(EU) 2024/377Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/377 ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Malus domestica k pěstování pocházející z Bosny a Hercegoviny

Publikováno: Úř. věst. L 377, 26.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU