Předpisy EU - rok 1989

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků
Nařízení Rady (EHS) č. 4060/89 ze dne 21. prosince 1989 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne 21. prosince 1991 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy, a o zrušení směrnice 77/435/EHS
Council Regulation (EEC) No 4042/89 of 19 December 1989 on the improvement of the conditions under which fishery and aquaculture products are processed and marketed
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci Maďarské republice a Polské lidové republice
Nařízení Rady (EHS) č. 3900/89 ze dne 4. prosince 1989 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Tunisko č. 2/89, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska k Evropským společenstvím mění protokol o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce
Council Regulation (EEC) No 3897/89 of 18 December 1989 applying generalized tariff preferences for 1990 in respect of textile products originating in developing countries
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3745/89 ze dne 13. prosince 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 3537/89 ze dne 27. listopadu 1989 o stadiu obchodu, k němuž se vztahuje průměrná cena jatečně upravených těl prasat
Nařízení Rady (EHS) č. 3528/89 ze dne 23. listopadu 1989, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3506/89 ze dne 23. listopadu 1989, kterým se pozměňuje nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla k společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
Nařízení Komise (EHS) č. 3482/89 ze dne 20. listopadu 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 3470/89 ze dne 16. listopadu 1989 o analytické metodě pro uplatňování doplňkové poznámky 2 ke kapitole 7 kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 3403/89 ze dne 13. listopadu 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2159/89, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánský chléb podle hlavy IIa nařízení Rady (EHS) č. 1035/72
Nařízení Rady (EHS) č. 3209/89 ze dne 23. října 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 234/79 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 3164/89 ze dne 23. října 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením ohledně semen konopí
Reglement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Nařízení Rady (EHS) č. 2902/89 ze dne 25. září 1989, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Komise (EHS) č. 2734/89 ze dne 8. září 1989, o skutečnostech, ke kterým se má přihlížet při určování výdajů podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EHS) č. 822/87, které jsou financovány ze záruční sekce EZOZF
Nařízení Komise (EHS) č. 2692/89 ze dne 6. září 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozy rýže na Réunion
Nařízení Komise (EHS) č. 2690/89 ze dne 6. září 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 2403/89 ze dne 31. července 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 2320/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost broskví v sirupu a broskví ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce
Nařízení Komise (EHS) č. 2319/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůd Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce
Nařízení Komise (EHS) č. 2318/89 ze dne 28. července 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, na které se vztahuje podpora produkce
Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2247/89 ze dne 24. července 1989 o mimořádném opatření pro bezplatné dodávky některých zemědělských produktů do Polska
Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace
Oprava nařízení Rady (Euratom) č. 2218/1989 ze dne 18. července 1989 , kterým se mění nařízení (Euratom) č. 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace ( Úř. věst. L 211 ze dne 22.7.1989 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 363)
Nařízení Rady (EURATOM) č. 2218/89 ze dne 18. července 1989, kterým se mění nařízení (Euratom) č. 3954/87, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace
Nařízení Komise (EHS) č. 2159/89 ze dne 18. července 1989 kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro ořechy a svatojánský chléb podle hlavy IIa nařízení Rady (EHS) č. 1035/72
Nařízení Komise (EHS) č. 2141/89 ze dne 14. července 1989 o zařazení určitého zboží do kódů KN 39211100 a 48101200
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky
Nařízení Komise (EHS) č. 2123/89 ze dne 14. července 1989, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2122/89 ze dne 14. července 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3440/84 o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím
Nařízení Komise (EHS) č. 2061/89 ze dne 7. července 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 2054/89 ze dne 10. července 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu minimálních dovozních cen pro sušené vinné hrozny
Nařízení Komise (EHS) č. 2053/89 ze dne 10. července 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu minimálních dovozních cen pro některé zpracované třešně
Nařízení Komise (EHS) č. 1953/89 ze dne 30. června 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (ES) č. 1843/89 ze dne 26. června 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2290/83, kterým se provádějí články 50 až 59 a články 63a a 63b nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Rady (EHS) č. 1808/89 ze dne 19. června 1989, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů
Nařízení Komise (EHS) č. 1676/89 ze dne 13. června 1989 o zařazení zboží do kódů KN 22060093 a 69111000
Nařízení Komise (EHS) č. 1644/89 ze dne 12. června 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
Nařízení Komise (EHS) č. 1643/89 ze dne 12. června 1989, kterým se stanoví paušální částky pro financování hmotných operací v souvislosti s veřejným skladováním zemědělských produktů
Nařízení Komise (EHS) č. 1585/89 ze dne 7. června 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin
Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
Nařízení Komise (EHS) č. 1458/89 ze dne 26. května 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1963/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Nařízení Komise (EHS) č. 1260/89 ze dne 8. května 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 1254/89 ze dne 3. května 1989, kterým se pro hospodářský rok 1989/90 stanoví zejména některé ceny cukru a standardní jakost cukrové řepy
Nařízení Rady (EHS) č. 1249/89 ze dne 3. května 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem
Nařízení Rady (EHS) č. 1235/89 ze dne 3. května 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci a nařízení (EHS) č. 2777/75 o společné organizaci trhu s drůbežím masem
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1225/89 ze dne 3. května 1989, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1097/89 ze dne 27. dubna 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 649/87, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavedení registru vinic Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 1076/89 ze dne 26. dubna 1989, kterým se stanoví normy jakosti pro pórech, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1292/81, kterým se stanoví normy jakosti pro pór, lilky a cukety
Nařízení Komise (EHS) č. 989/89 ze dne 17. dubna 1989 o kritériích pro zařazení bund (včetně lyžařských), větrovek a podobných výrobků kódů KN 6101, 6102, 6201 a 6202
Nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace
Nařízení Komise (EHS) č. 921/89 ze dne 10. dubna 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Komise (EHS) č. 920/89 ze dne 10. dubna 1989, kterým se stanoví normy jakosti pro jablka a hrušky z mrkve, citrusových plodů a dezertů a kterým se mění nařízení Komise č. 58
Nařízení Komise (EHS) č. 812/89 ze dne 21. března 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 790/89 ze dne 20. března 1989 o stanovení výše doplňkové paušální podpory pro vytváření organizací producentů a maximální výše podpory pro zlepšení jakosti a uvádění na trh v odvětví ořechů a svatojánského chleba
Nařízení Rady (EHS) č. 789/89 ze dne 20. března 1989, kterým se zavádějí zvláštní opatření týkající se ořechů a svatojánského chleba a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1035/72 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou
Nařízení Rady (EHS) č. 787/89 ze dne 20. března 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Oprava směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků ( Úř. věst. L 399 ze dne 30.12.1989 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 10, s. 98)
Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 89/679/EHS ze dne 21. prosince 1989, kterou se popáté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se poosmé mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 75/106/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu
Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem
Oprava jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (Úř. věst. L 395, 30.12.1989) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 17, svazek 1, s. 100)
Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu
Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce
SMĚRNICE RADY ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (89/662/EHS)
Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Nařízení Komise (EHS) č. 646/89 ze dne 14. března 1990, kterým se v některých nařízení týkajících se zařazení zboží nahrazují kódy stanovené na základě nomenklatury společného celního sazebníku platné k 31. prosinci 1987 kódy stanovenými na základě kombinované nomenklatury
Druhá směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu a výkonu činnosti úvěrových institucí a o změně směrnice 77/780/EHS
Nařízení Komise (EHS) č. 645/89 ze dne 14. března 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel
Směrnice Rady 89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 1989 o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit v případě radiační mimořádné situace
Směrnice Rady ze dne 27. listopadu 1989, kterou se mění směrnice 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
SMĚRNICE RADY ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů (89/608/EHS)
Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1989, kterou se mění směrnice 83/183/EHS o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu
Směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 10. října 1989, kterou se mění směrnice 77/452/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb, a směrnice 77/453/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči
Směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989 kterou se mění směrnice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek, jakož i směrnice 75/363/EHS, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek
Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 1989, kterým se mění právní východiska rozhodnutí 87/593/EHS, 87/594/EHS a 87/595/EHS
SMĚRNICE RADY ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (89/556/EHS)
Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání
Nařízení Komise (EHS) č. 548/89 ze dne 28. února 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. září 1989, kterým se určuje referenční laboratoř pro identifikaci viru slintavky a kulhavky a kterým se vymezují úkoly této laboratoře (89/531/EHS)
Směrnice Rady ze dne 18. září 1989, kterou se doplňuje a mění směrnice 76/116/EHS s ohledem na stopové živiny bór, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek obsažené v hnojivech
SMĚRNICE KOMISE ze dne 6. září 1989, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (89/520/EHS)
Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se mění a doplňuje směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv
Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety
Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných prasat a hybridů chovných prasat (89/507/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro hybridy chovných prasat, jejich sperma, vajíčka a embrya (89/506/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989 o kritériích pro zápis hybridů chovných prasat do registrů (89/505/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví kritéria pro uznávání a dohled nad chovatelskými sdruženími, plemenářskými organizacemi a soukromými podniky, které zakládají nebo vedou registry pro hybridy chovných prasat (89/504/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro čistokrevná plemenná prasata, jejich sperma, vajíčka a embrya (89/503/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989 o kritériích pro zápis čistokrevných plemenných prasat do plemenných knih (89/502/EHS)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví kritéria pro uznávání a dohled nad chovatelskými sdruženími a plemenářskými organizacemi, které zakládají nebo vedou plemenné knihy pro čistokrevná plemenná prasata (89/501/EHS)
Směrnice Komise ze dne 17. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269/EHS týkající se motorových vozidel
Nařízení Komise (EHS) č. 473/89 ze dne 24. února 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2807/83, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
Osmnáctá směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – zrušení některých odchylek stanovených v čl. 28 odst. 3 šesté směrnice, 77/388/EHS
Směrnice Rady 89/459/EHS ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek běhounu pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 89/458/EHS ze dne 18. července 1989, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel, pokud jde o evropské normy pro automobily se zdvihovým objemem motoru menším než 1,4 litru
Nařízení Komise (EHS) č. 439/89 ze dne 22. února 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 411/88 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
SMĚRNICE RADY ze dne 20. června 1989 o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh (89/437/EHS)
Směrnice Rady ze dne 21. června 1989 o snižování znečišťování ovzduší ze stávajících spaloven komunálního odpadu
Směrnice Rady ze dne 21. června 1989, kterou se mění směrnice 80/779/EHS o mezních a směrných hodnotách kvality ovzduší pro oxid siřičitý a suspendované částice
SMĚRNICE KOMISE ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (89/424/EHS)
Směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu
Směrnice Rady ze dne 14. června 1989 o úředním dozoru nad potravinami (89/397/EHS)
Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří
Směrnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států. týkajících se strojních zařízení
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Směrnice Rady ze dne 20. června 1989, kterou se stanoví postupy pro provádění kontrol dodržování bodu mrznutí neošetřeného mléka stanoveného v příloze A směrnice 85/397/EHS
Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství
Směrnice Rady ze dne 8. června 1989, kterou se mění směrnice 83/129/EHS o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států
Směrnice Rady 89/369/EHS ze dne 8. června 1989 o předcházení znečišťování ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu
Rozhodnutí Rady ze dne 29. května 1989, kterým se zřizuje Stálý lesnický výbor
Směrnice Rady ze dne 30. května 1989, kterou se mění směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
Směrnice Komise ze dne 26. května 1989 o obecných hygienických podmínkách zemědělských podniků určených k produkci mléka
SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)
Rozhodnutí Rady ze dne 3. května 1989, kterým se jménem Společenství přijímá doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 5. června 1962 o celním projednávání registrovaných zavazadel převážených po železnici, ve znění ze dne 21. června 1988
Směrnice Rady 89/336/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
Směrnice Komise ze dne 27. dubna 1989, kterou se podruhé mění přílohy směrnice Rady 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí
Směrnice Rady 89/298/EHS ze dne 17. dubna 1989 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce převoditelných cenných papírů
Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989, kterou se doplňuje a mění směrnice 76/116/EHS s ohledem na obsah vápníku, hořčíku, sodíku a síry v hnojivech
Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Rozhodnutí Rady ze dne 5. dubna 1989, kterým se mění rozhodnutí 78/774/EHS o činnosti určitých třetích zemí v nákladní námořní dopravě
Nařízení Komise (EHS) č. 231/89 ze dne 30. ledna 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
SMĚRNICE RADY ze dne 21. března 1989, kterou se mění směrnice 72/462/EHS a 77/99/EHS tak, aby se zohlednilo zavedení hygienických a veterinárních předpisů pro dovoz masných výrobků ze třetích zemí (89/227/EHS)
Směrnice Komise ze dne 7. března 1989, kterou se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění směrnice Rady 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu
Směrnice Komise ze dne 7. března 1989, kterou se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění směrnice Rady 83/181/EHS, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu
Nařízení Komise (EHS) č. 213/89 ze dne 27. ledna 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2288/83, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Rozhodnutí Rady 89/187/EHS ze dne 6. března 1989, kterou se určují pravomoci a podmínky činnosti referenčních laboratoří Společenství stanovených směrnicí 86/469/EHS o vyšetřování zvířat a čerstvého masa na přítomnost reziduí
SMĚRNICE RADY ze dne 6. března 1989, kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (89/186/EHS)
Jedenáctá směrnice Komise 89/174/EHS ze dne 21. února 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1989, kterým se doplňují přílohy směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství
Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách
Nařízení Komise (EHS) č. 120/89 ze dne 19. ledna 1989, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k vývozním dávkám a poplatkům pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 119/89 ze dne 19. ledna 1989, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2514/78 o registraci smluv o množení osiva ve třetích zemích, prováděné ve členských státech
Směrnice Rady 89/117/EEC ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů
Směrnice Rady 89/109/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami
Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě
Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků
Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění
První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
Směrnice Komise ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh
Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy
SMĚRNICE KOMISE ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují skupiny odrůd mangoldu a červené řepy, na které odkazují požadavky na nejmenší povolené vzdálenosti porostu v příloze I směrnice Rady 70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh (89/14/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Zavřít
MENU