Předpisy EU - rok 1987

Nařízení Komise (EHS) č. 4160/87 ze dne 29. prosince 1987, kterým se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění nařízení Rady (EHS) č. 391/68 a č. 2764/75
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 4154/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění nařízení (EHS) č. 3033/80, kterým se stanoví obchodní režim pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
Nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Kypru, Izraele a Jordánska
Nařízení Rady (EHS) č. 4069/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1981/82, kterým se vydává seznam regionů Společenství, ve kterých se podpora produkce chmele poskytuje pouze uznaným seskupením producentů
Nařízení Komise (EHS) č. 4057/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3556/87, kterým se stanoví doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin čísla 19.03 společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 4056/87 ze dne 22. prosince 1987 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění nařízení (EHS) č. 3035/80, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše takových náhrad
Nařízení Komise (EHS) č. 4005/87 ze dne 23. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 845/72 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového
Nařízení Komise (EHS) č. 4001/87 ze dne 23. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2783/75 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin
Nařízení Komise (EHS) č. 3998/87 ze dne 23. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
Nařízení Komise (EHS) č. 3997/87 ze dne 23. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3994/87 ze dne 23. prosince 1987, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Komise (EHS) č. 3991/87 ze dne 23. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 234/68 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 3988/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění některé právní předpisy o používání společné organizace trhu v odvětví hovězího a telecího masa v důsledku zavedení kombinované nomenklatury
Nařízení Komise (EHS) č. 3987/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se v důsledku zavedení kombinované nomenklatury mění některá nařízení zabezpečující sjednocené provádění společné organizace trhu v odvětvích vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 3985/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy
Nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne 14. prosince 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy
Nařízení Rady (EURATOM) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace
Nařízení Komise (EHS) č. 3940/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 103/76, (EHS) č. 104/76, (EHS) č. 105/76, (EHS) č. 2203/82 a (EHS) č. 3117/85 a Komise (EHS) č. 3321/82, (EHS) č. 3510/82, (EHS) č. 3598/83, (EHS) č. 3611/84, (EHS) č. 254/86 a (EHS) č. 314/86
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2759/75 o společné organizaci trhu s vepřovým masem a (EHS) č. 2766/75, kterým se zavádí seznam produktů, u nichž se stanoví zdymadlové ceny, a kterým se stanoví pravidla pro stanovení zdymadlové ceny u jatečně upravených těl prasat
Nařízení Komise (EHS) č. 3859/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2723/87, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě těstovin čísla 19.03 společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3858/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1351/72 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele
Nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
Nařízení Rady (EHS) č. 3805/87 ze dne 15. prosince 1987, kterým se mění zkratka pro Řecko v právních předpisech z oblasti zemědělství
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 3692/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2288/83, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (EHS) č. 3691/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (EHS) č. 3556/87 ze dne 26. listopadu 1987, kterým se stanoví doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin čísla 19.03 společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3534/87 ze dne 24. listopadu 1987 o zařazení zboží do položky 16.04 E společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3434/87 ze dne 17. listopadu 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2973/79 a (EHS) č. 2377/80, pokud jde o některé režimy dovozu a vývozu hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 3427/87 ze dne 16. listopadu 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se intervence v odvětví rýže
Nařízení Rady (EHS) č. 3367/87 ze dne 9. listopadu 1987 o použití kombinované nomenklatury pro statistiku obchodu mezi členskými státy a o změně nařízení (EHS) č. 1736/75 o statistice zahraničního obchodu Společenství a statistice obchodu mezi členskými státy
Nařízení Rady (EHS) č. 3252/87 ze dne 19. října 1987 o koordinaci a podpoře výzkumu v odvětví rybolovu
Nařízení Komise (EHS) č. 3169/87 ze dne 23. října 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 32/82, nařízení (EHS) č. 1964/82 a nařízení (EHS) č. 74/84, pokud jde o splnění celních formalit spojených s vývozem některých druhů hovězího masa, pro které se poskytují zvláštní náhrady
Nařízení Komise (EHS) č. 2723/87 ze dne 10. září 1987, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě těstovinových výrobků čísla 19.03 společného celního sazebníku
Commission Regulation (EEC) No 2685/87 of 4 September 1987 concerning the stopping of fishing for pollack by vessels flying the flag of Spain
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
Council Regulation (EEC) No 2573/87 of 11 August 1987 laying down the arrangements for trade between Spain and Portugal on the one hand and Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Tunisia and Turkey on the other
Nařízení Komise (EHS) č. 2498/87 ze dne 18. srpna 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Rady (EHS) č. 2095/87 ze dne 13. července 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1915/87 ze dne 2. července 1987, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1892/87 ze dne 2. července 1987 o zaznamenávání tržních cen v odvětví hovězího a telecího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 1809/87 ze dne 29. června 1987, kterým se mění některá nařízení z odvětví hovězího a telecího masa, pokud jde o režim jistot pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 1807/87 ze dne 29. června 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Rady (EHS) č. 1708/87 ze dne 15. června 1987 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1654/87 ze dne 12. června 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2213/83, pokud jde o normy jakosti pro cibuli
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1591/87 ze dne 5. června 1987, kterým se stanoví normy jakosti pro zelí a kapustu, růžičkovou kapustu, celer řapíkatý, špenát a pro švestky
Nařízení Komise (EHS) č. 1382/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro inspekce rybářských plavidel
Nařízení Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel
Nařízení Komise (EHS) č. 1351/87 ze dne 15. května 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1868/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh
Nařízení Rady (EURATOM, ESUO, EHS) č. 1307/87 ze dne 11. května 1987, kterým se mění nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1181/87 ze dne 29. dubna 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2220/85, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 1096/87 ze dne 21. dubna 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 955/87 ze dne 1. dubna 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3440/84 o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 899/87 ze dne 30. března 1987 o stanovení norem jakosti pro třešně a višně a pro jahody
Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates vom 16. März 1987 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein
Nařízení Komise (EHS) č. 768/87 ze dne 18. března 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 ze dne 23. února 1987 kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76, kterým se stanoví pracovní řád zaměstnanců Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 649/87 ze dne 3. března 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavedení registru vinic Společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace
Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1987, kterým se jménem Společenství přijímá doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 22. května 1984 o používání kódů k popisu informačních údajů a jeho čtyři přílohy
Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1987, kterým se jménem Společenství přijímá příloha F.3 Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1987, kterým se přijímá jménem Společenství příloha E.5 Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Nařízení Komise (EHS) č. 569/87 ze dne 26. února 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Směrnice Komise ze dne 24. listopadu 1987, kterou se mění směrnice 77/535/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod odběru vzorků a analýzy hnojiv
Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 1987, kterým se povoluje odchylka Spolkové republice Německo a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa
Směrnice Rady 87/540/EHS ze dne 9. listopadu 1987 o přístupu k povolání provozovatele nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a ostatních dokladů formální způsobilosti pro toto povolání
První směrnice Komise 87/524/EHS ze dne 6. října 1987, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k chemické analýze trvanlivých mléčných výrobků
Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 1987 o uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím
Nařízení Komise (EHS) č. 493/87 ze dne 18. února 1987, kterým se stanoví podrobná pravidla pro nápravu škody způsobené pozastavením některých rybolovných činností
SMĚRNICE RADY ze dne 22. září 1987, kterou se mění směrnice 80/215/EHS o veterinárních otázkách obchodu s masnými výrobky ve Společenství (87/491/EHS)
Směrnice Rady ze dne 22. září 1987, kterou se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se moru prasat
SMĚRNICE KOMISE ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh
Směrnice Komise ze dne 9. září 1987, kterou se potřetí mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
Směrnice Rady ze dne 3. srpna 1987, kterou se poosmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1987 o seznamu zařízení ve Spojených státech mexických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 15. června 1987 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu (87/415/EHS)
Směrnice Radyd 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob
Směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů
Nařízení Komise (EHS) č. 393/87 ze dne 2. února 1987, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1963/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
Směrnice Rady 87/372/EHS ze dne 25. června 1987 o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství
Rozhodnutí Rady ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně
Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů
Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 80/232/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení
Směrnice Rady 87/355/EHS ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly
Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění určité směrnice o sbližování právních předpisů členských států vztahujících se na průmyslové výrobky, pokud se týká rozlišovacích čísel a písmen označujících členské státy
Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany
Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce)
SMĚRNICE RADY ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby (87/328/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 1987, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin
Rozhodnutí Rady ze dne 18. května 1987 o přidělení práv k lovu tresky v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova a v divizi 3M podle úmluvy NAFO
Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1987, kterým se povoluje odchylka Nizozemsku a stanoví rovnocenné hygienické podmínky pro bourání čerstvého masa
Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1987 o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Směrnice Komise 87/250/EHS ze dne 15. dubna 1987 o uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových na etiketách alkoholických nápojů určených k prodeji konečnému spotřebiteli
Rozhodnutí Rady ze dne 7. dubna 1987, kterým se mění směrnice 64/432/EHS a 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkající se moru prasat
Směrnice Rady ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (87/217/EHS)
87/183/Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 1987 o konečném uzavření rámcových dohod o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Švédským královstvím, Švýcarskou konfederací, Finskou republikou, Norským královstvím a Rakouskou republikou jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Směrnice Rady ze dne 9. března 1987, kterou se mění příloha směrnice 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
Nařízení Rady (EHS) č. 168/87 ze dne 19. ledna 1987, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2261/84, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje
Směrnice Rady ze dne 2. března 1987, kterou se v důsledku přistoupení Španělska mění směrnice 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele
SMĚRNICE RADY ze dne 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat (87/153/EHS)
Směrnice Komise 87/143/EHS ze dne 10. února 1987, kterou se mění první směrnice 80/1335/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
Devátá směrnice Komise 87/137/EHS ze dne 2. února 1987, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 1987 o seznamu zařízení v Chile schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
SMĚRNICE KOMISE ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh
Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 1987 o seznamu zařízení v Brazílii schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství
Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru
Oprava směrnice Rady 87/101/EHS ze dne 22. prosince 1986 , kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji ( Úř. věst. L 42 ze dne 12.2.1987 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, strana 321)
Směrnice Rady 87/101/EHS ze dne 22. prosince 1986, kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji
Rozhodnutí Rady (87/95/EEC) ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací
Směrnice Komise ze dne 8. prosince 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se postupů pro kontrolu charakteristik a limitních hodnot jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku a jejich odolnosti vůči výbuchu
Směrnice Rady 87/64/EHS ze dne 30. prosince 1986 pozměňující směrnici 72/461/EHS o veterinárních problémech při obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství a směrnici 72/462/EHS o otázkách hygienických a veterinárních prohlídek při dovozu skotu, ovcí, koz a prasat, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí
Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1986 o právní ochraně topografií polovodičových výrobků
Směrnice 87/22/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování vnitrostátních opatření týkajících se uvádění léčivých přípravků vyrobených špičkovou technologií, zejména těch, které jsou vyrobeny biotechnologií, na trh
SMĚRNICE RADY ze dne 18. prosince 1986 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek (87/18/EHS)
Zavřít
MENU