Předpisy EU - rok 1988

Reglement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du reglement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part
Nařízení Rady (EHS) č. 4235/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Rady (EHS) č. 4112/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy
Nařízení Komise (ESUO, EHS, EURATOM) č. 4064/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se provádí článek 46a pracovního řádu zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Nařízení Komise (ESUO, EHS, EURATOM) č. 4063/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se provádí článek 46a pracovního řádu zaměstnanců Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání
Nařízení Komise (EHS) č. 4060/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se mění některá nařízení v odvětví chmele po zavedení kombinované nomenklatury
Oprava nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 4045/88 ze dne 19. prosince 1988 o platových poměrech předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně Evropských společenství ( Úř. věst. L 356 ze dne 24.12.1988 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 1, svazek 1, s. 189)
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 4045/88 ze dne 19. prosince 1988 o platových poměrech předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně Evropských společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 3994/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Komise (EHS) č. 3974/88 ze dne 20. prosince 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 3893/88 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2290/83, kterým se provádějí články 50 až 59 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3892/88 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
Nařízení Rady (EHS) č. 3880/88 ze dne 12 prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
Nařízení Komise (EHS) č. 3793/88 ze dne 5. prosince 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Council Regulation (EEC) No 3698/88 of 24 November 1988 laying down special measures for hemp seed
Nařízení Komise (EHS) č. 3642/88 ze dne 23. listopadu 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3083/73 o sdělování údajů nezbytných k uplatňování nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
Nařízení Komise (EHS) č. 3565/88 ze dne 16. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 3564/88 ze dne 16. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 3551/88 ze dne 14. listopadu 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 4088/87, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska a Kypru
Nařízení Komise (EHS) č. 3498/88 ze dne 9. listopadu 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 391/68 a č. 1092/80, pokud jde o podmínky, které je třeba splnit při intervenčních nákupech a poskytování podpory soukromého skladování v odvětví vepřového masa
Nařízení Komise (ES) č. 3491/88 ze dne 9. listopadu 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Commission Regulation (EEC) No 3480/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 1618/81 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds
Nařízení Komise (EHS) č. 3417/88 ze dne 31. října 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Nařízení Rady (EHS) č. 3207/88 ze dne 17. října 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 o společné organizaci trhu s vejci
Nařízení Komise (EHS) č. 3036/88 ze dne 30. září 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 2868/88 ze dne 16. září 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Commission Regulation (EEC) No 2790/88 of 8 September 1988 on the supply of refined sunflower oil to the Arab Republic of Egypt as food aid
Council Regulation (EEC) No 2503/88 of 25 July 1988 on customs warehouses
Reglement (CEE) n° 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif a la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
Nařizeni Komise (EHS) č. 2325/88 ze dne 26. července 1988, kterým se mění některá nařízení o provádění společné organizace trhu s rýží
Nařízení Komise (EHS) č. 2275/88 ze dne 25. července 1988 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2210/88 ze dne 19. července 1988, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 2050/88 ze dne 24. června 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
Nařízení Rady (EHS) č. 1956/88 ze dne 9. června 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1714/88 ze dne 13. června 1988, kterým se mění některá nařízení o uplatňování společné organizace trhů v odvětví cukru po zavedení kombinované nomenklatury
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988, kterým se stanoví normy jakosti pro okurky
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1609/88 ze dne 9. června 1988, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (EHS) č. 570/88
Nařízení Rady (EHS) č. 1494/88 ze dne 3. května 1988 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Federativní a islámskou republikou Komory o rybolovu při pobřeží Komor
Nařízení Rady (EHS) č. 1315/88 ze dne 3. května 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a nařízení (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1098/88 ze dne 25. dubna 1988, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 892/88 ze dne 29. března 1988, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje
Nařízení Komise (EHS) č. 775/88 ze dne 24. března 1988, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska a Kypru do Společenství
NaŘízení Komise (EHS) č. 675/88 ze dne 15. března 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podporu produkce některých odrůd rýže
Směrnice Rady 88/667/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se počtvrté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se mění několik směrnic o sbližování právních předpisů členských států obsahujících ustanovení o zveřejňování atestů a certifikátů v Úředním věstníku Evropských společenství
Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se podeváté mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu
SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata
SMĚRNICE RADY ze dne 19. prosince 1988, kterou se mění směrnice 80/215/EHS o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství (88/660/EHS)
Směrnice Rady 88/599/EHS ze dne 23. listopadu 1988 o jednotném postupu pro používání nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
Rozhodnutí Rady ze dne 24. října 1988 o zřízení Soudu prvního stupně Evropských společenství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 1988 až 1997
Nařízení Komise (EHS) č. 569/88 ze dne 16. února 1988, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a / nebo místa určení produktů intervence
Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 1988, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Rady (EHS) č. 1898/87
Rozhodnutí Rady ze dne 14. října 1988 o uzavření Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Směrnice Komise ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh
Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 1988, kterým se mění rozhodnutí 87/309/EHS, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin
Směrnice Komise ze dne 22. července 1988, kterou se po desáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
SMĚRNICE KOMISE ze dne 26. července 1988, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (88/485/EHS)
Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
Nařízení Komise (EHS) č. 442/88 ze dne 17. února 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2315/76 a (EHS) č. 2191/81, pokud jde o prodej másla za snížené ceny, a o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny z motorů motorových vozidel (Omezení emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)
Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)
Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
Nařízení Komise (EHS) č. 411/88 ze dne 12. února 1988 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu
Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady ze dne 15. června 1988, kterou se stanoví hygienické předpisy pro maso určené pro vnitrostátní trh a výše poplatků vybíraných na základě směrnice 85/73/EHS za prohlídku tohoto masa
SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (88/407/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1988, kterým se koordinují prováděcí pravidla k článku 6 směrnice Rady 85/511/EHS stanovená členskými státy
88/389/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1988 o vypracování seznamu výchozích materiálů a látek používaných při přípravě látek určených k aromatizaci, ze strany Komise
Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu
Směrnice Rady ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin
Směrnice Rady 88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a značení nebezpečných přípravků
Směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček
88/376/EHS, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 1988 o systému vlastních zdrojů Společenství
Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 1988, kterým se povoluje odchylka Spojenému království a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa
Oprava směrnice Rady ze dne 24. června 1988 , kterou se provádí článek 67 Smlouvy ( Úř. věst. L 178 ze dne 8.7.1988 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Europské unie v českém jazyce, kapitola 10, svazek 1, strana 10)
Směrnice Rady ze dne 24. června 1988, kterou se provádí článek 67 Smlouvy
Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EHS
Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 1988, kterým se jménem Společenství přijímá příloha E.4 k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů
Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 1988, kterým se jménem Společenství přijímá příloha B.2 k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů
Směrnice Rady 88/347/EHS ze dne 16. června 1988, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS
SMĚRNICE RADY ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (88/344/EHS)
Směrnice Rady ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh, pokud jde o přijímání prováděcích pravidel k ustanovením o osivu a sadbě vyhovující méně přísným požadavkům
Směrnice Rady ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 83/181/EHS, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu
Nařízení Komise (EHS) č. 321/88 ze dne 2. února 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Komise ze dne 16. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
SMĚRNICE RADY ze dne 7. června 1988 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (88/320/EHS)
Směrnice Rady ze dne 7. června 1988, kterou se mění směrnice 75/106/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu
Rozhodnutí Rady ze dne 16. května 1988 o uzavření Evropské úmluvy o ochraně jatečných zvířat
Směrnice Komise 88/302/EHS ze dne 18. listopadu 1987, kterou se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Komise ze dne 16. května 1988 o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními
směrnice Rady 88/299/EHS ze dne17. května 1988 o obchodu se zvířaty, která byla léčena látkami s hormonálním účinkem, a s jejich masem podle článku 7 směrnice 88/146/EHS
SMĚRNICE RADY ze dne 16. května 1988, kterou se mění příloha II směrnic 76/895/EHS a 86/362/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu, jakož i v obilovinách a na jejich povrchu
Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
SMĚRNICE RADY ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí (88/289/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 1988, kterým se povoluje odchylka Dánsku a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa
Desátá směrnice Komise 88/233/EHS ze dne 2. března 1988, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 222/88 ze dne 22. prosince 1987, kterým se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění některá opatření pro používání společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Rady 88/220/EHS ze dne 22. března 1988, kterou se mění směrnice 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve vztahu k investičním metodám některých SKIPCP
Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel
Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
88/192/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 28. března 1988 o systému hygienické kontroly dovozu ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly (projekt směnných cest)
Směrnice Rady ze dne 22. března 1988, kterou se mění směrnice 76/116/EHS s ohledem na kapalná hnojiva
Směrnice Rady 88/146/EHS ze dne 7. března 1988 o zákazu používání některých látek s hormonálním účinkem při chovu zvířat
Směrnice Komise ze dne 22. prosince 1987, kterou se mění směrnice 87/94/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se postupů pro kontrolu charakteristik a limitních hodnot jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a jejich odolnosti vůči výbuchu
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 21. ledna 1988, kterým se stanoví vzor potvrzení o původu pro sperma a oplodněná vajíčka čistokrevného plemenného skotu a údaje, které v potvrzení mají být uvedeny (88/124/EHS)
Nařízení Komise (ESUO, EHS, Euratom) č. 91/88 ze dne 13. ledna 1988, kterým se provádí čl. 28a odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 79/88 ze dne 13. ledna 1988, kterým se stanoví normy jakosti pro hlávkové saláty, borovice konopné, endivie obecné a papriky zeleninové
Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel
Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
Zavřít
MENU