(EU) 2024/348Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/348 ze dne 19. ledna 2024, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU

Publikováno: Úř. věst. L 348, 8.3.2024 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 2024 Nabývá účinnosti: 28. března 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU