Předpisy EU - rok 1981

Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 3822/81 ze dne 15. prosince 1981, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 1240/70 o platových poměrech bývalých členů Komise Evropských společenství, jejichž funkční období skončí dne 1. července 1970, nařízení č. 423/67/EHS, č. 6/67/Euratom o platových poměrech členů Komise EHS a Komise ESAE a Vysokého úřadu, kteří nebyli jmenováni členy jednotné Komise Evropských společenství, a nařízení č. 2290/77 (EHS, Euratom, ESUO) o platových poměrech členů Účetního dvora
Nařízení Komise (EHS) č. 3756/81 ze dne 22. prosince 1981, kterým se podruhé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur z dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3719/81 ze dne 21. prosince 1981, kterým se mění nařízení (EHS) č. 357/79 o statistických zjišťováních ploch vinic
Nařízení Rady (EHS) č. 3671/81 ze dne 15. prosince 1981 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 3582/81 ze dne 14. prosince 1981, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2973/79, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení
Nařízení Komise (EHS) č. 3558/81 ze dne 8. prosince 1981 o zařazení zboží do položky 71.16 A společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3557/81 ze dne 8. prosince 1981 o zařazení zboží do položky 48.07 D společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 3237/81 ze dne 12. listopadu 1981, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1842/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1188/81, pokud jde o obecná pravidla pro poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
Nařízení Komise (EHS) č. 3149/81 ze dne 30. října 1981 o zařazení zboží do položky 38.19 T společného celního sazebníku
Commission Regulation (EEC) No 3052/81 of 26 October 1981 amending Regulation (EEC) No 2730/81 establishing a list of agencies in non-member importing countries entitled to issue invitations to tender in the milk and milk products sector
Nařízení Rady (EHS) č. 3021/81 ze dne 19. října 1981, kterým se v důsledku přistoupení Řecka přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2930/81 ze dne 12. října 1981, kterým se přijímají doplňující ustanovení pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
Nařízení Komise (EHS) č. 2730/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty
Nařízení Komise (EHS) č. 2429/81 ze dne 21. srpna 1981, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2191/81 a (EHS) č. 2192/81 o poskytování podpory pro nákup másla
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2191/81 ze dne 31. července 1981 o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi
Council Regulation (EEC) No 2169/81 of 27 July 1981 laying down the general rules for the system of aid for cotton
Nařízení Rady (EHS) č. 2143/81 ze dne 27. července 1981, kterým se mění nařízení Rady č. 79/65/EHS o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2120/81 ze dne 27. července 1981, kterým se mění nařízení č. 467/67/EHS, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže
Nařízení Rady (EHS) č. 1946/81 ze dne 30. června 1981 o omezení investičních podpor pro výrobu mléka
Nařízení Komise (EHS) č. 1842/81 ze dne 3. července 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1188/81, pokud jde o obecná pravidla pro poskytování náhrad upravených pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
Nařízení Rady (EHS) č. 1785/1981 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru
Nařízení Rady (EHS) č. 1659/81 ze dne 19. května 1981, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1674/72 o stanovení obecných pravidel pro poskytování a financování podpory pro osivo
Nařízení Komise (EHS) č. 1620/81 ze dne 15. června 1981 o zařazení zboží do položky 87.01 B společného celního sazebníku
Nařízení Komise (EHS) č. 1618/81 ze dne 17. června 1981, kterým se stanoví základní produkty, na něž se neposkytuje platba vývozní náhrady předem
Nařízení Rady (EHS) č. 1390/81 ze dne 12. května 1981, kterým se rozšiřuje nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodiny
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1292/81 ze dne 12. května, kterým se stanoví obchodní normy pro pór, lilek a cukety
NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
81/1061/Euratom, ECSC, EEC: Council Decision of 15 December 1981 amending the method of adjusting the remuneration of officials and other servants of the Communities
Směrnice Rady ze dne 14. prosince 1981, kterou se doplňují směrnice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS a 78/1026/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů a veterinárních lékařů, pokud jde o nabytá práva
Směrnice Komise ze dne 23. října 1981, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1981, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 78/1035/EHS ve věci osvobození zboží dováženého v rámci mezinárodního cestovního ruchu a zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní
Rozhodnutí Rady 81/856/EHS ze dne 19. října 1981, kterým se v důsledku přistoupení Řecka přizpůsobuje rozhodnutí 77/795/EHS, kterým se zakládá společný postup výměny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Společenství
Směrnice Rady ze dne 19. října 1981, kterou se v důsledku přistoupení Řecka přizpůsobuje směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Council Directive 81/851/EEC of 28 September 1981 on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products
DEVÁTÁ SMĚRNICE KOMISE ze dne 31. července 1981, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv (81/715/EHS)
Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1981 o seznamu zařízení v Brazilské federativní republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího a telecího masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství
První směrnice Komise 81/712/EHS ze dne 28. července 1981, kterou se stanoví analytické metody Společenství, jimiž se ověřuje splnění kritérií pro čistotu u některých přídatných látek použitých v potravinách
Rozhodnutí Rady ze dne 4. září 1981 o uzavření Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě
SMĚRNICE KOMISE ze dne 30. července 1981, kterou se mění směrnice 71/250/EHS, 71/393/EHS, 72/199/EHS, 73/46/EHS, 74/203/EHS, 75/84/EHS, 76/372/EHS a 78/633/EHS týkající se stanovení analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv (81/680/EHS)
Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel
Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 1981 o uzavření Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku
Směrnice Rady 81/602/EHS ze dne 31. července 1981 o zákazu některých látek s hormonálními účinky a látek s thyreostatickými. účinky
Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS o vnitřní výbavě motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení)
Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel
Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel
Nařízení Komise (EHS) č. 551/81 ze dne 25. února 1981 o zařazení zboží do položky 90.07 A společného celního sazebníku
Směrnice Rady ze dne 24. června 1981, kterou se mění směrnice 64/432/EHS, 64/433/EHS, 71/118/EHS, 72/461/EHS, 72/462/EHS, 77/96/EHS, 77/99/EHS, 77/391/EHS, 80/215/EHS, 80/217/EHS a 80/1095/EHS, pokud se týká postupů Stálého veterinárního výboru
Směrnice Rady 81/464/EHS ze dne 24. června 1981, kterou se mění směrnice Rady 78/25/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků
Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 1981 o uzavření Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 1981, kterým se stanoví kritéria, podle kterých předloží členské státy Komisi informace týkající se seznamu chemických látek
Směrnice Komise 81/432/EHS ze dne 29. dubna 1981, kterou se stanoví analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů a předmětů do potravin
Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 1981 o uzavření Protokolu o spolupráci v boji proti znečišťování Středozemního moře ropnými a jinými škodlivými látkami v případech nouze
Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných pravidlech pro dovoz produktů z velryb a ostatních kytovců
Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel
Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění směrnice 79/490/EHS přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Nařízení Komise (EHS) č. 139/81 ze dne 16. ledna 1981, kterým se stanoví podmínky pro zařazení některých druhů zmrazeného hovězího a telecího masa do položky 02.01 A II b) 4 bb) 22 společného celního sazebníku
SMĚRNICE KOMISE ze dne 16. února 1981, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS
Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 1981, kterým se mění rozhodnutí 80/755/EHS o tisku předepsaných údajů nesmazatelnou barvou na obaly osiva obilovin
Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 1981 o seznamu zařízení v Uruguayské východní republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího, telecího a skopového masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství
Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 1981 o seznamu zařízení v Argentinské republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího, telecího a skopového masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství
SMĚRNICE RADY ze dne 9. února 1981, kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (81/36/EHS)
Směrnice Rady ze dne 20. ledna 1981, kterou se posedmé mění směrnice Rady ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
Zavřít
MENU