Předpisy EU - rok 1965

Směrnice Rady ze dne 25. října 1965, kterou se mění směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě
Nařízení Rady č. 174/65/EHS, 14/65/Euratom ze dne 28. prosince 1965, kterým se stanoví tabulky úmrtnosti a invalidity a očekávaný pohyb platů používané při výpočtu pojistně matematických hodnot stanovených ve služebním řádu úředníků Společenství
NAŘÍZENÍ RADY č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství
Nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě
Nařízení Rady č. 10/65/EHS, kterým se stanoví společné normy jakosti pro česnek
Zavřít
MENU