Předpisy EU - rok 1983

Nařízení Rady (EHS) č. 3519/83 ze dne 12. prosince 1983 o stanovení určitých opatření pro kyselé rafinované oleje získané z vedlejších produktů olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin
Nařízení Komise (EHS) č. 3514/83 ze dne 13. prosince 1983, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81 týkající se poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, armádami a podobnými silami členských států
Commission Regulation (EEC) No 3448/83 of 6 December 1983 amending Regulation (EEC) No 1687/76 in respect of cereals
Nařízení Komise (EHS) č. 3439/83 ze dne 5. prosince 1983, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro vývoz některých sýrů do Austrálie
Nařízení Komise (EHS) č. 3388/83 ze dne 30. listopadu 1983, kterým se podvacáté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 3233/83 ze dne 15. listopadu 1983, kterým se podevatenácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 2897/83 ze dne 18. října 1983, kterým se poosmnácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 2882/83 ze dne 13. října 1983 o zařazení zboží do položky 97.04 C společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států
Nařízení Komise (ES) č. 2290/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí články 50 až 59 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (EHS) č. 2289/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí články 70 až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (EHS) č. 2288/83 ze dne 29. července 1983, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2213/83 ze dne 28. července 1983, kterým se stanoví normy jakosti pro cibuli a čekanku salátovou
Nařízení Komise (EHS) č. 2166/83 ze dne 29. července 1983 o zavedení systému licencí pro některé rybolovné činnosti v oblasti severně od Skotska (oblast Shetlandy)
Nařízení Komise (EHS) č. 2053/83 ze dne 20. července 1983 o zařazení zboží do položky 32.04 A IV společného celního sazebníku
Nařízení Rady (EHS) č. 2026/83 ze dne 18. července 1983, kterým se mění nařízení (EHS) č. 565/80 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty
Nařízení Komise (EHS) č. 1981/83 ze dne 18. července 1983, kterým se pošesté mění nařízení (EHS) č. 1842/81, pokud jde o poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1915/83 ze dne 13. července 1983, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise (EHS) č. 1857/83 ze dne 7. července 1983, kterým se posedmnácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 1480/83 ze dne 7. června 1983 o zařazení zboží do položky 97.03 B společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1400/83 ze dne 1. června 1983, kterým se pošestnácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 1385/83 ze dne 27. května 1983 o zařazení zboží do položky 21.02 C II společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1149/83 ze dne 11. května 1983, kterým se popatnácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Nařízení Komise (EHS) č. 1087/83 ze dne 4. května 1983 o zařazení zboží do položky 22.02 A společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1004/83 ze dne 27. dubna 1983, kterým se počtrnácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Oprava nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla ( Úř. věst. L 105 ze dne 23.4.1983 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 2, svazek 1, strana 419)
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla
Nařízení Komise (ES) č. 810/83 ze dne 5. dubna 1983 o zařazení zboží do některých čísel nebo položek společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 778/83 ze dne 30. března 1983, kterým se stanoví normy jakosti pro rajčata
Nařízení Komise (EHS) č. 763/83 ze dne 29. března 1983, kterým se potřinácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 1983 o přidělení práv k lovu sledě v Severním moři od 1. ledna 1984
Směrnice Rady 83/646/EHS ze dne 13. prosince 1983 pozměňující směrnici 64/432/EHS a směrnici 72/461/EHS vzhledem k určitým opatřením vztahujícím se ke slintavce a kulhavce a vezikulární chorobě prasat
Směrnice Rady ze dne 13. prosince 1983, kterou se podruhé mění směrnice 76/118/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých druhů zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
Nařízení Komise (EHS) č. 632/83 ze dne 16. března 1983, kterým se podvanácté mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
Směrnice Komise 83/577/EHS ze dne 15. listopadu 1983, kterou se mění směrnice 83/201/EHS o zavedení výjimek ze směrnice Rady 77/99/EHS pro některé výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen nízké procento masa nebo masného výrobku
Směrnice Rady 83/575/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se mění směrnice 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly
Směrnice Rady 83/574/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se potřetí mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Rozhodnutí Rady ze dne 26. října 1983 o protiopatřeních v oblasti mezinárodního námořního obchodu
Směrnice Rady ze dne 26. října 1983, kterou se mění směrnice Rady 65/269/EHS o sjednocení některých pravidel týkajících se povolení pro silniční přepravu zboží mezi členskými státy a první směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy
Třetí směrnice Komise 83/514/EHS ze dne 27. září 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se metod analýzy nezbytných pro kontrolu složení kosmetických prostředků
Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia
Čtvrtá směrnice Komise 83/496/EHS ze dne 22. září 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady 83/478/EHS ze dne 19. září 1983, kterou se popáté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)
Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 7. října 1983 o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
Směrnice Komise ze dne 29. července 1983, kterou se popáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady 83/417/EHS ze dne 25. července 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě
Rozhodnutí Rady ze dne 25. července 1983 o přistoupení Společenství k Úmluvě o rybolovu a zachování živých zdrojů v Baltském moři a Velkém a Malém Beltu, ve znění protokolu konference zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného dne 11. listopadu 1982 ve Varšavě
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení na Novém Zélandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení v Austrálii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983,založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách
Třetí směrnice Komise 83/341/EHS ze dne 29. června 1983, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a V směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Nařízení Komise (EHS) č. 269/83 ze dne 1. února 1983, kterým se počtvrté mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81, pokud jde o kontrolní opatření související s poskytováním podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, armádami a podobnými silami členských států
Směrnice Rady ze dne 16. května 1983, kterou se počtvrté mění směrnice 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků
Směrnice Rady ze dne 25. května 1983, kterou se mění směrnice 82/400/EHS, kterou se mění směrnice 77/391/EHS a zavádějí doplňující opatření Společenství k eradikaci brucelózy, tuberkulózy a leukózy u skotu
Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 1983 o zřízení poradního výboru pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a papírenského průmyslu
SMĚRNICE RADY ze dne 18. dubna 1983, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování určitých produktů používaných ve výživě zvířat (83/228/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 1983 o seznamu zařízení v Rumunské socialistické republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství
SMĚRNICE KOMISE ze dne 12. dubna 1983 o zavedení výjimek ze směrnice Rady 77/99/EHS pro některé výrobky, které obsahují jiné potraviny a jen nízké procento masa nebo masného výrobku (83/201/EHS)
Druhá směrnice Komise 83/191/EHS ze dne 30. března 1983, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků
Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech
Směrnice Rady ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu
Směrnice Rady ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků
Směrnice Rady ze dne 28. března 1983, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu
Verordnung (EWG) Nr. 170/83 des Rates vom 25. Januar 1983 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Regelung für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
Směrnice Komise ze dne 14. března 1983, kterou se mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
Směrnice Rady 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států
Směrnice Rady ze dne 28. března 1983, kterou se mění směrnice 68/297/EHS o sjednocení předpisů o osvobození dovozu pohonných hmot v palivových nádržích užitkových motorových vozidel od cla, daní a poplatků
Směrnice Komise ze dne 8. března 1983, kterou se mění směrnice 82/287/EHS, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS
Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 1983 o uzavření Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním z pozemních zdrojů
SMĚRNICE RADY ze dne 7. února 1983, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí a směrnice 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na svalovce (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí (83/91/EHS)
Směrnice Rady ze dne 7. února 1983, kterou se mění směrnice 64/433/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 31/83 ze dne 21. prosince 1982 o prozatímním společném opatření k restrukturalizaci rybolovu v pobřežních vodách a akvakultury
Směrnice Rady 83/29/EHS ze dne 24. ledna 1983, kterou se mění směrnice 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého
Zavřít
MENU