(EU) 2024/298Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/298 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro ad hoc téma pro rok 2025 Energetika a životní prostředí v oblasti příjmů a životních podmínek

Publikováno: Úř. věst. L 298, 18.1.2024 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. listopadu 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2024 Nabývá účinnosti: 7. února 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU