Předpisy EU - rok 1990

Nařízení Rady (EHS) č. 3943/90 o používání systému pozorování a inspekcí zřízeného podle čl. 24 Úmluvy o zachování antarktických živých mořských zdrojů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3941/90 ze dne 19. prosince 1990 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sjednocenou republikou Tanzanie o rybolovu při pobřeží Tanzanie
Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90 ze dne 21. prosince 1990 o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží
Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 3911/90 ze dne 21. prosince 1990, kterým se upravují příspěvek na reprezentaci a příspěvek za funkci předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně
Nařízení Komise (EHS) č. 3882/90 ze dne 19. prosince 1990, kterým se stanoví pravidla pro sledování dovozních cen jehňat
Nařízení Komise (EHS) č. 3713/90 ze dne 19. prosince 1990 o prováděcích pravidlech rozhodnutí, jimiž se poskytuje podpora z orientační sekce EZOZF pro projekty ke zlepšení podmínek, za nichž se zpracovávají a uvádějí na trh zemědělské produkty a produkty rybolovu, na něž se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 355/77
Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990,o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3657/90 ze dne 11. prosince 1990 o použití společných cen u jatečně upravených těl prasat v Portugalsku
Nařízení Komise (EHS) č. 3597/90 ze dne 12. prosince 1990 o pravidlech účetnictví pro intervenční opatření zahrnující nákup, skladování a prodej zemědělských produktů intervenčními agenturami
Nařízení Komise (EHS) č. 3596/90 ze dne 12. prosince 1990, kterým se stanoví normy jakosti pro broskve a nektarinky
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3577/90 ze dne 4. prosince 1990 o nezbytných přechodných opatřeních a úpravách v oblasti zemědělství v důsledku sjednocení Německa
Nařízení Rady (EHS) č. 3573/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění nařízení (EHS) č. 4055/86 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi
Nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice, rozhodnutí a nařízení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy
Nařízení Rady (EHS) č. 3570/90 ze dne 4. prosince 1990 o odchylkách týkajících se zemědělských statistických zjišťování v Německu v souvislosti se sjednocením Německa
Nařízení Rady (EHS) č. 3500/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2261/84, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3499/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Council Regulation (EEC) No 3493/90 of 27 November 1990 laying down general rules for the granting of premiums to sheepmeat and goatmeat producers
Nařízení Rady (EHS) č. 3492/90 ze dne 27. listopadu 1990, o stanovení činitelů, které musí brát v úvahu záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu v ročních účetních závěrkách pro financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování
Nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 ze dne 26. listopadu 1990 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše
Nařízení Komise (EHS) č. 3447/90 ze dne 28. listopadu 1990 o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3446/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování skopového a kozího masa
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3444/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
Nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16. listopadu 1990, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3301/90 ze dne 15. listopadu 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3151/90 ze dne 29. října 1990 o posílení kontroly výdajů hrazených ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu v Portugalsku
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3071/90 ze dne 22. října, kterým se znovu mění články 6 a 17 protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Libanonskou republikou
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3070/90 ze dne 22. října 1990, kterým se znovu mění články 6 a 17 protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3069/90 ze dne 22. října 1990, kterým se znovu mění články 6 a 17 protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3044/90 ze dne 22. října 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2921/90 ze dne 10. října 1990 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2742/90 ze dne 26. září 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2723/90 ze dne 24. září 1990,které v některých nařízeních týkajících se zařazení zboží nahrazují kódy stanovené na základě nomenklatury společného celního sazebníku platné k 31. prosinci 1987 kódy stanovými na základě kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 2698/90 ze dne 17. září 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 s cílem rozšířit hospodářskou pomoc na další země střední a východní Evropy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2676/90 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2617/90 ze dne 11. září 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2368/90 ze dne 9. srpna 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 2343/90 ze dne 24. července 1990 o přístupu leteckých dopravců k pravidelným trasám letecké dopravy uvnitř Společenství a o rozdělení kapacity pro přepravu cestujících v pravidelné letecké dopravě mezi členskými státy mezi letecké dopravce
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2321/90 ze dne 24. července 1990 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2204/90 ze dne 24. července 1990, kterým se stanoví doplňující obecná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýry
Nařízení Rady (EHS) č. 2203/90 ze dne 24. července 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1581/86, kterým se stanoví obecná pravidla pro intervenci v odvětví obilovin, a nařízení č. 724/67/EHS a (EHS) č. 2754/78 o intervenci v odvětví olejů a tuků
Council Regulation (EEC) No 2148/90 of 16 July 1990 on the application of Decision No 3/90 of the EEC-Sweden Joint Committee amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Decision No 3/90 of the EEC-Sweden Joint Committee of 15 June 1990 amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1964/90 ze dne 6. července 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1936/90 ze dne 4. července 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce
Nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro drůbeží maso
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1737/90 ze dne 26. června 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 109/80 o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa
Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 1434/90 ze dne 14. května 1990, kterým se provádí některá ustanovení smlouvy mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci
Nařízení Komise (ES) č. 1422/90 ze dne 23. května 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990, o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1332/90 ze dne 14. května 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1469/70, kterým se stanoví procentuální podíly a množství tabáku převzaté intervenčními agenturami, jakož i procentuální podíl produkce tabáku ve Společenství, při jejímž překročení se použijí postupy podle článku 13 nařízení (EHS) č. 727/70
Nařízení Komise (EHS) č. 1265/90 ze dne 14. května 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 1237/90 ze dne 25. dubn a 1990 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Sierra Leone o rybolovu při pobřeží Sierry Leone
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Knížectvím Andorry
Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí
Council Regulation (EEC) No 1206/90 of 7 May 1990 laying down general rules for the system of production aid for processed fruit and vegetables
Council Regulation (EEC) No 1201/90 of 7 May 1990 on measures to increase the consumption of citrus fruit
Council Regulation (EEC) No 1195/90 of 7 May 1990 on measures to increase the consumption and utilization of apples
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1186/90 ze dne 7. května 1990, kterým se rozšiřuje oblast působnosti klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
Council Regulation (EEC) No 1152/90 of 27 April 1990 instituting a system of aid in favour of small cotton producers
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1014/90 ze dne 24. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
Nařízení Komise (EHS) č. 1012/90 ze dne 20. dubna 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 969/90 ze dne 18. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro druhou naléhavou dodávku obilovin, hovězího masa a másla do Rumunska
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin
Nařízení Komise (euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace
Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Council Regulation (EEC) No 715/90 of 5 March 1990 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the ACP States or in the overseas countries and territories (OCT)
Směrnice Rady 90/679/EHS ze dne 26. listopadu 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391 / EHS)
Council Directive 90/677/EEC of 13 December 1990 extending the scope of Directive 81/851/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products and laying down additional provisions for immunological veterinary medicinal products
Směrnice Rady 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí
Směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4. prosince 1990, kterou se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice o vzájemném uznávání dosažené kvalifikace
Směrnice Rady 90/656/EHS z 4. prosince 1990 o přechodných opatřeních uplatňovaných v Německu v souvislosti s určitými předpisy Společenství na ochranu životního prostředí
Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 1990, kterým se mění rozhodnutí 87/277/EHS o přidělení práv k lovu tresky v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova a v divizi 3M podle úmluvy NAFO
Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990, kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu
Nařízení Komise (EHS) č. 650/90 ze dne 16. března 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 643/90 ze dne 5. března 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2841/72 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací
SMĚRNICE RADY ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (90/642/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 641/90 ze dne 5. března 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1692/73 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím
Směrnice Rady 90/641/Euratom ze dne 4. prosince 1990 o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření v průběhu jejich činností v kontrolovaném pásmu
Nařízení Rady (EHS) č. 640/90 ze dne 5. března 1990, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2843/72 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou
Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví kritéria Společenství pro eradikaci a sledování některých chorob zvířat
Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
Směrnice Komise ze dne 7. listopadu 1990, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření k podpoře účinného výkonu volného pohybu služeb, a kterou se mění směrnice 79/267/EHS
Směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EHS a směrnice 88/357/EHS o koordinaci právních a správních předpisů členských států týkajících se přímého pojištění jiného než životního, zejména ve vztahu k pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel
Směrnice Komise 90/612/EHS ze dne 26. října 1990, kterou se mění směrnice Rady 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách
Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 1990, kterým se jménem Evropského hospodářského společenství uzavírá Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Směrnice Rady 90/605/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o oblast jejich působnosti
Směrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední společnosti a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU
Směrnice Rady ze dne 29. října 1990 o přenosu elektřiny elektrizačními soustavami
Směrnice Rady ze dne 9. října 1990 o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 542/90 ze dne 1. března 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
SMĚRNICE RADY ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (90/539/EHS)
Směrnice Rady ze dne 15. října 1990, kterou se mění příloha směrnice 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (90/533/EHS)
Richtlinie 90/531/EWG des Rates vom 17. September 1990 betreffend die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor
Směrnice Rady ze dne 9. října 1990, kterou se pojedenácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 1990, kterým se stanoví referenční metody pro zjišťování reziduí těžkých kovů a arzenu (90/515/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 25. září 1990, kterým se uznává, že systém lékařských vyšetření zaměstnanců předložený Dánskem poskytuje rovnocenné záruky (90/514/EHS)
Směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin
Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 1990, kterým se zavádí finanční opatření Společenství na eradikaci infekční nekrózy krvetvorné tkáně lososovitých ve Společenství (90/495/EHS)
Směrnice Rady 90/488/EHS ze dne 17. září 1990, kterou se mění směrnice 87/404/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob
Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 1990, kterým se povoluje odchylka Itálii a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa (90/469/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25. Července 1990, kterým se stanoví kódy pro oznamování chorob zvířat (90/442/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 24. července 1990, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (90/439/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (90/435/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (90/434/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 1990, kterým se mění rozhodnutí 82/913/EHS, pokud jde o seznam zařízení v Jihoafrické republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (90/433/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 1990 o seznamu zařízení v Namibii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (90/432/EHS)
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (90/429/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích (90/428/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (90/427/EHS)
Oprava směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí ( Úř. věst. L 224 ze dne 18.8.1990 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 03, svazek 10, s. 152)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (90/426/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (90/425/EHS)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (90/424/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990, kterou se mění směrnice 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení kulhavky a slintavky, směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství a směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (90/423/EHS)
Council Directive 90/422/EEC of 26 june 1990 amending Directive 64/432/EEC as regards enzootic bovine leukosis
Směrnice Rady 90/415/EHS ze dne 27. července 1990, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 410/90 ze dne 16. února 1990, kterým se stanoví normy jakosti pro kiwi
Nařizeni Komise (EHS) č. 409/90 ze dne 16. února 1990, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 584/75, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení
Směrnice Rady ze dne 24. července 1990, kterou se mění směrnice 84/647/EHS o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
Směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv
Směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Nařízení Rady (EHS) č. 386/90 ze dne 12. února 1990 o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky
Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků
Směrnice Rady 90/384/EHS ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností*
Směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům
Oprava směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činné po skončení jejich pracovní činnosti ( Úř. věst. L 180 ze dne 13.7.1990 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 20, svazek 1, strana 5)
Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činné po skončení jejich pracovní činnosti
Oprava směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu ( Úř. věst. L 180 ze dne 13.7.1990 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 20, svazek 1, strana 3)
Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu
90/357/EHS: Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 1990 o udělení absolutoria Komisi s ohledem na finanční řízení šestého Evropského rozvojového fondu o průběhu rozpočtového roku 1988
Směrnice Komise ze dne 7. června 1990, kterou se počtvrté mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (90/335/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 314/90 ze dne 5. února 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy
Nařízení Komise (ES) č. 313/90 ze dne 5. února 1990 o zařazení zboží do kódu 27100069 kombinované nomenklatury
Směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya (90/258/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o kritériích pro přijetí čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenitby a pro používání jejich spermatu, vajíček nebo embryí (90/257/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o metodách pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných ovcí a koz (90/256/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o kritériích pro zápis čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenných knih (90/255/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990, kterým se stanoví kritéria pro schvalování chovatelských organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevné plemenné ovce a kozy (90/254/EHS)
Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel
Nařízení Komise (Euratom) č. 220/90 ze dne 26. ledna 1990, kterým se mění nařízení Komise (Euratom) č. 3227/76 ze dne 19. října 1976 o uplatňování ustanovení o systému záruk Euratomu
Směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí
Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy
90/218/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 1990 o podávání bovinního somatotropinu (BST)
90/212/Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 1990, kterým se mění rozhodnutí 77/271/Euratom, kterým se provádí rozhodnutí Rady 77/270/Euratom, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren
Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 1990, kterým se členské státy osvobozují od povinnosti používat směrnici Rady 70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh na některé druhy, kterým se mění rozhodnutí 73/122/EHS a 74/358/EHS a kterým se zrušuje rozhodnutí 74/363/EHS (90/209/EHS)
Směrnice Komise 90/207/EHS ze dne 4. dubna 1990, kterou se mění druhá směrnice 82/434/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
Rozhodnutí Rady ze dne 2. dubna 1990 o přijetí rozhodnutí/doporučení OECD o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států jménem Evropského hospodářského společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 26. března 1990, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství (90/167/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. března 1990 o seznamu zařízení na Madagaskaru schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (90/165/EHS)
Dvanáctá směrnice Komise 90/121/EHS ze dne 20. února 1990, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
SMĚRNICE RADY ze dne 5. března 1990, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (90/120/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 5. března 1990 o přijetí hybridů chovných prasat do plemenitby (90/119/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby (90/118/EHS)
Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 1990 o uzavření Dohody o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik jménem Evropského hospodářského společenství
Směrnice Rady 90/88/EHS ze dne 22. února 1990, kterou se mění směrnice 87/102/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru
Nařízení Komise (ES) č. 48/90 ze dne 9. ledna 1990 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
SMĚRNICE RADY ze dne 22. ledna 1990, kterou se mění směrnice 79/373/EHS o uvádění krmných směsí na trh (90/44/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1990, kterým se povoluje odchylka Francii a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa (90/31/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1990, kterým se povoluje odchylka Španělsku a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa (90/30/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 28/90 ze dne 4. ledna 1990 o zařazení určitého zboží do kódů kombinované nomenklatury 11081100, 11081200, 11081300 a 11081400 a o zrušení nařízení (EHS) č. 1463/87
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 1989, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz hluboce zmrazeného spermatu skotu (90/14/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 1989 o postupu, který má být dodržen při změně nebo doplnění seznamů zařízení ve třetích zemích, která jsou schválena pro dovoz čerstvého masa do Společenství (90/13/EHS)
Rozhodnutí Komise 90/2/EHS ze dne 14. prosince 1989, kterým se mění příloha I rozhodnutí Rady 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství
Zavřít
MENU