Předpisy EU - rok 1985

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3819/85 ze dne 30. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska upravují některá nařízení v odvětví cukru
Nařízení Komise (EHS) č. 3818/85 ze dne 30. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska přizpůsobují některá nařízení v odvětví olejů a tuků
Nařízení Komise (EHS) č. 3817/85 ze dne 30. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Portugalska a Španělska mění některá nařízení o obilovinách a rýži
Nařízení Komise (EHS) č. 3812/85 ze dne 20. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska upravují některá nařízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3795/85 ze dne 20. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Portugalska a Španělska mění nařízení (EHS) č. 1674/72 o stanovení obecných pravidel pro poskytování a financování podpory pro osivo
Nařízení Rady (EHS) č. 3791/85 ze dne 20. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některá nařízení v odvětvích vajec a drůbeže
Nařízení Rady (EHS) č. 3788/85 ze dne 20. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některá nařízení v odvětví olejů a tuků
Nařízení Rady (EHS) č. 3781/85 ze dne 31. prosince 1985, kterým se stanoví opatření, jež se přijmou ohledně provozovatelů, kteří nedodržují určitá ustanovení o rybolovu stanovená v aktu o přistoupení Španělska a Portugalska
Nařízení Rady (EHS) č. 3768/85 ze dne 20. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska upravují některé zemědělské akty, pokud jde o postup hlasování výborů
Nařízení Komise (EHS) č. 3759/85 ze dne 23. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některá nařízení v odvětvích vajec a drůbežího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 3758/85 ze dne 23. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska upravuje nařízení (EHS) č. 1119/79
Nařízení Komise (EHS) č. 3703/85 ze dne 23. prosince 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
Nařízení Rady (EHS) č. 3644/85 ze dne 19. prosince 1985, kterým se mění nařízení Rady č. 79/65/EHS o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 3589/85 ze dne 17. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některá nařízení pro odvětví chmele
Nařízení Komise (EHS) č. 3562/85 ze dne 17. prosince 1985, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 3143/85, pokud jde o údaje na baleních zahuštěného másla
Nařízení Komise (EHS) č. 3561/85 ze dne 17. prosince 1985 o údajích o kontrolách rybolovné činnosti prováděných vnitrostátními kontrolními orgány
Nařízení Rady (EHS) č. 3541/85 ze dne 12. prosince 1985 o zařazení zboží do položky 27.03 A společného celního sazebníku
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 3520/85 ze dne 12. prosince 1985, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Nařízení Rady (ESUO, EHS, EURATOM) č. 3519/85 ze dne 12. prosince 1985, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 3459/85 ze dne 6. prosince 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování vyrovnávacího příspěvku na sardinky z Atlantského oceánu
Nařízení Komise (EHS) č. 3402/85 ze dne 2. prosince 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 563/82, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1208/81 pro stanovení tržních cen dospělého skotu na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla
Nařízení Komise (EHS) č. 3399/85 ze dne 28. listopadu 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska upravují některá nařízení z oblasti celnictví
Nařízení Rady (EHS) č. 3332/85 ze dne 26. listopadu 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1696/71 o společné organizaci trhu s chmelem
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3143/85 ze dne 11. listopadu 1985 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny
Nařízení Komise (EHS) č. 3123/85 ze dne 6. listopadu 1985, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Rady (EHS) č. 3117/85 ze dne 4. listopadu 1985, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vyrovnávacích příspěvků na sardinky
Nařízení Rady (EHS) č. 3067/85 ze dne 29. října 1985, kterým se stanoví kritéria mobilizace rostlinných olejů na trhu Společenství, které mají být dodány jako potravinová pomoc
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat
Nařízení Rady č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně
Nařízení Komise (EHS) č. 2877/85 ze dne 15. října 1985, kterým se podvacátésedmé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 2824/85 ze dne 9. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prodej zmrazeného vykostěného hovězího masa ze zásob intervenčních agentur, které je určené k vývozu buď v nezpracovaném stavu, nebo po bourání a/nebo opětovném zabalení
Nařízení Komise (EHS) č. 2688/85 ze dne 25. září 1985, kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
Nařízení Komise (EHS) č. 2651/85 ze dne 19. září 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2248/85, pokud jde o osvědčení pro vývoz některých sýrů do Spojených států amerických
Nařízení Rady (EHS) č. 2616/85 ze dne 16. září 1985 o uzavření Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou
Nařízení Komise (EHS) č. 2600/85 ze dne 16. září 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 890/78, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Komise (EHS) č. 2591/85 ze dne 13. září 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1351/72 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2561/85 ze dne 11. září 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
Nařízení Komise (EHS) č. 2249/85 ze dne 2. srpna 1985, kterým se mění nařízení č. 467/67/EHS, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže
Nařízení Komise (EHS) č. 2248/85 ze dne 25. července 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro správní pomoc při vývozu sýru Ementál, na který se vztahuje režim kvót a zvláštní zacházení při dovozu do Spojených států amerických
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 2210/85 ze dne 31. července 1985, kterým se podvacátéšesté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
Nařízení Komise (EHS) č. 2077/85 ze dne 25. července 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu podpory produkce konzervovaného ananasu
Nařízení Rady (EHS) č. 2039/85 ze dne 23. července 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1784/77 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel
Nařízení Komise (EHS) č. 1987/85 ze dne 18. července 1985, kterým se podvacátépáté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 1907/85 ze dne 10. července 1985 o seznamu odrůd révy vinné a oblastí, ze kterých pochází víno dovážené k výrobě šumivého vína ve Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 1746/85 ze dne 26. června 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2289/83, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (EHS) č. 1745/85 ze dne 26. června 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2290/83, kterým se provádějí články 50 až 59 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Council Regulation (EEC) No 1678/85 of 11 June 1985 fixing the conversion rates to be applied in agriculture
Council Regulation (EEC) No 1677/85 of 11 June 1985 on monetary compensatory amounts in agriculture
Council Regulation (EEC) No 1676/85 of 11 June 1985 on the value of the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
Nařízení Rady (EHS) č. 1661/85 ze dne 13. června 1985, kterým se stanoví stanovení technické úpravy předpisů Společenství v oblasti sociálního zabezpečení migrujících pracovníků s ohledem na Grónsko
Nařízení Rady (EHS) č. 1554/85 ze dne 4. června 1985 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Seychelské republiky o rybolovu při pobřeží Seychel
Nařízení Komise (EHS) č. 1365/85 ze dne 24. května 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81, pokud jde o výši podpory pro máslo
Nařízení Komise (EHS) č. 717/85 ze dne 19. března 1985 o zařazení zboží do položky 17.04 D I společného celního sazebníku
Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Nařízení Komise (EHS) č. 632/85 ze dne 12. března 1985, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2182/77, pokud jde o uvolnění jistoty na nákup pro některé prodeje hovězího masa
Nařízení Komise (EHS) č. 631/85 ze dne 12. března 1985, kterým se potřetí mění nařízení (EHS) č. 32/82, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění rozhodnutí č. 79/491/EHS o stanovení kódu a standardních pravidel pro přepis údajů základního zjišťování ploch vinic do strojově čitelné formy
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (85/611/EHS)
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985, kterou se posedmé mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)
Směrnice Rady 85/591/EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska zavádí technické úpravy veterinárních směrnic 64/432/EHS, 64/433/EHS, 77/99/EHS, 77/504/EHS, 80/217/EHS a 80/1095/EHS
Směrnice Rady 85/584/EHS ze dne 20. prosince 1985, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění směrnice 85/433/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie
Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory
Směrnice Rady ze dne 20. prosince 1985, kterou se mění směrnice 78/1035/EHS o osvobození zboží dováženého v malých zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní
Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska zavádějí technická přizpůsobení veterinárních rozhodnutí 77/97/EHS, 79/542/EHS a 80/1096/EHS
Směrnice Rady 85/572/EHS ze dne 19. prosince 1985, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 1985 o seznamu zařízení v Grónsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 18. listopadu 1985, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (85/511/EHS)
DRUHÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 6. listopadu 1985, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (85/509/EHS)
85/507/EHS, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 1985 o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací o vědecké a technické spolupráci
První směrnice Komise 85/503/EHS ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů
Čtvrtá směrnice Komise 85/490/EHS ze dne 11. října 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
Směrnice Rady ze dne 1. října 1985, kterou se pošesté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (PCB/PCT)
Nařízení Komise (EHS) č. 451/85 ze dne 21. února 1985, kterým se podvacátéčtvrté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie
Směrnice Rady 85/432/EHS ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledně některých činností v oblasti farmacie
SMĚRNICE KOMISE ze dne 24. července 1985, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky (85/413/EHS)
Directive 85/397/CEE du Conseil du 5 aout 1985 concernant les problemes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement
Šestá směrnice Komise 85/391/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 85/384/EHS ze dne 10. června 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru architektury obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. července 1985, kterým se zakazuje používat v krmivech bílkoviny z kvasnic rodu „Candida“ kultivovaných na n-alkanech (85/382/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 1985 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství
Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky
Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 1985 o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství
Směrnice Rady 85/358/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se doplňuje směrnice 81/602/EHS o zákazu určitých látek s hormonálními účinky a látek s tyreostatickými účinky
Směrnice Rady ze dne 8. července 1985, kterou se mění směrnice 69/169/EHS o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu
Směrnice Rady ze dne 8. července 1985, kterou se mění směrnice 68/297/EHS o sjednocení předpisů o osvobození dovozu pohonných hmot v palivových nádržích užitkových motorových vozidel od cla, daní a poplatků
Směrnice Rady ze dne 8. července 1985, kterou se mění směrnice Rady 83/181/EHS, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu
Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
Směrnice Rady ze dne 12. června 1985, kterou se mění směrnice 77/99/EHS o hygienických otázkách obchodu s masnými výrobky uvnitř Společenství
Směrnice Rady ze dne 12. června 1985, kterou se mění směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem
SMĚRNICE RADY ze dne 12. června 1985, kterou se mění směrnice 72/461/EHS, pokud jde o některá opatření týkajících se klasického moru prasat a afrického moru prasat (85/322/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 12. června 1985, kterou se mění směrnice 80/215/EHS, pokud jde o některá ustanovení týkající se afrického moru prasat (85/321/EHS)
Směrnice Rady ze dne 10. června 1985, kterou se mění směrnice 69/335/EHS o nepřímých daních z kapitálových vkladů
Směrnice Komise ze dne 22. května 1985, kterou se podruhé mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 231/85 ze dne 29. ledna 1985, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady (EHS) č. 225/85 ze dne 29. ledna 1985, kterým se stanoví některá zvláštní opatření týkající se zvláštního režimu rybolovu v Grónsku
Nařízení Rady (EHS) č. 223/85 ze dne 29. ledna 1985 o uzavření Dohody o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé
Nařízení Komise (EHS) č. 211/85 ze dne 25. ledna 1985 o zařazení zboží do položky 84.55 C společného celního sazebníku
Rozhodnutí Rady ze dne 26. března 1985 o uzavření výměny dopisů, kterou se prodlužuje Ujednání týkající se ustanovení 2 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rumunskou socialistickou republikou o obchodu se skopovým a kozím masem
Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel
Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 1985, kterým se jménem Společenství přijímají tři přílohy Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Směrnice Rady ze dne 7. března 1985 o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý
Směrnice Rady ze dne 31. ledna 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 73/362/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotných délkových měrek
SMĚRNICE RADY ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinárních inspekcí a kontrol čerstvého masa a drůbežího masa (85/73/EHS)
SMĚRNICE KOMISE ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh
Nařízení Komise (EHS) č. 27/85 ze dne 4. ledna 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje
Směrnice Rady 85/10/EHS ze dne 18. prosince 1984, kterou se mění směrnice 75/106/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu
Směrnice Rady 85/3/EHS ze dne 19. prosince 1984 o hmotnosti, rozměrech a některých dalších technických vlastnostech určitých silničních vozidel
Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1984, kterou se mění směrnice 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
Zavřít
MENU