(EU) 2024/347Nařízení Komise (EU) 2024/347 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fipronil v některých produktech a na jejich povrchu

Publikováno: Úř. věst. L 347, 23.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. února 2024 Nabývá účinnosti: 12. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU