Předpisy EU - rok 1964

Rozhodnutí Rady ze dne 23. prosince 1963 o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem
Směrnice Rady ze dne 30. července 1964 o koordinovaných ročních zjišťováních o investicích v průmyslu
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství ( 64/433/EHS )
SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství ( 64/432/EHS )
Směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese
Směrnice Rady 64/221/EHS ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví
Zavřít
MENU