(EU) 2024/1108Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1108 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o počáteční letovou způsobilost bezpilotních systémů podléhajících certifikaci, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, pokud jde o bezpilotní systémy a provozovatele bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úřední věstník Evropské unie L, 2024/1108, 23. května 2024)

Publikováno: Úř. věst. L 90370, 24.6.2024 Druh předpisu: Oprava;Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 24. června 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. června 2024 Nabývá účinnosti: 24. června 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1108

24.6.2024

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1108 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o počáteční letovou způsobilost bezpilotních systémů podléhajících certifikaci, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, pokud jde o bezpilotní systémy a provozovatele bezpilotních systémů ze třetích zemí

(2024/90370)

( Úřední věstník Evropské unie L, 2024/1108, 23. května 2024 )

Čl. 1 bod 4 podbod 2, kterým se v čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 748/2012 nahrazuje návětí:

místo:

„°„Odchylně od odstavce 1 může organizace s hlavním místem obchodní činnosti v nečlenském státě prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část, zařízení, řídicí a monitorovací jednotku a součást řídicí a monitorovací jednotky, na kterou se vztahuje v souladu s přílohou I (část 21), pokud:“;“,

má být:

„°„Odchylně od odstavce 1 může organizace s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část, zařízení, řídicí a monitorovací jednotku a součást řídicí a monitorovací jednotky, na kterou se vztahuje v souladu s přílohou I (část 21), pokud:“;“.

Čl. 1 bod 5 podbod 1, kterým se v článku 9 nařízení (EU) č. 748/2012 nahrazují odstavce 1 a 2, odst. 2 uvozující věta:

místo:

„2.   Odchylně od odstavce 1 může výrobce s hlavním místem obchodní činnosti v nečlenském státě prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část, zařízení, řídicí a monitorovací jednotku a součást řídicí a monitorovací jednotky, na kterou se vztahuje, za předpokladu, že jsou splněny obě následující podmínky:“,

má být:

„2.   Odchylně od odstavce 1 může výrobce s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část, zařízení, řídicí a monitorovací jednotku a součást řídicí a monitorovací jednotky, na kterou se vztahuje, za předpokladu, že jsou splněny obě následující podmínky:“.

Čl. 2 bod 2 písm. d), kterým se v článku 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 vkládá odstavec 2a:

místo:

„ „2a. Bezpilotní systémy osvědčované z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v odstavci 1, splňují příslušné požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 748/2012 a v nařízení Komise (EU) 2015/640.“;“,

má být:

„ „2a. Bezpilotní systémy osvědčované z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v odstavci 1, musí splňovat příslušné požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 748/2012 a v nařízení Komise (EU) 2015/640.“;“.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/corrigendum/2024-06-24/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU