Předpisy EU - rok 1966

Směrnice Rady ze dne 25. října 1966, kterou se mění směrnice ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství
Council Directive 66/404/EEC of 14 June 1966 on the marketing of forest reproductive material
SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh (66/403/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (66/401/EHS)
SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh (66/400/EHS)
Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 1966 o zřízení Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví
NAŘÍZENÍ RADY č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky
Nařízení Rady č. 7/66/Euratom, 122/66/EHS ze dne 28. července 1966, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvek na dopravu, maximální výše uvedeného příspěvku a pravidla pro jeho přiznání
Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS ze dne 28. července 1966, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvek na nájemné, maximální výše uvedeného příspěvku a pravidla pro jeho přiznání
Nařízení Komise č. 118/66/EHS ze dne 29. července 1966 o formě výkazu zemědělského podniku, který má být použit k určení příjmu zemědělských podniků
Nařízení Komise č. 17/66/EURATOM ze dne 29. listopadu 1966, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování
Zavřít
MENU