2011 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 687/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1374/2011 ze dne 21. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2012 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1372/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka acetochlor a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1371/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1370/2011 ze dne 21. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1369/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení, a nařízení (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1367/2011 ze dne 19. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Figue de Sollies (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1366/2011 ze dne 19 prosince 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pataca de Galicia / Patata de Galicia (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1365/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne De Vacuno Del País Vasco/Euskal Okela (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1364/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1363/2011 ze dne 19. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ciliegia dell'Etna (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1362/2011 ze dne 19. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ptujski lük (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1361/2011 ze dne 19. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Terre Aurunche (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 1360/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) č. 1359/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1357/2011 ze dne 20. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1356/2011 ze dne 20. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1355/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1353/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1351/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o pozastavení celních kvót Unie a referenčních množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1350/2011 ze dne 20. prosince 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EU) č. 1348/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se zakazuje rybolov drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
Nařízení Komise (EU) č. 1347/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 1346/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou jakéhokoli členského státu kromě Dánska a Irska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1345/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Rady (EU) č. 1344/2011 ze dne 19. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (ES) č. 1255/96
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1342/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006, pokud jde o zahrnutí Kaliningradské oblasti a některých polských správních celků do způsobilé pohraniční oblasti
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1341/2011 ze dne 13. prosince 2011 o změně nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1340/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1339/2011 ze dne 13. prosince 2011 o změně nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1338/2011 ze dne 13. prosince 2011 o změně nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1336/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1335/2011 ze dne 19. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1334/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se pro rok 2012 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů
Nařízení Komise (EU) č. 1332/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1331/2011 ze dne 14. prosince 2011 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1330/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1328/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1327/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1326/2011 ze dne 16. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1325/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1324/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se na rok 2012 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1323/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2012 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1322/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 335, 17.12.2011)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1319/2011 ze dne 15. prosince 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1318/2011 ze dne 15. prosince 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1317/2011 ze dne 15. prosince 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1316/2011 ze dne 15. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro druhé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1315/2011 ze dne 15. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1314/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se zakazuje rybolov tresky obecné ve vodách Grónska oblastí NAFO 0 a 1 a ve vodách Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a (ES) č. 1187/2009, pokud jde o kódy KN pro mléčné výrobky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1312/2011 ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1311/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o návratnou pomoc, finanční inženýrství a některá ustanovení týkající se výkazu výdajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1309/2011 ze dne 14. prosince 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o uzavření lhůty pro podání žádostí o dostupná množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1308/2011 ze dne 14. prosince 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o uzavření lhůty pro podání žádostí o dostupná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1307/2011 ze dne 14. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1306/2011 ze dne 12. prosince 2011 , kterým se vymezuje působnost konečného antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (ES) č. 261/2008 na dovoz některých kompresorů pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1305/2011 ze dne 13. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1304/2011 ze dne 13. prosince 2011 o zrušení dočasného pozastavení bezcelního režimu na rok 2012 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1303/2011 ze dne 9. prosince 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1302/2011 ze dne 9. prosince 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1301/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vitellone bianco dell’Appennino centrale (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1299/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Azeites do Ribatejo (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1298/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pélardon (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1297/2011 ze dne 9. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Seggiano (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1296/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 1295/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1294/2011 ze dne 12. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1293/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu průmyslově využívaných druhů ryb ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1292/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 718/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1291/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v listopadu 2011 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1290/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1289/2011 ze dne 9. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1288/2011 ze dne 9. prosince 2011 o oznámení velkoobchodních cen pro banány v rámci společné organizace zemědělských trhů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1287/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2014/2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EU) č. 1286/2011 ze dne 9. prosince 2011 , kterým se přijímá společná metodika vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí vypracovaná podle čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1285/2011 ze dne 8. prosince 2011 , kterým se po sto šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Nařízení Komise (EU) č. 1284/2011 ze dne 5. prosince 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ostatních druhů ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1283/2011 ze dne 5. prosince 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1282/2011 ze dne 28. listopadu 2011 , kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1281/2011 ze dne 8. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro první dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1280/2011 ze dne 8. prosince 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1279/2011 ze dne 8. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1278/2011 ze dne 8. prosince 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bitertanol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1277/2011 ze dne 8. prosince 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1276/2011 ze dne 8. prosince 2011 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o ošetření produktů rybolovu určených k lidské spotřebě za účelem usmrcení životaschopných parazitů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1275/2011 ze dne 7. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1274/2011 ze dne 7. prosince 2011 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2012, 2013 a 2014 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1272/2011 ze dne 5. prosince 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1271/2011 ze dne 5. prosince 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1270/2011 ze dne 6. prosince 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám ( Úř. věst. L 324 ze dne 7.12.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1270/2011 ze dne 6. prosince 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1269/2011 ze dne 6. prosince 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1268/2011 ze dne 6. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1267/2011 ze dne 6. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1266/2011 ze dne 6. prosince 2011 , kterým se pro hospodářský rok 2011/12 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
Nařízení Komise (EU) č. 1265/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Polska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1264/2011 ze dne 5. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1263/2011 ze dne 5. prosince 2011 o povolení Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) a  Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1262/2011 ze dne 5. prosince 2011 , kterým se mění příloha V nařízení Rady (ES) č. 1342/2007, pokud jde o množstevní limity některých výrobků z oceli z Ruské federace
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1261/2011 ze dne 2. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1260/2011 ze dne 2. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 945/2010, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
Nařízení Komise (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dusičnanů v potravinách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1257/2011 ze dne 23. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
Nařízení Rady (EU) č. 1256/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1254/2011 ze dne 1. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1253/2011 ze dne 1. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 1064/2009 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz obilovin ze třetích zemí
Nařízení Komise (EU) č. 1252/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblasti VII plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1250/2011 ze dne 29. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1249/2011 ze dne 29. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1248/2011 ze dne 29. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2011 ze dne 29. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1246/2011 ze dne 29. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mantecados de Estepa (CHZO))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1245/2011 ze dne 1. prosince 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1244/2011 ze dne 1. prosince 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1241/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1211/2011 o provedení odpočtů od určité intenzity rybolovu pro rok 2011 z důvodu přečerpání některými členskými státy v předchozím roce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1240/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1239/2011 ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1238/2011 ze dne 30. listopadu 2011 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 372/2011, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1237/2011 ze dne 29. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1236/2011 ze dne 29. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, pokud jde o investice prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství
Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011 ze dne 29. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1234/2011 ze dne 23. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1245/2010, kterým se pro rok 2011 otevírají celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2011 ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2011 ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 378/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro dobrovolné odlišení přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1230/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné obchodní politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1229/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1228/2011 ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 429/73 o zvláštních ustanoveních pro dovoz určitého zboží, které spadá do působnosti nařízení (EHS) č. 1059/69 a pochází z Turecka, do Společenství
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1226/2011 ze dne 28. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1225/2011 ze dne 28. listopadu 2011 k článkům 42 až 52 a článkům 57 a 58 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1224/2011 ze dne 28. listopadu 2011 k článkům 66 až 73 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2011 ze dne 28. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1688/2005, pokud jde o odběr vzorků v hejnech původu vajec a mikrobiologické vyšetření těchto vzorků a vzorků určitého masa určených pro Finsko a Švédsko Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1222/2011 ze dne 28. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1221/2011 ze dne 25. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1220/2011 ze dne 25. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 867/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1218/2011 ze dne 24. listopadu 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1217/2011 ze dne 24. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2011 ze dne 24. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 691/2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1215/2011 ze dne 24. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti členskými státy eurozóny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2011 ze dne 23. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2011 ze dne 23. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1416/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro čl. 7 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem týkající se ochrany označení původu z USA ve Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1211/2011 ze dne 23. listopadu 2011 o provedení odpočtů od určité intenzity rybolovu pro rok 2011 z důvodu přečerpání některými členskými státy v předchozím roce
Nařízení Komise (EU) č. 1210/2011 ze dne 23. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit před rokem 2013 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1209/2011 ze dne 22. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1208/2011 ze dne 22. listopadu 2011 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu Ovoce do škol
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011 , kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi Text s významem pro EHP
Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
Předpis č. 28 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály
Předpis č. 3 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2011 ze dne 22. listopadu 2011 , kterým se stanoví požadavky na identifikaci letadla pro účely přehledu v jednotném evropském nebi Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1205/2011 ze dne 22. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1204/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1202/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1201/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1200/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1199/2011 ze dne 21. listopadu 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1198/2011 ze dne 21. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1197/2011 ze dne 21. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1196/2011 ze dne 17. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1195/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení Evropské dědictví
Nařízení Komise (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie pro obchodovací období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES a o změně nařízení (ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1192/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2011 ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1190/2011 ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku kyselinu benzoovou (VevoVitall) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2011 ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření
Nařízení Komise (EU) č. 1188/2011 ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách EU oblasti IIa a v oblasti IIIa mimo Skagerrak a Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1187/2011 ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
Nařízení Komise (EU) č. 1186/2011 ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1185/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1184/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti IIIa a IV a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Rady (EU) č. 1183/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 521/2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1182/2011 ze dne 17. listopadu 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1181/2011 ze dne 17. listopadu 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce listopad 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1180/2011 ze dne 17. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 ze dne 17. listopadu 2011 , kterým se stanoví technické specifikace pro online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011)
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1172/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1171/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1170/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ( Úř. věst. L 304, 22.11.2011 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1167/2011 ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1166/2011 ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2011 ze dne 15. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1164/2011 ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 723/2011 (kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1163/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2011 ze dne 14. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1161/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nařízení Komise (ES) č. 953/2009, pokud jde o seznamy minerálních látek, které lze přidávat do potravin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1160/2011 ze dne 14. listopadu 2011 o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1159/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1158/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti IIIa, vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 1157/2011 ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kočevski gozdni med (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1155/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Šebreljski želodec (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1154/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zgornjesavinjski želodec (CHZO))
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1153/2011 ze dne 30. srpna 2011 , kterým se mění příloha Ib nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o technické požadavky na očkování proti vzteklině Text s významem pro EHP
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 ze dne 14. července 2011 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1151/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) č. 1150/2011 ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Komise (EU) č. 1149/2011 ze dne 21. října 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1148/2011 ze dne 11. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1147/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1146/2011 ze dne 9. listopadu 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1145/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1023/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1144/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1143/2011 ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prochloraz, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1142/2011 ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se vytvářejí přílohy X a XI k nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
Nařízení Komise (EU) č. 1141/2011 ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1140/2011 ze dne 8. listopadu 2011 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Rady (EU) č. 1139/2011 ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1138/2011 ze dne 8. listopadu 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1137/2011 ze dne 9. listopadu 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1136/2011 ze dne 9. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1135/2011 ze dne 9. listopadu 2011 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1134/2011 ze dne 9. listopadu 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky cinidon-ethyl a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1133/2011 ze dne 8. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1132/2011 ze dne 8. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o tranzit zásilek vajec a vaječných výrobků z Běloruska do ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1131/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o steviol-glykosidy Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách (Úř. věst. L 295, 12.11.2011)
Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách Text s významem pro EHP
Změna Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží (úmluvy o sladění) uzavřené v Ženevě dne 21. října 1982
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie (Úř. věst. L 295, 12.11.2011)
Nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1128/2011 ze dne 7. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1127/2011 ze dne 7. listopadu 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 2-naftyloxyoctová kyselina Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1126/2011 ze dne 7. listopadu 2011 , kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o částky pro financování zvláštní podpory stanovené v nařízení Rady (ES) č. 73/2009
Nařízení Komise (EU) č. 1125/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1124/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 117 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 54 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla
Změny předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 30 za rok 2010 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
Nařízení Komise (EU) č. 1123/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1122/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1121/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Native Shetland Wool (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1120/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo Brindisino (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brovada (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1118/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coppa di Parma (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1117/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lough Neagh Eel (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1116/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1115/2011 ze dne 4. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1114/2011 ze dne 4. listopadu 2011 , kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 601/2008 o ochranných opatřeních vztahujících se na určité produkty rybolovu dovezené z Gabonu a určené k lidské spotřebě Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1113/2011 ze dne 3. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1112/2011 ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položku týkající se Paraguaye na seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některého čerstvého masa do Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1111/2011 ze dne 3. listopadu 2011 o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1110/2011 ze dne 3. listopadu 2011 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže a výkrm prasat (držitel povolení Roal Oy) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1109/2011 ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2075/2005, pokud jde o ekvivalentní metody pro testování na trichinely Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1108/2011 ze dne 28. října 2011 , kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2012 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (EU) č. 1178/2010, (EU) č. 90/2011 a (ES) č. 951/2006, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2012 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec, drůbežího masa, cukru nepodléhajícího kvótám a isoklukosy nepodléhající kvótám
Nařízení Komise (EU) č. 1107/2011 ze dne 28. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska
Nařízení Rady (EU) č. 1106/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 57/2011 a (ES) č. 754/2009, pokud jde o ochranu žraloka nosatého, některé celkové přípustné odlovy a některá omezení intenzity rybolovu stanovená proá Německo a Irsko
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25. října 2011 o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1103/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1102/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. listopadu 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2011 ze dne 31. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1100/2011 ze dne 31. října 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek dikamba, difenokonazol a imazachin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1099/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1098/2011 ze dne 27. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (金乡大蒜 (Jinxiang Da Suan) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1097/2011 ze dne 25. října 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1096/2011 ze dne 28. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1095/2011 ze dne 28. října 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1094/2011 ze dne 28. října 2011 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1093/2011 ze dne 28. října 2011 o použití odchylky z pravidel původu stanovených v protokolu o definici pojmu původní produkty připojeném k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Koreou
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1092/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1091/2011 ze dne 27. října 2011 o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1023/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1090/2011 ze dne 27. října 2011 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce října 2011 nařízením (ES) č. 327/98
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1089/2011 ze dne 27. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1088/2011 ze dne 27. října 2011 o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (MULC 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (MULC 49754) jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Aveve NV) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1087/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o systémy detekce výbušnin Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1086/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a příloha I nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonelu v čerstvém drůbežím mase ( Úř. věst. L 281, 28.10.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 1086/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2160/2003 Evropského parlamentu a Rady a příloha I nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonelu v čerstvém drůbežím mase Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1085/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1084/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
Nařízení Rady (EU) č. 1083/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1082/2011 ze dne 26. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2011 ze dne 25. října 2011 , kterým se po sto šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2011/EU ze dne 25. října 2011 o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Unii a o zrušení rozhodnutí č. 633/2009/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2011 ze dne 25. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1078/2011 ze dne 25. října 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propanil Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011 , kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1076/2011 ze dne 24. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1075/2011 ze dne 24. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1074/2011 ze dne 24. října 2011 o povolení Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. zastoupený RM Associates Ltd) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1073/2011 ze dne 20. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1072/2011 ze dne 20. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Liquirizia di Calabria (CHOP))
Nařízení Rady (EU) č. 1071/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3448/80 o provádění článku 43 Aktu o přistoupení z roku 1979, pokud jde o obchodní režim pro zboží, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3033/80 a (EHS) č. 3035/80
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2011 ze dne 21. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1069/2011 ze dne 21. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1068/2011 ze dne 21. října 2011 o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109 713) a endo-1,4-beta-glukanázy z  Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřic krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE) ( Úř. věst. L 277 ze dne 22.10.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1068/2011 ze dne 21. října 2011 o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z  Aspergillus niger (CBS 109 713) a endo-1,4-beta-glukanázy z  Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřic krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1067/2011 ze dne 18. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase obecného a související vedlejší úlovky ve vodách EU oblastí IIa a IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb a VIIId a VIIIe, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1066/2011 ze dne 18. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a mezinárodních oblastí Vb, VI, VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1065/2011 ze dne 18. října 2011 , kterým se zakazuje rybolov hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1064/2011 ze dne 18. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1063/2011 ze dne 21. října 2011 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1062/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1061/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1060/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1059/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1058/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1057/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Prováděci nařízení Komise (EU) č. 1056/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1055/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1054/2011 ze dne 20. října 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce říjen 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1053/2011 ze dne 20. října 2011 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů října 2011 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1052/2011 ze dne 20. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě a předávání údajů Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1050/2011 ze dne 20. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Darjeeling (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1049/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ( Úř. věst. L 276 ze dne 21.10.2011 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1049/2011 ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Nařízení Rady (EU) č. 1048/2011 ze dne 20. října 2011 o zrušení nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1047/2011 ze dne 19. října 2011 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2011 do 29. února 2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1046/2011 ze dne 19. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1045/2011 ze dne 19. října 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka asulam a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2011 ze dne 19. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit Kabanosy (ZTS)
Nařízení Komise (EU) č. 1043/2011 ze dne 19. října 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1042/2011 ze dne 18. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 1041/2011 ze dne 17. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1040/2011 ze dne 17. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1039/2011 ze dne 17. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblastech VIIIc, IX a X, ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1038/2011 ze dne 17. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1037/2011 ze dne 17. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1036/2011 ze dne 17. října 2011 , kterým se pro účetní období 2012 Evropského zemědělského záručního fondu stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011 , kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1033/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1032/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1031/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1030/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce velkookého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 1029/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1028/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se zakazuje rybolov pilonošů rodu Berix ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1027/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína bělavého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1026/2011 ze dne 14. října 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1025/2011 ze dne 14. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1024/2011 ze dne 14. října 2011 , kterým se po sto padesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1023/2011 ze dne 14. října 2011 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1022/2011 ze dne 14. října 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky cyklanilidu a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1021/2011 ze dne 14. října 2011 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2011 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozím roce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1020/2011 ze dne 14. října 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o maximální částku podpory na stažení z trhu u nektarinek a broskví
Nařízení Komise (EU) č. 1019/2011 ze dne 12. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1018/2011 ze dne 12. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 1017/2011 ze dne 12. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1016/2011 ze dne 23. září 2011 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2011 z důvodu nadměrného rybolovu těchto populací v předchozím roce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1015/2011 ze dne 13. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 15. června 2011 o bezpečnostních pravidlech pro Evropskou služubu pro vnější činnost
Nařízení Komise (EU) č. 1014/2011 ze dne 11. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Komise (EU) č. 1013/2011 ze dne 11. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 1012/2011 ze dne 11. října 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
Nařízení Rady (EU) č. 1011/2011 ze dne 13. října 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1010/2011 ze dne 12. října 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr a isoglukózu nepodléhající kvótám
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1009/2011 ze dne 12. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1008/2011 ze dne 10. října 2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272, 18.10.2011)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 282 ze dne 28.10.2011 )
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 282 ze dne 28.10.2011 )
Oprava nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 282 ze dne 28.10.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1005/2011 ze dne 11. října 2011 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2012 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1004/2011 ze dne 11. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1003/2011 ze dne 11. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1002/2011 ze dne 10. října 2011 , kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2011 ze dne 10. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1000/2011 ze dne 10. října 2011 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Rady (EU) č. 999/2011 ze dne 10. října 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 998/2011 ze dne 7. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 997/2011 ze dne 7. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2011 ze dne 7. října 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 657/2008, (ES) č. 1276/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2011 ze dne 6. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 994/2011 ze dne 6. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2011 ze dne 6. října 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 8-hydroxychinolin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 992/2011 ze dne 5. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 991/2011 ze dne 5. října 2011 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 990/2011 ze dne 3. října 2011 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 989/2011 ze dne 4. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2011 ze dne 4. října 2011 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného ( Aphia minuta ) v některých teritoriálních vodách Itálie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 987/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nanoški sir (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 986/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Queso Casín (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 985/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vinagre de Jerez (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 984/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vinagre del Condado de Huelva (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 983/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cordero de Extremadura (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 982/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 981/2011 ze dne 30. září 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jabłka grójeckie (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 980/2011 ze dne 3. října 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 979/2011 ze dne 3. října 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 978/2011 ze dne 3. října 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, bifenyl, kaptan, chlorantraniliprol, cyflufenamid, cymoxanil, dichlorprop-P, difenokonazol, dimethomorf, dithiokarbamáty, epoxikonazol, ethefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamokarb, pyraklostrobin, pyrimethanil a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 977/2011 ze dne 3. října 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 976/2011 ze dne 30. září 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 975/2011 ze dne 30. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2011 ze dne 29. září 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka akrinathrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 973/2011 ze dne 29. září 2011 o stanovení minimální celní sazby pro páté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 972/2011 ze dne 29. září 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru ode dne 1. října 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 971/2011 ze dne 29. září 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru na hospodářský rok 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 970/2011 ze dne 29. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 969/2011 ze dne 29. září 2011 , kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 400/2010 (rozšiřující konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho korejského vývozce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vývozce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vývozce
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 968/2011 ze dne 29. září 2011 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 967/2011 ze dne 28. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 966/2011 ze dne 28. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 965/2011 ze dne 28. září 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) č. 964/2011 ze dne 26. září 2011 , kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2010 na odměny úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 963/2011 ze dne 27. září 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 8. do 14. září 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 962/2011 ze dne 27. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011 , kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 960/2011 ze dne 26. září 2011 , kterým se po sto padesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 959/2011 ze dne 26. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 958/2011 ze dne 26. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 957/2011 ze dne 26. září 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o nákup a prodej másla a sušeného odstředěného mléka
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 956/2011 ze dne 26. září 2011 , kterým se provádí čl. 12 odst. 1 a článek 13 nařízení Rady (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 955/2011 ze dne 14. září 2011 , kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 954/2011 ze dne 14. září 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 953/2011 ze dne 23. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 952/2011 ze dne 23. září 2011 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí září 2011 nařízením (ES) č. 327/98
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 951/2011 ze dne 23. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 950/2011 ze dne 23. září 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 949/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 947/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděci nařízení Komise (EU) č. 946/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 945/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 944/2011 ze dne 22. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 943/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propargit a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 942/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka flufenoxuron a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 941/2011 ze dne 22. září 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 a 5 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 939/2011 ze dne 23. září 2011 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 617/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 938/2011 ze dne 21. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 937/2011 ze dne 21. září 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 936/2011 ze dne 20. září 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. zaří 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 935/2011 ze dne 20. září 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 934/2011 ze dne 20. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 933/2011 ze dne 19. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 932/2011 ze dne 19. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 930/2011 ze dne 16. září 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 929/2011 ze dne 16. září 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 928/2011 ze dne 16. září 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 927/2011 ze dne 16. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 926/2011 ze dne 12. září 2011 pro účely rozhodnutí Rady 2009/470/ES, pokud jde o poskytnutí finanční podpory Unie referenčním laboratořím EU pro potraviny, krmiva a odvětví zdraví zvířat
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 925/2011 ze dne 15. září 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 924/2011 ze dne 15. září 2011 o stanovení minimální celní sazby pro čtvrté dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2011 ze dne 15. září 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. září 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 922/2011 ze dne 15. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 921/2011 ze dne 14. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2011 ze dne 14. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 919/2011 ze dne 13. září 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 918/2011 ze dne 13. září 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 917/2011 ze dne 12. září 2011 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 916/2011 ze dne 13. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 915/2011 ze dne 13. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 914/2011 ze dne 13. září 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 913/2011 ze dne 12. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 912/2011 ze dne 12. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 911/2011 ze dne 9. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 910/2011 ze dne 9. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis č. 44 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech ( „dětské zádržné systémy“ )
Předpis č. 16 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; – II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 909/2011 ze dne 8. září 2011 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů ( Úř. věst. L 234 ze dne 10.9.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2011 ze dne 8. září 2011 , kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2011 ze dne 8. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 907/2011 ze dne 6. září 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1105/2010 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení řízení týkajícího se dovozu vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Korejské republiky a Tchaj-wanu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 906/2011 ze dne 2. září 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 193/2007 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu polyethylentereftalátu pocházejícího z Indie a nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 905/2011 ze dne 1. září 2011 , kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum týkající se antidumpingových opatření uložených na dovoz některých polyethylentereftalátů (PET) pocházejících z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 904/2011 ze dne 7. září 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 26. srpna 2011 do 2. září 2011 v rámci celní kvóty pro ječmen otevřené nařízením (ES) č. 2305/2003
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 903/2011 ze dne 7. září 2011 , kterým se stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže od 8. září 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 902/2011 ze dne 7. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2011 ze dne 7. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 900/2011 ze dne 7. září 2011 o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro bažanty, perličky, křepelky a koroptve jiné než nosnice (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) Text s významem pro EHP
2011/900/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění její jednací řád
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 899/2011 ze dne 7. září 2011 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2011/12
2011/899/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2011) 9568) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 898/2011 ze dne 7. září 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
2011/898/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem K(2011) 9562) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 897/2011 ze dne 2. září 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 896/2011 ze dne 2. září 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Rady č. 896/2011/EU ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 895/2011 ze dne 22. srpna 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Pimiento Asado del Bierzo (CHZO))
Rozhodnutí Rady č. 895/2011/EU ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 894/2011 ze dne 22. srpna 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coppa Piacentina (CHOP))
2011/894/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTO11-1xSYN-IR6O4-5xMON-OOO21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 9536) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 893/2011 ze dne 22. srpna 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bresaola della Valtellina (CHZO))
2011/893/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604 (SYN-BTO11-1xSYN-IR6O4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 9535) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 892/2011 ze dne 6. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/892/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604xGA21 (SYN-IR6O4-5xMON-OOO21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 9533) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 891/2011 ze dne 1. září 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 890/2011 ze dne 5. září 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/890/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 , kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 889/2011 ze dne 5. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 888/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 887/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Norel S.A.) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 886/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Trichoderma reesei (CBS 122001) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Royal Oy) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy (držitel povolení Kemin Europa N.V.) Text s významem pro EHP
2011/885/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2011 ze dne 22. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2011/884/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011 ze dne 25. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 25/2009 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 882/2011 ze dne 2. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 881/2011 ze dne 2. září 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1137/2007, pokud jde o složení doplňkové látky přípravku Bacillus subtilis DSM 17299 (držitel povolení Chr. Hansen A/S) a jeho použití v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí Text s významem pro EHP
2011/881/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 o přijetí rozhodnutí o financování, které podpoří dobrovolné dozorové studie zaměřené na úbytky včelstev (oznámeno pod číslem K(2011) 9597)
Nařízení Komise (EU) č. 880/2011 ze dne 2. září 2011 , kterým se opravuje nařízení (EU) č. 208/2011, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a nařízení Komise (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2011 ze dne 2. září 2011 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 57/2011, pokud jde o omezení odlovu tresky Esmarkovy v oblasti ICES IIIa a ve vodách Unie oblastí ICES IIa a IV
2011/879/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 , kterým se mění přílohy II a IV směrnice Rady 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 9518) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 878/2011 ze dne 2. září 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 228 ze dne 3.9.2011 )
Nařízení Rady (EU) č. 878/2011 ze dne 2. září 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 877/2011 ze dne 1. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/877/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011 , kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES (oznámeno pod číslem K (2011) 9523)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 876/2011 ze dne 1. září 2011 , kterým se po sto padesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
2011/876/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, na některé součásti jízdních kol a kterým se zrušují pozastavení a osvobození od platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 9473)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 875/2011 ze dne 31. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2011/875/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2011 o vynětí některých finančních služeb v poštovním odvětví v Maďarsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2011) 9197) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 874/2011 ze dne 31. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2011/874/EU ze dne 15. prosince 2011 , kterým se stanoví seznam třetích zemí a území, z nichž je povolen dovoz psů, koček a fretek a neobchodní přesuny více než pěti psů, koček a fretek do Unie, a vzorová osvědčení pro dovoz a neobchodní přesuny uvedených zvířat do Unie ( Úř. věst. L 343 ze dne 23.12.2011 )
2011/874/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2011 , kterým se stanoví seznam třetích zemí a území, z nichž je povolen dovoz psů, koček a fretek a neobchodní přesuny více než pěti psů, koček a fretek do Unie, a vzorová osvědčení pro dovoz a neobchodní přesuny uvedených zvířat do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 9232) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 873/2011 ze dne 27. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 872/2011 ze dne 1. září 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Rozhodnutí Rady 2011/872/SZBP ze dne 22. prosince 2011 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/430/SZBP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 871/2011 ze dne 26. srpna 2011 o zastavení přezkumu před pozbytím platnosti a částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu některých odlitků pocházejících z Čínské lidové republiky o zrušení uvedených opatření
Rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2011 ze dne 31. srpna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. září 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2011 ze dne 31. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/869/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2002/364/ES o společných technických specifikacích pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (oznámeno pod číslem K (2011) 9398) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 868/2011 ze dne 31. srpna 2011 o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 867/2011 ze dne 30. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/867/SZBP ze dne 20. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 866/2011 ze dne 29. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 865/2011 ze dne 29. srpna 2011 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 57/2011, pokud jde o omezení odlovu huňáčka severního ve vodách Grónska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 864/2011 ze dne 26. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 863/2011 ze dne 25. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 862/2011 ze dne 25. srpna 2011 o stanovení minimální celní sazby pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011
2011/862/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011 , kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2011 a kterým se mění rozhodnutí 2010/712/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2011) 9478)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 861/2011 ze dne 25. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/861/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2011) 9269)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 860/2011 ze dne 25. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/860/SZBP ze dne 19. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/800/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 859/2011 ze dne 25. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o letecký náklad a poštu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/859/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Nařízení Komise (EU) č. 858/2011 ze dne 24. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 857/2011 ze dne 24. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Nařízení Komise (EU) č. 856/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 855/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 854/2011 ze dne 24. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/854/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2011 , kterým se prodlužuje období odchylky, během něhož může Rumunsko podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů vznést námitky proti přepravě určitých odpadů k využití do Rumunska (oznámeno pod číslem K(2011) 9191) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 853/2011 ze dne 24. srpna 2011 , kterým se po sto padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 852/2011 ze dne 24. srpna 2011 o změně nařízení (EU) č. 397/2010, pokud jde množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
2011/852/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2011) 9248) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 851/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 850/2011 ze dne 23. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/850/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 , kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnou informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší (oznámeno pod číslem K(2011) 9068)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2011 ze dne 22. srpna 2011 , kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 742/2011 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2011 nařízením (ES) č. 327/98
Nařízení Komise (EU) č. 848/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblastech VIIIc, IX a X, a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/848/SZBP ze dne 16. prosince 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Nařízení Komise (EU) č. 847/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VIa, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti Vb východně od 12° 00' z. d. plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2011/847/SZBP ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (Úř. věst. L 335, 17.12.2011)
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/847/SZBP ze dne 16. prosince 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (EU) č. 846/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Nařízení Komise (EU) č. 845/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VI a VII, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
Oprava rozhodnutí Rady 2011/845/SZBP ze dne 16. prosince 2011 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (Úř. věst. L 335, 17.12.2011)
Rozhodnutí Rady 2011/845/SZBP ze dne 16. prosince 2011 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Kanadou u pšenice a pšeničné mouky, pokud jde o přítomnost ochratoxinu A Text s významem pro EHP
2011/844/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 9169) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 843/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 841/2011 ze dne 22. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 840/2011 ze dne 22. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 839/2011 ze dne 22. srpna 2011 o změně nařízení Komise (EU) č. 222/2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 838/2011 ze dne 19. srpna 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce srpna 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
2011/838/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o dobu použitelnosti veterinárních opatření pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2011) 9128) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 837/2011 ze dne 19. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 836/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 835/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 834/2011 ze dne 19. srpna 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 833/2011 ze dne 18. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/833/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2011 ze dne 18. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/832/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem K(2011) 8896) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 831/2011 ze dne 16. srpna 2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz uhličitanu barnatého pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Nařízení Komise (EU) č. 830/2011 ze dne 27. července 2011 , kterým se na rok 2011 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 829/2011 ze dne 17. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/829/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2011) 9030) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2011 ze dne 17. srpna 2011 o pozastavení dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2011 ze dne 12. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2011/827/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2011 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 826/2011 ze dne 12. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 825/2011 ze dne 12. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2011/825/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Švédska (oznámeno pod číslem K(2011) 9002) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 824/2011 ze dne 12. srpna 2011 , kterým se ukončuje částečné obnovení antidumpingového šetření v rámci prozatímního přezkumu týkajícího se dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
2011/824/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2011 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 823/2011 ze dne 16. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 822/2011 ze dne 16. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 821/2011 ze dne 16. srpna 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz vinylacetátu pocházejícího ze Spojených států amerických
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 820/2011 ze dne 16. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka terbuthylazin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 819/2011 ze dne 11. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Rozhodnutí Rady 2011/819/SZBP ze dne 8. prosince 2011 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
Nařízení Komise (EU) č. 818/2011 ze dne 11. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2011/818/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru
Nařízení Komise (EU) č. 817/2011 ze dne 11. srpna 2011 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 816/2011 ze dne 12. srpna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2011 ze dne 12. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 814/2011 ze dne 12. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 813/2011 ze dne 11. srpna 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, emamektin benzoát, ethametsulfuron-methyl, flubendiamid, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozid, novaluron, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 812/2011 ze dne 10. srpna 2011 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, fluopikolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 811/2011 ze dne 11. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 810/2011 ze dne 11. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kresoxim-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2011 ze dne 11. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o dokumentaci doprovázející dovoz mražených produktů rybolovu přímo z mrazírenského plavidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2011 ze dne 10. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2011 ze dne 10. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka triazoxid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 806/2011 ze dne 10. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluchinkonazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 804/2011 ze dne 10. srpna 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 803/2011 ze dne 4. srpna 2011 , kterým se na základě přezkumu podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 597/2009 zrušuje vyrovnávací clo na dovoz určitých širokospektrých antibiotik pocházejících z Indie a ukončuje řízení týkající se tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 802/2011 ze dne 9. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 801/2011 ze dne 9. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 800/2011 ze dne 9. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka tefluthrin, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 799/2011 ze dne 9. srpna 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2011 ze dne 9. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxyfluorfen, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2011 ze dne 9. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiroxamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 796/2011 ze dne 8. srpna 2011 , kterým se po sto padesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 795/2011 ze dne 8. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 794/2011 ze dne 8. srpna 2011 , kterým se schvalují změny ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Parmigiano Reggiano (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 793/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu v kategorii 9 „mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov“ v hospodářské oblasti Mauritánie plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 792/2011 ze dne 5. srpna 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu určitých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Thajska
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 791/2011 ze dne 3. srpna 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 790/2011 ze dne 5. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 789/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2012 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluazifop-P, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/788/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2011/18)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 787/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftyloctová kyselina a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 786/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftylacetamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 785/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o maximální zaručenou plochu, na niž lze poskytnout prémii na bílkovinné plodiny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 784/2011 ze dne 5. srpna 2011 o zálohách přímých plateb uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, jež mají být vyplaceny od 16. října 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 783/2011 ze dne 5. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 724/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku
Rozhodnutí Rady 2011/783/SZBP ze dne 1. prosince 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 782/2011 ze dne 4. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii a o zrušení rozhodnutí 2011/273/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 781/2011 ze dne 4. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 780/2011 ze dne 4. srpna 2011 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska na rok 2011
Nařízení Rady (EU) č. 779/2011 ze dne 12. července 2011 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 778/2011 ze dne 3. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/778/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2011 , kterým se některým členským státům povoluje stanovit dočasné odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o sadbové brambory pocházející z některých provincií Kanady (oznámeno pod číslem K(2011) 8633)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 777/2011 ze dne 3. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 776/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 774/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 772/2011 ze dne 2. srpna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2011 ze dne 2. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 770/2011 ze dne 2. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 769/2011 ze dne 2. srpna 2011 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro dočasnou mimořádnou podporu Unie pro odvětví ovoce a zeleniny
2011/769/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2011 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 768/2011 ze dne 2. srpna 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 585/2011 ze dne 17. června 2011 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny
2011/768/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2011 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2011 ze dne 2. srpna 2011 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, pokud jde o údaje týkající se České republiky a Lotyšska
2011/767/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2011 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 766/2011 ze dne 29. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ξύγαλο Σητϵίας (Xygalo Siteias)/Ξίγαλο Σητϵίας (Xigalo Siteias) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 765/2011 ze dne 29. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Porc d'Auvergne (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 764/2011 ze dne 29. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bouf de Vendée (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2011 ze dne 29. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2011 ze dne 29. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2011/762/EU ze dne 24. listopadu 2011 , kterým se povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ( Úř. věst. L 313 ze dne 26.11.2011 )
2011/762/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 2011 , kterým se povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 8527)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 761/2011 ze dne 29. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 760/2011 ze dne 1. srpna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 759/2011 ze dne 1. srpna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 758/2011 ze dne 1. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků ( Úř. věst. L 199 ze dne 2.8.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 758/2011 ze dne 1. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 757/2011 ze dne 27. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 756/2011 ze dne 27. července 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 755/2011 ze dne 1. srpna 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Nařízení Rady (EU) č. 754/2011 ze dne 1. srpna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou Bin Ládinem, sítí Al-kajdá a Talibanem
Nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
2011/753/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2011 , kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 8165)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 752/2011 ze dne 29. července 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2011 ze dne 29. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 750/2011 ze dne 29. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Doporučení Komise ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 749/2011 ze dne 29. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 748/2011 ze dne 28. července 2011 , kterým se po sto padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 747/2011 ze dne 28. července 2011 o stanovení minimální celní sazby pro druhé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 746/2011 ze dne 28. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 745/2011 ze dne 28. července 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské trojhránky (CHZO))
2011/745/: Rozhodnutí Komise ze dne 11. listopadu 2011 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem K(2011) 8017) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 744/2011 ze dne 28. července 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské oplatky (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 743/2011 ze dne 26. července 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat ve Francii (oznámeno pod číslem K(2011) 8095) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 742/2011 ze dne 27. července 2011 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2011 nařízením (ES) č. 327/98
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 741/2011 ze dne 27. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2011 ze dne 27. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bispyribak a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2011/740/: Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2007/506/ES, 2007/742/ES, 2009/543/ES a 2009/544/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2011) 8041) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 739/2011 ze dne 27. července 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 738/2011 ze dne 26. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2011 ze dne 26. července 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o seznam oblastí
2011/737/,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2011 , kterým se mění její jednací řád
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2011 ze dne 26. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluroxypyr a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/736/SZBP ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 735/2011 ze dne 22. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Göttinger Stracke (CHZO))
2011/735/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/735/SZBP ze dne 14. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 734/2011 ze dne 22. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Αρνάκι Ελασσόνας(Arnaki Elassonas) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 733/2011 ze dne 22. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kołocz śląski/kołacz śląski (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 732/2011 ze dne 22. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Göttinger Feldkieker (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 731/2011 ze dne 22. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Prosciutto Amatriciano (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 730/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Nařízení Komise (EU) č. 729/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se zakazuje rybolov mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
2011/729/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/729/SZBP ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 728/2011 ze dne 25. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 727/2011 ze dne 25. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 726/2011 ze dne 25. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011 , kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO 2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 724/2011 ze dne 25. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2011) 7767) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 722/2011 ze dne 22. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 721/2011 ze dne 22. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 719/2011 ze dne 20. července 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (saucisson de l’Ardeche (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 718/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Riviera Ligure (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 717/2011 ze dne 20. července 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cornish Pasty (CHZO))
Nařízení Rady (EU) č. 716/2011 ze dne 19. července 2011 , kterým se na rybářskou sezónu 2011/2012 stanoví rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 715/2011 ze dne 19. července 2011 , kterým se popatnácté mění nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 714/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
2011/714/: Rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banco de Portugal
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 713/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 712/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 711/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 710/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 709/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Předpis č. 49 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení týkající se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 708/2011 ze dne 20. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 707/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2010/11
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem K(2011) 7564) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka profoxydim a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
2011/706/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/706/SZBP ze dne 27. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 705/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka imazalil a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 704/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azimsulfuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 703/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azoxystrobin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prohexadion a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 701/2011 ze dne 20. července 2011 o opravě nařízení (EU) č. 1004/2010 o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce
2011/701/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/701/SZBP ze dne 21. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/430/SZBP s cílem aktualizovat seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 700/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2011 přičítá určité množství převedené v roce 2010
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 699/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/699/SZBP ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2011 ze dne 19. července 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. července 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2011/698/SZBP ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ( Úř. věst. L 276 ze dne 21.10.2011 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/698/SZBP ze dne 20. října 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 697/2011 ze dne 19. července 2011 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. září 2011 do 30. listopadu 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 696/2011 ze dne 19. července 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce července 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 695/2011 ze dne 19. července 2011 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů července 2011 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 694/2011 ze dne 19. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 693/2011 ze dne 6. července 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 861/2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (Úř. věst. L 192 ze dne 22.7.2011)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 690/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2011 , kterým se mění a opravuje příloha rozhodnutí Komise 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 7167) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 689/2011 ze dne 18. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 688/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se na rok 2011 odchylně od nařízení (ES) č. 501/2008 stanoví dodatečný harmonogram předkládání a výběru informačních a propagačních programů pro čerstvé ovoce a zeleninu na vnitřním trhu a ve třetích zemích
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 687/2011 ze dne 18. července 2011 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušují prováděcí nařízení (EU) č. 610/2010 a (EU) č. 83/2011
2011/687/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/687/SZBP ze dne 14. října 2011 , kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2011 ze dne 15. července 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. července 2011
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. října 2011 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 7168) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 685/2011 ze dne 15. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 684/2011 ze dne 15. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/684/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/684/SZBP ze dne 13. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Oprava nařízení Rady (EU) č. 683/2011 ze dne 17. června 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 57/2011, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb (Úř. věst. L 187, 16.7.2011)
Nařízení Rady (EU) č. 683/2011, ze dne 17. června 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 57/2011, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb
Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2011 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/344/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 682/2011 ze dne 14. července 2011 o stanovení minimální celní sazby pro první dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011
Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 11. října 2011 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 681/2011 ze dne 14. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2011 ze dne 14. července 2011 , kterým se pro rok 2011 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 679/2011 ze dne 14. července 2011 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Nařízení Komise (EU) č. 678/2011 ze dne 14. července 2011 , kterým se nahrazuje příloha II a mění přílohy IV, IX a XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 676/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 675/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. července 2011 do 8. července 2011 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Lotyšska za členský stát úředně prostý tuberkulózy skotu a o prohlášení některých správních oblastí v Portugalsku za oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2011) 7186) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 674/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status určitých správních oblasti v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem K(2011) 7165) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 673/2011 ze dne 13. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 671/2011 ze dne 12. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. října 2011 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, gama-cyhalothrin a valifenalát (oznámeno pod číslem K(2011) 7092) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/670/SZBP ze dne 10. října 2011 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2011 ze dne 12. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
Nařízení Rady (EU) č. 668/2011 ze dne 12. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 667/2011 ze dne 11. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 666/2011 ze dne 11. července 2011 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
2011/666/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/666/SZBP ze dne 10. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
Nařízení Komise (EU) č. 665/2011 ze dne 11. července 2011 o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se snížení rizika onemocnění Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2011 o evropském registru povolených typů železničních vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 6974) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 664/2011 ze dne 11. července 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé směsi odpadů do přílohy IIIA uvedeného nařízení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 663/2011 ze dne 8. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 662/2011 ze dne 8. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 661/2011 ze dne 8. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 660/2011 ze dne 9. června 2011 o přidělení rybolovných práv v rámci Protokolu schváleného Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 659/2011 ze dne 7. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 658/2011 ze dne 7. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2011 ze dne 7. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 656/2011 ze dne 7. července 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o definice a seznam účinných látek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 655/2011 ze dne 28. června 2011 o zrušení antidumpingových opatření týkajících se dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 654/2011 ze dne 6. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 653/2011 ze dne 6. července 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha II nařízení (ES) č. 810/2008, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 652/2011 ze dne 5. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 651/2011 ze dne 5. července 2011 , kterým se přijímá jednací řád rámce stálé spolupráce zavedeného členskými státy ve spolupráci s Komisí podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 650/2011 ze dne 4. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 649/2011 ze dne 4. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 648/2011 ze dne 4. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o dobu použitelnosti přechodných opatření týkajících se podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Belgie na seznam členských států prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2011) 6997) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 647/2011 ze dne 4. července 2011 opravující slovinské znění nařízení (EU) č. 258/2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2011 ze dne 1. července 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 645/2011 ze dne 1. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2011 ze dne 1. července 2011 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na alkohol vinného původu č. 1/2011 EU za účelem nového průmyslového užití
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2011 ze dne 1. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, pokud jde o dovozní cla na čirok a žito
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 642/2011 ze dne 30. června 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. července 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2011 ze dne 30. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 640/2011 ze dne 30. června 2011 , kterým se po sto padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 639/2011 ze dne 29. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/639/SZBP ze dne 29. září 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 638/2011 ze dne 29. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Komise 2011/638/EU ze dne 26. září 2011 o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ( Úř. věst. L 252 ze dne 28.9.2011 )
2011/638/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2011 o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2011 ze dne 29. června 2011 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Beaufort (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2011 ze dne 29. června 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 635/2011 ze dne 29. června 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite Campo de Calatrava (CHOP))
Rozhodnutí Rady 2011/635/SZBP ze dne 26. září 2011 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 634/2011 ze dne 29. června 2011 , kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 633/2011 ze dne 29. června 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12
2011/633/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury (oznámeno pod číslem K (2011) 6383) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2011 ze dne 29. června 2011 , kterým se na rok 2011 stanoví odchylka od nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
2011/632/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2011 , kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů (oznámeno pod číslem K(2011) 6504) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 631/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu ( Úř. věst. L 170 ze dne 30.6.2011 )
Nařízení Rady (EU) č. 631/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
2011/631/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. září 2011 , kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (oznámeno pod číslem K(2011) 6502) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 630/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
2011/630/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 6426) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 629/2011 ze dne 28. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/629/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2011 , kterým se mění příloha D směrnice Rady 88/407/EHS, pokud jde o obchod se spermatem skotu uvnitř Unie odeslaným z inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu (oznámeno pod číslem K(2011) 6425) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 628/2011 ze dne 28. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/628/SZBP ze dne 23. září 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Komise (EU) č. 627/2011 ze dne 27. června 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/627/SZBP ze dne 22. září 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 625/2011 ze dne 27. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Rozhodnutí Rady 2011/625/SZBP ze dne 22. září 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 624/2011 ze dne 27. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 623/2011 ze dne 27. června 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 622/2011 ze dne 24. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se po sto padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 620/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
2011/620/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2011 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Unie
Nařízení Komise (EU) č. 619/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 617/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 616/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti a přezkum pro „nového vývozce“ týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděci nařízení Komise (EU) č. 615/2011 ze dne 23. června 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 614/2011 ze dne 23. června 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 613/2011 ze dne 23. června 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 612/2011 ze dne 23. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 611/2011 ze dne 23. června 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 610/2011 ze dne 22. června 2011 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 609/2011 ze dne 22. června 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 608/2011 ze dne 22. června 2011 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červnu 2011 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2011 ze dne 22. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 606/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3LN plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 605/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 604/2011 ze dne 20. června 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 603/2011 ze dne 20. června 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 602/2011 ze dne 20. června 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 601/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 600/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. června 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 599/2011 ze dne 21. června 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 598/2011 ze dne 21. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 597/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se po sto padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 596/2011 ze dne 7. června 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fichi di Cosenza (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2011 ze dne 20. června 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 594/2011 ze dne 20. června 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2011 ze dne 20. června 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 592/2011 ze dne 20. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 591/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou některého z členských států kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( Úř. věst. L 161 ze dne 21.6.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 302/2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11
Nařízení Rady (EU) č. 588/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 587/2011 ze dne 17. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2011 ze dne 17. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 585/2011 ze dne 17. června 2011 , kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 584/2011 ze dne 17. června 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Grana Padano (CHOP))
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 583/2011 ze dne 9. června 2011 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení
Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 581/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 580/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 579/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 578/2011 ze dne 16. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se po sto čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 576/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 o Katalogu pro krmné suroviny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 573/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Rady (EU) č. 572/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2011 ze dne 15. června 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. června 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 570/2011 ze dne 15. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 569/2011 ze dne 15. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 568/2011 ze dne 14. června 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miód drahimski (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 567/2011 ze dne 14. června 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Porchetta di Ariccia (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 565/2011 ze dne 14. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2011 ze dne 14. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 563/2011 ze dne 10. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se ukončuje prodej stanovený nařízením (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 560/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se uzavírají prodeje podle nařízení Komise (EU) č. 1017/2010 o zahájení prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu
Nařízení Komise (EU) č. 559/2011 ze dne 7. června 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, karbendazim, cyromazin, ethefon, fenamifos, thiofanát-methyl, triasulfuron a tritikonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 558/2011 ze dne 9. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 557/2011 ze dne 9. června 2011 , kterým se zakazuje rybolov tuňáka obecného plavidly lovícími košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku v Atlantském oceánu a ve Středozemním moři
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 556/2011 ze dne 8. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Rady (EU) č. 555/2011 ze dne 6. června 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 554/2011 ze dne 30. května 2011 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 553/2011 ze dne 7. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 552/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 551/2011 ze dne 31. května 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Německa
Nařízení Komise (EU) č. 550/2011 ze dne 7. června 2011 , kterým se na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES stanoví některá omezení pro použití mezinárodních kreditů z projektů zahrnujících průmyslové plyny Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 549/2011 ze dne 6. června 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 548/2011 ze dne 6. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 546/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 545/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin Text s významem pro EHP
2011/545/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2011 týkající se použití ustanovení o sledování a pohybu ve směrnici Rady 2008/118/ES na výrobky kódu KN 3811 v souladu s čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 2003/96/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 6423)
Nařízení Komise (EU) č. 544/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o účinných látkách Text s významem pro EHP
2011/544/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2011 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem K(2011) 6422)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny ( Úř. věst. L 157 ze dne 15.6.2011 )
543/2011/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/543/SZBP ze dne 15. září 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 542/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek, s cílem zohlednit směrnici 2011/58/EU, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek ( Úř. věst. L 153 ze dne 11.6.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Text s významem pro EHP
2011/540/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2011 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů z nových činností a plynů (oznámeno pod číslem K(2011) 5861) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 539/2011 ze dne 1. června 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/539/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUMM Georgia/2/2011 ze dne 14. září 2011 o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Nařízení Komise (EU) č. 538/2011 ze dne 1. června 2011 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 536/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/536/SZBP ze dne 12. září 2011 , kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 535/2011 ze dne 31. května 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. června 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 534/2011 ze dne 31. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/534/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2011 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova nebo kadmia (oznámeno pod číslem K(2011) 6309) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2011 ze dne 31. května 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chorizo de Cantimpalos (CHZO))
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 532/2011 ze dne 31. května 2011 o povolení robenidinu hydrochloridu jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení Alpharma Belgium BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 a (ES) č. 1800/2004 ( Úř. věst. L 146 ze dne 1.6.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 532/2011 ze dne 31. května 2011 o povolení robenidinu hydrochloridu jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení Alpharma Belgium BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 a (ES) č. 1800/2004 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 531/2011 ze dne 31. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 530/2011 ze dne 30. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 529/2011 ze dne 30. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 528/2011 ze dne 30. května 2011 o povolení endo-1,4-ß-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 527/2011 ze dne 30. května 2011 o povolení přípravku endo-1,4-ß-xylanázy z Trichoderma reesei MUCL 49755 a endo-1,3(4)-ß-glukanázy z Trichoderma reesei MUCL 49754 a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus CBS 589.94 jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Aveve NV) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 526/2011 ze dne 27. května 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na třinácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 525/2011 ze dne 27. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 142 ze dne 28.5.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 523/2011 ze dne 26. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/523/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2011 , kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 522/2011 ze dne 26. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP ze dne 2. září 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 521/2011 ze dne 26. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 620/2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/521/SZBP ze dne 1. září 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 520/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, boscalid, buprofezin, cypermethrin, fluopikolid, hexythiazox, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, metaflumizon, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz, prothiokonazol, spirodiklofen a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 519/2011 ze dne 25. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 518/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Rozhodnutí Rady 2011/518/SZBP ze dne 25. srpna 2011 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
Oprava nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010 ( Úř. věst. L 138, 26.5.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus , a kterým se mění nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010 Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011 , kterým se zřizuje fórum pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 516/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a  Bacillus subtilis DSM 5750 v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 515/2011 ze dne 25. května 2011 o povolení vitaminu B 6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/515/SZBP ze dne 23. srpna 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 512/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
2011/512/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2011 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Bahrajnu a Libanonu v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 5863) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou
2011/511/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2011) 5777) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 509/2011 ze dne 24. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 508/2011 ze dne 24. května 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, fenhexamid, proquinazid, prothiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiametoxam a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Předpis č. 110 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG); – II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 507/2011 ze dne 23. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 506/2011 ze dne 23. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 505/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 504/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii ( Úř. věst. L 136 ze dne 24.5.2011 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 504/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Rozhodnutí Rady 2011/504/SZBP ze dne 16. srpna 2011 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 136 ze dne 24.5.2011 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 503/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 502/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Oprava rozhodnutí Komise 2011/502/EU ze dne 10. srpna 2011 , kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/675/ES ( Úř. věst. L 207 ze dne 12.8.2011 )
2011/502/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2011 , kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/675/ES
Nařízení Rady (EU) č. 501/2011 ze dne 24. února 2011 o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 500/2011 ze dne 20. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/500/SZBP ze dne 10. srpna 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 499/2011 ze dne 18. května 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 945/2010, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
Nařízení Komise (EU) č. 498/2011 ze dne 18. května 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i v mezinárodních vodách oblastí IIa, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 497/2011 ze dne 18. května 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 496/2011 ze dne 20. května 2011 o povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Kemira Oyj) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 109/2007, pokud jde o složení doplňkové látky monensinát sodný Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) ( Úř. věst. L 134 ze dne 21.5.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 493/2011 ze dne 5. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 491/2011 ze dne 19. května 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 490/2011 ze dne 19. května 2011 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě dvacátého prvního dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
2011/490/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2011 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamid, mandipropamid, metaflumizon, fosfan, pyroxsulam a thiokarbazon (oznámeno pod číslem K(2011) 5321) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2011 ze dne 19. května 2011 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce května 2011 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
2011/489/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2011 , kterým se povoluje odchylka požadovaná Belgií pro region Flandry podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2011) 4503)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 488/2011 ze dne 19. května 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/488/SZBP ze dne 1. srpna 2011 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 487/2011 ze dne 19. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/487/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/487/SZBP ze dne 1. srpna 2011 , kterým se mění společný postoj 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2011 ze dne 19. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/486/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2011 ze dne 18. května 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karp zatorski (CHOP))
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2005/50/ES o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 5444) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2011 ze dne 18. května 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gönci kajszibarack (CHZO))
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2011 o úpravě informací o lokalitách pro síť Natura 2000 (oznámeno pod číslem K(2011) 4892)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2011 ze dne 18. května 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fagiolo Cuneo (CHZO))
2011/483/CFSP: Rozhodnutí Rady 2011/483/SZBP ze dne 28. července 2011 , kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2011 ze dne 18. května 2011 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2011 ze dne 18. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2011 ze dne 18. května 2011 , kterým se po sto čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 479/2011 ze dne 17. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 478/2011 ze dne 17. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 477/2011 ze dne 17. května 2011 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Švýcarska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 476/2011 ze dne 17. května 2011 , kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 57/2011, pokud jde o omezení odlovu smačků ve vodách EU oblastí ICES IIa, IIIa a IV
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 475/2011 ze dne 13. května 2011 o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska a kterým se ukončuje řízení týkající se dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Malajsie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 474/2011 ze dne 3. května 2011 o změně nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 473/2011 ze dne 16. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 472/2011 ze dne 16. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2011 ze dne 16. května 2011 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2010/11 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a  „přímý prodej“
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2011 ze dne 16. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 469/2011 ze dne 13. května 2011 o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 468/2011 ze dne 13. května 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na dvanácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 467/2011 ze dne 13. května 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. května 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 466/2011 ze dne 13. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 465/2011 ze dne 13. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 882/2010, pokud jde o příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám pro hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 464/2011 ze dne 11. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz zeolitu A ve formě prášku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 463/2011 ze dne 12. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 462/2011 ze dne 12. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 461/2011 ze dne 12. května 2011 o změně nařízení (EU) č. 397/2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 460/2011 ze dne 12. května 2011 , kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limit reziduí pro chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) v mrkvi a na jejím povrchu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 459/2011 ze dne 12. května 2011 , kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 631/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 458/2011 ze dne 12. května 2011 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 457/2011 ze dne 10. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 456/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 455/2011 ze dne 11. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 453/2011 ze dne 4. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfurylaldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 452/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antisubvenčního cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2011 ze dne 10. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 449/2011 ze dne 6. května 2011 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (CHOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (CHOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (CHOP, 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2011 ze dne 6. května 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Ηλϵίας (Stafida Ilias) (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2011 ze dne 6. května 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Komise (EU) č. 446/2011 ze dne 10. května 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie ( Úř. věst. L 122 ze dne 11.5.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 446/2011 ze dne 10. května 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie
Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 444/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšířuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru ( Úř. věst. L 122 ze dne 11.5.2011 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 444/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšířuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 443/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 598/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru ( Úř. věst. L 122 ze dne 11.5.2011 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 443/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 598/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru
Nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2011 ze dne 6. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 440/2011 ze dne 6. května 2011 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2011 ze dne 6. května 2011 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 438/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 437/2011 ze dne 5. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 436/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2011 ze dne 5. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 434/2011 ze dne 4. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2011 ze dne 4. května 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 432/2011 ze dne 4. května 2011 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 431/2011 ze dne 3. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 430/2011 ze dne 2. května 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Rozhodnutí Rady 2011/430/SZBP ze dne 18. července 2011 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 429/2011 ze dne 2. května 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 34 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 14 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX
Nařízení Komise (EU) č. 428/2011 ze dne 27. dubna 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2011 ze dne 2. května 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Izrael v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 425/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 424/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 423/2011 ze dne 29. dubna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na jedenácté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Rozhodnutí Rady 2011/423/SZBP ze dne 18. července 2011 o omezujících opatřeních vůči Súdánu a Jižnímu Súdánu a o zrušení společného postoje 2005/411/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 422/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2011
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/422/SZBP ze dne 18. července 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/603/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 421/2011 ze dne 29. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 420/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 419/2011 ze dne 29. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2011 ze dne 28. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 417/2011 ze dne 28. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 416/2011 ze dne 26. dubna 2011 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2011 ze dne 26. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lapin Poron kylmäsavuliha (CHOP))
2011/415/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2011 , kterým se opravuje směrnice Komise 2010/19/EU, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o změny příloh směrnice 2007/46/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2011 ze dne 26. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2011 ze dne 28. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 412/2011 ze dne 27. dubna 2011 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2011 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži
Rozhodnutí Rady 2011/412/SZBP ze dne 12. července 2011 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 411/2011 ze dne 27. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/411/SZBP ze dne 12. července 2011 , kterým se vymezuje statut, sídlo a způsob fungování Evropské obranné agentury a kterým se zrušuje společná akce 2004/551/SZBP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 410/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 259/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 619/2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků
Nařízení Komise (EU) č. 408/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 407/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění některých předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkajících se schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 406/2011 ze dne 27. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2380/2001, pokud jde o složení doplňkové látky maduramicin amonný alfa Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 405/2011 ze dne 19. dubna 2011 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie
Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2011 o podpisu a prozatímním provádění Protokolu schváleného Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky ( Úř. věst. L 112 ze dne 30.4.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 403/2011 ze dne 26. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/403/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2011 , kterým se mění přílohy II a III rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o ukončení programu eradikace týkajícího se bakteriálního onemocnění ledvin pro Velkou Británii a o schválení programu pro dozor nad ostreid herpesvirem 1 μνar v Guernsey (oznámeno pod číslem K(2011) 4770) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 401/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 399/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 398/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 397/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě dvacátého dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2011 ze dne 20. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/395/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2011 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/241/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se některých produktů živočišného původu z Madagaskaru s výjimkou produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2011) 4642) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 394/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel, pokud jde o rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO Text s významem pro EHP
2011/394/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem K(2011) 4594) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2011 ze dne 19. dubna 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. dubna 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2011 ze dne 19. dubna 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2011 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2011 ze dne 19. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2011 ze dne 19. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 389/2011 ze dne 19. dubna 2011 o povolení použití přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP
2011/389/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2011 o množství povolenek pro celou Unii podle čl. 3e odst. 3 písm. a) až d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2011 ze dne 19. dubna 2011 o povolení maduramicinu amonného alfa jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Alpharma (Belgium) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 387/2011 ze dne 18. dubna 2011 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. června 2011 do 31. srpna 2011
Provádécí nařízení Komise (EU) č. 386/2011 ze dne 18. dubna 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2011 ze dne 18. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 384/2011 ze dne 18. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2011, ze dne 18. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Komise 2011/383/EU ze dne 28. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení ( Úř. věst. L 169 ze dne 29.6.2011 )
2011/383/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (oznámeno pod číslem K(2011) 4442) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa myśliwska (ZTS))
2011/382/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (oznámeno pod číslem K(2011) 4448) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2011 ze dne 18. dubna 2011 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty pro sdělování množství cukru převedených z hospodářského roku 2010/11
2011/381/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mazivům (oznámeno pod číslem K(2011) 4447) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 380/2011 ze dne 18. dubna 2011 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2011/12
Rozhodnutí Rady 2011/380/SZBP ze dne 28. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/330/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa jałowcowa (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2011 ze dne 15. dubna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2011
2011/378/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2011 , kterým se mění část A přílohy XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam národních laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2011) 4385) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 377/2011 ze dne 15. dubna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na desáté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
2011/377/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o prodloužení dočasných odchylek od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o tuňáka a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2011) 4322)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 376/2011 ze dne 15. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/376/SZBP ze dne 27. června 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 375/2011 ze dne 11. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Formaggella del Luinese (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2011 ze dne 11. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Farina di castagne della Lunigiana (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení přípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako doplňkové látky pro menšinové druhy ptactva, s výjimkou nosnic, odstavená selata a menšinové druhy prasat (odstavených) a o změně nařízení (ES) č. 903/2009 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 372/2011 ze dne 15. dubna 2011 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 370/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 215/2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 369/2011 ze dne 14. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 368/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Nařízení Komise (EU) č. 367/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/367/SZBP ze dne 23. června 2011 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Komise (EU) č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (akrylamid) Text s významem pro EHP
2011/366/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 × MON 88017 (MON-89O34-3xMON-88O17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 4164) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 365/2011 ze dne 13. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/365/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2006/197/ES, pokud jde o obnovení povolení uvedení stávajících krmiv vyrobených z geneticky modifikované kukuřice linie 1507 (DAS-O15O7-1) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 4159) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 364/2011 ze dne 13. dubna 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1291/2008, pokud jde o program pro tlumení salmonel u některé drůbeže a vajec v Chorvatsku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, a kterým se opravují nařízení Komise (EU) č. 925/2010 a (EU) č. 955/2010 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 363/2011 ze dne 13. dubna 2011 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku isoeugenol Text s významem pro EHP
2011/363/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 20. června 2011 , kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EU) č. 362/2011 ze dne 13. dubna 2011 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2011 ze dne 13. dubna 2011 o povolení Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o) a o změně nařízení (ES) č. 943/2005 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 360/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
2011/360/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2011) 4213) Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu
2011/359/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUJUST LEX-IRAQ/1/2011 ze dne 21. června 2011 o jmenování vedoucího Integrované mise Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 358/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/358/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2011) 4194) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 357/2011 ze dne 12. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/357/SZBP ze dne 20. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Montasio (CHOP))
Nařízení Komise (EU) č. 354/2011 ze dne 12. dubna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny
2011/354/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 (BCS-GHOO2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2011) 4177) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 353/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 352/2011 ze dne 11. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna 2011 , o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima ( Úř. věst. L 97 ze dne 12.4.2011 )
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna 2011 , o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 350/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh v případě zásilek ústřic obrovských určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se nákazy Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) schválená rozhodnutím 2010/221/EU Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob
Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 348/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 347/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 346/2011 ze dne 8. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 345/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se zakazuje rybolov ružichy šedé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/345/SZBP ze dne 16. června 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2011/344/EU ze dne 30. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku ( Úř. věst. L 159 ze dne 17.6.2011 )
2011/344/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2011 ze dne 8. dubna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 341/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se nestanoví minimální prodejní cena na základě devatenáctého dílčího nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka uskutečněného v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 340/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 339/2011 ze dne 7. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 338/2011 ze dne 7. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Magiun de prune Topoloveni (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 337/2011 ze dne 7. dubna 2011 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP
2011/337/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače (oznámeno pod číslem K(2011) 3737) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 336/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2008, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 v krmivech obsahujících diclazuril, monensin sodný a nikarbazin Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 335/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1091/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm kuřat Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 334/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
Oprava rozhodnutí Komise 2011/332/EU ze dne 7. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru ( Úř. věst. L 149 ze dne 8.6.2011 )
2011/333/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru (oznámeno pod číslem K(2011) 3751) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 332/2011 ze dne 6. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP ze dne 7. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi ( Úř. věst. L 149 ze dne 8.6.2011 )
Rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP ze dne 7. června 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 331/2011 ze dne 6. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o využití půdy k produkci konopí v rámci provádění režimu jednotné platby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 73/2009
2011/331/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU zdrojům světla (oznámeno pod číslem K(2011) 3749) Text s významem pro EHP
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 75 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy
Předpis č. 66 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby
Nařízení Rady (EU) č. 330/2011 ze dne 6. dubna 2011 , o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
2011/330/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro notebooky (oznámeno pod číslem K(2011) 3736) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 329/2011 ze dne 5. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/329/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2011 o nezařazení dikloranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 3731) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti Text s významem pro EHP
2011/328/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2011 o nezařazení flurprimidolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 3733) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 326/2011 ze dne 4. dubna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/326/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2011 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 325/2011 ze dne 4. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2011 ze dne 1. dubna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 323/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se zakazuje rybolov hlubinných druhů žraloků ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Nařízení Komise (EU) č. 322/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
2011/322/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 27. května 2011 , kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2011) 3647) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 320/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. dubna 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 319/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 318/2011 ze dne 31. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 317/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se po sto čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 316/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 315/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 314/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
2011/314/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2011) 3099) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 313/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 312/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Komise (EU) č. 310/2011 ze dne 28. března 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 309/2011 ze dne 30. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 308/2011 ze dne 29. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 307/2011 ze dne 29. března 2011 , kterým se mění příloha IV a příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 306/2011 ze dne 9. března 2011 o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány
2011/306/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. května 2011 , kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb není použitelný na těžbu černého uhlí v České republice (oznámeno pod číslem K(2011) 3406) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ( Úř. věst. L 88 ze dne 4.4.2011 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 304/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
2011/304/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2011 , kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol a kterým se zrušují pozastavení a osvobození od platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, která byla některým stranám přiznána nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 3543)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2011 ze dne 28. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11
Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii ( Úř. věst. L 136 ze dne 24.5.2011 )
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Nařízení Komise (EU) č. 301/2011 ze dne 28. března 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace Text s významem pro EHP
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/301/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2011 ze dne 25. března 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na deváté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/300/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2011 ze dne 25. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Oprava rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úřední věstník Evropské unie L 136 ze dne 24. května 2011)
Oprava rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úřední věstník Evropské unie L 297 ze dne 18. listopadu 2019)
Oprava rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úřední věstník Evropské unie L 136 ze dne 24. května 2011)
Oprava rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu ( Úř. věst. L 136 ze dne 24.5.2011 )
Rozhodnutí Rady 2011/299/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 298/2011 ze dne 25. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2011/297/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie ( Úř. věst. L 136 ze dne 24.5.2011 )
Rozhodnutí Rady 2011/297/SZBP ze dne 23. května 2011 , kterým se mění společná akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie
Nařízení Rady (EU) č. 296/2011 ze dne 25. března 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
2011/296/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 295/2011 ze dne 24. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 294/2011 ze dne 24. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2011 ze dne 23. března 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství cukru nepodléhajícího kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2011 ze dne 23. března 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku
2011/292/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU
Nařízení Komise (EU) č. 291/2011 ze dne 24. března 2011 o základním použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků pro laboratorní a analytické účely v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
2011/291/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2011) 2737) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2011 ze dne 23. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 289/2011 ze dne 23. března 2011 , kterým se opravuje maďarské znění nařízení (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 288/2011 ze dne 23. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 287/2011 ze dne 21. března 2011 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz karbidu wolframu, karbidu wolframu jednoduše smíšeného s kovovým práškem a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009
Oprava nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( Úř. věst. L 83 ze dne 30.3.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 285/2011 ze dne 22. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011 , kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong
Nařízení Komise (EU) č. 283/2011 ze dne 22. března 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2007, pokud jde o přechodná opatření uvedená v článku 7 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 281/2011 ze dne 21. března 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu
Provádécí nařízení Komise (EU) č. 280/2011 ze dne 21. března 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
2011/280/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011 , kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/796/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 279/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. března 2011 , a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence
2011/279/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 2011 , kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu zeolitu A ve formě prášku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2011 ze dne 21. března 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
2011/278/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011 , kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K (2011) 2772)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 277/2011 ze dne 21. března 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso
2011/277/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2011 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání určitých oblastí Itálie úředně prostými brucelózy ( B. melitensis ), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že určité oblasti Itálie, Polska a Spojeného království jsou úředně prosté tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2011) 3066) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 276/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 275/2011 ze dne 21. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/275/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2011) 2741) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 274/2011 ze dne 21. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Cumberland Sausage (CHZO))
2011/274/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2011) 2740) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 273/2011 ze dne 21. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 272/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 271/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Oprava nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě ( Úř. věst. L 76 ze dne 22.3.2011 )
Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Nařízení Rady (EU) č. 269/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1284/2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 268/2011 ze dne 18. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2011 ze dne 17. března 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
2011/267/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Jižní Afriky v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2011) 2959) Text s významem pro EHP
Prováděci nařízení Komise (EU) č. 266/2011 ze dne 17. března 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso
2011/266/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2011 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení beta-cypermethrinu, eugenolu, geraniolu a thymolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 2776) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2011 ze dne 17. března 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
2011/265/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 16. září 2010 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 264/2011 ze dne 17. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/264/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (oznámeno pod číslem K(2011) 2815) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 263/2011 ze dne 17. března 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o zahájení úplného sběru údajů pro modul ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“ Text s významem pro EHP
2011/263/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2011 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (oznámeno pod číslem K(2011) 2806) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 262/2011 ze dne 16. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/262/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011 o nezařazení propisochloru do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o změně rozhodnutí Komise 2008/941/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2726) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 261/2011 ze dne 16. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/261/SZBP ze dne 29. dubna 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 260/2011 ze dne 16. března 2011 , kterým se po sto čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Nařízení Komise (EU) č. 259/2011 ze dne 16. března 2011 o změně nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
Oprava nařízení Komise (EU) č. 258/2011 ze dne 16. března 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 70 ze dne 17.3.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 258/2011 ze dne 16. března 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky
Nařízení Komise (EU) č. 257/2011 ze dne 16. března 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 256/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. března 2011
2011/256/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2011 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii jménem Evropské Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 255/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/255/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2011 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2011 ze dne 15. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XIII Text s významem pro EHP
2011/253/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2011 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látek metobromuron, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a  Streptomyces lydicus WYEC 108 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 2675) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 252/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu I Text s významem pro EHP
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2011/252/EU ze dne 26. dubna 2011 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky kyselinu askorbovou, ipkonazol, spiromesifen, topramezon a  Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 ( Úř. věst. L 106 ze dne 27.4.2011 )
2011/252/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2011 , kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky kyselinu askorbovou, ipkonazol, spiromesifen, topramezon a  Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 (oznámeno pod číslem K(2011) 2668) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 251/2011 ze dne 14. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/251/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a  1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 2633) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250/2011 ze dne 14. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 249/2011 ze dne 14. března 2011 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2012 o odchodu z práce do důchodu podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 248/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
2011/248/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2011 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé, jménem Unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2011 ze dne 11. března 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na osmé jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
2011/247/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2011 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 246/2011 ze dne 11. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/246/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2011 , kterým se mění rozhodnutí 1999/93/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (oznámeno pod číslem K(2011) 2587) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 245/2011 ze dne 11. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 244/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pera de Lleida (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 243/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oravský korbáčik (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 242/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chleb prądnicki (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 241/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miele delle Dolomiti Bellunesi (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 240/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fagioli Bianchi di Rotonda (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 239/2011 ze dne 11. března 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tekovský salámový syr (CHZO))
Rozhodnutí Rady 2011/239/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 238/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zázrivský korbáčik (CHZO))
2011/238/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 13. dubna 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/843/ES, pokud jde o programy pro tlumení salmonel u některé drůbeže a vajec v Tunisku (oznámeno pod číslem K(2011) 2520) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 237/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mostviertler Birnmost (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 236/2011 ze dne 10. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/236/SZBP ze dne 12. dubna 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 235/2011 ze dne 10. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu
Nařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 233/2011 ze dne 10. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 232/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/232/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se zavádí klasifikační systém pro požární odolnost stavebních výrobků, staveb a jejich částí (oznámeno pod číslem K(2011) 2417) Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 231/2011 ze dne 9. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 230/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/230/SZBP ze dne 8. dubna 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 229/2011 ze dne 8. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/229/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K (2011) 658) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 228/2011 ze dne 7. března 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o zkušební metodu pro zjištění přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1 Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 227/2011 ze dne 7. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 226/2011 ze dne 7. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 225/2011 ze dne 7. března 2011 o změně nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
Nařízení Komise (EU) č. 224/2011 ze dne 7. března 2011 , kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě od účetního období 2011
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 223/2011 ze dne 4. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11 ( Úř. věst. L 60 ze dne 5.3.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11
2011/222/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2011 , kterým se některým členským státům povolují odchylky týkající se předávání statistických údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti (oznámeno pod číslem K(2011) 2057)
Nařízení Komise (EU) č. 221/2011 ze dne 4. března 2011 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako doplňkové látky pro lososovité (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/221/SZBP ze dne 6. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 220/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro sedmnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 219/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 218/2011 ze dne 3. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 217/2011 ze dne 1. března 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu [Robiola di Roccaverano (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 216/2011 ze dne 1. března 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu [Chianti Classico (CHOP)]
Nařízení Komise (EU) č. 215/2011 ze dne 1. března 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu [Pecorino Sardo (CHOP)]
2011/215/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011 , kterým se provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o překládku dovážených zásilek produktů určených k dovozu do Unie nebo třetích zemí na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2011) 2067) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 214/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
2011/214/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2011 , kterým se mění přílohy II až IV směrnice Rady 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 2068) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne 3. března 2011 , kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 212/2011 ze dne 3. března 2011 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Lallemand SAS) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě ( Úř. věst. L 65 ze dne 11.3.2011 )
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 210/2011 ze dne 2. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 209/2011 ze dne 2. března 2011 o zastavení antidumpingového a antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu bezdrátových širokoplošných síťových (WWAN) modemů pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení celní evidence tohoto dovozu zavedené nařízeními (EU) č. 570/2010 a (EU) č. 811/2010
Nařízení Komise (EU) č. 208/2011 ze dne 2. března 2011 , kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a nařízení Komise (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 207/2011 ze dne 2. března 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (pentabromdifenylether a PFOS)
2011/207/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 29. března 2011 , kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2011) 1984)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 206/2011 ze dne 28. února 2011 o změně nařízení (ES) č. 367/2006, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 205/2011 ze dne 28. února 2011 o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Oprava nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi ( Úř. věst. L 58 ze dne 3.3.2011 )
Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 203/2011 ze dne 1. března 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 202/2011 ze dne 1. března 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, pokud jde o formuláře pro předběžné oznámení, hodnotící kritéria pro přístavní inspekce a uznané systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu
Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 200/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. března 2011
Nařízení Komise (EU) č. 199/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/199/EU: Rozhodnutí Evropské rady, ze dne 25. března 2011 , kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
Nařízení Komise (EU) č. 198/2011 ze dne 28. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 197/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se stanoví lhůta pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011
Nařízení Komise (EU) č. 196/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Rieser Weizenbier (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 195/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gögginger Bier (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 194/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Höllen Sprudel (CHOP))
2011/194/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány
Nařízení Komise (EU) č. 193/2011 ze dne 28. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o systém kontroly kvality pro parity kupní síly Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 192/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011
Nařízení Komise (EU) č. 191/2011 ze dne 25. února 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na sedmé jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Nařízení Komise (EU) č. 190/2011 ze dne 25. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 189/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií Text s významem pro EHP
2011/189/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2010 o podpisu Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie
Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP
2011/187/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2010/221/EU týkající se schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem K(2011) 1825) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 186/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
Nařízení Komise (EU) č. 185/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
Nařízení Komise (EU) č. 184/2011 ze dne 25. února 2011 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, krůty, menšinové druhy ptactva a jiné okrasné ptactvo a pernatou zvěř (držitel povolení společnost Calpis Co. Ltd. Japan, zastoupený Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011 , kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) Text s významem pro EHP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 180/2011 ze dne 24. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 179/2011 ze dne 24. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 178/2011 ze dne 24. února 2011 , kterým se po sto čtyřicáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Rozhodnutí Rady 2011/178/SZBP ze dne 23. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 177/2011 ze dne 24. února 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2010/2011
2011/177/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ pro řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a pro způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2011) 1159)
Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru Text s významem pro EHP
2011/176/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2011 , kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2011) 1754) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 175/2011 ze dne 23. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/175/SZBP ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 174/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/174/SZBP ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (EU) č. 173/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (EU) č. 479/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce
Rozhodnutí Rady 2011/173/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
Nařízení Komise (EU) č. 172/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se na rok 2011 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
Oprava rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě ( Úř. věst. L 76, 22.3.2011 )
Rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
Nařízení Komise (EU) č. 171/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z  Aspergillus oryzae DSM 14223 jako doplňkové látky pro drůbež a prasata a o změně nařízení (ES) č. 255/2005 (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený DSM Nutritional products Sp. z o.o) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 170/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro selata (odstavená) a o změně nařízení (ES) č. 1200/2005 (držitel povolení Prosol SpA) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/170/SZBP ze dne 21. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/330/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku (EUJUST LEX-IRAQ)
Nařízení Komise (EU) č. 169/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro perličky (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/169/SZBP ze dne 21. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
Nařízení Komise (EU) č. 168/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 107/2010, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a o zrušení společného postoje 2003/444/SZBP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 167/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky
2011/167/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 10. března 2011 , kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
Nařízení Komise (EU) č. 166/2011 ze dne 22. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 165/2011 ze dne 22. února 2011 , kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010
Nařízení Komise (EU) č. 164/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/164/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2011 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum , které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 1634) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 163/2011 ze dne 21. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 162/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
Nařízení Komise (EU) č. 161/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit ( „Liptovská saláma“ / „Liptovský salám“ (ZTS))
Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [ „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ (ZTS)]
Nařízení Komise (EU) č. 159/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Spišské párky (ZTS)]
Nařízení Komise (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [ „Špekáčky“ / „Špekačky“ (ZTS)]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2011 ze dne 2. prosince 2011 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 157/2011 ze dne 21. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření v souvislosti s operacemi veřejného skladování
Nařízení Rady (EU) č. 156/2011 ze dne 13. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie
Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/156/SZBP ze dne 10. března 2011 , kterým se provádí rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 155/2011 ze dne 18. února 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce února 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Nařízení Komise (EU) č. 154/2011 ze dne 18. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 153/2011 ze dne 18. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 152/2011 ze dne 18. února 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Chosco de Tineo (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 151/2011 ze dne 18. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o farmovou zvěř Text s významem pro EHP
2011/151/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/457/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2007/435/ES o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2011) 1289)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 150/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře
Nařízení Komise (EU) č. 149/2011 ze dne 18. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Text s významem pro EHP
2011/149/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2011 o historických emisích z letectví podle čl. 3c odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 1328) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 148/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
2011/148/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2011) 1160)
Nařízení Komise (EU) č. 147/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Nařízení Komise (EU) č. 146/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro šestnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Nařízení Komise (EU) č. 145/2011 ze dne 17. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava nařízení Komise (EU) č. 144/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení ( Úř. věst. L 44 ze dne 18.2.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 144/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( „REACH“ ) ( Úř. věst. L 44 ze dne 18.2.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011 , kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( „REACH“ ) Text s významem pro EHP
2011/143/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2011 o nezařazení etoxychinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o změně rozhodnutí Komise 2008/941/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 1265) Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice ( Úř. věst. L 54 ze dne 26.2.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 141/2011 ze dne 16. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 140/2011 ze dne 16. února 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Nařízení Komise (EU) č. 139/2011 ze dne 16. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/139/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2011 o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Nařízení Komise (EU) č. 138/2011 ze dne 16. února 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
2011/138/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2010/248/EU o úpravě příspěvků stanovených rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál vyslané ke generálnímu sekretariátu Rady
Oprava nařízení Komise (EU) č. 137/2011 ze dne 16. února 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku ( Úř. věst. L 43 ze dne 17.2.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 137/2011 ze dne 16. února 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV technickému pokroku Text s významem pro EHP
Oprava rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi ( Úř. věst. L 58 ze dne 3.3.2011 )
Rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
Nařízení Komise (EU) č. 136/2011 ze dne 15. února 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. února 2011
Nařízení Komise (EU) č. 135/2011 ze dne 15. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/135/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2011 o prodloužení platnosti rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K(2011) 1174) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 134/2011 ze dne 14. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 133/2011 ze dne 14. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2011 ze dne 2. prosince 2011 , kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 132/2011 ze dne 14. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Piacentinu Ennese (CHOP)]
Nařízení Rady (EU) č. 131/2011 ze dne 14. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
2011/131/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2011 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Fidži do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2011) 1082) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 130/2011 ze dne 11. února 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na šesté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Oprava rozhodnutí Komise 2011/130/EU ze dne 25. února 2011 , kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 53 ze dne 26.2.2011 )
2011/130/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2011 , kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K (2011) 1081) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 129/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 128/2011 ze dne 11. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 127/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1017/2010, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob dánských, francouzských a finských intervenčních agentur na vnitřním trhu
2011/127/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2011 o změně rozhodnutí 2007/697/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2011) 1032)
Nařízení Komise (EU) č. 126/2011 ze dne 11. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oie d’Anjou (CHZO))
Nařízení Komise (EU) č. 125/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
Nařízení Komise (EU) č. 124/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
2011/124/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2011 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látky ethametsulfuron do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 991) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 123/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
2011/123/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2011 , kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látky sedaxan a  Bacillus firmus I-1582 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 989) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 122/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
Oprava rozhodnutí Komise 2011/122/EU ze dne 22. února 2011 , kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint Pierre a Miquelonu ( Úř. věst. L 49 ze dne 24.2.2011 )
2011/122/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2011 , kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2011) 986)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 122/2011 ze dne 21. října 2011 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 121/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se stanoví paušální hodnoty použité pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2011
Nařízení Komise (EU) č. 120/2011 ze dne 11. února 2011 , kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
2011/120/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2011 o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 950) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 119/2011 ze dne 10. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 118/2011 ze dne 10. února 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu určitých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Thajska
Nařízení Komise (EU) č. 117/2011 ze dne 9. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 116/2011 ze dne 9. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/116/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2010 o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
Nařízení Komise (EU) č. 115/2011 ze dne 2. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 114/2011 ze dne 8. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 113/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 112/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 111/2011 ze dne 7. února 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EU) č. 110/2011 ze dne 8. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledků, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro modul ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“ Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 108/2011 ze dne 7. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 107/2011 ze dne 7. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/107/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (oznámeno pod číslem K (2011) 665) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 106/2011 ze dne 7. února 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Cerezas de la Montana de Alicante (CHZO)]
Nařízení Komise (EU) č. 105/2011 ze dne 4. února 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 31. ledna do 1. února 2011 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc únor 2011
Nařízení Komise (EU) č. 104/2011 ze dne 4. února 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Nařízení Komise (EU) č. 103/2011 ze dne 4. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku
Oprava rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe ( Úř. věst. L 42 ze dne 16.2.2011 )
Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
Nařízení Komise (EU) č. 100/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro patnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Směrnice Komise 2011/100/EU ze dne 20. prosince 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/100/SZBP ze dne 14. února 2011 , kterým se mění společný postoj 2003/495/SZBP o Iráku
Nařízení Komise (EU) č. 99/2011 ze dne 3. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu
Nařízení Komise (EU) č. 98/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se po sto čtyřicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě ( Úř. věst. L 343 ze dne 23.12.2011 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
Nařízení Komise (EU) č. 97/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Welsh Beef (CHZO)]
Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011 , kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad
Nařízení Komise (EU) č. 96/2011 ze dne 3. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Limone di Siracusa (CHZO)]
Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států
Nařízení Komise (EU) č. 95/2011 ze dne 3. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Arancia di Ribera (CHOP)]
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany
Nařízení Komise (EU) č. 94/2011 ze dne 3. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Carciofo Spinoso di Sardegna (CHOP)]
Směrnice Komise 2011/94/EU ze dne 28. listopadu 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech
Nařízení Komise (EU) č. 93/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu [Fontina (CHOP)]
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ( Úř. věst. L 335 ze dne 17.12.2011 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV
2011/93/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2011) 701) Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2011 ze dne 20. července 2011 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 92/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu [Salame Piacentino (CHOP)]
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 91/2011 ze dne 2. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hofer Rindfleischwurst (CHZO))
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 90/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa ( Úř. věst. L 30 ze dne 4.2.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 90/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011 , kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů Text s významem pro EHP
Protokol kterým se rozšiřuje působnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry na celní bezpečnostní opatření
Nařízení Komise (EU) č. 89/2011 ze dne 2. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011 , kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy Text s významem pro EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/88/EU ze dne 16. listopadu 2011 , kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 87/2011 ze dne 2. února 2011 , kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/87/EU ze dne 16. listopadu 2011 , kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o uplatňování etap mezních hodnot emisí na úzkorozchodné traktory Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 87/2011 ze dne 1. července 2011 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 86/2011 ze dne 1. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
2011/86/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011 , kterým se přijímá druhý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9677)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 85/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 84/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska ( Úř. věst. L 28 ze dne 2.2.2011 )
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 84/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
Směrnice Rady 2011/84/EU ze dne 20. září 2011 , kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku Text s významem pro EHP
2011/84/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011 , kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9667)
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 83/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Rady (EU) č. 610/2010
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 82/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz překližky z okoumé pocházející z Čínské lidové republiky a ukončuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Nařízení Komise (EU) č. 81/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2011
Směrnice Komise 2011/81/EU ze dne 20. září 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky deltamethrin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2011/81/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2011) 523) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 80/2011 ze dne 31. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/80/EU ze dne 20. září 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky lambda-cyhalothrin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 79/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Směrnice Komise 2011/79/EU ze dne 20. září 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fipronil do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Prováděcí Rozhodnutí Rady 2011/79/SZBP ze dne 4. února 2011 , kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Komise (EU) č. 78/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Směrnice Komise 2011/78/EU ze dne 20. září 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2011/78/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2011 o některých opatřeních k zabránění přenosu viru afrického moru prasat z Ruska do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 503) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 77/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011 , kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ( Úř. věst. L 265 ze dne 11.10.2011 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011 , kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
2011/77/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2010 o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku
Nařízení Komise (EU) č. 76/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011 , kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 75/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
Směrnice Komise 2011/75/EU ze dne 2. září 2011 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP
2011/75/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku ( Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile (oznámeno pod číslem K(2011) 477)
Nařízení Komise (EU) č. 74/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v mezinárodních vodách oblasti I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Směrnice Komise 2011/74/EU ze dne 29. července 2011 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken Text s významem pro EHP
2011/74/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku ( Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2011) 447)
Nařízení Komise (EU) č. 73/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30' severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Směrnice Komise 2011/73/EU ze dne 29. července 2011 , kterou se mění přílohy I a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 72/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu sardele obecné v oblasti VIII plavidly plujícími pod vlajkou Francie
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011 , kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu ( Úř. věst. L 246 ze dne 23.9.2011 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/72/EU ze dne 14. září 2011 , kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Nařízení Komise (EU) č. 71/2011 ze dne 28. ledna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na páté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Směrnice Komise 2011/71/EU ze dne 26. července 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kreosot do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/71/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o změně rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 70/2011 ze dne 28. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Oprava směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011 , kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem ( Úř. věst. L 199 ze dne 2.8.2011 )
Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011 , kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem
Rozhodnutí Rady 2011/70/SZBP ze dne 31. ledna 2011 , kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu
Nařízení Komise (EU) č. 69/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/69/EU ze dne 1. července 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky imidakloprid do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/69/SZBP ze dne 31. ledna 2011 , kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska
Nařízení Komise (EU) č. 68/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa
Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 67/2011 ze dne 27. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2011 nařízením (ES) č. 327/98
Směrnice Komise 2011/67/EU ze dne 1. července 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky abamektin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2011/67/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (ECB/2010/29)
Nařízení Komise (EU) č. 66/2011 ze dne 27. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/66/EU ze dne 1. července 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3 (2 H ) -on do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova ( Úř. věst. L 25 ze dne 28.1.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ( Úř. věst. L 174 ze dne 1.7.2011 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 64/2011 ze dne 26. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků
2011/64/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011 , kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9669)
Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011 , kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2011/63/EU ze dne 1. června 2011 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty
Nařízení Komise (EU) č. 62/2011 ze dne 26. ledna 2011 , kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2011 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 61/2011 ze dne 24. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy ( Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 61/2011 ze dne 24. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 Text s významem pro EHP
2011/61/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2011 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů Státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů (oznámeno pod číslem K(2011) 332) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 60/2011 ze dne 25. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2011/60/EU ze dne 23. května 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tebufenozidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 59/2011 ze dne 25. ledna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro víno pocházející z Republiky Srbsko
Směrnice Komise 2011/59/EU ze dne 13. května 2011 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 58/2011 ze dne 24. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/58/EU ze dne 10. května 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU ( Úř. věst. L 24 ze dne 27.1.2011 )
Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU
Prováděcí směrnice Komise 2011/57/EU ze dne 27. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fluometuronu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (EU) č. 56/2011 ze dne 21. ledna 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 17. do 18. ledna 2011 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc leden 2011
Prováděcí směrnice Komise 2011/56/EU ze dne 27. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyprokonazolu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 55/2011 ze dne 21. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2011/55/EU ze dne 26. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky paklobutrazolu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 54/2011 ze dne 21. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení, pokud jde o datum uskladnění intervenčního sušeného odstředěného mléka
Prováděcí směrnice Komise 2011/54/EU ze dne 20. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metaldehydu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 53/2011 ze dne 21. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
Prováděcí směrnice Komise 2011/53/EU ze dne 20. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dazometu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 52/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Prováděcí směrnice Komise 2011/52/EU ze dne 20. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karboxinu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 51/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. května 2011 , kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 50/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro čtrnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Prováděcí směrnice Komise 2011/50/EU ze dne 19. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karbetamidu a kterou se mění Komise rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 49/2011 ze dne 20. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí pro konzervované houby v roce 2011
Prováděcí směrnice Komise 2011/49/EU ze dne 18. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky pencykuronu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 48/2011 ze dne 20. ledna 2011 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2011 do 31. května 2011
Prováděcí směrnice Komise 2011/48/EU ze dne 15. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
2011/48/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2011 , které se týká uvádění biocidních přípravků obsahujících temefos na trh pro základní použití ve francouzských zámořských departementech (oznámeno pod číslem K(2011) 167)
Oprava nařízení Komise (EU) č. 47/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 ( Úř. věst. L 18 ze dne 21.1.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 47/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95
Prováděcí směrnice Komise 2011/47/EU ze dne 15. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky síranu hlinitého a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
2011/47/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2011 o odchylce od pravidel původu stanovených v rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o cukr z Nizozemských Antil (oznámeno pod číslem K(2011) 140)
Nařízení Komise (EU) č. 46/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
Prováděcí směrnice Komise 2011/46/EU ze dne 14. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky hexythiazox a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 45/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro vejce
Prováděcí směrnice Komise 2011/45/EU ze dne 13. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diklofopu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/45/EU: Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici
Nařízení Komise (EU) č. 44/2011 ze dne 20. ledna 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
Prováděcí směrnice Komise 2011/44/EU ze dne 13. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky azadirachtinu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 43/2011 ze dne 20. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2011/43/EU ze dne 13. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky polysulfidu vápenatého a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 42/2011 ze dne 19. ledna 2011 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót
Prováděcí směrnice Komise 2011/42/EU ze dne 11. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flutriafol a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 41/2011 ze dne 19. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso
Prováděcí směrnice Komise 2011/41/EU ze dne 11. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dithianon a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 40/2011 ze dne 19. ledna 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009
Prováděcí směrnice Komise 2011/40/EU ze dne 11. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sintofen a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 39/2011 ze dne 19. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Prováděcí směrnice Komise 2011/39/EU ze dne 11. dubna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenazaquinu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 38/2011 ze dne 18. ledna 2011 o změně nařízení (ES) č. 1292/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie
Prováděcí směrnice Komise 2011/38/EU ze dne 11. dubna 2011 , kterou se mění příloha V směrnice 2004/33/ES, pokud jde o maximální hodnoty pH u koncentrátů trombocytů na konci doby použitelnosti Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 37/2011 ze dne 18. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30. března 2011 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností Text s významem pro EHP
2011/37/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 18. ledna 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/884/ES, kterým se Spojenému království povoluje používat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 169 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Opravy nařízení Komise (EU) č. 36/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se po sto čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem ( Úř. věst. L 14 ze dne 19.1.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 36/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se po sto čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV
2011/36/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2011 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 119) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 35/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 595/2010, pokud jde o prodloužení přechodného období pro používání některých veterinárních osvědčení pro mléko a mléčné výrobky, sérum koňovitých a ošetřené krevní výrobky používané k výrobě technických výrobků kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností (Úř. věst. L 110, 29.4.2011)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 34/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“
Směrnice Komise 2011/34/EU ze dne 8. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flurochloridonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 33/2011 ze dne 17. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/33/EU ze dne 8. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dekan-1-olu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 32/2011 ze dne 17. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/32/EU ze dne 8. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky isoxabenu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/32/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2011 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu přečištěné kyseliny tereftalové a jejích solí pocházející z Thajska
Nařízení Komise (EU) č. 31/2011 ze dne 17. ledna 2011 , kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)
Směrnice Komise 2011/31/EU ze dne 7. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o omezení použití účinné látky pirimifos-methylu Text s významem pro EHP
2011/31/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2011 o zastavení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu přečištěné kyseliny tereftalové a jejích solí pocházející z Thajska
Nařízení Komise (EU) č. 30/2011 ze dne 14. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/30/EU ze dne 7. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenbutatinoxidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/30/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 2011 o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii (oznámeno pod číslem K(2011) 117) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 29/2011 ze dne 14. ledna 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na čtvrté jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010
Směrnice Komise 2011/29/EU ze dne 7. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky etridiazolu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 28/2011 ze dne 14. ledna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2011
Směrnice Komise 2011/28/EU ze dne 4. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky kyseliny indolylmáselné a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 27/2011 ze dne 14. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/27/EU ze dne 4. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oryzalinu a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 26/2011 ze dne 14. ledna 2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2011/26/EU ze dne 3. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diethofenkarbu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/26/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2011 , kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem K(2010) 9724)
Nařízení Rady (EU) č. 25/2011 ze dne 14. ledna 2011 o změně nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
Směrnice Komise 2011/25/EU ze dne 3. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bupirimátu a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 24/2011 ze dne 13. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
Nařízení Komise (EU) č. 23/2011 ze dne 13. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/23/EU ze dne 3. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky triflumuronu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 22/2011 ze dne 12. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/22/EU ze dne 3. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bispyribaku Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 21/2011 ze dne 12. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/21/EU ze dne 2. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky clethodimu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 20/2011 ze dne 11. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/20/EU ze dne 2. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenoxykarbu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/789/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities (ECB/2011/20)
Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011 , které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2011/19/EU ze dne 2. března 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tau-fluvalinátu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/749/: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. listopadu 2011 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2011/19)
Nařízení Komise (EU) č. 18/2011 ze dne 10. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011 , kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/18/SZBP ze dne 14. ledna 2011 o změně rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 17/2011 ze dne 10. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011 , kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Rady 2011/17/SZBP ze dne 11. ledna 2011 o změně rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny
Nařízení Komise (EU) č. 16/2011 ze dne 10. ledna 2011 , kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva Text s významem pro EHP
Oprava směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS ( Úř. věst. L 64, 11.3.2011 )
Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS
2011/728/: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 31. října 2011 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2011/16)
Nařízení Komise (EU) č. 15/2011 ze dne 10. ledna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o uznané vyšetřovací metody zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel Text s významem pro EHP
2011/15/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2010/31)
Nařízení Komise (EU) č. 14/2011 ze dne 10. ledna 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limone di Sorrento (CHZO))
Směrnice Komise 2011/14/EU ze dne 24. února 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky profoxydimu Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 13/2011 ze dne 7. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/13/EU ze dne 8. února 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyselina nonanová do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 12/2011 ze dne 7. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/12/EU ze dne 8. února 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fenoxykarb do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2011/12/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/134/ES, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum
Nařízení Komise (EU) č. 11/2011 ze dne 7. ledna 2011 , kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Komise 2011/11/EU ze dne 8. února 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky (Z,E) -tetradeka-9,12-dienyl-acetát do příloh I a IA uvedené směrnice Text s významem pro EHP
Oprava nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ( Úř. věst. L 12, 15.1.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami Text s významem pro EHP
Směrnice Komise 2011/10/EU ze dne 8. února 2011 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bifenthrin do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
2011/10/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 25. listopadu 2010 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry (ECB/2010/24)
Nařízení Komise (EU) č. 9/2011 ze dne 6. ledna 2011 , kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro třinácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 447/2010
Směrnice Komise 2011/9/EU ze dne 1. února 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dodin a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 8/2011 ze dne 6. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011 , kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 7/2011 ze dne 6. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích ( Úř. věst. L 48 ze dne 23.2.2011 )
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích Text s významem pro EHP
2011/7/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. ledna 2011 , kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2010) 9592) Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 6/2011 ze dne 5. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/6/EU ze dne 20. ledna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky buprofezinu Text s významem pro EHP
2011/342/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 9. května 2011 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB/2011/6)
Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2011 ze dne 1. dubna 2011 , kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP ( Úř. věst. L 93 ze dne 7.4.2011 )
Nařízení Komise (EU) č. 5/2011 ze dne 5. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/5/EU ze dne 20. ledna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky hymexazol a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
2011/295/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. dubna 2011 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro TARGET2-Securities (ECB/2011/5)
Nařízení Komise (EU) č. 4/2011 ze dne 4. ledna 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
Směrnice Komise 2011/4/EU ze dne 20. ledna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cykloxydim a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 3/2011 ze dne 4. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/3/EU ze dne 17. ledna 2011 , kterou se mění směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 2/2011 ze dne 3. ledna 2011 , kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11
Směrnice Komise 2011/2/EU ze dne 7. ledna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky myklobutanil a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (EU) č. 1/2011 ze dne 3. ledna 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
Směrnice Komise 2011/1/EU ze dne 3. ledna 2011 , kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 6-benzyladeninu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES Text s významem pro EHP
Zavřít
MENU