Předpisy EU - rok 1969

Nařízení Rady (EHS) č. 2603/69 ze dne 20. prosince 1969, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz
Nařízení Rady (EHS) č. 2602/69 ze dne 18. prosince 1969 o zachování postupu projednávání v řídících výborech
Nařzení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1826/69 ze dne 15. září 1969, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného členům a zaměstnancům orgánů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1265/69 ze dne 1. července 1969 o metodách pro stanovení jakosti cukru, který nakupují intervenční agentury
Nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků
Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Nařízení Rady (EURATOM, ESUO, EHS) č. 549/69 ze dne 25. března 1969, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství
Směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla
SMĚRNICE RADY ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti štítence zhoubné (69/466/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému (69/465/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru (69/464/EHS)
Třetí směrnice Rady ze dne 9. prosince 1969 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Zavedení daně z přidané hodnoty v členských státech
Nařízení Rady (EHS) č. 448/69 ze dne 11. března 1969, kterým se mění nařízení (EHS) č. 315/68, kterým se stanoví normy jakosti pro květinové cibule a hlízy
Směrnice Rady ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů
69/216/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 30. června 1969 týkající se řízení podle článku 85 Smlouvy o EHS (IV/704-25.410 - SEIFA) (Pouze italské znění je závazné)
SMĚRNICE RADY ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (69/208/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 28. května 1969 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (69/169/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh
SMĚRNICE RADY ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh
Zavřít
MENU