(EU) 2024/1679Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1679 ze dne 13. června 2024 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013Text s významem pro EHP.

Publikováno: Úř. věst. L 1679, 28.6.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. června 2024 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. července 2024 Nabývá účinnosti: 18. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 913/2010; (EU) 2021/1153;

Provádí předpisy

12016E172;

Předpisem se ruší

(EU) č. 1315/2013; (EU) č. 473/2014 - Implicitně zrušeno; (EU) 2016/758 - Implicitně zrušeno; (EU) 2017/849 - Implicitně zrušeno; (EU) 2019/254 - Implicitně zrušeno; (EU) 2023/1176 - Implicitně zrušeno; (EU) 2024/751 - Implicitně zrušeno;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2137/85; 91/672/EHS; 92/43/EHS; 96/53/ES; 1999/62/ES; 2000/60/ES; 2001/42/ES; 2002/49/ES; 2002/59/ES; (ES) č. 1406/2002; 2003/87/ES; (ES) č. 1059/2003; 2004/54/ES; (ES) č. 549/2004; (ES) č. 550/2004; (ES) č. 551/2004; 2005/44/ES; (ES) č. 561/2006; 2008/96/ES; (ES) č. 300/2008; 2009/147/ES; 2009/320/ES; 2010/40/EU; 2011/92/EU; (EU) č. 182/2011; 2012/34/EU; (EU) č. 168/2013; (EU) č. 886/2013; 12016E004; 12016E174; 12016E189; 12016E258; 12016E290; 12016E346; (EU) 2016/399; (EU) 2016/796; (EU) 2016/797; (EU) 2017/352; (EU) 2018/1139; (EU) 2019/452; (EU) 2019/520; (EU) 2019/883; (EU) 2019/1239; (EU) 2020/203; (EU) 2020/204; (EU) 2020/852; (EU) 2020/1056; (EU) 2021/240; (EU) 2021/241; (EU) 2021/523; (EU) 2021/695; (EU) 2021/1119; (EU) 2021/1187; (EU) 2021/2085; (EU) 2022/2557; (EU) 2023/1695; (EU) 2023/1804; (EU) 2023/2405;
Původní znění předpisu

Zavřít
MENU