Nalezené předpisy

    Účinnost od: 24. března 2016
    Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/302 ze dne 25. února 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
    Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou
    Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zavřít
MENU