(EU) 2024/360Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/360 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/478, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti ochranných opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka

Publikováno: Úř. věst. L 360, 25.1.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. ledna 2024 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU