(EU) 2024/346Nařízení Komise (EU) 2024/346 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití dicitronanu trihořečnatého v doplňcích stravy

Publikováno: Úř. věst. L 346, 23.1.2024 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. ledna 2024 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. února 2024 Nabývá účinnosti: 12. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU