(EU) 2024/1838Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/1838 ze dne 28. června 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2024/386 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu nebo je podporují či umožňují

Publikováno: Úř. věst. L 1838, 28.6.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2024 Nabývá účinnosti: 28. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2024/386;

Provádí předpisy

(EU) 2024/386;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1838

28.6.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1838

ze dne 28. června 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2024/386 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu nebo je podporují či umožňují

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2024/386 ze dne 19. ledna 2024 o zavedení omezujících opatření proti těm, kteří napomáhají násilným akcím Hamásu a Palestinského islámského džihádu nebo je podporují či umožňují (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. ledna 2024 přijala Rada nařízení (EU) 2024/386.

(2)

Vzhledem k přetrvávající hrozbě, již představují Hamás a Palestinský islámský džihád, by na seznamy obsažené v příloze I nařízení (EU) 2024/386 mělo být doplněno šest osob a tři subjekty.

(3)

Nařízení (EU) 2024/386 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2024/386 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L, 2024/386, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2024/386 se mění takto:

1)   

V oddíle „A. Fyzické osoby“ se doplňují tyto položky:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„7.

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan

Datum narození: 1.1.1955

Státní příslušnost: palestinská

Pohlaví: muž

Funkce: představitel Palestinského islámského džihádu a vedoucí představitel nadace Muhjat Al-Quds Foundation

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan je představitel Palestinského islámského džihádu a vedoucí představitel nadace Muhjat Al-Quds Foundation. Nadace Muhjat Al-Quds Foundation je Íránem financovaná organizace řízená Palestinským islámským džihádem, jejímž hlavním posláním je poskytovat finanční podporu rodinám bojovníků a vězněných příslušníků Palestinského islámského džihádu. Aliyan dále působí ve výkonném výboru Palestinského islámského džihádu, a dohlíží tak na finance Palestinského islámského džihádu.

Jamil Yusuf Ahmad Aliyan se tudíž podílí na financování Palestinského islámského džihádu.

28.6.2024

8.

Ahmed Sharif Abdallah Odeh

Datum narození: 20.2.1951

Místo narození: Jordánsko

Státní příslušnost: jordánská

Pohlaví: muž

Funkce: bývalý správce zahraničních investic Hamásu a současný zpravodaj pro radu Šúra

Ahmed Sharif Abdallah Odeh řídí činnosti Hamásu v oblasti zahraničních investic. Již řadu let se podílí na portfoliu zahraničních investic této skupiny. Nejdříve měl na starost každodenní správu investičního portfolia a nyní na něj dohlíží jménem rady Šúra při Hamásu. Kromě toho je akcionářem a členem představenstva několika krycích společností Hamásu.

Ahmed Sharif Abdallah Odeh se tudíž podílí na financování Hamásu.

28.6.2024

9.

Ali Morshed Shirazi

Datum narození: 7.2.1969

Místo narození: Nadžaf, Irák

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Funkce: vysoce postavený příslušník Islámských revolučních gard – jednotek Kuds

Ali Morshed Shirazi je vysoce postavený příslušník Islámských revolučních gard – jednotek Kuds (IRGC-QF), který působí z Libanonu jako vedoucí palestinské pobočky. IRGC-QF poskytují finanční podporu, jakož i výcvik, zpravodajství a další formy pomoci Hamásu a Palestinskému islámskému džihádu. V rámci své organizace řídí Shirazi monitorovací a kontrolní jednotku odpovědnou za výkon vojenských operací. Společně s vůdcem palestinské pobočky IRGC-QF Sa’idem Izadim rovněž vede operace kybernetické jednotky, která je nápomocna operacím Hamásu tím, že získává informace z telefonů izraelských vojáků. Kromě toho požádal technickou jednotku IRGC-QF (jednotku 340) o pomoc na podporu Palestinského islámského džihádu.

Ali Morshed Shirazi se tudíž podílí na umožňování násilných akcí ze strany Hamásu a Palestinského islámského džihádu.

28.6.2024

10.

Zuheir Shamlakh

Datum narození: 15.11.1980

Státní příslušnost: palestinská

Pohlaví: muž

Funkce: směnárník Hamásu a jeho finanční zprostředkovatel pro kryptoměny

Zuheir Shamlakh je finanční zprostředkovatel a směnárník, který umožňuje finanční převody z Íránu ve prospěch Hamásu. Využívá své společnosti Al-Markaziya li-Siarafa a Arab China Trading Company ke směrování finančních prostředků k Brigádám Izz ad-Dína al-Kassáma, které jsou vojenským křídlem Hamásu. Zuheir Shamlakh se zásadním způsobem podílel na přechodu Hamásu ke kryptoměnám, aby se vyhnul odhalení ze strany izraelských orgánů.

Zuheir Shamlakh se tudíž podílí na financování Hamásu.

28.6.2024

11.

Ismail Barhoum

Datum narození: 23.12.1968

Místo narození: Rafáh

Státní příslušnost: palestinská

Pohlaví: muž

Funkce: člen politického předsednictva Hamásu v Gaze a jeho řídícím orgánu – rady Šúra, předseda Sdružení dobročinných institucí při Hamásu

Ismail Barhoum je člen politického předsednictva Hamásu a rady Šúra při Hamásu. Je rovněž předsedou Sdružení dobročinných institucí při Hamásu, které dohlíží na 400 charitativních organizací. Charitativní organizace jsou využívány ke směrování finančních prostředků k Hamásu.

Ismail Barhoum se tudíž podílí na financování Hamásu.

28.6.2024

12.

Maher Rebhi Obeid

Datum narození: 10.3.1958

Místo narození: Ammán, Jordánsko

Státní příslušnost: palestinská

Pohlaví: muž

Funkce: politický vůdce Hamásu a člen politického předsednictva Hamásu

Maher Rebhi Obeid je od roku 2010 členem politického předsednictva Hamásu. Obeid řídí velitelství Hamásu na Západním břehu Jordánu, které je odpovědné za řízení teroristických operativců Hamásu na Západním břehu, vedení teroristických útoků, budování teroristické infrastruktury a vydávání pokynů pro účely teroristických útoků namířených proti Izraeli a Palestinské správě.

Maher Rebhi Obeid se tudíž podílí na plánování a přípravě násilných akcí Hamásu a podporuje a provádí činnosti, které jménem Hamásu narušují a ohrožují bezpečnost Izraele.

28.6.2024“

2)   

Doplňuje se nový oddíl a nové položky, které znějí:

„B.

Právnické osoby, skupiny, subjekty a orgány

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd

také známa jako: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company

Aktivní v regionech: Súdán

Vlastník a ředitel: Hamza Abdelbasit

Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd je súdánská společnost. Vlastní a ovládá ji finančník Hamásu Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a je propojena s investičním portfoliem Hamásu. Tento subjekt založil krycí společnosti, aby mohl Hamás realizovat vládní zakázky, a Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza jej využívá k držení některých svých dalších lukrativních investic, které jsou používány k financování Hamásu.

Společnost Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd se tudíž podílí na financování Hamásu.

28.6.2024

2.

Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada

Aktivní v regionech: Španělsko

Vlastník a ředitel: Hamza Abdelbasit

Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada je španělská realitní společnost. Vlastní a ovládá ji finančník Hamásu Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a tato společnost umožňuje jeho činnosti a je propojena s investičním portfoliem Hamásu. Slouží jako krycí společnost, která usnadňuje finanční toky Hamásu.

Společnost Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada se tudíž podílí na financování Hamásu.

28.6.2024

3.

Larrycom for Investment Ltd.

Aktivní v regionech: Súdán

Vlastník a ředitel: Hamza Abdelbasit

Larrycom for Investment Ltd. je súdánská společnost. Vlastní a ovládá ji finančník Hamásu Abdelbasit Hamza prostřednictvím společnosti Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investuje do různých odvětví od telekomunikací a stavebnictví až po životně důležité přírodní zdroje, jako je ropa, zlato a pryskyřice. Larrycom vytváří ze svých investic příjmy, které poté Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza používá k financování Hamásu.

Společnost Larrycom for Investment Ltd. se tudíž podílí na financování Hamásu.

28.6.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1838/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU