(EU) 2024/382Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/382 ze dne 18. října 2023, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled

Publikováno: Úř. věst. L 382, 23.1.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. října 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. února 2024 Nabývá účinnosti: 12. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU