Předpisy EU - rok 1962

EEC: Council Directive on the approximation of the rules of the Member States concerning the colouring matters authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
První směrnice Rady o zavedení určitých společných pravidel pro mezinárodní dopravu (silniční přeprava zboží pro cizí potřebu)
Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 1962 o koordinaci politik zemědělských struktur
Nařízení Rady č. 49, kterým se mění den vstupu některých předpisů týkajících se společné zemědělské politiky v platnost
Nařízení č. 26 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi
Nařízení č. 25 o financování společné zemědělské politiky
Nařízení č. 17 První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy
Zavřít
MENU