Předpisy EU - rok 1998

Nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2846/98 ze dne 17. prosince 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku
Nařízení Komise (ES) č. 2843/98 ze dne 22. prosince 1998 o formě, obsahu a jiných podrobnostech žádostí a oznámení uvedených v nařízení Rady (EHS) č. 1017/68, (EHS) č. 4056/86 a (EHS) č. 3975/87 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví dopravyText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2842/98 ze dne 22. prosince 1998 o slyšení stran v určitých jednáních podle článků 85 a 86 Smlouvy o ESText s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 2840/98 ze dne 21. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1734/94 o finanční a technické spolupráci s okupovanými územími
Nařízení Komise (ES) č. 2831/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1503/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže
Nařízení Rady (ES) č. 2825/98 ze dne 22. prosince 1998 o osvobození dovozů upravených a konzervovaných sardinek pocházejících z Maroka od cel společného celního sazebníku
Nařízení Rady (ES) č. 2824/98 ze dne 21. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1734/94 o finanční a technické spolupráci s okupovanými územími
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2821/98 ze dne 17. prosince 1998, kterým se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech s ohledem na zrušení povolení některých antibiotik
Council Regulation (EC) No 2820/98 of 21 December 1998 applying a multiannual scheme of generalised tariff preferences for the period 1 July 1999 to 31 December 2001
Regulation (EC) No 2819/98 of the European Central Bank of 1 December 1998 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/1998/16)
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2818/98 ze dne 1. prosince 1998 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/1998/15)
Nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství
Nařízení Rady (ES) č. 2802/98 ze dne 17. prosince 1998 o programu dodávek zemědělských produktů do Ruské federace
Nařízení Rady (ES) č. 2800/98 ze dne 15. prosince 1998 o přechodných opatřeních pro společnou zemědělskou politiku s ohledem na zavedení eura
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2788/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech s ohledem na zrušení povolení určitých růstových stimulátorů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2786/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se mění doba povolení doplňkových látek uvedených v čl. 9i odst. 1 směrnice Rady 70/524/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2785/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se mění doba povolení doplňkových látek uvedených v článku 9e odst. 3 směrnice Rady 70/524/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2784/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ RADY (ES, ESUO, EURATOM) č. 2779/98 ze dne 17. prosince 1998, kterým se mění finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
Nařízení Rady (ES, ESUO, Euratom) č. 2778/98 ze dne 17. prosince 1998, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
Nařízení Komise (ES) č. 2768/98 ze dne 21. prosince 1998 o režimu podpor soukromého skladování olivového oleje
Nařízení Komise (ES) č. 2767/98 ze dne 21. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE
Nařízení Rady (ES) č. 2743/98 ze dne 14. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 297/95 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2728/98 ze dne 17. prosince 1998, kterým se mění přílohy I, II a III k nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2717/98 ze dne 16. prosince 1998 o žádostech o náhradu výdajů zaplacených členskými státy předběžně uznaným seskupením producentů v oblasti ovoce a zeleniny Společenstvím
Nařízení Komise (ES) č. 2702/98 ze dne 17. prosince 1998 o technickém formátu pro předávání strukturálních statistik podnikáníText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2701/98 ze dne 17. prosince 1998 o datových souborech, které se sestavují pro strukturální statistiku podnikáníText s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikáníText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2699/98 ze dne 17. prosince 1998 o odchylkách, které lze udělit pro strukturální statistiku podnikání (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2692/98 ze dne 14. prosince 1998, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2686/98 ze dne 11. prosince 1998, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 2679/98 ze dne 7. prosince 1998 o fungování vnitřního trhu ve vztahu k volnému pohybu zboží mezi členskými státy
Nařízení Komise (ES) č. 2648/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2647/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2330/98 o nabídce náhrady škody některým producentům mléka nebo mléčných výrobků, kteří byli dočasně omezeni ve vykonávání své činnosti
Nařízení Komise (ES) č. 2646/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy pro používání tarifů v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2640/98 ze dne 9. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska
Nařízení Komise (ES) č. 2633/98 ze dne 8. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2623/98 ze dne 4. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1556/96
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2619/98 ze dne 4. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/98 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2605/98 ze dne 3. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2581/98 ze dne 30. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2579/98 ze dne 30. listopadu 1998, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2560/98 ze dne 27. listopadu 1998, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2559/98 ze dne 27. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturaci lihu pro účely osvobození od spotřební daně
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou
Nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce
Nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2527/98 ze dne 25. listopadu 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2521/98 ze dne 24. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 577/97, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanoví normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2520/98 ze dne 24. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 544/97, pokud jde o osvědčení o původu pro česnek dovážený z Malajsie
NARÍZENÍ KOMISE (ES) c. 2519/98 ze dne 24. listopadu 1998, kterým se mení narízení (ES) c. 1249/96, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení Rady (EHS) c. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvetví obilovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2518/98 ze dne 23. listopadu 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2513/98 ze dne 20. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1501/95, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami
Nařízení Komise (ES) č. 2493/98 ze dne 18. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2491/98 ze dne 18. listopadu 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3448/93 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2469/98 ze dne 9. listopadu 1998 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o rybolovu při pobřeží Gabonu
Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat
Nařízení Rady (ES, ESUO, EURATOM) č. 2461/98 ze dne 12. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
Nařízení Rady (ES, ESUO, EURATOM) č. 2460/98 ze dne 12. listopadu 1998, kterým mění nařízení č. 7/66/Euratom, 122/66/EHS, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvek na dopravu, maximální výše uvedeného příspěvku a pravidla pro jeho přiznání
Nařízení Rady (ES, ESUO, EURATOM) č. 2459/98 ze dne 12. listopadu 1998, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Narízení Rady (ES) c. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998, o uznávání rozlišovacích znacek clenského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich prípojná vozidla, v dopravním provozu Spolecenství
Nařízení Komise (ES) č. 2390/98 ze dne 5. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, pokud jde o opatření pro dovoz některých obilných náhrad a zpracovaných obilovin a výrobků z rýže pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států nebo ze zámořských zemí a území, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2245/90
Nařízení Komise (Euratom) č. 2387/98 ze dne 3. listopadu 1998 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii a Evropského společenství jednajících jako jedna strana k Dohodě z roku 1993 o zřízení Střediska pro vědu a techniku na Ukrajině, uzavřené mezi Kanadou, Švédskem, Ukrajinou a Spojenými státy americkými
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2374/98 ze dne 3. listopadu 1998, kterým se povolují nové doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 2366/98 ze dne 30. října 1998, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01
Nařízení Komise (ES) č. 2365/98 ze dne 30. října 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 2334/98 ze dne 29. října 1998, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví drůbežího masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3719/88 a (ES) č. 1372/95
Nařízení Rady (ES) č. 2330/98 ze dne 22. října 1998 o nabídce náhrady škody některým producentům mléka nebo mléčných výrobků, kteří byli dočasně omezeni ve vykonávání své činnosti
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2329/98 ze dne 22.října 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2316/98 ze dne 26. října 1998, kterým se povolují nové doplňkové látky a mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek, již povolených v krmivech (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2307/98 ze dne 26. října 1998 o vydávání vývozních licencí pro výživu pro psy a kočky, kódu KN 2309 10 90, která podléhá zvláštnímu zacházení při dovozu do Švýcarska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2305/98 ze dne 26. října 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2248/98 ze dne 19. října 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin ao příslušných analytických metodách a doplňkových poznámek v příloze I nařízení Rady (ES) (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2236/98 ze dne 16. října 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 296/96 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondem (EZOZF) a o zrušení nařízení (EHS) č. 2776/88
Nařízení Komise (ES) č. 2194/98 ze dne 12. října 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2629/97, pokud jde o ušní značky v rámci systému identifikace a evidence skotuText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2182/98 ze dne 9. října 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1848/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2154/98 ze dne 7. října 1998, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví vepřového masa odchylující se od nařízení (EHS) č. 3665/87, (EHS) č. 3791/88 a (ES) č. 1370/95
Nařízení Komise (ES) č. 2140/98 ze dne 6. října 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1014/90, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2139/98 ze dne 6. října 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 3820/84 a (EHS) č. 3821/85
Narízení Komise (ES) c. 2121/98 ze dne 2. ríjna 1998, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení Rady (EHS) c. 684/92 a (ES) c. 12/98 ohledne dokladu pro prepravu cestujících autokary a autobusy (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998, o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství
Commission Regulation (EC) No 2110/98 of 1 October 1998 fixing the maximum export refund on barley in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1078/98
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2093/98 ze dne 30. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (EHS) č. 570/88
Nařízení Komise (ES) č. 2092/98 ze dne 30. září 1998 o prohlášení o intenzitě rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2091/98 ze dne 30. září 1998 o rozčlenění rybářského loďstva Společenství a intenzitě rybolovu Společenství v rámci víceletých orientačních programů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2088/98 ze dne 30. září 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2075/98 ze dne 29. září 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2070/98 ze dne 28. září 1998, kterým se mění nařízení (ES) 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
Nařízení Komise (ES) č. 2042/98 ze dne 25. září 1998 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1983/98 ze dne 17. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1980/98 ze dne 17. září 1998 o otevření a správě celních kvót a celních stropů Společenství a o zavedení kontroly referenčních množství ve Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1958/98 ze dne 15. září 1998, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1917/98 ze dne 9. září 1998, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1916/98 ze dne 9. září 1998, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1900/98 ze dne 4. září 1998, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1890/98 ze dne 3. září 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1780/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 723/97 o provádění programů činnosti členských států v oblasti kontroly výdajů záruční sekce EZOZF
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1858/98 ze dne 27. srpna 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 1804/98 ze dne 14. srpna 1998, kterým se stanoví všeobecná celní sazba použitelná pro zbytky z výroby kukuřičného škrobu kódů KN 23031019 a 23099020 a zavádí celní kvóta pro dovozy zbytků z výroby kukuřičného škrobu (krmiva na bázi kukuřičného lepku) kódů KN 23031019 a 23099020 pocházejících ze Spojených států amerických
Nařízení Rady (ES) č. 1766/98 ze dne 30. července 1998 o přistoupení Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii jednajících jako jedna strana k Dohodě o zřízení Střediska pro vědu a techniku na Ukrajině, uzavřené dne 25. října 1993 mezi Kanadou, Švédskem, Ukrajinou a Spojenými státy americkými
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1764/98 ze dne 10. srpna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1439/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1726/98 ze dne 22. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2037/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1718/98 ze dne 31. července 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Council Regulation (EC) No 1706/98 of 20 July 1998 on the arrangements applicable to agricultural products and goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) and repealing Regulation (EEC) No 715/90
Nařízení Rady (ES) č. 1688/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1749/96, pokud jde o demografické a geografické vymezení harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
Nařízení Rady (ES) č. 1687/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1749/96, pokud jde o uvádění zboží a služeb v harmonizovaných indexech spotřebitelských cen
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1680/98 ze dne 29. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso a nařízení (EHS) č. 139/81, kterým se stanoví podmínky pro zařazení některých druhů zmrazeného hovězího a telecího masa do podpoložky 0202 30 50 kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 1677/98 ze dne 29. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1661/98 ze dne 27. července 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 1659/1998 ze dne 17. července 1998 o decentralizované spolupráci
Nařízení Rady (ES) č. 1658/98 ze dne 17. července 1998 o společném financování akcí na pomoc rozvojovým zemím s evropskými nevládními organizacemi
Nařízení Rady (ES) č. 1639/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2261/84, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1638/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1637/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 404/93 o společné organizaci trhu s banány
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1636/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1631/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2392/86 o zavedení registru vinic Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, samostatne výdelecne cinné osoby a jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství a narízení (EHS) c. 574/72, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení (EHS) c. 1408/71, za úcelem rozšírení jejich pusobnosti na zvláštní systémy sociálního zabezpecení pro úredníky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1595/98 ze dne 23. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2603/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz rýže původem ze států AKT, jakož i pro dovoz rýže původem ze zámořských zemí a území, a kterým se stanoví zvláštní pravidla pro částečnou úhradu dovozních cel vybraných za rýži původem ze států AKT
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1593/98 ze dne 23. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 týkající se minimálních požadavků na jakost produktů zpracovaných z rajčat v rámci režimu podpory produkce
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1576/98 ze dne 2. července 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1574/98 ze dne 22. července 1998 o stálém nabídkovém řízení pro stanovení dávek a / nebo náhrad za vývoz bílého cukru
Nařízení Rady (ES) č. 1572/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1570/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1569/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1563/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 956/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 s ohledem na zvláštní opatření pro zpracovaný chřest
Rozhodnutí Komise (ES) 1551/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 293/98 o stanovení rozhodných skutečností v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví zpracovaných výrobků z ovoce a zeleniny a částečně v odvětví živých rostlin a květinářských produktů a pro některé produkty uvedené v příloze II smlouvy o ES
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1550/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1549/98 ze dne 17. července 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998 o důkazu původu pro některé textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury, které jsou propuštěny do volného oběhu ve Společenství, a o podmínkách pro přijetí tohoto důkazu
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1526/98 ze dne 16. července 1998, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 752/93, kterým se stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1520/98 ze dne 13. července 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 88/98, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu
Nařízení Rady (ES) č. 1506/98 ze dne 13. července 1998, kterým se stanoví koncese ve formě celní kvóty Společenství pro lískové ořechy pro Turecko na rok 1998 a kterým se pozastavují některé koncese
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1498/98 ze dne 14. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu
Nařízení Komise (ES) č. 1490/98 ze dne 13. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny
Nařízení Komise (ES) č. 1488/98 ze dne 13. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
Nařízení Komise (ES) č. 1472/98 ze dne 9. července 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1460/98 ze dne 8. července 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1170/93, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2158/92 o ochraně lesů Společenství před požáry
Nařízení Komise (ES) č. 1449/98 ze dne 7. července 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o hlášení o intenzitě rybolovu
Nařízení Komise (ES) č. 1443/98 ze dne 6. července 1998, kterým se stanoví odhad dodávek produktů v odvětví rýže na Kanárské ostrovy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1436/98 ze dne 3. července 1998, kterým se povolují některé doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1434/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1406/98 ze dne 1. července 1998, kterým se zrušují opatření stanovená v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 703/98, kterým se pozastavují některé koncese stanovené v nařízení (ES) č. 3066/95, kterým se zřizují určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a stanoví, jako autonomní a přechodné opatření, některé koncese pro zemědělské produkty podle Evropských dohod, s ohledem na Dohodu o zemědělství uzavřenou během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/98 ze dne 30. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2235/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se podpory pro spotřebu čerstvých mléčných výrobků z Kanárských ostrovů
Nařízení Komise (ES) č. 1396/98 ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví drůbežího masa k nařízení Rady (ES) č. 779/98 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství, o zrušení nařízení (EHS) č. 4115/86 a o změně nařízení (ES) č. 3010/95
Nařízení Komise (ES) č. 1367/98 ze dne 29. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92 ze dne 14. ledna 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 1340/98 ze dne 24. června 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3290/94 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1298/98 ze dne 23. června 1998, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 577/97, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1285/98 ze dne 22. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené nařízením Rady (ES) č. 3066/95 pro Polskou republiku, Maďarskou republiku, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharskou republiku a Rumunskou republiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1266/98 ze dne 18. června 1998, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1265/98 ze dne 18. června 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1264/98 ze dne 17. června 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1239/98 ze dne 8. června 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1232/98 ze dne 17. června 1998, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4. cervna 1998, kterým se mení narízení (EHS) c. 1408/71 o uplatnování systému sociálního zabezpecení na zamestnané osoby, osoby samostatne výdelecne cinné a jejich rodinné príslušníky pohybující se v rámci Spolecenství a narízení (EHS) c. 574/72, kterým se stanoví provádecí pravidla k narízení (EHS) c. 1408/71
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1209/98 ze dne 10. června 1998 o prodeji hovězího masa ze zásob Spojeného království ozbrojeným silám za předem stanovené ceny
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1207/98 ze dne 10. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Nařízení Rady (ES, ESUO, EURATOM) č. 1198/98 ze dne 5. června 1998, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (ES, ESUO, EURATOM) č. 1197/98 ze dne 5. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1191/98 ze dne 9. června 1998, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1185/98 ze dne 8. června 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2271/95 o prodeji některých produktů z odvětví hovězího a telecího masa ze zásob intervenčních agentur některým sociálním institucím a sdružením
Nařízení Komise (ES) č. 1177/98 ze dne 5. června 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2629/97, pokud jde o používání identifikačního kódu zvířat v ItáliiText s významem pro EHP
Narízení Rady (ES) c. 1172/98 ze dne 25. kvetna 1998 o statistickém vykazování silnicní prepravy zboží
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1160/98 ze dne 2. června 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1148/98 ze dne 2. června 1998, kterým se do právních předpisů v odvětví cukru vkládají změny zavedené nařízením (ES) č. 2086/97 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1146/98 ze dne 2. června 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 541/95 týkající se posuzování změn registrace udělené příslušným orgánem členského státu
Nařízení Komise (ES) č. 1143/98 ze dne 2. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu nejatečných krav a jalovic některých horských plemen pocházejících z některých třetích zemí a kterým se mění nařízení (ES) č. 1012/98
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1141/98 ze dne 2. června 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1464/95, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru
Nařízení Rady (ES) č. 1139/9 ze dne 26. května 1998 o povinném uvádění údajů, které nejsou stanoveny ve směrnici 79/112/EHS, při označování určitých potravin vyrobených z geneticky modifikovaných organismů
Nařízení Rady (ES) č. 1138/98 ze dne 28. května 1998, kterým se mění přílohy II a III nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
Nařízení Komise (ES) č. 1127/98 ze dne 29. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 613/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o podmínky pro poskytování vyrovnávacích plateb v rámci režimu podpor pro producenty rýže
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1101/98 ze dne 25. května 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1097/98 ze dne 25. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 3448/93 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1076/98 ze dne 27. května 1998, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 1069/98 ze dne 26. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 542/95 ze dne 10. března 1995 týkajícím se posuzování změn posuzování změn podmínek registrace spadající do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 2309/93
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1061/98 ze dne 25. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2571/97 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin
Nařízení Komise (ES) č. 1053/98 ze dne 20. května 1998, kterým se mění přílohy II, III a IX k nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1011/98 ze dne 14. května 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1722/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže
Nařízení Komise (ES) č. 1010/98 ze dne 14. května 1998, kterým se Německu povoluje výjimka z norem jakosti pro meruňky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1009/98 ze dne 14. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1372/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Nařízení Komise (ES) č. 1008/98 ze dne 14. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1371/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1000/98 ze dne 13. května 1998, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 981/98 ze dne 7. května 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh
Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 963/98 ze dne 7. května 1998, kterým se stanoví obchodní normy pro květák a artyčoky
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 955/98 ze dne 29. dubna 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (ES) č. 954/98 ze dne 6. května 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2301/97 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku osvědčení o zvláštní povaze“ uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravinText s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 953/98 ze dne 6. května 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 938/98 ze dne 4. května 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2931/95, kterým se mění nařízení (EHS) č. 804/68 a ostatní nařízení v důsledku změny kombinované nomenklatury u některých mléčných výrobků
Nařízení Rady (ES) č. 905/98 ze dne 27. dubna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
Rozhodnutí 888/98/ES Evropského parlamentu a Rady ze 30. března 1998, zakládajícího program akce Společenství za účelem zlepšení systémů nepřímého zdanění v rámci vnitřního trhu - program Fiscalis
Nařízení Komise (ES) č. 856/98 ze dne 23. dubna 1998, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/98 ze dne 22. dubna 1998, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 2008/97 a zrušuje nařízení (ES) č. 151/98
Nařízení Komise (ES) č. 843/98 ze dne 22. dubna 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2200/97, pokud jde o rozdělení ploch osázených jabloněmi, hrušněmi, broskvoněmi a nektarinkami, pro které mohou být poskytnuty prémie na klučení, mezi členské státy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/98 ze dne 20. dubna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 461/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 782/98 ze dne 7. dubna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1626/94 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři
Nařízení Rady (ES) č. 780/98 ze dne 7. dubna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/96, pokud jde o postup pro přijetí vhodných opatření, pokud chybí některý z podstatných prvků pro pokračování opatření na podporu středomořského partnera
Nařízení Rady (ES) č. 779/98 ze dne 7. dubna 1998 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství, o zrušení nařízení (EHS) č. 4115/86 a o změně nařízení (ES) č. 3010/95
Commission Regulation (EC) No 778/98 of 8 April 1998 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector
Nařízení Komise (ES) č. 774/98 ze dne 8. dubna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2342/92 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1544/79
Nařízení Komise (ES) č. 759/98 ze dne 3. dubna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (ES) č. 758/98 ze dne 3. dubna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2300/97 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1221/97, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro opatření ke zlepšení produkce medu a jeho uvádění na trh
98/746/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1998, kterým se jménem Společenství schvalují změny příloh II a III Bernské úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, které byly přijaty na 17. zasedání stálého výboru úmluvy
98/743/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1998 o podrobnostech složení Hospodářského a finančního výboru
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 739/98 ze dne 1. dubna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2331/97 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 738/98 ze dne 1. dubna 1998, kterým se stanoví dočasná odchylka od nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
98/734/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 1998 o společném technickém předpisu pro pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) pracující ve frekvenčních pásmech 1,5/1,6 GHz (oznámeno pod číslem K (1998) 3695) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 1998 o systému poplatků Společenství v krmivářském odvětví
Nařízení Komise (ES) č. 727/98 ze dne 31. března 1998, kterým se pozastavují některé koncese uvedené v nařízeních (ES) č. 1898/97 a (ES) č. 1899/97, kterými se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa a v odvětví drůbežího masa a vajec k režimům stanoveným nařízením Rady (ES) č. 3066/95
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 726/98 ze dne 31. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2543/95, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový olej
98/715/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 1998, kterým se objasňuje příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o zásady měření cen a objemů (oznámeno pod číslem K (1998) 3685) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 709/98 ze dne 30. března 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1686/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podpoře pro osivo, pokud jde o systém kontrol, a kterým se stanoví prováděcí pravidla stabilizačního mechanismu pro produkci osiva rýže
Nařízení Komise (ES) č. 708/98 ze dne 30. března 1998 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 3. listopadu 1998 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou o prekursorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek (98/708/ES)
98/704/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1998 o změně rozšiřující Dohodu ITER EDA mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor
Council Regulation (EC) No 703/98 of 17 March 1998 suspending certain concessions set out in Regulation (EC) No 3066/95 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for the adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreements to take account of the Agreement on agriculture concluded during the Uruguay Round multilateral trade negotiations
98/700/SVV: Společná akce ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení evropského systému archivace vyobrazení (FADO)
Společná akce (98/699/SVV) ze dne 3. prosince 1998přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní
Nařízení Komise (ES) č. 696/98 ze dne 27. března 1998, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů
Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mexika (oznámeno pod číslem K(1998) 3586)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/98 ze dne 27. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2050/97, kterým se stanoví krácení vyrovnávacích plateb poskytovaných v režimu podpor pro producenty rýže v určitých členských státech
98/686/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 23. března 1998 o uzavření jménem Evropského společenství Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979
Rozhodnutí Rady (98/685/ES) ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. listopadu 1998, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení KIF 3535 (mepanipyrim) , imazamoxu (AC 299263) , DE 570 (florasulam) , fluazolatu (JV 485) , Coniothyrium minitans a kyseliny benzoové do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1998) 3514) (Text s významem pro EHP) (98/676/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. června 1998 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění a rozšiřuje dohoda mezi Evropským společenstvím a Socialistickou republikou Vietnam o obchodu s textilními a oděvními výrobky (98/669/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. listopadu 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (oznámeno pod číslem K(1998) 3504)Text s významem pro EHP
Nařízení Komise (ES) č. 649/98 ze dne 23. března 1998, kterým se mění příloha k nařízení Rady (EHS) č. 2309/93Text s významem pro EHP.
Nařízení Komise (ES) č. 648/98 ze dne 23. března 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 644/98 ze dne 20. března 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. října 1998 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání o zemědělství, včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (98/626/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 624/98 ze dne 19. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1423/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 623/98 ze dne 19. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 577/97, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
Nařízení Rady (ES) č. 622/98 ze dne 16. března 1998 o pomoci kandidátským státům v rámci strategie v rámci předvstupní strategie, a zejména o zavedení přístupového partnerství
Nařízení Komise (ES) č. 618/98 ze dne 18. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému nařízením Rady (ES) č. 3066/95 a zrušují nařízení (EHS) č. 2698/93 a (ES) č. 1590/94
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 613/98 ze dne 18. března 1998, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
98/610/ES, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 1998 o zřizování odborných skupin napomáhajících Komisi s obsahem a hlavními směry klíčových akcí v oblasti výzkumu a technologického rozvoje (oznámeno pod číslem K (1998) 3120) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 602/98 ze dne 9. března 1998, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 3281/94 a č. 1256/96 o systémech všeobecných celních preferencí Společenství ve prospěch nejméně rozvinutých zemí
Rozhodnutí Komise 98/601/ES ze dne 13. října 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro konstrukce vozovek (oznámeno pod číslem K (1998) 2925) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 98/600/ES ze dne 12. října 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o samonosné průsvitné střešní sestavy (s výjimkou sestav na bázi skla) (oznámeno pod číslem K (1998) 2926) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 98/599/ES ze dne 12. října 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní lité hydroizolační sestavy (oznámeno pod číslem K (1998) 2924) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 98/598/ES ze dne 9. října 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o kamenivo (oznámeno pod číslem K (1998) 2923) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 98/596/ES ze dne 14. října 1998, kterým se mění rozhodnutí Rady 97/602/ES o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 35/97 (Oznámeno pod číslem K (1998) 3064)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. října 1998, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS a rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o veterinární podmínky pro dovoz, dočasný dovoz a zpětný dovoz evidovaných koní z Thajska (oznámeno pod číslem K (1998) 2962) (Text s významem pro EHP) (98/594/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. října 1998 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických (98/591/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. října 1998 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a s Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé jménem Evropského společenství (98/588/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 1998, kterým se mění rozhodnutí Komise 97/80/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (98/582/ES)
98/578/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 1998 o společném technickém předpisu pro pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) s nízkou rychlostí přenosu dat pracující ve frekvenčních pásmech 1,5/1,6 GHz (oznámeno pod číslem K (1998) 2724) (Text s významem pro EHP)
Narízení Rady (ES) c. 577/98 ze dne 9. brezna 1998 o organizaci výberového šetrení pracovních sil ve Spolecenství
98/577/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 1998 o společném technickém předpisu pro koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) družicových pozemských stanic, pracující ve frekvenčních pásmech 4 GHz a 6 GHz (oznámeno pod číslem K (1998) 2723) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 576/98/ES ze dne 23. února 1998, kterým se mění rozhodnutí č. 819/95/ES, kterým se zavádí akční program Společenství Socrates
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 575/98 ze dne 12. března 1998 o vydávání dovozních licencí pro rýži a zlomkovou rýži na základě žádostí podaných podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 327/98 (dodatečná tranše pro leden 1998)
98/575/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 1998 o společném technickém předpisu pro obecné připojovací požadavky na pohyblivé stanice určené pro veřejné digitální buňkové telekomunikační sítě fáze II pracující v pásmu GSM 1 800 (2. vydání) (oznámeno pod číslem K (1998) 2721) (Text s významem pro EHP)
98/574/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 1998 o společném technickém předpisu pro obecné připojovací požadavky na veřejnou celoevropskou buňkovou digitální pozemní síť mobilních telekomunikací, fáze II (2. vydání) (oznámeno pod číslem K (1998) 2720) (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Kuby (oznámeno pod číslem K(1998) 2970)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tuniska (oznámeno pod číslem K(1998) 2978)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Tuniska (oznámeno pod číslem K(1998) 2952)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Guatemaly (oznámeno pod číslem K(1998) 2950)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. října 1998, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních předpisech a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K (1998) 2954) (text s významem pro EHP) (98/567/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. července 1998 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou (98/566/ES)
Rozhodnutí Rady (98/552/ES) ze dne 24. září 1998 o provádění činností týkajících se společné strategie Společenství pro přístup na trh Komisí
98/543/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 1998 o společném technickém předpisu pro požadavky na telefonní aplikace pohyblivých stanic určených pro veřejné digitální buňkové telekomunikační sítě fáze II pracující v pásmu DCS 1 800 (2. vydání) (oznámeno pod číslem K (1998) 2562) (Text s významem pro EHP)
98/542/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. září 1998 o společném technickém předpisu pro požadavky na telefonní aplikace veřejné celoevropské buňkové digitální pozemní sítě mobilních telekomunikací, fáze II (2. vydání) (oznámeno pod číslem K (1998) 2561) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (ES) č. 539/98 ze dne 9. března 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
98/539/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 7. září 1998 o aktualizaci částek stanovených v nařízení o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení [oznámeno pod číslem K (1998) 2581]
98/537/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 1998, kterým se schvaluje znění změny obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě a její prozatímní uplatňování, schválené konferencí o Energetické chartě a mezinárodní konferencí signatářů smlouvy o Energetické chartě
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. září 1998, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (oznámeno pod číslem K (1998) 2487) (Text s významem pro EHP) (98/536/ES)
98/535/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 1998 o společném technickém předpisu pro zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) (oznámeno pod číslem K (1998) 2378) (Text s významem pro EHP)
98/534/ES: Rouhodnutí Komise ze dne 3. září 1998 o společném technickém předpisu pro pohyblivé pozemské stanice (MES) družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) , včetně přenosných pozemských stanic, pro sítě S-PCN, které pracují ve frekvenčních pásmech 2,0 GHz v pohyblivé družicové službě (MSS) (oznámeno pod číslem K (1998) 2376) (Text s významem pro EHP)
98/533/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. září 1998 o společném technickém předpisu pro pohyblivé pozemské stanice (MES) družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) , včetně přenosných pozemských stanic, pro sítě S-PCN, které pracují ve frekvenčních pásmech 1,6/2,4 GHz v pohyblivé družicové službě (MSS) (oznámeno pod číslem K (1998) 2375) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. července 1998 o některých opatřeních nutných pro provádění činností souvisejících se systémy komunikace a výměny informací a s prostředky jazykového vzdělávání podle programu Fiscalis (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 888/98/ES o zřízení programu činnosti Společenství ke zdokonalení systémů nepřímého zdanění na vnitřním trhu) (oznámeno pod číslem K (1998) 1866) (98/532/ES)
98/522/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro požadavky na přijímače veřejného pozemského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES) (druhé vydání) (oznámeno pod číslem K (1998) 1615) (Text s významem pro EHP)
98/521/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro paketový režim ISDN s použitím základního přístupu ISDN (oznámeno pod číslem K (1998) 1614) (Text s významem pro EHP)
98/520/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro primární přístup k celoevropské digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (Změna 1) (oznámeno pod číslem K (1998) 1613) (Text s významem pro EHP)
98/519/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) pracující ve frekvenčních pásmech 11/12/14 GHz (oznámeno pod číslem K (1998) 1612) (Text s významem pro EHP)
98/517/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro přepravitelné pozemské stanice pro družicový přenos zpráv (SNG TES) pracující ve frekvenčních pásmech 11-12/13-14 GHz (oznámeno pod číslem K (1998) 1609) (Text s významem pro EHP)
98/516/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) s nízkou rychlostí přenosu dat pracující ve frekvenčních pásmech 11/12/14 GHz (oznámeno pod číslem K (1998) 1608) (Text s významem pro EHP)
98/515/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 1998 o společném technickém předpisu pro základní přístup k celoevropské digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (Změna 1) (oznámeno pod číslem K (1998) 1607) (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. července 1998, kterým se mění rozhodnutí Rady 96/411/ES o zlepšení zemědělské statistiky Společenství (oznámeno pod číslem K (1998) 2135) (Text s významem pro EHP) (98/514/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. července 1998, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení BAS 620H (tepraloxydim) , S­metolachloru a SZX 0722 (iprovalikarb) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1998) 2368) (Text s významem pro EHP) (98/512/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. června 1998 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání a posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem (98/509/ES)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. června 1998 o uzavření Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií (98/508/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 505/98 ze dne 3. března 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
98/501/ES, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 1998 o některých zvláštních transakcích zjištěných v rámci prací na Protokolu o postupu při nadměrném schodku pro účely používání článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (oznámeno pod číslem K (1998) 2204) (Text s významem pro EHP)
98/500/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. kvetna 1998 o zrízení výboru pro kolektivní vyjednávání k podpore dialogu mezi sociálními partnery na evropské úrovni [oznámeno pod císlem K (1998) 2334] (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMSE (ES) č. 497/98 ze dne 27. února 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 496/98 ze dne 27. února 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 494/98 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97 týkající se použití nejnižších možných správních sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. června 1998 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o obchodu s textilními výrobky, parafované dne 28. března 1998 (98/491/ES)
98/489/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. července 1998 o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 1993 jménem Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. července 1998 o uzavření mezinárodní dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o normách humánního lovu do pastí (98/487/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 29. července 1998 o schválení Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice
98/482/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 20. července 1998 o společném technickém předpisu pro připojovací požadavky na koncová zařízení (s výjimkou koncových zařízení zajišťujících hlasovou telefonní službu v oprávněných případech) , ve kterých se síťové adresování, je-li zajištěno, provádí dvoutónovou multifrekvenční (DTMF) signalizací, pro připojení k analogovým veřejným komutovaným telefonním sítím (PSTN)
Rozhodnutí Rady 98/481/ES ze dne 20. července 1998 o schválení externího auditora Evropské centrální banky
Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 1998, o prováděcích pravidlech ke směrnici Rady 89/662/EHS, pokud jde o nejdůležitější informace o veterinárních kontrolách (oznámeno pod číslem K(1998) 1741)Text s významem pro EHP
98/461/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 1998 o financování fixních nákladů systému řízení technické pomoci pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT) a zámořské země a území
98/457/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 1998 o zkoušce Samostatně hořící předmět (SBI) uvedené v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (oznámeno pod číslem K (1998) 1743) (Text s významem pro EHP)
98/456/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o předpínací sestavy pro dodatečné předpínání konstrukcí (oznámeno pod číslem K (1998) 1506) (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 448/98 ze dne 16. února 1998, kterým se doplňuje a mění nařízení (ES) č. 2223/96, pokud jde o rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA)
Nařízení Komise (ES) č. 447/98 ze dne 1. března 1998 o oznamováních, lhůtách a slyšeních stanovených v nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole spojování podnikůText s významem pro EHP.
98/437/ES: ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. června 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů (oznámeno pod číslem K (1998) 1611) (Text s významem pro EHP)
98/436/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (oznámeno pod číslem K (1998) 1598) (Text s významem pro EHP)
98/434/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. cervna 1998 o Dohode mezi Evropským spolecenstvím, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou organizací pro bezpecnost leteckého provozu o evropském príspevku k rozvoji globálního družicového navigacního systému (GNSS)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 1998 o harmonizovaných kritériích pro úlevy podle článku 9 směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod čislem K (1998) 1758)Text s významem pro EHP.
98/429/SVV: Společná akce ze dne 29. června 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí mechanismus pro společné hodnocení přijímání, používání a účinného provádění acquis Evropské unie ze strany kandidátských zemí v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 426/98 ze dne 23. února 1998, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Malediv (oznámeno pod číslem K(1998) 1857)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem K(1998)1850)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tanzanie (oznámeno pod číslem K(1998) 1855)Text s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ghany (oznámeno pod číslem K(1998) 1854)Text s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 420/98 ze dne 20. února 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1756/93, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky
Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nigérie (oznámeno pod číslem K(1998) 1851)Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. června 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (1998) 1849) (Text s významem pro EHP) (98/419/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 417/98 ze dne 20. února 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. června 1998 o přistoupení Evropského společenství ke Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři (98/416/ES)
Rozhodnutí Rady 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů
Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 o doplňkových požadavcích na ochranu zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 410/98 ze dne 16. února 1998, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. června 1998, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid) , oxadiargylu a DPX­KN128 (indoxakarb) do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (oznámeno pod číslem K (1998) 1447) (Text s významem pro EHP) (98/398/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 395/98 ze dne 19. února 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (98/392/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 13. května 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (oznámeno pod číslem K(1998) 1275)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Rady 98/382/ES ze dne 5. června 1998 o statistických údajích, jež mají být použity pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 11. května 1998 o prozatímním provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o obchodu s textilními výrobky (98/379/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 374/98 ze dne 12. února 1998, kterým se mění články 6 a 7 nařízení (ES) č. 1172/95 o statistice obchodu se zbožím Společenství a jeho členských států se třetími zeměmi
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. června 1998 o dovozu některých živých zvířat a živočišných produktů pocházejících z některých evropských zemí do Společenství v souvislosti se slintavkou a kulhavkou a o změně rozhodnutí 96/367/ES, 96/414/ES a 96/730/ES (oznámeno pod číslem K (1998) 1466) (Text s významem pro EHP) (98/373/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. května 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (1998) 1375) (Text s významem pro EHP) (98/369/ES)
Interní dohoda (98/363/ES) mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování a správě pomoci Společenství na základě druhého finančního protokolu ke čtvrté úmluvě AKT-ES
98/362/EC: Commission Decision of 19 May 1998 amending for the second time Commission Decision 93/42/EEC, concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Member States or regions of Member States free from the disease, in relation to Sweden and amending Commission Decision 95/109/EC (notified under document number C(1998) 1355) (Text with EEA relevance)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. května 1998, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokud jde o dovoz koňovitých ze Svazové republiky Jugoslávie (oznámeno pod číslem K (1998) 1341) (Text s významem pro EHP) (98/360/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 29. května 1998, kterým se stanoví datum, od kterého může začít odesílání produktů ze skotu ze Severního Irska v rámci vývozního režimu osvědčených stád podle čl. 6 odst. 5 rozhodnutí Rady 98/256/ESText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. května 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (Text s významem pro EHP) (98/346/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 339/98 ze dne 11. února 1998, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VI, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé - Závěrečný akt - Prohlášení
Nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 1998 o provedení časově omezeného testu týkajícího se odběru vzorků a zkoušek osiva podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 299/98 ze dne 5. února 1998, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2351/97 o dočasném zrušení preferenčního cla a znovuzavedení sazby společného celního sazebníku na dovoz malokvětých růží pocházejících z Maroka
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. dubna 1998, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (98/296/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. dubna 1998 o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON 810) na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP) (98/294/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 293/98 ze dne 4. února 1998, o stanovení rozhodných skutečností v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny a částečně v odvětví živých rostlin a květinářských produktů a pro některé produkty uvedené v příloze II smlouvy ES a kterým se ruší nařízení (ES) č. 1445/93
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. dubna 1998 o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie T25) na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP) (98/293/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. dubna 1998, o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L., linie Bt-11) na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP) (98/292/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. dubna 1998 o uvedení na trh geneticky modifikované jarní řepky olejné (Brassica napus L. ssp. oleifera) podle směrnice Rady 90/220/EHS (Text s významem pro EHP) (98/291/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 1998, kterým se mění rozhodnutí 95/539/ES o zřízení Výboru odborníků pro přepravu zemního plynu přepravními soustavamiText s významem pro EHP.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/98 ze dne 3. února 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
Doporučení Komise 98/282/ES ze dne 21. dubna 1998 o způsobech, jakými by členské státy a signatářské státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru měly chránit duševní vlastnictví ve spojitosti s vývojem a výrobou ochucovacích látek uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2232/96/ES
Nařízení Komise (ES) č. 280/98 ze dne 3. února 1998, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o konzumní mléko vyráběné ve Finsku a Švédsku
98/279/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění z dutých tvárnic nebo panelů z izolačních materiálů, popřípadě z betonu (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. dubna 1998 o uzavření Rámcové dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kartagenskou úmluvou a jejími členskými zeměmi, Bolivijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Venezuelskou republikou (98/278/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 272/98 ze dne 2. února 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. dubna 1998 o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku fenvalerat (Text s významem pro EHP) (98/270/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 7. dubna 1998 o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku dinoterb (Text s významem pro EHP) (98/269/ES)
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 260/98 ze dne 30. ledna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa, jakož i nařízení (ES) č. 589/96, (ES) č. 935/97, (ES) č. 936/97, (ES) č. 995/97, (ES) č. 996/97, (ES) č. 1006/97, (ES) č. 1042/97, (ES) č. 1376/97, (ES) č. 1939/97 a (ES) č. 1940/97
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. března 1998 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (98/258/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 1998 o mimořádných opatřeních k ochraně před bovinní spongiformní encefalopatií a o změně rozhodnutí 94/474/ES a zrušení rozhodnutí 96/239/ES
Rozhodnutí Rady ze dne 7. října 1997 o uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (98/249/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. března 1998, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení cyhalofop­butylu, pyraflufen­ethylu a azafenidinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Text s významem pro EHP) (98/242/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 23. března 1998 o schválení rozhodnutí PARCOM 96/1 o zastavení používání hexachlorethanu v průmyslovém odvětví neželezných kovů jménem Společenství (98/241/ES)
ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (98/238/ES, ESUO)
Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 1998 o poradních výborech zabývajících se záležitostmi v oblasti společné zemědělské politiky
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. března 1998, kterým se mění rozhodnutí 95/409/ES, 95/410/ES a 95/411/ES, pokud jde o metody, které se mají použít pro mikrobiologické testování masa určeného pro Finsko a Švédsko (98/227/ES)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. března 1998, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS ohledně formy spolupráce mezi hostitelským střediskem ANIMO a členskými státy (Text s významem pro EHP) (98/222/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobkůText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěřeText s významem pro EHP
98/216/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 9. března 1998, kterým se jménem Evropského společenství uzavírá Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích vážně postižených suchem a/nebo desertifikaci, zejména v Africe
98/214/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční kovové výrobky a doplňky (Text s významem pro EHP)
98/213/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních příček (Text s významem pro EHP)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 203/98 ze dne 26. ledna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4154/87, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná pro uplatňování dovozního postupu u zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 202/98 ze dne 26. ledna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4056/87 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 201/98 ze dne 26. ledna 1998 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 195/98 ze dne 26. ledna 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Rady (ES) č. 192/98 ze dne 20. ledna 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 3072/95 o společné organizaci trhu s rýží a nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 23. února 1998 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jemenskou republikou (98/189/ES)
98/181/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 23. září 1997 o uzavření Smlouvy o energetické chartě a Protokolu k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících ekologických hlediscích Evropskými společenstvími
Narízení Komise (ES) c. 179/98 ze dne 23. ledna 1998, kterým se mení narízení Rady (ES) c. 3051/95 o rízení bezpecnosti osobních lodí typu ro-ro
Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktechText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne17. února 1998, kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení „Animo“ za účelem zahrnutí některých druhů odpadu ze savců (98/168/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobkůText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/98 ze dne 22. ledna 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2006/97, kterým se stanoví některá pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Maroka
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 148/98 ze dne 22. ledna 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2005/97, kterým se stanoví některá pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Alžírska
Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z BangladéšeText s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 3. února 1998, kterým se mění rozhodnutí Komise 88/566/EHS, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska (98/144/ES)
98/143/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 1998 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o systémy mechanicky kotvených střešních hydroizolačních pásů a fólií (Text s významem pro EHP)
98/142/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Dohody o mezinárodních normách humánního lovu do pastí mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Ruskou federací a dohodnutého zápisu mezi Kanadou a Evropským společenstvím o podpisu této dohody
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. února 1998, kterým se stanoví některá pravidla týkající se kontrol na místě ve veterinární oblasti, jež znalci Komise provádějí ve třetích zemích (Text s významem pro EHP) (98/140/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 1998, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke kontrolám na místě prováděným ve veterinární oblasti znalci Komise v členských státechText s významem pro EHP
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 134/98 ze dne 20. ledna 1998, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Text s významem pro EHP)
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Protocol establishing the fishing rights and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire for the period 1 July 1997 to 30 June 2000
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 121/98 ze dne 16. ledna 1998, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2. února 1998, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření třásněnky Thrips palmi Karny vůči Thajsku (98/109/ES)
Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěřeText s významem pro EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/98 ze dne 30. října 1998, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
Směrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise 98/100/ES ze dne 22. ledna 1998 o zveřejnění odkazu na normu EN 692 „Mechanické lisy – bezpečnost“ podle směrnice Rady 89/392/EHS (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 98/99/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 97/12/ES, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství
Směrnice Komise 98/98/ES ze dne 15. prosince 1998, kterou se po dvacáté páté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/97/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se mění směrnice 76/116/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv, pokud jde o uvádění hnojiv obsahujících kadmium na trh v Rakousku, Finsku a Švédsku
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 97/98 ze dne 25. září 1998, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/97 ze dne 12. prosince 1997, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
SMĚRNICE RADY 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo jiné ve věci neúředních inspekcí, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném seznamu odrůd zemědělských rostlin
COMMISSION DECISION of 20 January 1998 on import licences in respect of beef and veal products originating in Botswana, Kenya, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe and Namibia
Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, pokud se týká konsolidace vnitřního trhu, geneticky modifikovaných rostlinných odrůd a genetických zdrojů rostlin
SMĚRNICE RADY 98/94/ES ze dne 14. prosince 1998kterou se mění směrnice 94/4/ES a prodlužují dočasná odchylná opatření pro Německo a Rakousko
Směrnice Rady 98/93/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 68/414/EHS, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů
SMĚRNICE RADY 98/92/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech a směrnice 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/91/ES ze dne 14. prosince 1998 o motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a o změně směrnice 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Komise 98/90/ES ze dne 30. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS o dveřích motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 98/89/ES ze dne 20. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.
Nařízení Rady (ES) č. 88/98 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu
Směrnice Komise 98/88/ES ze dne 13. listopadu 1998, kterou se stanoví obecné zásady pro mikroskopickou identifikaci a hodnocení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv
SMĚRNICE KOMISE 98/87/ES ze dne 13. listopadu 1998, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 98/86/ES ze dne 11. listopadu 1998, kterou se mění směrnice 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 98/85/ES ze dne 11. listopadu 1998, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. ledna 1998, kterým se některé třetí země a některé oblasti třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) , Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus) (98/83/ES)
SMĚRNICE KOMISE 98/82/ES ze dne 27. října 1998, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 82/98 ze dne 25. září 1998, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Rady 98/81/ES ze dne 26. října 1998, kterou se mění směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy
Směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12. října 1998, kterou se doplňuje systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS – Zvláštní režim pro investiční zlato
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 77/98 ze dne 9. ledna 1998 o některých postupech pro používání Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie
Směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 76/98 ze dne 31. července 1998, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Nařízení Komise (ES) č. 75/98 ze dne 12. ledna 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 98/75/ES ze dne 1. října 1998, kterou se aktualizuje seznam subjektů, na které se vztahuje směrnice 90/547/EHS o přenosu elektřiny elektrizačními soustavamiText s významem pro EHP.
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/98 ze dne 17. července 1998, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Směrnice Komise 98/73/ES ze dne 18. září 1998, kterou se po dvacáté čtvrté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/72/ES ze dne 15. října 1998, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS
SMĚRNICE KOMISE 98/68/ES ze dne 10. září 1998, kterou se stanoví vzor dokumentu uvedeného v čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 95/53/ES a určitá pravidla pro kontrolu krmiv dovezených ze třetích zemí při jejich vstupu do Společenství (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/98 ze dne 4. července 1998, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 98/67/ES ze dne 7. září 1998, kterou se mění směrnice 80/511/EHS, 82/475/EHS, 91/357/EHS a směrnice Rady 96/25/ES a zrušuje směrnice 92/87/EHS (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/98 ze dne 4. července 1998, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
Council Regulation (EC) No 66/98 of 18 December 1997 laying down certain conservation and control measures applicable to fishing activities in the Antarctic and repealing Regulation (EC) No 2113/96
SMĚRNICE KOMISE 98/66/ES ze dne 4. září 1998, kterou se mění směrnice 95/31/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 98/64/ES ze dne 3. září 1998, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro stanovení aminokyselin, tuků a olachindoxu v krmivech a kterou se mění směrnice 71/393/EHS (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE KOMISE 98/63/ES ze dne 3. září 1998, kterou se mění směrnice Rady 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Text s významem pro EHP)
DVACÁTÁ TŘETÍ SMĚRNICE Komise 98/62/ES ze dne 3. září 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění
SMĚRNICE RADY 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o zavedení jednotného formuláře, kterým se prokazuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování [SCH/Com-ex (98) 57]
SMĚRNICE RADY 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o vytvoření příručky o dokladech, do nichž lze vyznačit vízum [SCH/Com-ex (98) 56]
SMĚRNICE RADY 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh
SMĚRNICE KOMISE 98/54/ES ze dne 16. července 1998, kterou se mění směrnice 71/250/EHS, 72/199/EHS, 73/46/EHS a zrušuje směrnice 75/84/EHS (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 98/53/ES ze dne 16. července 1998, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství určitých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce [SCH/Com-ex (98) 52]
Směrnice Rady 98/52/ES ze dne 13. července 1998, kterou se oblast působnosti směrnice 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o přeshraniční policejní spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti (SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3)
SMĚRNICE KOMISE 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá opatření k provedení směrnice Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých provozoven a dodavatelů působících v krmivářském odvětví (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE RADY 98/49/ES ze dne 29. června 1998 o ochraně nároků zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů
SMĚRNICE RADY 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění přílohy A, D (kapitola I) a F směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství
SMĚRNICE RADY 98/45/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů
Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich
Směrnice Komise 98/40/ES ze dne 8. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/346/EHS o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 98/39/ES ze dne 5. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.
Směrnice Komise 98/38/ES ze dne 3. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS o některých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení
Směrnice Komise 98/36/ES ze dne 2. června 1998, kterou se mění směrnice 96/5/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Text s významem pro EHP)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/33/ES ze dne 22. června 1998, kterou se mění článek 12 směrnice Rady 77/780/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu, články 2, 5, 6, 7, 8 a přílohy II a III směrnice Rady 89/647/EHS o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a článek 2 a příloha II směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 32/98 ze dne 30. dubna 1998, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/31/ES ze dne 22. června 1998, kterou se mění směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 31/98 ze dne 30. dubna 1998, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/98 ze dne 30. dubna 1998, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních ustanovení týkajících se pojištění vývozních úvěrů pro operace se střednědobým a dlouhodobým krytím
Směrnice Komise 98/28/ES ze dne 29. dubna 1998, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o přepravu surového cukru bez obalu po moři (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (SCH/Com-ex (98) 26 def.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/98 ze dne 27. března 1998, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/98 ze dne 27. března 1998, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE RADY 98/23/ES ze dne 7. dubna 1998, kterou se oblast působnosti směrnice 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/98 ze dne 31. března 1998, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP
SMĚRNICE KOMISE 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení
SMĚRNICE KOMISE 98/21/ES ze dne 8. dubna 1998, kterou se mění směrnice 93/16/EHS o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 19. prosince 1997, kterým se mění rozhodnutí 83/653/EHS o přidělení práv k lovu sledě v Severním moři od 1. ledna 1984 (98/21/ES)
Nařízení Komise (ES) č. 20/98 ze dne 7. ledna 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
Směrnice Rady 98/20/ES ze dne 30. března 1998, kterou se mění směrnice 92/14/EHS o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988)
SMĚRNICE KOMISE 98/19/ES ze dne 18. března 1998, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech (Text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. listopadu 1997 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách (98/18/ES)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/98 ze dne 6. března 1998, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
Dvacátá druhá směrnice Komise 98/16/ES ze dne 5. března 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/98 ze dne 6. března 1998, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP
Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice (98/15/ES) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 98/14/ES ze dne 6. února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Directive 98/13/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 1998 relating to telecommunications terminal equipment and satellite earth station equipment, including the mutual recognition of their conformity
Decision of the European Central Bank of 1 December 1998 on the national central banks' percentage shares in the key for the capital of the European Central Bank (ECB/1998/13)
Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. dubna 1998 o výměně statistických údajů o udělených vízech [SCH/Com-ex (98) 12]
Narízení Rady (ES) c. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž muže dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silnicní prepravu cestujících uvnitr clenského státu
Směrnice Komise 98/12/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
Decision of the European Central Bank of 3 November 1998 concerning public access to documentation and the archives of the European Central Bank (ECB/1998/12)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 1997, kterým se počtvrté mění směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství a kterým se dočasně mění četnost hlášení týkajících se bovinní spongiformní encefalopatieText s významem pro EHP
Rozhodnutí Výkonného Výboru ze dne 21. dubna 1998 o C. SIS s 15/18 přípojkami (SCH/Com-ex (98) 11)
Nařízení Rady (ES) č. 11/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se mění nařízení (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy
Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitýchText s významem pro EHP
Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1997, kterým se mění rozhodnutí 97/569/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobkůText s významem pro EHP
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. prosince 1997 o seznamu zařízení ve Svazové republice Jugoslávii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Text s významem pro EHP) (98/8/ES)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16.února 1998, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací
Směrnice Komise 98/3/ES ze dne 15. ledna 1998, kterou se směrnice Rady 76/116/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv přizpůsobuje technickému pokrokuText s významem pro EHP.
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. prosince 1997, kterým se mění rozhodnutí 96/411/ES o zlepšení zemědělské statistiky Společenství (98/3/ES)
Zavřít
MENU