(EU) 2024/455Prováděcí nařízení Rady (EU) 2024/455 ze dne 2. února 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2024/287 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guatemale

Publikováno: Úř. věst. L 455, 2.2.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. února 2024 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. února 2024 Nabývá účinnosti: 2. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/455

2.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/455

ze dne 2. února 2024,

kterým se provádí nařízení (EU) 2024/287 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guatemale

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2024/287 ze dne 12. ledna 2024 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guatemale (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. ledna 2024 přijala Rada nařízení (EU) 2024/287.

(2)

Rada je hluboce znepokojena činnostmi, které narušují demokracii, právní stát a pokojné předání moci v Guatemale, včetně pokusů zvrátit legitimní výsledek guatemalských voleb z roku 2023 v rozporu s ústavou země, právním státem a zásadami demokracie.

(3)

V této souvislosti se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2024/287 mělo být doplněno pět osob.

(4)

Nařízení (EU) 2024/287 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2024/287 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)   Úř. věst. L 224/287, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/287/oj.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedený v příloze I nařízení (EU) 2024/287 se doplňují tyto osoby:

„A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES

Funkce: generální prokurátorka Guatemaly, vedoucí guatemalského nejvyššího státního zastupitelství (Ministerio Público)

Datum narození: 23.8.1953

Státní příslušnost: guatemalská

Vnitrostátní identifikační číslo: 2421 59605 (pas)

Pohlaví: žena

Z titulu své funkce generální prokurátorky Guatemaly, tedy nejvyšší státní úřednice na guatemalském nejvyšším státním zastupitelství (Ministerio Público), je María Consuelo Porrasová Arguetaová De Porres (také uváděna jako „Porrasová“) zapojena do úsilí o zvrácení výsledků prvního a druhého kola voleb konaných v červnu a srpnu 2023, mimo jiné prostřednictvím falešných trestních vyšetřování vedených proti Nejvyššímu volebnímu soudu, politické straně Movimiento Semilla a prezidentovi Arévalovi. Kromě toho pod jejím vedením zahájilo nejvyšší státní zastupitelství svévolná řízení proti nezávislým novinářům, státním zástupcům, soudcům a aktivistům občanské společnosti, včetně vůdčích osobností z řad původního obyvatelstva a studentů. Je tedy odpovědná za narušování demokracie, právního státu a pokojného předání moci v Guatemale.

2.2.2024

2.

Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA

Funkce: generální tajemník guatemalského nejvyššího státního zastupitelství (Ministerio Público)

Datum narození: 10.5.1975

Státní příslušnost: guatemalská

Vnitrostátní identifikační číslo: 238937186 (pas)

Pohlaví: muž

Ángel Arnoldo Pineda Ávila je generálním tajemníkem guatemalského nejvyššího státního zastupitelství (Ministerio Público). Po generální prokurátorce je druhým nejvyšším představitelem nejvyššího státního zastupitelství a vedoucím generálního sekretariátu tohoto orgánu. Z titulu této funkce je Ángel Arnoldo Pineda Ávila zapojen do úsilí o zvrácení výsledků prvního a druhého kola voleb konaných v červnu a srpnu 2023, mimo jiné prostřednictvím falešných trestních vyšetřování vedených proti Nejvyššímu volebnímu soudu, politické straně Movimiento Semilla a nově zvolenému prezidentovi Arévalovi. V prosinci 2023 se zúčastnil tiskové konference, na níž nejvyšší státní zastupitelství tvrdilo, že výsledek prvního kola voleb konaného v červnu 2023 je neplatný. Je tedy odpovědný za narušování demokracie, právního státu a pokojného předání moci v Guatemale.

2.2.2024

3.

José Rafael CURRUCHICHE CUCUL

Funkce: vedoucí úřadu zvláštního státního zástupce proti beztrestnosti guatemalského nejvyššího státního zastupitelství (Ministerio Público)

Datum narození: 28.7.1970

Státní příslušnost: guatemalská

Vnitrostátní identifikační číslo: 229488307 (pas)

Pohlaví: muž

José Rafael Curruchiche Cucul je vedoucím úřadu zvláštního státního zástupce proti beztrestnosti (FECI), který působí pod guatemalským nejvyšším státním zastupitelstvím (Ministerio Público). Pod jeho vedením stál úřad FECI v čele probíhajícího vyšetřování založení politické strany Movimiento Semilla nově zvoleného prezidenta Arévala. Osobně se podílel na razii nejvyššího státního zastupitelství v prostorách Nejvyššího volebního soudu, která vedla k otevření zapečetěných volebních urn. V červenci 2023 byl také zapojen do žádosti o pozastavení právní subjektivity uvedené politické strany. Kromě toho se v prosinci 2023 zúčastnil tiskové konference, na níž nejvyšší státní zastupitelství tvrdilo, že výsledek prvního kola voleb konaného v červnu 2023 je neplatný. Prostřednictvím těchto činností se José Rafael Curruchiche Cucul podílí na úsilí o zvrácení výsledků voleb v Guatemale v roce 2023. Je tedy odpovědný za narušování demokracie, právního státu a pokojného předání moci v Guatemale.

2.2.2024

4.

Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ

Funkce: žalobkyně úřadu zvláštního státního zástupce proti beztrestnosti guatemalského nejvyššího státního zastupitelství (Ministerio Público)

Datum narození: 19.9.1979

Státní příslušnost: guatemalská

Vnitrostátní identifikační číslo: 2227901800101

Pohlaví: žena

Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez je žalobkyní úřadu zvláštního státního zástupce proti beztrestnosti (FECI), který působí pod guatemalským nejvyšším státním zastupitelstvím (Ministerio Público). Je přímo zapojena do probíhajícího vyšetřování založení politické strany Movimiento Semilla prezidenta Arévala. Po druhém kole prezidentských voleb v srpnu 2023 se podílela na razii nejvyššího státního zastupitelství v prostorách Nejvyššího volebního soudu, která vedla k otevření zapečetěných volebních urn. Kromě toho se v prosinci 2023 zúčastnila tiskové konference, na níž nejvyšší státní zastupitelství tvrdilo, že výsledek prvního kola voleb konaného v červnu 2023 je neplatný. Prostřednictvím těchto činností se Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez podílí na úsilí o zvrácení výsledků voleb v Guatemale v roce 2023. Je tedy odpovědná za narušování demokracie, právního státu a pokojného předání moci v Guatemale.

2.2.2024

5.

Fredy Raúl ORELLANA LETONA

Funkce: prvostupňový trestní soudce sedmého soudu

Datum narození: 4.11.1982

Státní příslušnost: guatemalská

Vnitrostátní identifikační číslo: 253127548 (PP)

Pohlaví: muž

Jako prvostupňový trestní soudce sedmého soudu odpovídá Fredy Raúl Orellana Letona za kontrolu a schvalování činností úřadu zvláštního státního zástupce proti beztrestnosti (FECI), který působí pod guatemalským nejvyšším státním zastupitelstvím (Ministerio Público) a který vyšetřuje údajné nesrovnalosti při zakládání politické strany Movimiento Semilla, jejíž kandidát zvítězil v druhém kole prezidentských voleb v Guatemale konaném v srpnu 2023. Fredy Raúl Orellana Letona jako dozorující soudce povolil razie v sídle strany Movimiento Semilla v červenci 2023 a v prostorách Nejvyššího volebního soudu v červenci a září 2023. Nařídil rovněž dočasné pozastavení právní subjektivity uvedené politické strany a odepřel obhajobě přístup k soudnímu spisu. Umožnil úřadu FECI stíhat zvolené orgány a soudce Nejvyššího volebního soudu. Prostřednictvím těchto činností se Fredy Raúl Orellana Letona podílí na úsilí o zvrácení výsledků voleb v Guatemale v roce 2023. Je tedy odpovědný za narušování demokracie, právního státu a pokojného předání moci v Guatemale.

2.2.2024“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/455/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU