Předpisy EU - rok 1974

Nařízení Komise (EURATOM) č. 3137/74 ze dne 12. prosince 1974, kterým se mění nařízení Komise č. 17/66/Euratom ze dne 29. listopadu 1966, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování
Nařízení Rady (EHS) č. 2988/74 ze dne 26. listopadu 1974 o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy a hospodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974 o financování nákladů Společenstvím vzniklých v souvislosti s dodávkami zemědělských produktů v rámci potravinové pomoci
Nařízení Rady (EHS) č. 2380/74 ze dne 27. září 1974, kterým se přijímají ustanovení pro šíření informací týkajících se výzkumných programů pro Evropské hospodářské společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2330/74 ze dne 11. září 1974 o výměně některých informací týkajících se vepřového masa mezi členskými státy a Komisí
Nařízení Rady (EHS) č. 1728/74 ze dne 27. června 1974 o koordinaci zemědělského výzkumu
Nařízení Komise (EHS) č. 1709/74 ze dne 2. července 1974 o zařazení zboží do položky 20.06 B I společného celního sazebníku
Regulation (EEC) No 1603/74 of the Council of 25 June 1974 on the imposition of an export charge on certain cereal, rice and milk-based products containing added sugar in the event of sugar supply difficulties
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1516/74 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy
Nařízení Komise (EHS) č. 683/74 ze dne 27. března 1974, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1054/73, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového
Nařízení Rady (ES) č. 668/74 ze dne 28. března 1974, kterým se mění nařízení (EHS) č. 922/72 o obecných pravidlech pro poskytování podpory pro chov bource morušového
Směrnice Rady 74/649/EHS ze dne 9. prosince 1974 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu vyprodukovaného ve třetích zemích na trh
SMĚRNICE RADY ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
SMĚRNICE RADY ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému (74/647/EHS)
ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru (74/583/ EHS)
Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich distribuci
Směrnice Rady ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelsk0ých činností
Směrnice Rady ze dne 7. listopadu 1974, kterou se mění čl. 5 odst. 2 směrnice 69/335/EHS o nepřímých daních z kapitálových vkladů
Směrnice Rady 74/483/EHS ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel
Směrnice Rady 74/408/EHS ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení)
Směrnice Rady 74/347/EHS ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 74/346/EHS ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Komise ze dne 12. června 1974, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů týkajících se plynoměrů
Směrnice Rady 74/297/EHS ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (chování mechanismu řízení při nárazu)
Směrnice Rady ze dne 28. května 1974, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel
SMĚRNICE KOMISE ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin (74/268/EHS)
Pátá směrnice Komise 74/203/EHS ze dne 25. března 1974, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv
Směrnice Rady 74/152/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 74/151/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů
Směrnice Rady ze dne 4. března 1974, kterou se mění první směrnice Rady o zavedení určitých společných pravidel pro mezinárodní dopravu (silniční přeprava zboží pro cizí potřebu)
Směrnice Rady 74/148/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg
Směrnice Komise ze dne 11. února 1974, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
Směrnice Rady 74/63/EHS ze dne 17. prosince 1973 o stanovení maximální přípustné koncentrace nežádoucích látek a produktů v krmivech
Směrnice Rady 74/61/EHS ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel
Směrnice Rady 74/60/EHS ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel)
Zavřít
MENU