(EU) 2023/1765Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1765 ze dne 13. září 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 226, 14.9.2023, s. 3-101 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 15. září 2023 Nabývá účinnosti: 15. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 269/2014;

Provádí předpisy

(EU) č. 269/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

14.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 226/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1765

ze dne 13. září 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být změněny údaje týkající se 140 osob a 41 subjektů v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014. Kromě toho by z uvedené přílohy měly být vypuštěny položky týkající se jedné zemřelé osoby a dalších tří osob.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)   Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se:

1)

zrušují položky týkající se těchto osob:

901.

Farkhad AKHMEDOV;

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN (Александр Александрович ШУЛЬГИН);

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN (Григорий Викторович БЕРЁЗКИН);

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV (Георгий Иванович ШУВАЕВ);

2)

položky týkající se níže uvedených osob a subjektů nahrazují tímto:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV(Сергей Валерьевич AKCЁHOB)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Datum narození: 26.11.1972

Místo narození: Bělcy (Bălți), SSSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Sergej Aksjonov byl dne 27. února 2014 Nejvyšší radou Krymu za přítomnosti proruských ozbrojenců zvolen „předsedou vlády Krymu“. Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno úřadujícím ukrajinským prezidentem Oleksandrem Turčynovem za protiústavní. Sergej Aksjonov se aktivně zasazoval o uspořádání „referenda“ dne 16. března 2014 a byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Dne 9. dubna 2014 byl prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem jmenován úřadujícím „nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Dne 9. října 2014 byl formálně „zvolen“„nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Do této funkce byl „opětovně zvolen“ v září 2019.

Člen Státní rady Ruska. Od ledna roku 2017 je členem generální rady strany Jednotné Rusko.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 1. stupně.

Od začátku útočné války Ruska proti Ukrajině nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky, mimo jiné „znárodnění“ majetku ukrajinských politiků v Republice Krym.

Nese tedy odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Datum narození: 19.11.1956

Místo narození: Vladimirovka (také známa jako Vladimirovca), Slobodzejský okres, SSSR (nyní Moldavská republika) nebo Bogomol, SSSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Jako předseda Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym sehrál Vladimir Konstantinov důležitou úlohu v rozhodnutích „Nejvyšší rady“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny a vyzýval voliče, aby v „referendu“ konaném 16. března 2014 hlasovali pro nezávislost Krymu. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014.

Od 17. března 2014 je „předsedou“„Státní rady“ tzv. „Republiky Krym“. Do této funkce byl „opětovně zvolen“ v září 2019.

Po začátku útočné války Ruska proti Ukrajině nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky, mimo jiné „znárodnění“ majetku ukrajinských politiků v Republice Krym.

Nese tedy odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Datum narození: 28.9.1953 nebo 28.8.1953

Místo narození: Simferopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Jako místopředseda Nejvyšší rady Krymu Sergej Cekov inicioval společně se Sergejem Aksjonovem nezákonné rozpuštění vlády Autonomní „republiky Krym“. Pod pohrůžkou odvolání přiměl Vladimira Konstantinova, aby se do tohoto úsilí zapojil. Veřejně přiznal, že poslanci krymského parlamentu iniciovali pozvání ruských vojáků, aby převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní republiky Krym. Jako jeden z prvních krymských vedoucích představitelů veřejně žádal o připojení Krymu k Rusku.

Od roku 2014 člen Rady federace Ruské federace za tzv. „Republiku Krym“, opětovně jmenován v září 2019. Člen Výboru pro Rady federace pro zahraniční věci.

Po začátku útočné války Ruska proti Ukrajině nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky, mimo jiné „znárodnění“ majetku ukrajinských politiků v Republice Krym.

Nese tedy odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

17.3.2014

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Datum narození: 21.9.1964

Místo narození: Solncevo, Lipecká oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. Byl organizátorem procesu na Krymu, jehož prostřednictvím byla místní krymská společenství mobilizována k akcím zaměřeným na oslabení ukrajinských orgánů na Krymu.

21.3.2014

32.

generálporučík Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Funkce: generálplukovník

Datum narození: 5.12.1959

Místo narození: Oš, SSSR (nyní Kyrgyzstán)

Pohlaví: muž

Bývalý faktický velitel ruských jednotek rozmístěných na území protiprávně anektovaného Krymu (jež Rusko nadále oficiálně označuje za „místní domobranu“). Bývalý zástupce velitele Jižního vojenského okruhu.

Velitel jižního okruhu Národní gardy Ruské federace.

V dubnu 2023 byla jeho okruhu udělena Žukovova medaile „za odvahu a oddanost“, přičemž Igor Turčenjuk osobně obdržel řád „Za zásluhy o vlast“ 3. třídy.

Igor Turčenjuk tedy aktivně podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Datum narození: 22.8.1960

Místo narození: Alagir, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý gubernátor anektovaného ukrajinského města Sevastopolu.

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Sibiřský federální okruh. Člen Bezpečnostní rady Ruské federace.

Od 19. září 2021 nejvyšší představitel Severní Osetie-Alanie.

Nadále aktivně podporuje separatistické činnosti a politiky, mimo jiné účast bojovníků v útočné válce Ruska proti Ukrajině a dodávky vojenského vybavení ze Severní Osetie-Alanie pro použití v této válce.

Igor Turčenjuk tedy aktivně podporuje a provádí činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

29.4.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Datum narození: 8.10.1956

Místo narození: Žetikara, SSSR (nyní Kazachstán)

Pohlaví: muž

Člen a od února 2023 první zástupce tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Datum narození: 23.12.1960

Místo narození: Vyselki, Krasnodarský kraj, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraje.

Úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym mu udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při protiprávní anexi Krymu. Při této příležitosti úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym uvedl, že Tkačjov byl jedním z prvních, kdo vyjádřil novému „vedení“ Krymu podporu.

Bývalý ministr zemědělství Ruské federace.

Hlavní akcionář společnosti Agrocomplex, která v okupovaných oblastech Ukrajiny zabavila rozsáhlé plochy zemědělské půdy.

Tkačjov veřejně přislíbil podporu mobilizovaným mužům účastnícím se války proti Ukrajině.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Datum narození: 5.7.1983 nebo 10.3.1983

Místo narození: Kachovka (Chersonská oblast), SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Jakožto bývalá tzv. „ministryně zahraničních věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv. Doněcké lidové republiky, čímž narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podporovala činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

Bývalá poslankyně tzv. „Lidové rady“ Doněcké lidové republiky (do listopadu 2018).

Bývalá „zástupkyně vedoucího vojensko-civilní správy Chersonské oblasti“ (od června 2022 do prosince 2022).

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

(také znám jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ)

Datum narození: 19.2.1951

Místo narození: Novosibirsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý náměstek předsedy vlády „Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

Člen správní rady a zástupce generálního ředitele státního podniku „United Engine Corporation“, člen správní rady státního podniku „JSC Research and Production Enterprise Temp“, pojmenovaného po F. Korotkovi.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

25.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Datum narození: 15.12.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Pohlaví: muž

Arkadij Rotenberg je přední podnikatel působící v Rusku, který má úzké osobní vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 Rotenberg figuroval na prvním místě každoročně zveřejňovaného seznamu osob, jež získaly největší objem státních zakázek – ruská vláda mu v daném roce zadala zakázky v hodnotě 555 miliard rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově společnosti Strojgazmontaž udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované „Autonomní republiky Krym“.

Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci východní Ukrajiny.

Je bývalým majitelem společnosti Strojgazmontaž, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované „Autonomní republiky Krym“, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. V lednu roku 2017 společnost Strojgazmontaž rovněž získala státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.

Je majitelem dvou společností – Mostotrest a Strojgazmontaž-Most, které jsou označeny z důvodu činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (subjekt č. 43 a subjekt č. 46 v této příloze). V roce 2019 Rotenberg plynovodní stavební společnost Strojgazmontaž prodal.

Za jeho úlohu při výstavbě mostu přes Kerčský průliv mu bylo v březnu 2020 uděleno státní vyznamenání „Hrdina práce Ruské federace“.

Je předsedou představenstva nakladatelství Prosvěščeňje, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

Dne 30. ledna 2021 Arkadij Rotenberg prohlásil, že užívá tzv. „Putinův palác“ v Gelendžiku, jenž figuruje ve vyšetřování Nadace pro boj proti korupci Alexeje Navalného.

15.3.2015

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Datum narození: 23.5.1971

Místo narození: Džankoj, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ Krymu. Šeremet hrál klíčovou úlohu při organizaci a provedení referenda o sjednocení s Ruskem, které na Krymu proběhlo dne 16. března 2014. V době konání referenda Šeremet údajně velel promoskevským „silám domobrany“ na Krymu. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Dne 18. září 2016 byl zvolen poslancem Dumy za protiprávně anektovaný Krymský poloostrov a dne 19. září 2021 zvolen poslancem Státní dumy za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym. Člen Výboru Státní dumy pro bezpečnost a boj proti korupci.

Dne 15. února 2022 Šeremet ve Státní dumě podpořil usnesení, jímž byl prezident Ruské federace Vladimir Putin vyzván, aby uznal ukrajinskou Doněckou oblast a ukrajinskou Luhanskou oblast jako nezávislé státy.

Jako poslanec Státní dumy podpořil ratifikaci vládních rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

Dne 3. října 2022 hlasoval pro ratifikaci smluv a přijetí zákonů o přistoupení Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Chersonské oblasti a Záporožské oblasti k Ruské federaci.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

také znám jako Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Datum narození: 2.2.1948

Místo narození: Krasnojarsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Člen a místopředseda Rady federace Ruské federace, v jejímž rámci koordinuje činnost Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace, udílí mu pokyny a dohlíží na jejich výkon. Dne 1. března 2014 Vorobjov na zasedání Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských sil na Ukrajině. Následně hlasoval pro přijetí souvisejícího výnosu.

Jako člen Rady federace se účastnil ratifikace vládních rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou“ a „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

Dne 22. února 2022 Vorobjov v Radě federace podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Dne 4. října 2022 v Radě federace podpořil právní předpisy o anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Datum narození: 11.8.1949

Místo narození: Klin, Moskevská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Bývalý nejvyšší představitel Dagestánské republiky. Bývalý poradce prezidenta Ruské federace.

Poslanec Státní dumy a předseda frakce „Jednotné Rusko“ ve Státní dumě. V této funkci se podílel na ratifikaci vládních rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

Dne 3. října 2022 Vasiljev ve Státní dumě podpořil právní předpisy o anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny.

Aktivně tedy podpořil činnosti a prováděl politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Datum narození: 5.4.1948

Místo narození: Opočka, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí ‚Republiky Krym‘ do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – ‚Republiky Krym‘ a města Sevastopolu s federálním statusem“.

Bývalý člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace.

Vůdce celoruského veřejného hnutí „Ruská svornost“, které usiluje o vytvoření jednotné ruské civilizace a o posílení postavení Ruska v rámci bývalého sovětského prostoru a SNS.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Datum narození: 20.8.1952

Místo narození: Čeremchovo, Irkutská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Sergej Čemezov je znám jako jeden z blízkých spolupracovníků prezidenta Ruské federace Vladimira Putina (oba působili v Drážďanech jako důstojníci KGB) a je členem nejvyšší rady strany Jednotné Rusko. Má prospěch ze svých vazeb na ruského prezidenta tím, že získává vysoké pozice ve státem kontrolovaných firmách. Je předsedou koncernu Rostec, největší ruské státem kontrolované obranné a průmyslové korporace. Dceřiná společnost koncernu Rostec, Technopromexport, na základě rozhodnutí ruské vlády plánuje vybudování energetických zařízení na Krymu, čímž se podporuje jeho integrace do Ruské federace.

Dále také společnost Rosoboronexport, dceřiná společnost koncernu Rostec, podporuje integraci krymských společností působících v oblasti obrany do ruského obranného průmyslu, čímž se konsoliduje protiprávní anexe Krymu do Ruské federace.

Sergej Čemezov tedy patří mezi přední podnikatele působící v Rusku. Kromě toho je odpovědný za poskytování materiální a finanční podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch. V neposlední řadě rovněž nese odpovědnost za poskytování materiální podpory vládě Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Datum narození: 8.2.1963

Místo narození: Kišiněv, SSSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Člen a místopředseda Státní dumy. Bývalý člen Rady federace Ruské federace. Bývalý člen Výboru pro zahraniční věci. Byl předním členem politické strany „Jednotné Rusko“. V září 2021 byl znovu zvolen do Státní dumy za stranu „Spravedlivé Rusko“. Je podnikatelem, který rozsáhle investuje na Ukrajině a na Krymu.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Po sloučení politických stran „Spravedlivé Rusko“, „Za pravdu“ a „Ruští patrioti“ se Babakov stal tajemníkem předsednictva ústřední rady subjektu vzniklého uvedeným sloučením.

Jako poslanec Státní dumy ratifikoval vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“. Dne 3. října 2022 hlasoval pro návrhy zákonů o ratifikaci smluv o přistoupení Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Chersonské oblasti a Záporožské oblasti k Ruské federaci. Aktivně tedy podpořil činnosti a prováděl politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

12.9.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Datum narození: 1.6.1977

Místo narození: SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý „místopředseda vlády pro finance“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Působí jako prorektor pro strategii a vztahy s vládou na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace v Moskvě.

Nadále aktivně podporuje separatistické struktury Luhanské lidové republiky.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Příjmení získané sňatkem: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Datum narození: 11.3.1976

Místo narození: Džambul/Taraz, SSSR (nyní Kazachstán)

Pohlaví: žena

Bývalá „ministryně pro školství, vědu, kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Pracuje pro fond „Mir Děťjam“ v Moskvě.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

(také znám jako Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Datum narození: 15.3.1961

Místo narození: Vodjanske, Dobropilský okres, Doněcká oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „ministr školství“„Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je zaměstnán v Doněcké akademii managementu a státní služby, která podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké lidové republiky“.

Od září 2018 je profesorem na katedře státní a místní správy na Federální státní vysokoškolské vzdělávací instituci „Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova“, financované ze státního rozpočtu.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV )

(také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Datum narození: 21.10.1983

Místo narození: Snižne, Doněcká oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Bývalý předseda veřejného hnutí „Svobodný Donbas“ a bývalý velitel praporu „Don“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Bývalý místopředseda výboru Národního shromáždění Doněcké lidové republiky pro průmysl a obchod.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(také znám jako Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Datum narození: 12.3.1964

Místo narození: Romny, Sumská oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

nebo možná obec Hirnytskyj, Perevalský rajón, Luhanská oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý „místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

V současné době působí jako tzv. „ministr zahraničních věcí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Datum narození: 27.6.1966

Místo narození: Doněck, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Mluvčí a „zástupce velitele“„Lidových milicí“ tzv. Doněcké lidové republiky. Bývalý „náměstek ministra obrany“ tzv. Doněcké lidové republiky.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Bývalý zástupce velitele a oficiální představitel „Lidových milicí Doněcké lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV

(také znám jako IGNATOV, TAMBOV)

(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ (také znám jako Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Datum narození: 7.1.1967

Místo narození: Mičurinsk, Tambovská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. vrchní velitel lidových milicí „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Bývalý velitel 8. armády ruských ozbrojených sil. Bývalý náčelník štábu a první zástupce velitele ruského Jižního vojenského okruhu. Je velitelem tohoto okruhu (od ledna 2023).

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Datum narození: 5.1.1967

Místo narození: Baranikovka, Bilovodský okres, Luhanská oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Tzv. „ministr financí a daní“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Datum narození: 9.11.1963

Místo narození: Německá demokratická republika (nyní Spolková republika Německo)

Pohlaví: muž

Andrej Kartapolov je od 19. září 2021 poslancem Státní dumy. Je předsedou Obranného výboru a spolupředsedou Komise Státní dumy pro přezkum výdajů z federálního rozpočtu určených na zajištění národní obrany, národní bezpečnosti a prosazování práva. Bývalý velitel Západního vojenského okruhu. Bývalý ředitel hlavního útvaru operací a zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Aktivně se podílí na přípravě a provádění vojenské kampaně ruských sil na Ukrajině.

V souladu s uvedenými činnostmi generálního štábu se operačním velením ozbrojených sil aktivně podílel na vytváření a provádění politiky ruské vlády, která ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Bývalý náměstek ministra obrany.

Dne 3. října 2022 hlasoval pro návrhy zákonů o ratifikaci smluv o přistoupení Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Chersonské oblasti a Záporožské oblasti k Ruské federaci.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Datum narození: 14.3.1955

Místo narození: Žilino, Kaliningradská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

První místopředseda výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Je zakladatelem občanského hnutí „Krasnaja Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, které organizovalo veřejné demonstrace na podporu separatistů, čímž podpořilo politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Dne 22. února 2022 Raškin ve Státní dumě podpořil ratifikaci vládních rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou“ a o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Datum narození: 28.8.1977

Místo narození: Bekabad, SSSR (nyní Uzbekistán)

Pohlaví: muž

Bývalý poslanec Státní dumy zvolený za protiprávně anektovanou Autonomní „republiku Krym“.

Bývalý místopředseda Výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Ruslan Balbek byl v roce 2014 jmenován místopředsedou Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“ a v této funkci usiloval o začlenění protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, za což mu byla udělena medaile „za obranu Republiky Krym“. Podpořil anexi Krymu ve veřejných prohlášeních, mimo jiné na svém profilu na internetové stránce (krymské pobočky) strany Jednotné Rusko a v článku zveřejněném dne 3. července 2016 na internetové stránce NTV.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Datum narození: 20.10.1972

Místo narození: Simferopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Místopředseda Výboru Státní dumy pro finanční trhy.

Konstantin Bacharev byl v březnu 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“ a v srpnu 2014 prvním místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném 22. března 2016 na internetových stránkách gazetakrimea.ru a 23. srpna 2016 na internetových stránkách c-pravda.ru. „Orgány“„Republiky Krym“ mu udělily řád „za oddanost službě“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Datum narození: 17.10.1969

Místo narození: Kular, Usť-Janský okres, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy zvolený za protiprávně anektované město Sevastopol.

Člen Výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti.

Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně obhajoval, mimo jiné na svých osobních internetových stránkách a v rozhovoru zveřejněném 21. února 2016 na internetových stránkách nation-news.ru.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 2. stupně.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Datum narození: 3.8.1981

Místo narození: Simferopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý poslanec Státní dumy zvolený za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalý člen Výboru Státní dumy pro finanční trhy.

Andrej Kozenko byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 12. března 2016 na internetové stránce gazetacrimea.ru. Za zapojení do procesu anexe mu byla místními „orgány“ udělena medaile „Za obranu Republiky Krym“.

V současné době je koordinátorem výboru pro integraci „Rusko-Donbas“.

Od července roku 2022 je rovněž tzv. „místopředsedou“ tzv. „oblastní správy Záporožské oblasti“, kterou ruské ozbrojené síly zřídily v okupovaném Melitopolu.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Datum narození: 24.6.1965

Místo narození: Belohirsk, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Bývalá poslankyně Státní dumy zvolená za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalá členka Výboru Státní dumy pro kulturu.

Od roku 2012 je členkou Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym a od března roku 2014 podporuje začlenění protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu do Ruské federace. Světlana Savčenková byla v září 2014 zvolena do Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Opakovaně prostřednictvím veřejných prohlášení hájila protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, mimo jiné v rozhovorech zveřejněných ve dnech 2. dubna 2016 a 20. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru. V roce 2014 jí byl udělen ruský státní řád 2. stupně „Za zásluhy o vlast“ a v roce 2015 jí byl „orgány“„Republiky Krym“ udělen řád „Za oddanost službě“.

Je poradkyní předsedy „Státní rady Republiky Krym“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

9.11.2016

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Datum narození: 18.7.1981

Místo narození: Usť-Labinsk, Krasnodarský kraj, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Od roku 2020 předseda představenstva společnosti „JSC Krymenergo“, která působí v odvětví energetiky a přírodních zdrojů. Bývalý vedoucí odboru na Ministerstvu energetiky Ruské federace; v této funkci byl na ministerstvu odpovědný za rozvoj projektů v oblasti elektrické energie na Krymu. Tyto projekty přispívají k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol s cílem podpořit jejich odtržení od Ukrajiny, a tak narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Náměstek ministra energetiky Ruské federace.

4.8.2017

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA / Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Datum narození: 30.3.1982

Místo narození: Šachty, Rostovská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: žena

Bývalá „předsedkyně“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. V této funkci se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořila a prováděla činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Bývalá vedoucí ředitelství pro vnitřní politiku, které je součástí úřadu tzv. „nejvyššího představitele Doněcké lidové republiky“.

Je ředitelkou nadace Nekrasov fund, což je sociální a kulturní organizace se sídlem v Doněcku financovaná podnikatelem Vladimirem Někrasovem; organizace se podílí na propagaci politik vedení tzv. „Doněcké lidové republiky“.

10.12.2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO / Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Datum narození: 22.2.1983

Místo narození: Sverdlovsk (Jekatěrinburg), SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: žena

„Předsedkyně“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořila činnosti a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Aktivně se podílela na uspořádání nezákonného referenda v září 2022 v okupovaných oblastech Ukrajiny, které se měly stát součástí Ruské federace, přičemž její komise zřídila hlasovací místa rovněž v tzv. „Luhanské lidové republice“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Datum narození: 15.3.1970

Místo narození: Vorošylovhrad – Luhansk, Vorošilovgradská oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

„Zvolený vůdce“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Datum narození: 8.12.1987

Místo narození: Luhansk, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

„Předseda“ tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské republiky“. Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podporoval a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Člen strany Jednotné Rusko a její tajemník v tzv. „Luhanské lidové republice“.

10.12.2018

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Datum narození: 7.4.1985

Místo narození: Obec Lekarstvennoje, SSSR (nyní Autonomní „republika Krym“, Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý „tajemník“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ a stávající předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Aktivně se podílel na uspořádání nezákonného referenda v září 2022 v okupovaných oblastech Ukrajiny, které se měly stát součástí Ruské federace, přičemž jeho komise zřídila hlasovací místa rovněž v tzv. „Doněcké lidové republice“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

10.12.2018

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Datum narození: 4.9.1972

Pohlaví: žena

Bývalá místopředsedkyně sevastopolské volební komise. V této funkci se podílela na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA

(Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA

(Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Datum narození: 27.5.1956

Místo narození: Uglič, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: žena

Členka Rady federace Ruské federace za protiprávně anektované město Sevastopol a místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu Rady federace. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace. Dne 22. února 2022 Altabajevová v Radě federace podpořila ratifikaci vládních rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou“ a o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“.

Dne 22. února 2022 Altabajevová v Radě federace podpořila rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Dne 4. října 2022 v Radě federace podpořila právní předpisy o anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny.

Aktivně tak podporovala činnosti a prováděla politiky narušující a ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Datum narození: 30.12.1980

Místo narození: Krasnojarsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Tzv. „gubernátor“ protiprávně anektovaného města Sevastopolu. Od 21. prosince 2020 člen předsednictva Státní rady Ruské federace. Přijetím a vykonáváním funkce „gubernátora“ se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Datum narození: 10.7.1973

Místo narození: Jenakijeve, Doněcká oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Oleksandr Yanukovych (Janukovyč) je podnikatel a syn bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče. V době, kdy byl Viktor Janukovyč prezidentem, si díky osobnímu napojení na skupinu osob blízkých jeho otci vybudoval řadu obchodních vazeb a nashromáždil značný majetek. Svou podnikatelskou činnost nadále vykonává v oblasti Donbasu ovládané separatistickými skupinami, zejména v odvětví energetiky, uhlí, stavebnictví, bankovnictví a nemovitostí. Zejména díky úzkým vazbám na proruské separatisty získal klíčová hospodářská aktiva v tzv. „Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice“, mimo jiné v odvětví energetiky, uhlí a nemovitostí. Ostrahu jeho developerských projektů v tzv. „Doněcké lidové republice“ zajišťoval separatistický prapor OPLOT (zařazený na seznam v únoru 2015).

Společnost Oleksandra Janukovyče MAKO Holding byla oficiálně převedena pod ruskou jurisdikci a je nyní zaregistrována v Doněcku. Před převedením pod ruskou jurisdikci spadal holding MAKO právně do jurisdikce Ukrajiny.

Oleksandr Janukovyč tedy nese odpovědnost za podporu či provádění činností a politik narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděl transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině.

Dále je spojen se svým otcem Viktorem Janukovyčem, který je odpovědný za podporu či provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost státu.

4.8.2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

Datum narození: 9.7.1950

Místo narození: Jenakijeve, Doněcká oblast, SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Funkce: bývalý prezident Ukrajiny, přední podnikatel

Pohlaví: muž

Od roku 2010 do roku 2014 vykonával Viktor Janukovyč funkci prezidenta Ukrajiny. V době svého působení v úřadě uplatňoval proruskou politiku. Ukrajinský soud shledal Viktora Janukovyče vinným z vlastizrady, protože vyzval Ruskou federaci k invazi na Ukrajinu. Poté, co byl zbaven funkce, přesídlil do Ruska, odkud nadále vyvíjel aktivity s cílem destabilizovat Ukrajinu.

Podílel se na ruském vojenském vměšování na Ukrajině, neboť v březnu 2014 požádal prezidenta Ruské federace o vyslání ruských jednotek na Ukrajinu. Viktor Janukovyč podporoval proruské politiky zastávající veřejné funkce na okupovaném Krymu. V roce 2021 bylo na Ukrajině zahájeno nové vyšetřování v rámci přípravného řízení, podle něhož Viktor Janukovyč spolu se dvěma bývalými ministry obrany záměrně snížil obrannou kapacitu Ukrajiny, zejména v Autonomní republice Krym.

Dne 21. dubna 2010 podepsali tehdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč a tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv dohodu mezi Ukrajinou a Ruskou federací, jíž byl prodloužen mandát Černomořské flotily Ruské federace v Sevastopolu – z roku 2017 na rok 2042. Podpisem dohody Janukovyč vytvořil příznivé podmínky pro posílení vojenské přítomnosti Ruska na Ukrajině a pro obnovu vybavení a modernizaci zbraní Černomořské flotily na území Krymu. Ruské zbraně, které se nacházely na ukrajinském území, byly následně v roce 2014 použity k anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu.

Janukovyč sám sebe považuje za legitimního prezidenta Ukrajiny a ve svých veřejných vystoupeních důsledně prezentuje proruský postoj. Podle různých zdrojů byl Viktor Janukovyč během prvních fází útočné války Ruska proti Ukrajině součástí zvláštní operace Ruska, jejímž cílem bylo nahradit jím ukrajinského prezidenta. Prezident Čečenské republiky Ramzan Kadyrov dále vyzval ukrajinského prezidenta, aby předal veškeré své pravomoci Viktoru Janukovyčovi.

Viktor Janukovyč je tedy odpovědný za podporu či provádění činností a politik narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i její bezpečnost a stabilitu.

4.8.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Datum narození: 21.5.1955

Místo narození: Čadan, Tuvinská republika, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Funkce: ministr obrany Ruské federace

Pohlaví: muž

Sergej Šoigu je ministrem obrany Ruské federace. Veřejně se vyjadřuje v tom smyslu, že Krym je ruský a ruským zůstává. Pod jeho velením a na základě jeho příkazů prováděly ruské jednotky na protiprávně anektovaném Krymu vojenská cvičení a zahájily totální vojenskou invazi na Ukrajinu. Vzhledem ke své funkci ministra obrany nese konečnou odpovědnost za veškeré vojenské akce proti Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Datum narození: 9.8.1966

Místo narození: Kazaň, Republika Tatarstán, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: místopředseda ruské vlády pro výstavbu a regionální rozvoj

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Marat Chusnullin je místopředsedou ruské vlády pro výstavbu a regionální rozvoj. V této funkci je odpovědný za ruskou vládní politiku týkající se okupovaného Krymu, včetně dodávek vody na Krym a do Sevastopolu, jakož i za výstavbu na okupovaných územích Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Datum narození: 6.3.1973

Místo narození: obec Novo-Šunoje, Fedorovskij rajón, Kostanajská oblast, SSSR (nyní Kazachstán)

Funkce: bývalý vrchní velitel Černomořské flotily

Hodnost: admirál

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Osipov je bývalým vrchním velitelem Černomořské flotily. V této funkci byl odpovědný za veškeré námořní operace na Ukrajině nebo směřující na její území přes Černé moře a za omezování svobody plavby v Černém moři.

Nesl tedy odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Datum narození: 21.5.1955

Místo narození: Saratov, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: vrchní velitel Ruských pozemních sil

Hodnost: armádní generál

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Armádní generál Oleg Saljukov je vrchním velitelem Ruských pozemních sil. V této funkci odpovídá za ruské pozemní operace na Ukrajině nebo směřující na její území. Je rovněž zapojen do organizování vlasteneckých akcí, jejichž cílem je posílit podporu ruské armády.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Datum narození: 11.10.1966

Místo narození: Novosibirsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: vrchní velitel ruských leteckých sil

Hodnost: armádní generál

Přidružené subjekty: ruské letecké síly – ministerstvo obrany

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Armádní generál Sergej Surovikin je od 31. října 2017 vrchním velitelem ruských leteckých sil. V této funkci odpovídá za vzdušné operace na Ukrajině nebo směřující na její území. Od října 2022 do ledna 2022 velel v rámci ruské invaze na Ukrajinu všem složkám ruských ozbrojených sil. V průběhu tohoto období zahájily ruské ozbrojené síly masivní útoky na civilní cíle, mimo jiné na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V současné době vykonává v rámci ruské invaze na Ukrajinu funkci zástupce velitele všech složek ruských ozbrojených sil.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Přidružené osoby: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (syn); Lyubov Valentinovna Prigozhina (snacha)

Datum narození: 12.1.1939

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Violetta Prigožina je matka Jevgenije Prigožina, patří mezi přední podnikatele působící v Rusku; je bývalou majitelkou společnosti Concord Management and Consulting LLC, jež náleží k dalším podnikům skupiny Concord včetně společnosti Kombinat Pitanija. Podniky skupiny Concord jsou úzce spjaty s Jevgenijem Prigožinem. Je bývalou spolumajitelkou dalších společností s vazbami na jejího syna včetně restauračního, jezdeckého a sportovního komplexu „NOVYI VEK LLC”. Violetta Prigožina tedy patří mezi nejbližší rodinné příslušníky Jevgenije Prigožina a má z vazby na něj prospěch.

23.2.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Datum narození: 1.6.1961

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Funkce: přední podnikatel s úzkými vazbami na ruské politické vedení

Přidružené osoby: Lyubov Valentinovna Prigozhina (manželka); Violetta Prigozhina (matka);

Přidružené subjekty: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jevgenij Prigožin je předním ruským podnikatelem, který má úzké osobní vazby na prezidenta Ruské federace Putina a ruské ministerstvo obrany. Veřejně potvrdil, že založil Wagnerovu skupinu, která je neregistrovaným soukromým vojenským subjektem se sídlem v Rusku a je odpovědná za nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny na Ukrajině. V roce 2022 byla v Petrohradě založena a zaregistrována akciová společnost „PMC Wagner Center“, jejímž cílem je „vytvářet příznivé prostředí pro nové vize, jak posílit obranné schopnosti Ruska“. Wagnerova skupina pod vedením Jevgenije Prigožina sehrála významnou úlohu v bojích a při okupaci území na východě Ukrajiny.

Společnost Concord, známá též jako KOMBINAT PITANIJA KONKORD OOO, kterou Prigožin založil a do listopadu 2019 vlastnil, a skupina dalších společností s vazbami na něj, včetně společností Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, měly po protiprávní anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskou federací prospěch z velkých veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

Jevgenij Prigožin tedy patří mezi přední podnikatele působící v Rusku. Nese rovněž odpovědnost za činnosti narušující a ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a aktivně je provádí. Kromě toho má prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci východní Ukrajiny.

21.4.2022

348.

Vyacheslav Alexandrovich FETISOV

(Вячеслав Александрович ФЕТИСОВ)

Datum narození: 20.4.1958

Pohlaví: muž

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace prezidentovi Ruské federace Vladimirovi Putinovi týkající se potřeby uznat Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku“, čímž podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispěl tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

23.2.2022

403.

Timofey Timofeyevich BAZHENOV

(Тимофей Тимофеевич БАЖЕНОВ)

Datum narození: 25.1.1976

Pohlaví: muž

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace prezidentovi Ruské federace Vladimirovi Putinovi týkající se potřeby uznat Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku“, čímž podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispěl tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

23.2.2022

437.

Anatoliy Vladimirovich VORONOVSKIY

(Анатолий Владимирович ВОРОНОВСКИЙ)

Datum narození: 28.12.1966

Pohlaví: muž

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace prezidentovi Ruské federace Vladimirovi Putinovi týkající se potřeby uznat Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku“, čímž podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispěl tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

23.2.2022

527.

Denis Vasilievich MAIDANOV

(Денис Васильевич МАЙДАНОВ)

Datum narození: 17.2.1976

Pohlaví: muž

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace prezidentovi Ruské federace Vladimirovi Putinovi týkající se potřeby uznat Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku“, čímž podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispěl tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

23.2.2022

642.

Nikita Gennadievich RUMYANTSEV

(Никита Геннадьевич РУМЯНЦЕВ)

Datum narození: 27.4.1988

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ mezi Ruskou federací a „Doněckou lidovou republikou“ a mezi Ruskou federací a „Luhanskou lidovou republikou“.

25.2.2022

643.

Mikhail Sergeyevich KISELYOV

(Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ)

také znám jako Mikhail Sergeyevich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Datum narození: 18.6.1986

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ mezi Ruskou federací a „Doněckou lidovou republikou“ a mezi Ruskou federací a „Luhanskou lidovou republikou“.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Funkce: generálmajor, bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojování, náčelník vyzbrojování

Datum narození: 2.4.1968

Místo narození: Kascjukovičy, Mohylevská oblast, SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Generálmajor Sergej Simoněnko je bývalým náměstkem ministra obrany pro vyzbrojování a náčelníkem vyzbrojování Běloruské republiky. Byl příslušníkem běloruské armády, která podpořila a usnadnila ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině zahájenou dne 24. února 2022, zejména tím, že v týdnech předcházejících ozbrojené agresi hostila na území Běloruska společná vojenská cvičení běloruských a ruských ozbrojených sil a těchto cvičení se účastnila. V době, kdy vykonával funkci náměstka ministra obrany Běloruské republiky pro vyzbrojování, nesl generálmajor Sergej Simoněnko odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporoval.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Datum narození: 5.2.1971

Místo narození: Mohylev, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Funkce: generálmajor, bývalý velitel západního operačního velení

Pohlaví: muž

Generálmajor Igor Děmiděnko je bývalým velitelem západního operačního velení Běloruské republiky. Je příslušníkem běloruské armády, která podpořila ruskou útočnou válku proti Ukrajině zahájenou dne 24. února 2022. V době, kdy byl velitelem, nesl odpovědnost za účast vojsk pod jeho velením na společných bělorusko-ruských vojenských cvičeních, která byla přípravou na ruskou útočnou válku proti Ukrajině a usnadnila ji. Rovněž se těchto cvičení účastnil a dohlížel na účast svých vojsk.

Igor Děmiděnko tedy nesl odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporoval.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(rusky: Алишер Бурханович УСМАНОВ

uzbecký přepis: Alisher USMONOV)

Datum narození: 9.9.1953

Místo narození: Chust, SSSR (nyní Uzbekistán)

Číslo pasu: ruský pas č. 55 0314316, platný od 6.12.2019 do 6.12.2029

Funkce: ruský přední podnikatel

Pohlaví: muž

Ališer Usmanov je prokremelský přední podnikatel; má podíly ve společnostech zabývajících se těžbou železné rudy a výrobou oceli a v mediálních a internetových společnostech. Jeho největším podnikatelským majetkem je ocelárenský gigant Metalloinvest, který společně s dalšími společnostmi působí v odvětví nerostných surovin a poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. Ališer Usmanov má zvláště úzké vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Je označován za jednoho z Putinových oblíbených předních podnikatelů. Je považován za jednoho z ruských podnikatelů-úředníků, kteří byli pověřeni správou finančních toků, avšak jejichž postavení závisí na vůli prezidenta. Ališer Usmanov na sebe údajně vzal odpovědnost namísto prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a řešil jeho obchodní problémy. Má rovněž úzké vazby na místopředsedu Rady bezpečnosti Ruské federace a bývalého ruského prezidenta a předsedu vlády Dmitrije Medveděva, který osobně využíval luxusní rezidence vlastněné Ališerem Usmanovem.

Aktivně tudíž poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch. Kromě toho je jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Když Ališer Usmanov převzal kontrolu nad ekonomickým deníkem Kommersant, došlo k omezení redakční svobody jeho zaměstnanců a list zaujal otevřeně prokremelský postoj. Deník Kommersant ve vlastnictví Ališera Usmanova otiskl propagandistický protiukrajinský článek Dmitrije Medveděva, v němž bývalý ruský prezident napsal, že vést rozhovory se současnými ukrajinskými orgány, které jsou podle jeho názoru pod přímým zahraničním vlivem, nemá smysl.

Ališer Usmanov tudíž aktivně podporoval politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

28.2.2022

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Datum narození: 16.3 1955

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: přední podnikatel blízký prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi. Jeden z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: prezident Ruské federace Vladimir Putin, Michail Fridman, German Borisovič Chan, Alexej Kuzmičev

Petr Aven je ruský podnikatel s těsnými vazbami na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, které udržuje již od počátku devadesátých let. Je významným akcionářem skupiny ABH Financial Limited, jejíž součástí je i Alfa Bank, jedna z významných ruských bank. Kromě toho je akcionářem investiční firmy LetterOne.

Patří mezi přibližně 50 zámožných ruských podnikatelů, kteří se s Vladimirem Putinem pravidelně scházejí v Kremlu. Přijímal pokyny od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a prováděl jeho agendu v oblasti zahraniční politiky. Petr Aven a jeho obchodní partner Michail Fridman se podílejí na úsilí Kremlu o zrušení sankcí, jež Západ vyhlásil s cílem bojovat proti ruské agresivní politice namířené proti Ukrajině.

Po počátečních fázích ruské útočné války proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Petr Aven spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Z tohoto zvláštního pozvání je zřejmé, že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

Petr Aven měl prospěch ze svých vazeb na vládu. Prokazoval prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi různé služby výměnou za politickou podporu svého podnikání a za finanční zisky.

Prezident Ruské federace Vladimir Putin odměnil konsorcium Alfa Group za jeho loajalitu vůči ruským orgánům tím, že mu poskytl politickou pomoc s jeho plány v oblasti zahraničních investic.

Pojišťovna AlfaStrakhovanie, která je dceřinou společností konsorcia Alfa Group, poskytuje pojištění pro vozidla Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija), jejíž jednotky operují v okupovaných oblastech Ukrajiny pod ruskou kontrolou, a dále pojištění pro vozidla ochranky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Kromě toho další dceřiná společnost konsorcia Alfa Group, X5 Retail Group, spolupracuje se společností JSC Voentorg, subjektem, na který se vztahují omezující opatření a který ozbrojeným silám Ruské federace poskytuje stravovací a prádelní služby a dodává jim vojenské uniformy, přičemž jeho dceřiná společnost prodává trička s vojenským symbolem „Z“, který ruská propaganda využívá k podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině.

Petr Aven je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Aktivně poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch. Aktivně rovněž podporoval činnosti nebo politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.2.2022

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Datum narození: 21.4.1964

Místo narození: Lvov, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: prezident Ruské federace Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovič Chan, Alexej Kuzmičev

Michail Fridman je ruský podnikatel. Je jedním z hlavních akcionářů skupiny ABH Financial Limited, jejíž součástí je i Alfa Bank, jedna z významných ruských bank. Kromě toho je akcionářem investiční firmy LetterOne. Daří se mu udržovat pevné vazby s administrativou prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a hovoří se o něm jako o předním ruském finančníkovi a aktérovi umožňujícím realizaci aktivit vnitřního okruhu osob okolo Vladimira Putina. Prostřednictvím vládních konexí se mu podařilo získat státní majetek. Prokazoval prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi různé služby výměnou za politickou podporu svého podnikání a za finanční zisky. Vladimir Putin odměnil konsorcium Alfa Group za jeho loajalitu vůči ruským orgánům tím, že mu poskytl politickou pomoc s jeho plány v oblasti zahraničních investic.

Pojišťovna AlfaStrakhovanie, která je dceřinou společností konsorcia Alfa Group, poskytuje pojištění pro vozidla Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija), jejíž jednotky operují v okupovaných oblastech Ukrajiny pod ruskou kontrolou, a dále pojištění pro vozidla ochranky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Kromě toho další dceřiná společnost konsorcia Alfa Group, X5 Retail Group, spolupracuje se společností JSC Voentorg, subjektem, na který se vztahují omezující opatření a který ozbrojeným silám Ruské federace poskytuje stravovací a prádelní služby a dodává jim vojenské uniformy, přičemž jeho dceřiná společnost prodává trička s vojenským symbolem „Z“, který ruská propaganda využívá k podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině. Michail Fridman a jeho obchodní partner Petr Aven se podílejí na úsilí Kremlu o zrušení sankcí, jež Západ vyhlásil s cílem bojovat proti ruské agresivní politice namířené proti Ukrajině.

Michail Fridman je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Aktivně poskytoval materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl z vazby na tyto činitele prospěch. Aktivně rovněž podporoval činnosti nebo politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Datum narození: 28.9.1951

Místo narození: Sachalinská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: violoncellista, podnikatel, blízký přítel Vladimira Putina

Pohlaví: muž

Sergej Roldugin je podnikatel s úzkými vazbami na Vladimira Putina. Je součástí finančního schématu realizovaného sítí osob a společností v okolí prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Vlastní nejméně pět offshorových subjektů a svá aktiva má uložena v bance Bank Rossiya (na niž se vztahují sankce Unie), přičemž v Moskvě je znám jako „Putinova peněženka“. Z investigativních šetření organizace International Consortium of Investigative Journalists (Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů) vyplynulo, že Sergej Roldugin je odpovědný za to, že v rámci skryté finanční sítě prezidenta Ruské federace Vladimira Putina převedl prostřednictvím bank a offshorových společností prostředky ve výši nejméně 2 miliard USD. Byl rovněž zapojen do schématu na praní peněz označovaného jako „Troika Laundromat“ a prostřednictvím tohoto systému převedl miliardy USD. Prostřednictvím společností zapojených do schématu „Troika Laundromat“ navíc obdržel více než 69 milionů USD. Skutečnost, že Sergej Roldugin nejednal ve svém vlastním zájmu, potvrdil švýcarský soud.

Sergej Roldugin tedy nese odpovědnost za aktivní materiální či finanční podporu ruských činitelů s rozhodovací pravomocí odpovědných za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Datum narození: 20.12.1975

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Funkce: tajemník Nejvyšší rady strany „Jednotné Rusko“ první místopředseda Rady federace

Pohlaví: muž

Andrej Turčak je tajemník Nejvyšší rady strany „Jednotné Rusko“ a první místopředseda Rady federace. Jeho politický úspěch se odvozuje od jeho otce Anatolije Turčaka, který trénoval judo společně s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a bratry Rotenbergovými. Andrej Turčak prosazoval kladný postoj k uznání separatistických tzv. „lidových republik“ v Doněcku a Luhansku.

Vyzýval ruské orgány k tomu, aby proruským separatistickým silám v Donbasu poskytly pokročilé zbraně. Veřejně prohlásil, že řešit konflikt v Donbasu mírovou cestou je s ukrajinskými orgány nemožné. Šířil nepodložená tvrzení o plánované ukrajinské vojenské ofenzivě v Donbasu. Vedl jednání s Denisem Pušilinem, nejvyšším představitelem separatistické tzv. „Doněcké lidové republiky“. Navštívil mobilizační místo separatistických ozbrojených sil v přední linii v Donbasu, aby vojákům separatistické tzv. „Doněcké lidové republiky“ osobně poblahopřál u příležitosti Dne obrany vlasti. Andrej Turčak veřejně hájil ruské rozhodnutí uznat separatistické donbaské „republiky“. Prohlásil, že Rusko je vůči západním sankcím lhostejné.

Byl jmenován vedoucím parlamentní koordinační skupiny, jejímž hlavním úkolem je zlepšit zásobování ruské armády a připravit nezbytné právní předpisy.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Datum narození: 7.12.1967

Místo narození: Baku, Ázerbájdžán

Funkce: novinář, moderátor televizní show „Own Truth“ (Vlastní pravda) na stanici NTV; šéfredaktor moskevské rozhlasové stanice „Moscow Speaks“ (Hovoří Moskva); člen Moskevské městské dumy

Pohlaví: muž

Roman Babajan je novinář a člen Moskevské městské dumy. Je moderátorem televizní show „Own Truth“ (Vlastní pravda) na stanici NTV. Je také šéfredaktorem moskevské rozhlasové stanice „Moscow Speaks“ (Hovoří Moskva). Šířil protiukrajinskou propagandu a prosazoval pozitivní postoj k akcím separatistů v Donbasu.

V interview pro server Ukraina.ru jasně prohlásil, že každý obyvatel Donbasu by dal přednost tomu, aby se tento region připojil k Rusku, a zpochybnil právo Ukrajiny na její vlastní území. Kromě toho obvinil ukrajinské orgány z etnických perzekucí v Donbasu a z faktické genocidy a prohlásil, že Ukrajinci zabili v Donbasu děti a starší osoby. Podporoval také ruský narativ o „fašistickém režimu“ na Ukrajině. K tomuto účelu odvysílal nesrozumitelnou nahrávku s vojáky nesoucími vlajku německého nacistického námořnictva, které označil za Ukrajince.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti aktivně podporuje nebo provádí.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

(také znám jako Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY)

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Datum narození: 18.7.1975

Místo narození: Podolsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: aktivista, novinář, propagandista, bývalý moderátor talk-show „Antonimy“ (Antonyma) ve státem financované televizní stanici RT

Pohlaví: muž

Anton Krasovsky je novinář, bývalý moderátor talk-show „Antonimy“ (Antonyma) vysílané na státem financované televizní stanici RT. Šířil protiukrajinskou propagandu včetně nenávistných projevů. Označoval Ukrajinu za ruskou zemi a hanobil Ukrajince jako národ. Rovněž Ukrajině vyhrožoval ruskou invazí v případě, že by se Ukrajina přiblížila vstupu do NATO. Tvrdil, že takový čin by skončil „odstraněním“ ukrajinské ústavy a jejím „spálením na Chreščatyku“. Navrhoval, aby se Ukrajina připojila k Rusku.

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Datum narození: 21.3.1973

Místo narození: Dagestán, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: generálplukovník, velitel Východního vojenského okruhu, bývalý zástupce velitele Jižního vojenského okruhu

Pohlaví: muž

Rustam Muradov má hodnost generálplukovníka, od 7. října 2022 je velitelem Východního vojenského okruhu. Dříve byl zástupcem velitele Jižního vojenského okruhu, který byl zapojen do vojenských akcí proti Ukrajině. V červenci 2022 byl jmenován velitelem ruského vojenského uskupení „Vostok“, působícího na Ukrajině.

Ukrajina se v poslední době stala hlavním cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová 8. armáda a přítomnost tohoto okruhu na území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova byla rozšířena. V polovině října 2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale posilovat vojenskou přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. V této souvislosti mnoho pozorovatelů a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně možné nové ruské invaze na Ukrajinu či dalších agresivních kroků. Jednotky z Jižního vojenského okruhu prováděly vojenská cvičení v oblastech obklopujících Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a praporové taktické skupiny na Krymský poloostrov. Jižní vojenský okruh rovněž dohlížel nad vojenskými cvičeními ozbrojených sil separatistických „republik“. Poté, co prezident Ruské federace Vladimir Putin rozhodl, že uzná tzv. „Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního vojenského okruhu na území těchto dvou samozvaných republik. Dne 24. února 2022 Rusko zahájilo totální vojenskou invazi na Ukrajinu.

Rustam Muradov tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

28.2.2022

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Datum narození: 9.11.1952

Místo narození: Leninakan, SSSR (nyní: Gyumri, Arménie)

Státní příslušnost: arménská, ruská, finská

Funkce: vlastník soukromé investiční skupiny Volga Group

Pohlaví: muž

Gennadij Timčenko je jedním z předních podnikatelů působících v Rusku, již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Ruské federace Vladimiru Putinovi a je obecně považován za jednoho z jeho důvěrníků.

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je zakladatelem a akcionářem investiční skupiny Volga Group, která disponuje portfoliem investic v klíčových odvětvích ruské ekonomiky. Skupina Volga Group se významným způsobem podílí na ruské ekonomice a jejím rozvoji.

Je také akcionářem Bank Rossiya, která je považována za banku Vladimira Putina a jeho spolupracovníků. Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace.

Bank Rossiya je navíc zainteresována v mediální holdingové společnosti National Media Group, která v Rusku ovládá 28 mediálních společností, jež aktivně šíří propagandu a dezinformace ohledně útočné války Ruska proti Ukrajině.

Gennadij Timčenko je tak jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

28.2.2022

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Datum narození: 26.9.1965

Místo narození: Čerepovec, SSSR ( nyní Ruská federace)

Funkce: předseda představenstva společností Severstal a Severgroup

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov

Alexej Mordašov je ruský podnikatel s těsnými vazbami na ruskou vládu. Po počátečních fázích ruské útočné války proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Alexej Mordašov spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Kromě toho byl jedním z předních ruských podnikatelů, kteří se v březnu 2023 zúčastnili kongresu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, v jehož průběhu prezident Ruské federace Vladimir Putin přednesl projev, v němž apeloval na miliardáře, aby upřednostňovali „vlastenectví před ziskem“. Alexej Mordašov je předsedou představenstva společnosti Severgroup, což je soukromá investiční společnost, jejíž pobočka Severstal působí v ocelářském a důlním odvětví a dodává vojenskému průmyslu specializované ocelářské produkty včetně pancéřové oceli.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Alexej Mordašov také podporuje a provádí činnosti a politiky, které narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V neposlední řadě nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory vládě Ruské federace, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

28.2.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(rusky: Олег Леонидович ВОИНОВ

v běloruštině: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Datum narození: 26.3.1967

Místo narození: Dnipropetrovsk, SSSR ( nyní Dnipro, Ukrajina)

Funkce: ředitel Národního historického archivu Běloruska

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Oleg Vojnov je od května 2022 ředitelem Národního historického archivu Běloruska. Dříve zastával funkci vedoucího odboru mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany a byl rovněž asistentem ministra obrany pro mezinárodní vojenskou spolupráci

Bělorusko se účastní ruské útočné války proti Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Oleg Vojnov se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou útočnou válku proti Ukrajině.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(rusky: Александр Иванович БАС)

(v běloruštině: Аляксандр Iванавiч БАС)

Datum narození: 17.8.1971

Místo narození: Khotomel, SSSR ( nyní Bělorusko)

Funkce: generálmajor, velitel vrchního ředitelství bojového výcviku ozbrojených sil

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Alexandr Bas byl povýšen do hodnosti generálmajora a od ledna 2023 vykonává funkci velitele vrchního ředitelství bojového výcviku ozbrojených sil. Je rovněž bývalým zástupcem velitele běloruského západního operačního velení.

Bělorusko se účastní ruské útočné války proti Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Alexander Bas se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou útočnou válku proti Ukrajině.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(rusky: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Funkce: náčelník štábu – první zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, generálmajor

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vadim Šadura vykonává funkci náčelníka štábu – prvního zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska; byl povýšen do hodnosti generálmajora.

Bělorusko se účastní ruské útočné války proti Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vadim Šadura se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou útočnou válku proti Ukrajině.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(rusky: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Funkce: vedoucí odboru pro správu pohonných hmot a maziv běloruského ministerstva obrany, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vjačeslav Lenkevič byl v září 2022 povýšen do funkce vedoucího odboru pro správu pohonných hmot a maziv běloruského ministerstva obrany. Dříve zastával funkci zástupce velitele pro logistiku a funkci vedoucího logistiky severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské útočné války proti Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vjačeslav Lenkevič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou útočnou válku proti Ukrajině.

2.3.2022

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Datum narození: 12.10.1982

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: podnikatel, jednatel a předseda společnosti Marathon Group, člen představenstva společnosti Magnit

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Vinokurov je ruský podnikatel s obchodními zájmy v odvětvích maloobchodu s potravinami, farmaceutických výrobků, zemědělství a infrastruktury. Zastává vedoucí pozici v investiční společnosti Marathon Group a ve společnosti Magnit, což je největší ruský maloobchodní prodejce potravin. Je rovněž akcionářem společnosti Demetra Holding, jedné z největších ruských společností obchodujících s obilím, která obilí vyváží, přičemž Rusko je největším vývozcem pšenice na světě. Manželkou Alexandra Vinokurova je Jekatěrina Sergejevna Vinokurova, dcera ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova. Jeho otcem je Semjon Vinokurov, jenž stál v čele Státního jednotného podniku Capital Pharmacies a je považován za jednoho z čelných podnikatelů v ruském farmaceutickém průmyslu. Alexandr Vinokurov má tudíž úzké vazby na vládu Ruské federace a je zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Po počátečních fázích ruské útočné války proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Alexandr Vinokurov spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. Z jeho účasti na uvedeném jednání rovněž vyplývá, že je jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Výše uvedené skutečnosti jsou potvrzeny i úzkými osobními vazbami Alexandra Vinokurova na ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, jenž je odpovědný za útočnou válku Ruska proti Ukrajině a za politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

9.3.2022

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Datum narození: 8.3.1972

Místo narození: Homel, SSSR (nyní Bělorusko)

Funkce: nevýkonný člen správní rady JSC SUEK, člen představenstva skupiny EuroChem

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Melničenko je ruský průmyslník, který nadále ovládá skupinu EuroChem, jež je předním výrobcem hnojiv, a uhelnou společnost SUEK. Ke dni 9. března 2022 Melničenko převedl své podíly v SUEK a ve skupině EuroChem na svou manželku Alexandru Melničenkovou. Andrej Melničenko má nadále prospěch z majetku, jejž převedl na svoji manželku.

Andrej Melničenko patří do okruhu nejvlivnějších ruských podnikatelů s těsnými vazbami na ruskou vládu. Po počátečních fázích útočné války Ruska proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Andrej Melničenko spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu, což je dokladem jeho významu jakožto jednoho z předních podnikatelů působících v Rusku. Kromě toho byl jedním z předních ruských podnikatelů, kteří se v březnu 2023 zúčastnili kongresu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, v jehož průběhu prezident Ruské federace Vladimir Putin přednesl projev, v němž apeloval na miliardáře, aby upřednostňovali „vlastenectví před ziskem“.

Výše uvedené skutečnosti dokládají, že je jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, jež poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruska odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

9.3.2022

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(také znám jako Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Datum narození: 22.3.1964

Místo narození: Ulan-Ude, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: místopředseda, člen představenstva Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP), spolupředseda Výboru RSPP pro průmyslovou politiku a technické předpisy

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Pumpjanskij je přední ruský podnikatel působící v Rusku. Je místopředsedou a členem představenstva Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) a spolupředsedou Výboru RSPP pro průmyslovou politiku a technické předpisy. Je členem Rady Obchodní a průmyslové komory Ruské federace a předsedou Sverdlovského oblastního svazu průmyslníků a podnikatelů.

Zastával vysoké funkce ve velkých ruských metalurgických podnicích. Je bývalým předsedou představenstva společnosti TMK PAO a bývalým předsedou a členem představenstva skupiny Sinara. V těchto funkcích podporoval spolupráci s orgány Ruské federace a se státními podniky včetně společností Ruské železnice, Gazprom a Rosněft a měl z této spolupráce prospěch. Je tudíž zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Po počátečních fázích ruské útočné války proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Dmitrij Pumpjanskij spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

Kromě toho mu byl udělen řád IV. stupně „Za zásluhy o vlast“ a Řád cti. Rovněž byl jedním z předních ruských podnikatelů, kteří se v březnu 2023 zúčastnili kongresu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, v jehož průběhu prezident Ruské federace Vladimir Putin přednesl projev, v němž apeloval na miliardáře, aby upřednostňovali „vlastenectví před ziskem“. Uvedené skutečnosti dokládají, že je jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů ruské vládě, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Datum narození: 18.4.1968

Místo narození: Minsk, SSSR R (nyní Bělorusko)

Funkce: bývalý generální ředitel společnosti JSC UCC Uralchem

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Mazepin je významným vlastníkem a bývalým generálním ředitelem výrobce minerálních hnojiv Uralchem. Skupina Uralchem je ruský výrobce široké škály chemických produktů, včetně minerálních hnojiv a dusičnanu draselného. Společnost uvádí, že je největším výrobcem dusičnanu amonného a druhým největším výrobcem amoniakových a dusíkatých hnojiv v Rusku. Dmitrij Mazepin je tudíž zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Po počátečních fázích ruské útočné války proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Dmitrij Mazepin spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků Vladimira Putina a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. Z jeho účasti na uvedeném jednání rovněž vyplývá, že patří mezi přední podnikatele působící v Rusku. Kromě toho byl jedním z předních ruských podnikatelů, kteří se v březnu 2023 zúčastnili kongresu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, v jehož průběhu prezident Ruské federace Vladimir Putin přednesl projev, v němž apeloval na miliardáře, aby upřednostňovali „vlastenectví před ziskem“.

V prosinci 2021 Dmitrij Mazepin převedl své společnosti Uralchem Holding a CI-Chemical Invest, které jsou usazeny na Kypru a které „Uralchem“ ovládají, do ruské jurisdikce, a to do zvláštní správní oblasti na ostrově Okťabrskij v Kaliningradské oblasti.

9.3.2022

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Datum narození: 10.2.1966

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Galina Pumpjanskaja je manželkou Dmitrije Pumpjanského, předního ruského podnikatele, který je členem Rady Obchodní a průmyslové komory Ruské federace a předsedou Sverdlovského oblastního svazu průmyslníků a podnikatelů. Její manžel je rovněž místopředsedou a členem představenstva Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) a spolupředsedou Výboru RSPP pro průmyslovou politiku a technické předpisy. Dále je bývalým předsedou představenstva společnosti PJSC Pipe Metallurgic Company a bývalým předsedou a členem představenstva skupiny Sinara. Obě společnosti podporují spolupráci s orgány Ruské federace a se státními podniky včetně společností Ruské železnice, Gazprom a Rosněft a mají z této spolupráce prospěch.

Galina Pumpjanskaja tedy patří mezi nejbližší rodinné příslušníky Dmitrije Pumpjanského a má z vazby na svého manžela prospěch.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Datum narození: 6.4.1967

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: bývalý předseda představenstva skupiny Rusagro

Státní příslušnost: ruská, kyperská

Pohlaví: muž

Vadim Moškovič je ruský podnikatel s obchodními zájmy v oblasti zemědělství a rozvoje nemovitostí. Vadim Moškovič založil v roce 2004 skupinu Rusagro, která je významným producentem vepřového masa, tuků a cukru a která byla v roce 2021 největším ruským zemědělským holdingem. Vadim Moškovič je tedy zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

Po počátečních fázích útočné války proti Ukrajině se dne 24. února 2022 Vadim Moškovič spolu s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby jednali o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. Z jeho účasti na uvedeném jednání rovněž vyplývá, že patří mezi přední podnikatele působící v Rusku.

9.3.2022

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Datum narození: 7.3.1982

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: generální ředitel a předseda představenstva PJSC PhosAgro, od roku 2004 pracuje v různých funkcích ve společnosti PhosAgro; od 30. září 2019 je členem správní rady Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Gurjev je bývalým členem představenstva a bývalým generálním ředitelem OAO PhosAgro. Je akcionářem PJSC PhosAgro a předsedou Ruského sdružení výrobců hnojiv. Dále je členem představenstva Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů. Rusko je největším vývozcem hnojiv na světě a společnost PhosAgro je jedním z předních světových výrobců fosforečných hnojiv. PhosAgro je zároveň největším evropským výrobcem fosforečných hnojiv, největším světovým výrobcem vysoce kvalitního fosforitu a druhým největším světovým výrobcem fosforečnanu amonného (MAP) (vyjma Číny) a dihydrogenfosforečnanu amonného (DAP).

Andrej Gurjev je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Kromě toho nese odpovědnost za poskytování materiální podpory vládě Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Datum narození: 2.9.1970

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: bývalý předseda představenstva společnosti PJSC SIBUR Holding; člen dozorčí rady společnosti Alrosa PAO a výboru pro strategické plánování, který je součástí této společnosti; člen Ruského svazu podniků a organizací v odvětví chemického průmyslu (Ruschemunion);

působil na finančním odboru společnosti OAO NK YUKOS; zastával různé funkce ve společnosti AKB Trust and Investment Bank, včetně funkce viceprezidenta – vedoucího odboru investičního bankovnictví a generálního ředitele odboru podnikových financí; bývalý člen představenstva společnosti OAO Gazprom NefteKhim Salavat a společnosti OAO Gazprombank

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Konov je bývalým předsedou představenstva společnosti PJSC SIBUR Holding a v této funkci dohlížel na činnosti společnosti. SIBUR Holding je největší integrovaná petrochemická společnost v Rusku a jedna z nejrychleji rostoucích společností ve světovém petrochemickém průmyslu. SIBUR je přední petrochemická skupina v rámci rozvíjejících se trhů a největší výrobce petrochemických produktů na ruském trhu. Většinový podíl společnosti SIBUR vlastní přední podnikatelé blízcí prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi: Leonid Michelson a Gennadij Timčenko.

Společnost SIBUR Holding úzce spojena s ruskou vládou, a proto jsou příjmy, které vytváří, pro ruskou vládu důležitým zdrojem příjmů.

Dmitrij Konov má vazby na chemický průmysl prostřednictvím svého členství v Ruském svazu podniků a organizací v odvětví chemického průmyslu (Ruschemunion); jedná se o organizaci, která spolupracuje s ruskými orgány s cílem hájit zájmy ruského chemického průmyslu a zvyšovat jeho efektivitu a produktivitu. Ruský chemický průmysl ovládá několik akcionářů s úzkými vazbami na Kreml.

Dmitrij Konov je členem dozorčí rady společnosti Alrosa a jejího výboru pro strategické plánování. Alrosa je státem vlastněná společnost působící v diamantovém průmyslu, jejíž zisky plynou přímo Kremlu. Prostřednictvím svých funkcí ve společnosti Alrosa se Dmitrij Konov podílí na financování činností ruské vlády, které mimo jiné souvisejí s destabilizací Ukrajiny.

Dne 24. února 2022 se zúčastnil v Kremlu setkání předních podnikatelů s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že byl členem užšího kruhu předních podnikatelů s vazbami na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina.

Dmitroj Konov je jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Datum narození: 2.3.1999

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: bývalý ruský závodní jezdec týmu Formule 1 Haas na mistrovství světa Formule 1 v roce 2022 reprezentující ruskou automobilovou federaci pod neutrální vlajkou

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Nikita Mazepin je synem Dmitrije Mazepina, vlastníka a bývalého generálního ředitele společnosti JSC UCC Uralchem. Do března 2022 byl jezdcem týmu Formule 1 Haas, sponzorovaným Dmitrijem Mazepinem prostřednictvím společnosti Uralkali, která je dceřinou společností společnosti Uralchem. Jeho nadace „We compete as one“ má být financována z prostředků společnosti Uralkali. Je rovněž obchodním společníkem svého otce, s nímž má společné obchodní zájmy ve společnosti Hitech GP, která byla prostřednictvím společnosti Uralkali částečně vlastněna Dmitrijem Mazepinem a měla sloužit k podpoře kariéry Nikity Mazepina v motoristickém sportu; společnost Hitech GP nyní vlastní společný obchodní partner otce a syna Mazepinových.

Nikita Mazepin patří mezi nejbližší rodinné příslušníky a spolupracovníky svého otce Dmitrije Mazepina, který je předním podnikatelem zapojeným do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na svého otce prospěch.

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Datum narození: 13.10.1956

Pohlaví: muž

Bývalý člen Rady federace, který ratifikoval vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ mezi Ruskou federací a „Doněckou lidovou republikou“ a mezi Ruskou federací a „Luhanskou lidovou republikou“.

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Datum narození: 31.7.1987

Pohlaví: muž

Bývalý člen Rady federace, který ratifikoval vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ mezi Ruskou federací a „Doněckou lidovou republikou“ a mezi Ruskou federací a „Luhanskou lidovou republikou“.

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Datum narození: 23.9.1967

Pohlaví: muž

Bývalý člen Rady federace, který ratifikoval vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ mezi Ruskou federací a „Doněckou lidovou republikou“ a mezi Ruskou federací a „Luhanskou lidovou republikou“.

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Datum narození: 24.10.1966

Místo narození: Saratov, Ruská federace

Funkce: přední podnikatel blízký Vladimiru Putinovi; jeden z hlavních akcionářů společnosti Evraz; bývalý guvernér Čukotky

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Adresa: 1 Lipovaja Aleja, Němčinovo, Odincovskij rajón, Moskva, Ruská federace

Přidružené osoby: prezident Ruské federace Vladimir Putin

Roman Abramovič je ruský přední podnikatel, který má dlouhodobé a úzké vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Má privilegovaný přístup k prezidentovi a udržuje s ním velmi dobré vztahy. Toto spojení s ruským vůdcem mu pomohlo udržet si značné bohatství. Je jedním z hlavních akcionářů ocelářské skupiny Evraz, která je jedním z největších ruských daňových poplatníků.

Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci Ukrajiny. Je rovněž jedním z předních ruských podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15.3.2022

880.

German Borisovich KHAN

(v ruštině: Герман Борисович ХАН)

Datum narození: 24.10.1961

Místo narození: Kyjev, SSSR (nyní Ukrajina)

Funkce: přední podnikatel blízký Vladimiru Putinovi, jeden z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: Vladimir Putin, Michail Fridman, Petr Aven, Alexej Kuzmičev

Přidružené subjekty: Alfa Group, Alfa Bank

German Chan je ruský podnikatel, který stejně jako jeho obchodní partneři Michail Fridman a Petr Aven udržuje úzké vztahy s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Řadu let byl jedním z hlavních akcionářů skupiny ABH Financial Limited, jejíž součástí je i Alfa Bank, jedna z významných ruských bank. Kromě toho byl akcionářem investiční firmy LetterOne. V roce 2022, kdy na něho Západ uvalil sankce, převedl vlastnictví svých akcií ABH Financial Limited a LetterOne na svého dlouholetého obchodního partnera Andreje Kosogova. Majetek těchto společností nacházející se v Rusku i nadále řídil. Má se za to, že je jednou z nejvlivnějších osob v Rusku. Prokazoval prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi různé služby výměnou za politickou podporu svého podnikání a za finanční zisky. Vladimir Putin odměnil konsorcium Alfa Group za jeho loajalitu vůči ruským orgánům tím, že mu poskytl politickou pomoc s jeho plány v oblasti zahraničních investic. Kromě toho byl jedním z předních ruských podnikatelů, kteří se v březnu 2023 zúčastnili kongresu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, v jehož průběhu prezident Ruské federace Vladimir Putin přednesl projev, v němž apeloval na miliardáře, aby upřednostňovali „vlastenectví před ziskem“.

Pojišťovna AlfaStrakhovanie, která je dceřinou společností konsorcia Alfa Group, poskytuje pojištění pro vozidla Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija), jejíž jednotky operují v okupovaných oblastech Ukrajiny pod ruskou kontrolou, a dále pojištění pro vozidla ochranky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Kromě toho další dceřiná společnost konsorcia Alfa Group, X5 Retail Group, spolupracuje se společností JSC Voentorg, subjektem, na který se vztahují omezující opatření a který ozbrojeným silám Ruské federace poskytuje stravovací a prádelní služby a dodává jim vojenské uniformy, přičemž jeho dceřiná společnost prodává trička s vojenským symbolem „Z“, který ruská propaganda využívá k podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině. Aktivně tedy materiálně či finančně poskytuje podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu či destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch. Je rovněž jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15.3.2022

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV

(v ruštině: Виктор Филиппович РАШНИКОВ)

Datum narození: 13.10.1948

Místo narození: Magnitogorsk, Ruská federace

Funkce: přední podnikatel, vlastník, předseda představenstva a předseda Výboru pro strategické plánování společnosti Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené subjekty: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rašnikov je přední ruský podnikatel, který je vlastníkem a předsedou představenstva společnosti Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK je jedním z největších ruských daňových poplatníků. Daňové zatížení společnosti se v poslední době zvýšilo, což vedlo k výrazně vyšším příjmům pro ruský státní rozpočet. Viktor Rašnikov má rovněž podporu ruské vlády a činitelů s rozhodovací pravomocí. Kromě toho byl jedním z předních ruských podnikatelů, kteří se v březnu 2023 zúčastnili kongresu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, v jehož průběhu prezident Ruské federace Vladimir Putin přednesl projev, v němž apeloval na miliardáře, aby upřednostňovali „vlastenectví před ziskem“.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

15.3.2022

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV

také znám jako Alexey Viktorovich KUZMICHOV

(v ruštině: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Datum narození: 15.10.1962

Místo narození: Kirov, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: přední podnikatel blízký Vladimiru Putinovi, jeden z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přidružené osoby: prezident Ruské federace Vladimir Putin, Michail Fridman, Petr Aven, German Chan

Přidružené subjekty: Alfa Group, Alfa Bank

Alexej Kuzmičev je jedním z vlastníků konglomerátu Alfa Group, který zahrnuje společnost Alfa Bank, jež je jedním z největších ruských daňových poplatníků. Má se za to, že je jednou z nejvlivnějších osob v Rusku. Má spolehlivé vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Vladimir Putin odměnil Alfa Group za její loajalitu vůči ruským orgánům tím, že jí poskytl politickou pomoc s plány v oblasti zahraničních investic.

Pojišťovna AlfaStrakhovanie, která je dceřinou společností konsorcia Alfa Group, poskytuje pojištění pro vozidla Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija), jejíž jednotky operují v okupovaných oblastech Ukrajiny pod ruskou kontrolou, a dále pojištění pro vozidla ochranky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Kromě toho další dceřiná společnost konsorcia Alfa Group, X5 Retail Group, spolupracuje se společností JSC Voentorg, subjektem, na který se vztahují omezující opatření a který ozbrojeným silám Ruské federace poskytuje stravovací a prádelní služby a dodává jim vojenské uniformy, přičemž jeho dceřiná společnost prodává trička s vojenským symbolem „Z“, který ruská propaganda využívá k podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině. Aktivně tedy materiálně či finančně poskytuje podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu či destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch. Je rovněž jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15.3.2022

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(v ruštině: Александр Николаевич ШОХИН)

Datum narození: 25.12.1951

Místo narození: Savinskoje, Kirillovský okres, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: předseda Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů; bývalý místopředseda představenstva společnosti Mechel PAO; člen nejvyšší rady politické strany „Jednotné Rusko“

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Nikolajevič Šochin je předsedou Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, lobbistické skupiny, která prosazuje zájmy podniků v Rusku. Předsedá rovněž Koordinační radě pro nahrazení dovozu a technologickou nezávislost, jež je součástí Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů. Je bývalým místopředsedou představenstva společnosti Mechel PAO, jedné z předních ruských těžebních a hutnických společností, která je zdrojem příjmů vlády Ruské federace.

Po anexi Krymu Ruskem Šochin veřejně uvedl, že je třeba směrovat více ruských investic na Krym s cílem překonat možnou hospodářskou blokádu Západu. Dne 24. února 2022 se Šochin zúčastnil v Kremlu setkání předních podnikatelů s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu předních podnikatelů blízkých prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

Rovněž to dokládá, že je jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15.3.2022

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (v ruštině: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Datum narození: 4.7.1975

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: publicista, propagandista, člen správní rady „Russia Today“, člen Občanské komory

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Armen Gasparjan připravuje autorský pořad „Nabljuděnie“ (Pozorování) pro ruskou zpravodajskou agenturu Sputnik a rozhlasový pořad pro rádiovou stanici Vesti FM. Vydává také knihy a audioknihy a působí jako odborník v rozhlasovém pořadu „Polnyj kontakt“ (Přímý kontakt) dalšího propagandisty Vladimira Solovjova. Dne 6. dubna 2023 byl jmenován členem Občanské komory Ruské federace.

Armen Gasparjan soustavně šíří narativy, které jsou v souladu s kremelskou propagandou. Používá logické klamy k objasňování mezinárodních záležitostí, popírá svrchovanost Ukrajiny nad Krymským poloostrovem a v případu zajetí ukrajinského plavidla obhajoval ruské aktivity v Kerčském průlivu.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu nadále zveřejňuje proruskou propagandu a aktivně popírá ukrajinskou svrchovanost.

Aktivně tedy podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

15.3.2022

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(v ruštině: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Datum narození: 12.3.1966

Místo narození: Derbent, Dagestán, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: člen Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace a Výboru pro jednací řád a parlamentní správu, bývalý majitel finanční a průmyslové skupiny Nafta Moscow (Nafta Moskva)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sulejman Kerimov je členem Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace a Výboru pro jednací řád a parlamentní správu. Sulejman Kerimov je bývalým majitelem finanční a průmyslové skupiny Nafta Moskva. Výše čistého jmění Sulejmana Kerimova a jeho rodiny se odhaduje na 9,8 miliardy USD. Obdržel vysoké finanční obnosy od Sergeje Roldugina, jenž je pověřen správou majetku prezidenta Ruské federace Vladimira Putina.

Dne 24. února 2022 se Sulejman Kerimov zúčastnil v Kremlu setkání předních podnikatelů s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu předních podnikatelů blízkých prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, která nese odpovědnost za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

15.3.2022

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Datum narození: 28.12.1981

Místo narození: Jerevan, Arménie

Funkce: bývalý výkonný ředitel a bývalý zástupce generálního ředitele společnosti Yandex NV

Státní příslušnost: arménská

Pohlaví: muž

Tigran Chudaverdjan je bývalým výkonným ředitelem a generálním ředitelem společnosti Yandex N.V., který se uvedených funkcí vzdal poté, co na něho Evropská unie uvalila omezující opatření. Je i nadále jedním z vysokých manažerů společnosti Yandex a ovlivňuje její činnost.

Yandex je největší technologická společnost v Rusku. Pro vládu Ruské federace představuje zdroj vysokých příjmů z daní. V roce 2019 souhlasila společnost Yandex s restrukturalizací, díky níž získala „zlatou akcii“ nově založená obecně prospěšná nadace (Public Interest Foundation (PIF)), jejímž účelem je „obhajovat zájmy Ruské federace“. Prostřednictvím této nadace může vláda Ruské federace uplatnit právo veta ve věci vymezeného souboru záležitostí.

Od začátku útočné války proti Ukrajině se Yandex řídí politikou vlády Ruské federace v oblasti informací a cenzury. Výsledky vyhledávání vykazované vyhledávačem společnosti Yandex jsou v souladu s požadavky ruských orgánů a zobrazují pouze zdroje související s ruskou proválečnou propagandou. Kromě toho společnost Yandex napomáhala internetovým stránkám, které šíří nepravdivé a proruské narativy o invazi na Ukrajinu, generovat zisk z digitální inzerce.

Dne 24. února 2022 se Tigran Chudaverdjan zúčastnil v Kremlu setkání předních podnikatelů s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu předních podnikatelů blízkých prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

Je jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace, odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a materiálně či finančně vládu Ruské federace podporuje. Nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

15.3.2022

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(v ruštině: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Datum narození: 29.9.1973

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: bývalý generální ředitel a manažer EuroChem Group AG

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Raševskij je bývalým generálním ředitelem a ředitelem skupiny EuroChem AG, který se uvedených funkcí formálně vzdal poté, co na něho Unie uvalila omezující opatření, avšak i nadále vykonává vliv prostřednictvím krycích firem. Společnost EuroChem je jedním z největších světových výrobců minerálních hnojiv. V minulosti (v letech 2004 až 2020) byl Vladimir Raševskij generálním ředitelem uhelné společnosti JSC SUEK. Jedná se o velké ruské společnosti, jejichž spoluvlastnicí je Alexandra Melničenková, manželka ruského miliardáře Andreje Melničenka, a jež vytvářejí a poskytují značné příjmy ruské vládě. Spolupracují rovněž s ruskými orgány, včetně Vladimira Putina. Společnosti Eurochem Group dodávaly dusičnan amonný do okupovaných oblastí Donbasu. Společnost SUEK podepsala smlouvy s krymskými sanatorii ohledně zdravotních programů pro zaměstnance.

Vladimir Raševskij proto materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

Dne 24. února 2022 se Vladimir Raševskij zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů s Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny.

15.3.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(také znám jako Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(také znám jako Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Datum narození: 8.9.1953

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: významný akcionář veřejně obchodované společnosti Acron Group, která patří mezi největší ruské výrobce hnojiv

Státní příslušnost: ruská, izraelská a britská

Pohlaví: muž

Ruský přední podnikatel Vjačeslav Kantor je skutečným majitelem veřejně obchodované společnosti Acron Group, jež patří mezi největší ruské výrobce hnojiv. Má úzké vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Spojení s ruským prezidentem mu pomohlo udržet si značné bohatství. Při mnoha příležitostech otevřeně vyjadřoval prezidentu Ruské federace Putinovi podporu a označoval ho za přítele a má s Kremlem dobré vztahy.

Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskou federací nebo za destabilizaci Ukrajiny. Je rovněž jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za protiprávní anexi Krymského poloostrova Ruskou federací a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (roz. ERMAKOVA (YERMAKOVA))

(Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

Funkce: spolupředsedkyně Nadace Timčenko (Foundation Timchenko)

Státní příslušnost: ruská, finská

Přidružená osoba: Gennadij Timčenko (manžel)

Pohlaví: žena

Jelena Timčenková je manželkou Gennadije Timčenka, který již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu ruské federace Vladimiru Putinovi a je jedním z jeho důvěrníků.

Společně se svým manželem vykonává obchodní činnost prostřednictvím realitní společnosti Sci Ruth a společnosti Maples S.A. a společně s ním rovněž nabyla nemovitosti, což je dokladem významných majetkových vazeb mezi nimi.

Kromě toho se podílí na veřejném působení svého manžela prostřednictvím Nadace Timčenko, již společně s manželem založila a v níž hraje významnou roli, a s manželem ji pojí těsné vazby. Nadace Timčenko navíc uskutečňuje některé činnosti ve spojitosti s investiční skupinou Volga Group, která se výrazně podílí na ruské ekonomice a jejím rozvoji a kterou založil Gennadij Timčenko, jenž je jedním z jejích akcionářů. Jelena Timčenková má tudíž prospěch z vazeb na svého manžela, zejména z hlediska sociálního postavení a finančních prostředků. Má tedy vazby na Gennadije Timčenka, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP, a to mimo jiné proto, že nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a za poskytování materiální či finanční podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci Ukrajiny, přičemž z vazby na tyto činitele má prospěch.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Datum narození: 22.3.1982

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Funkce: místopředseda správní rady společnosti Sibur Holding PJSC

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Kirill Šamalov je místopředsedou správní rady a osobou odpovědnou za udržitelný rozvoj v rámci řídícího výboru společnosti Sibur Holding PJSC, největší integrované petrochemické společnosti v Rusku. Je i nadále akcionářem společnosti Sibur Holding a nadále v ní působí na pozici manažera. Kromě toho má prospěch z osobních vazeb na Kreml a zastává vysoké postavení v mnoha ruských společnostech.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Datum narození: 30.10.1966

Místo narození: Vladikavkaz, Severní Osetie, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: majitel a prezident skupiny Mercury Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Kesajev je akcionářem a bývalým prezidentem skupiny Mercury Group, která je spojena se skupinou Megapolis Group, předním distributorem tabáku v Rusku. Má vazby na vládu Ruské federace a její bezpečnostní síly prostřednictvím fondu Monolit, který spravují bývalí příslušníci ruských bezpečnostních služeb a který poskytuje finanční pomoc penzionovaným příslušníkům bezpečnostních služeb a vojenskému personálu.

Je jedním z hlavních akcionářů skupin Mercury Group a Megapolis Group, jakož i společností JSC Turbokholod a LLC Consensus-R, jež jsou přispěvateli fondu Monolit. Na základě svého zapojení do investiční firmy OOO Globalvoyentreyding je navíc hlavním akcionářem závodu Degtjarev, ruské společnosti, která vyrábí zbraně používané ruskými ozbrojenými silami. Je akcionářem řetězců prodejců alkoholických nápojů Red & White a Bristol a ovládá společnost International Tobacco Group LLC.

Igor Kesajev je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho poskytuje materiální podporu vládě Ruské federace a má z vazeb na ni prospěch.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Datum narození: 10.3.1968

Místo narození: Kemerovo, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: podnikatel, spoluvlastník, předseda představenstva a generální ředitel Industrial Metallurgical Holding (PMH)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jevgenij Zubickij je spoluvlastníkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem Industrial Metallurgical Holding (PMH). Je akcionářem Koks Group, mateřského podniku PMH a největšího ruského výrobce obchodovatelného koksu, jehož zakladatelem je poslanec Státní dumy Boris Zubickij.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem, který působí v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Datum narození: 11.5.1966

Místo narození: Ačchoj-Martan, Čečensko, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: ruský podnikatel; v současnosti ředitel moskevské Alliance Group vlastnící aktiva v odvětví ropy, stavebnictví, textilního průmyslu, potravinářství, financí a médií; bývalý předseda představenstva Russian Platinum

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Musa Bažajev je ředitelem Alliance Group, jejímiž klíčovými klienty jsou největší zástupci plynárenského a ropného průmyslu, průmyslových zařízení, odvětví telekomunikací, bydlení a veřejných služeb.

Je bývalým předsedou představenstva Russian Platinum, považované za jednu z předních ruských těžařských společností poskytujících značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. V roce 2021 podepsaly VEB.RF, VTB Group a Russian Platinum memorandum o záměru financovat naleziště platiny, mědi a niklu v Černogorsku v Krasnojarském kraji. Slavnostní akt podpisu se uskutečnil během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě za přítomnosti prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Musa Bažajev je jedním z předních ruských podnikatelů působících v Rusku, patří mezi 200 nejbohatších Rusů a současně je podnikatelem působícím v hospodářském odvětví, které poskytuje vládě Ruské federace značné zdroje příjmů.

Musa Bažajev je kromě toho spojován s VEB.RF, ruskou institucí pro finanční rozvoj, která aktivně poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tyto činitele prospěch.

8.4.2022

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Datum narození: 21.9.1961

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: ruský podnikatel působící jako zástupce generálního ředitele konglomerátu AFK Sistema, zakladatel poradenské společnosti VLM Invest

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Mndojanc je bývalý zástupce generálního ředitele ruského konglomerátu AFK Sistema PAO, působícího v odvětví telekomunikací a informačních technologií, pověřený vztahy s vládou. Sergej Mndojanc je také bývalým prvním místopředsedou a akcionářem poradenské společnosti VLM Invest, která působí jako prostředník mezi soukromými společnostmi a vládními orgány Ruské federace. Je rovněž majitelem akcií First Independent Rating Agency (Fira) a Regional Public Foundation for the Development of Business Cooperation and Entrepreneurship. Sergej Mndojanc je dále členem Rady pro zahraniční a obrannou politiku (SVOP), odborné skupiny poskytující vládě Ruské federace poradenství v oblasti provádění zahraniční a obranné politiky.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Datum narození: 9.5.1973

Místo narození: Leningrad SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Přidružené osoby: Arkady Rotenberg (bratr), Boris Rotenberg (strýc)

Přidružené subjekty: skupina SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Přední ruský podnikatel Igor Rotenberg je nejstarší syn a dědic Arkadije Rotenberga, prominentního ruského podnikatele a bývalého spoluvlastníka skupiny SGM (Stroygazmontazh). Je bývalým majitelem společnosti Gazprom Drilling a akcionářem sítě Platon Electronic Toll Collection. Rotenbergovi mají úzké vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Díky svým minulým i současným pozicím v předních ruských firmách, které získávají významné státní zakázky, a díky úzkým vazbám na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina má Igor Rotenberg nadále prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a na vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Igor Rotenberg je dále fyzickou osobou spojovanou s Arkadijem Rotenbergem a prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem, kteří jsou oba zařazeni na seznam omezujících opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(také známa jako Jekatarina IGNATOVA)

(Екатерина ИГНАТОВА)

Datum narození: 1968

Místo narození: Moskva, SSSR (nyní Ruská federace)

Přidružené osoby: Sergei Chemezov (manžel)

Anastasia Ignatova (dcera)

Lyudmila Rukavishnikova (matka)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Jekatěrina Ignatova je manželka Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředitelem ruské státní korporace Rostec (Státní korporace na podporu rozvoje, výroby a vývozu vyspělých průmyslových výrobků). Prostřednictvím svazku se svým manželem Sergejem Čemezovem vlastní Jekatěrina Ignatova značný majetek. V posledním majetkovém přiznání Sergeje Čemezova zveřejněném v roce 2019 byl rovněž uveden roční příjem Jekatěriny Ignatové ve výši 24 milionů USD.

Jekatěrina Ignatova je blízkou rodinnou příslušnicí a má z vazby na svého manžela Sergeje Čemezova prospěch.

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Přidružené osoby: Sergei Chemezov (nevlastní otec)

Ekaterina Ignatova (matka)

Lyudmila Rukavishnikova (babička)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Anastasia Ignatova je nevlastní dcera Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředitelem ruské státní korporace Rostec (Státní korporace na podporu rozvoje, výroby a vývozu ruských technologií a technologicky vyspělých průmyslových výrobků).

Díky vazbám na svého nevlastního otce Sergeje Čemezova vlastní značný majetek prostřednictvím offshorových společností. Anastasia Ignatova formálně vlastnila 85metrovou jachtu „Valerie“ v hodnotě 140 milionů USD (více než 10 miliard rublů), a to prostřednictvím společnosti s názvem Delima Services Limited sídlící na Britských Panenských ostrovech. Kromě toho vlastní offshorové společnosti s aktivy ve výši stovek milionů dolarů.

Anastasia Ignatova je blízkou rodinnou příslušnicí a má z vazby na svého nevlastního otce Sergeje Čemezova prospěch.

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHNIKOVA

Přidružené osoby: Sergei Chemezov (zeť)

Ekaterina Ignatova (dcera)

Anastasia Ignatova (vnučka)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Ljudmila Rukavišniková je tchyně Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředitelem ruské státní korporace Rostec (Státní korporace na podporu rozvoje, výroby a vývozu ruských technologií a technologicky vyspělých průmyslových výrobků). Díky vazbám na svého zetě Sergeje Čemezova vlastní značný majetek, včetně podílů ve společnostech, jejichž majetek užívá korporace Rostec.

Ljudmila Rukavišniková je blízkou rodinnou příslušnicí a má z vazby na svého zetě Sergeje Čemezova prospěch.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Datum narození: 6.7.1995

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Funkce: dědic Suleimana Kerimova, člen strategického výboru a představenstva společnosti Polyus

Přidružená osoba: Suleiman Kerimov (otec)

Přidružený subjekt: Polyus

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Said Kerimov je syn Suleimana Kerimova. Suleiman Kerimov je miliardářem žijícím v Rusku, zakladatelem nadace Suleiman Kerimov a zástupcem Dagestánské republiky v horní komoře ruského parlamentu (Rada federace). Suleiman Kerimov převedl velkou část svého majetku, včetně akcií ve společnosti Polyus Gold, jež je největším ruským producentem zlata, na svého syna Saida Kerimova.

Said Kerimov je blízkým rodinným příslušníkem a má z vazby na svého otce Suleimana Kerimova prospěch.

Said Kerimov je navíc významným vlastníkem letiště Machačkala, které poskytuje logistickou podporu ruským bezpečnostním silám, jež toto letiště využívají pro různé operace. Nese tedy odpovědnost za podporu činností, které narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Datum narození: 2.1.1968

Místo narození: Dzeržinsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: ruský přední podnikatel; vlastník společností Russian Machines, Military Industrial Company a Arzamas Machine Building Plant

Přidružené subjekty: Russian Machines, Military Industrial Company a Arzamas Machine Building Plant

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Oleg Deripaska je přední podnikatel, majitel společnosti Rusal, která patří ve světovém měřítku mezi největší společnosti činné v globálním odvětví hliníku. V březnu 2022 se zúčastnil Krasnojarského ekonomického fóra, což je jedna z klíčových ruských ekonomických konferencí se zaměřením na regionální rozvoj. Je rovněž skutečným vlastníkem skupiny GAZ, ruského automobilového koncernu, jehož součástí je společnost Military Industrial Company LLC, která je významným dodavatelem zbraní a vojenského vybavení ruským ozbrojeným silám. Podnik Arzamas Machine-Building Plant, jenž je součástí společnosti Military Industrial Company LLC, vyrábí obojživelné obrněné transportéry BTR-80, které Rusko použilo během útočné války proti Ukrajině.

Oleg Deripaska je přední podnikatel působící v Rusku a současně podnikatel působící v hospodářském odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Nese také odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Datum narození: 2.2.1966

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „premiér“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Člen Výboru Rady federace pro federální strukturu, regionální politiku, místní samosprávu a záležitosti severu.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ / Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Datum narození: 24.12.1979

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „zástupce předsedy vlády“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISCHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Datum narození: 24.4.1976

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „úřadující ministr zdravotnictví“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ a současný náměstek ministra zdravotní péče. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА / Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Datum narození: 28.9.1984

Místo narození: Doněck, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: žena

Bývalá tzv. „ministryně zahraničních věcí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“, v současnosti členka Výboru Rady federace pro mezinárodní záležitosti a senátorka za tzv. „Doněckou lidovou republiku“. Tím, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ / Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Datum narození: 4.9.1958

Místo narození: Doněck, SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „ministr mládeže, sportu a cestovního ruchu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Datum narození: 23.11.1958

Místo narození: SSSR (nyní Moldavská republika)

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „ministr školství a vědy“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Rektor Donbaské právnické akademie. Tím, že uvedené funkce přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Datum narození: 13.7.1976

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. „ministr pro výstavbu, bydlení a veřejné služby“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně narušoval územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Datum narození: 21.11.1943

Místo narození: Zolotonosha (Zlotonoša), SSSR (nyní Ukrajina)

Pohlaví: muž

Bývalý poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. V roce 2016 byl jmenován čestným občanem Luhanska a v roce 2015 lidovým umělcem tzv. „Luhanské lidové republiky“. Je uměleckým ředitelem Luhanského akademického ukrajinského hudebního a dramatického divadla v ulici Oboronnaja. V roce 2022 obdržel čestné uznání Lidové rady tzv. „Luhanské lidové republiky“. V roce 2023 obdržel od místopředsedy Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace děkovný dopis a od ministra kultury Ruské federace poděkování. Podporuje a provádí tedy činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci situace na Ukrajině.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(také známa jako Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Datum narození: 22.12.1959

Místo narození: SSSR (nyní Uzbekistán)

Adresa: Byt 81–83, ulice Ustabajeva 79, 1000187 Taškent, Uzbekistán

Přidružená osoba: Alisher Usmanov, bratr

Státní příslušnost: ruská

číslo pasu: 71 3059195 (ruský)

Pohlaví: žena

Gulbachor Ismailová je sestra Ališera Usmanova, prokremelského předního podnikatele, zařazeného na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP. Vyšetřování německého Spolkového kriminálního úřadu (Bundeskriminalamt) odhalilo, že Ališer Usmanov nepřímo převedl majetek na svou sestru Gulbachoru Ismailovou. Zejména společnost Navis Marine Ltd. (Kajmanské ostrovy), jejímž akcionářem je společnost Almenor Holdings Ltd. (Kypr), je vlastníkem jachty „Dilbar“. Všechny akcie uvedené holdingové společnosti drží společnost Pomerol Capital SA (Švýcarsko) ve prospěch sesterské společnosti „The Sisters Trust“. Od roku 2017 již Ališer Usmanov není akcionářem této svěřenské společnosti, v důsledku čehož je jedinou skutečnou majitelkou jachty „Dilbar“ jeho sestra, Gulbachor Ismailová.

Bylo rovněž nalezeno spojení mezi ní a luxusními nemovitostmi v Itálii a Lotyšsku, které mohou být spojeny s jejím bratrem Ališerem Usmanovem. Majetek svého bratra skrývá s využitím sítě krycích firem. Je tedy blízkou rodinnou příslušnicí, která má prospěch z vazeb na svého bratra Ališera Usmanova.

8.4.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(v ruštině: Марина Александровна МОРДАШОВА

Datum narození: 17.5.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené osoby:

Alexej Mordašov (životní partner)

Kirill Mordašov (nevlastní syn)

Nikita Mordašov (nevlastní syn)

Přidružené subjekty:

Ondero Limited, Britské Panenské ostrovy

Unifirm Limited, Kypr

Ranel Assets Limited, Britské panenské ostrovy

Rayglow Limited, Kypr

ServerGroup LLC, Ruská federace

KN-Holding LLC, Ruská federace

Marina Mordašovová je životní partnerkou Alexeje Mordašova, předsedy představenstva společnosti Severgroup. Alexej Mordašov převedl na svou životní partnerku Marinu Mordašovovou prostřednictvím různých offshorových společností, včetně společností Unifirm Limited, Ondero Limited a Ranel Assets Limited, které Marina Mordašovová vlastní nebo ovládá, své podíly v turistickém gigantu TUI a ve společnosti pro těžbu zlata Nordgold v celkové hodnotě více než 1,5 miliardy EUR. Marina Mordašovová je tedy blízkou rodinnou příslušnicí a má z vazeb na svého životního partnera Alexeje Mordašova prospěch.

3.6.2022

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(v ruštině: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Datum narození: 10.9.1962

Místo narození: Averinskaja, okres Sjamža, Vologdská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: bývalý náměstek ministra obrany Ruské federace; bývalý velitel Národního střediska pro řízení obrany Ruské federace, generálplukovník

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Generálplukovník Michail Mizincev je bývalým náměstkem ministra obrany Ruské federace a bývalým velitelem Národního střediska pro řízení obrany Ruské federace. Je též znám pod přezdívkou „Řezník z Mariupolu“ a byl identifikován jako velitel dohlížející na obléhání Mariupolu, během něhož při řízení bombardování tohoto města ruskými silami uplatňoval taktiku, která byla použita již dříve při obléhání syrského Aleppa. Mizincev je obviněn zejména z toho, že řídil bombardování města Mariupol, při němž byly zabity tisíce civilistů, včetně ostřelování mariupolské porodnice a divadla, při němž byly zabity stovky dětí. Je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(v srbštině: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

(v chorvatštině: Aleksandra MELJNIČENKO)

Datum narození: 21.4.1977

Místo narození: Bělehrad, Jugoslávie (nyní Srbská republika)

Přidružená osoba: Andrey Igorevich Melnichenko (manžel)

Státní příslušnost: srbská, chorvatská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: chorvatský pas č. 012516964 (platnost do: 5. 5. 2033)

Alexandra Melničenková je manželkou Andreje Melničenka, ruského průmyslníka, jenž na ni dne 9. března 2022 převedl skutečné vlastnictví skupiny EuroChem, která je předním výrobcem hnojiv, a uhelné společnosti SUEK, jakož i z toho plynoucí prospěch.

Alexandra Melničenková má prospěch z bohatství a majetku svého manžela. V březnu 2022 se Alexandra Melničenková namísto svého manžela stala skutečnou majitelkou společnosti Firstline Trust, která je řízena společností Linetrust PTC Ltd, jež zastupuje skutečného majitele skupiny EuroChem.

Je tedy blízkou rodinnou příslušnicí, která má prospěch z vazeb na svého manžela Andreje Igoreviče Melničenka a je s ním spojena společnými finančními zájmy.

3.6.2022

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Datum narození: 18.6.1998

Státní příslušnost: ruská

Registrační číslo daňového poplatníka: 780103765308

Přidružené osoby: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (otec), Lyubov Valentinovna Prigozhina (matka), Polina Evgenievna Prigozhina (sestra)

Přidružené subjekty: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Pohlaví: muž

Pavel Prigožin je syn Jevgenije Prigožina, předního ruského podnikatele působícího v Rusku, který má úzké osobní vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a ruské ministerstvo obrany. Jevgenij Prigožin založil a neoficiálně vede Wagnerovu skupinu, neregistrovaný soukromý vojenský subjekt se sídlem v Rusku, a nese odpovědnost za nasazení žoldnéřů na Ukrajině.

Společnost Concord, rovněž známá jako KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kterou Jevgenij Prigožin založil a vlastnil do listopadu 2019, a skupina dalších společností s vazbami na něj, včetně společností Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, měly po nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskou federací prospěch z velkých veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

Pavel Prigožin je spojen s několika společnostmi, které dříve vlastnila jeho matka Ljubov Valentinovna Prigožina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC a Lakhta Plaza LLC. Navíc je Pavel Prigožin spojen se společností JSC Businessprof, která vlastní obchodní centrum Sinop v Petrohradu.

Má tedy vazby na přední podnikatele nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou zapojeny do hospodářských odvětví, jež poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Je rovněž blízkým rodinným příslušníkem a má prospěch z vazby na svého otce Jevgenije Prigožina.

Kromě toho Pavel Prigožin sloužil ve Wagnerově skupině v Sýrii. Veřejně dále potvrdil, že se účastní vojenských operací proti Ukrajině jako člen jednotky Wagnerovy skupiny působící v oblasti Donbasu. Aktivně tudíž podporuje činnosti či politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Datum narození: 11.2.1964

Místo narození: Atyrau, SSSR (nyní Kazachstán)

Funkce: spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Yandex N.V.

Státní příslušnost: ruská, maltská

Pohlaví: muž

Arkadij Volož je ruský podnikatel s obchodními zájmy v oblasti IT a technologií. Je zakladatelem a bývalým generálním ředitelem společnosti Yandex, který se uvedené funkce vzdal poté, co na něho Evropská unie uvalila omezující opatření. Je jedním z hlavních akcionářů společnosti Yandex, což je největší internetová společnost v Rusku, provozující nejpopulárnější ruský vyhledávač. Yandex působí v odvětví informačních a komunikačních technologií, které je pro vládu Ruské federace významným zdrojem příjmů z daní.

Akcionáři a investory společnosti Yandex jsou ruské státem vlastněné banky, jako například Sberbank a VTB.

V roce 2019 souhlasila společnost Yandex s restrukturalizací, díky níž získala „zlatou akcii“ nově založená obecně prospěšná nadace (Public Interest Foundation (PIF)), jejímž účelem je „obhajovat zájmy Ruské federace“. Prostřednictvím této nadace může vláda Ruské federace uplatnit právo veta k vymezenému souboru otázek, jako jsou prodej důležitého duševního vlastnictví a prodej či přenos osobních údajů ruských uživatelů zahraničním společnostem, tedy otázek, u nichž se má za to, že mají dopad na „národní zájmy“ Ruska. Společnost Yandex je rovněž odpovědná za propagaci státních sdělovacích prostředků a narativů ve výsledcích vyhledávání na svém vyhledávači a za méně výhodné řazení a odstraňování obsahu, který je kritický vůči Kremlu, jako je například obsah související s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině. Od začátku války se Yandex řídí politikou vlády Ruské federace v oblasti informací a cenzury. Výsledky vyhledávání vykazované vyhledávačem společnosti Yandex jsou v souladu s požadavky ruských orgánů a zobrazují pouze zdroje související s ruskou proválečnou propagandou. Kromě toho společnost Yandex napomáhala internetovým stránkám, které šíří nepravdivé a proruské narativy o invazi na Ukrajinu, generovat zisk z digitální inzerce.

Arkadij Volož je tedy jedním z podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho materiálně či finančně podporoval vládu Ruské federace a je odpovědný za činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a tyto činnosti a politiky podporuje.

3.6.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Datum narození: 23.4.1980

Místo narození: Džalka, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Velitel čečenské odnože Národní gardy Ruské federace.

Odpovědný za velení čečenským silám během útočné války Ruska proti Ukrajině, mimo jiné v oblasti Kyjeva a Donbasu. Za jeho činnost v útočné válce Ruska proti Ukrajině mu byl udělen titul „Hrdina Čečenské republiky“.

Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Datum narození: 10.6.1971

Místo narození: Horlivka, SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Aleksej Kuzmenkov byl jmenován náměstkem ministra obrany pro logistiku. Je bývalým náměstkem ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) – náměstka vrchního velitele jednotek Rosgvardija.

Jednotky Rosgvardija byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Z titulu své předchozí i současné funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(v ruštině: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО

v ukrajinštině: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Datum narození: 3.10.1963

Místo narození: Mariupol, SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Poté, co ruské ozbrojené síly obsadily město Mariupol, byl Konstantin Ivaščenko dne 6. dubna 2022 tzv. „nejvyšším představitelem Doněcké lidové republiky“ Denisem Pušilinem jmenován starostou Mariupolu. V lednu 2023 byl odvolán. Veřejně podporoval nezákonná referenda v okupovaných oblastech Ukrajiny a podílel se na nich.

Nese tedy odpovědnost za podporu činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(v ruštině: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Datum narození: 17.6.1973

Místo narození: Krasnojarsk-26, S(nyní Železnogorsk, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Bývalý tzv. starosta města Enerhodar. Organizačně zajišťoval vytvoření „rady pro samosprávu města“ Enerhodar dne 27. března 2022, která nemá podporu ukrajinských orgánů.

Z titulu své bývalé funkce tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

21.7.2022

1201.

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA (roz. TOKAREVA)

také známa jako Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Datum narození: 18.1.1975

Místo narození: Karaganda, SSSR (nyní Kazachstán)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Maja Bolotova (roz. Tokareva) je dcera Nikolaje Tokareva, generálního ředitele významné ruské ropné a plynárenské společnosti Transněfť. Maja Bolotova a její bývalý manžel Andrej Bolotov vlastní v Moskvě, Lotyšsku a Chorvatsku luxusní nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů USD a které lze spojit s Nikolajem Tokarevem. Maja Bolotova má rovněž vazby na společnost Ronin, která spravuje penzijní fond společnosti Transněfť. Když žádala o kyperské občanství, uvedla v tiskovém oznámení jako adresu svého místa pobytu adresu společnosti Ronin Europe. Kromě toho má vazby na Ronin Trust, jenž spravuje penzijní fond společnosti Transněfť, a to prostřednictvím své realitní společnosti Ostoženka 19 (dříve pod názvem RPA Esteit). Maya Bolotova je tedy blízkou rodinnou příslušnicí, která má prospěch z vazeb na Nikolaje Tokareva, předního podnikatele působícího v Rusku.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Datum narození: srpen 1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pavel Jezubov je bratranec Olega Děripasky, vlastníka ruského průmyslového konglomerátu Russian Machines, jehož součástí je společnost Military Industrial Company, která je významným dodavatelem zbraní a vojenského vybavení ruským ozbrojeným silám. Oleg Děripaska na svého bratrance Pavla Jezubova převedl rozsáhlý majetek, mimo jiné několik nemovitostí ve Francii prostřednictvím holdingové společnosti vlastněné Jezubovem, hotel v rakouském Lechu prostřednictvím ruské holdingové společností Gost Hotel Management LLC vlastněné Jezubovem a rovněž na Jezubova převedl správu společnosti Terra Limited. Pavel Jezubov je tedy blízkým rodinným příslušníkem, který má prospěch z vazeb na svého bratrance Olega Deripasku.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Datum narození: 9.6.1960

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Kozicyn je jedním z předních ruských podnikatelů. Je bývalým generálním ředitelem společnosti Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), která je jedním z nejdůležitějších ruských producentů hlavních komodit (vč. mědi, zinku, uhlí, zlata a stříbra), a i nadále působí jako aktivní podnikatel v řadě různých obchodních odvětví. Je oceňován za svůj významný přínos ruské ekonomice a za přispění k rozvoji oblasti Uralu. Andrej Anatoljevič Kozicyn je tedy jedním z předních podnikatelů působících v Rusku a současně podnikatelem působícím v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

21.7.2022

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Datum narození: 1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jevgenij Solncev je od 8. června 2022 tzv. „místopředsedou vlády Doněcké lidové republiky“.

Dne 30. března 2023 byl jmenován předsedou vlády Doněcké lidové republiky.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonává ji, nese Jevgenij Solncev odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, a tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

6.10.2022

1264.

Sayed Hojatollah QUREISHI

سید حجت الله قریشی

též známý jako Sayyed Hojatolah GHOREISHI

Datum narození: 27.9. 1964

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hodnost: generál

Funkce: velitel divize dodávek, výzkumu a průmyslových záležitostí íránského Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL)

Cestovní pas N42881363 (Írán) platný do 10. října 2022; příp. cestovní pas D9021706 (Írán) platný do 14. července 2021; příp. cestovní pas D10007155 (Írán) platný do 17. srpna 2025; příp. cestovní pas A59655618 (Írán) platný do 15. září 2027; číslo průkazu totožnosti: 5929869741 (Írán)

Generál Sayed Qureishi je velitelem divize dodávek, výzkumu a průmyslových záležitostí na íránském Ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a odpovídá za sjednání dohody s Ruskou federací týkající se dodávek bezpilotních vzdušných prostředků íránské výroby za účelem jejich použití v útočné válce proti Ukrajině. Je tudíž odpovědný za podporu činností narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

20.10.2022

1271.

Hamid VAHEDI

حمید واحدی

Datum narození: březen/duben 1965

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Funkce: vrchní velitel íránských vzdušných sil

Brigádní generál Hamid Vahedi je vrchním velitelem íránských vzdušných sil.

V této funkci je zapojen do rozhodování o íránském programu bezpilotních vzdušných prostředků, do vývozu bezpilotních vzdušných prostředků, jakož i do obranné spolupráce s Ruskou federací v této oblasti, což vedlo k tomu, že Ruská federace používala íránské bezpilotní vzdušné prostředky při útočné válce proti Ukrajině.

Brigádní generál Hamid Vahedi tudíž podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Datum narození: 31.5.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Denis Sergejevič Kurašov působil jako náměstek ministra komunikací a od května 2023 jako ministr komunikací. Jako člen tzv. vlády protiprávně anektované Doněcké oblasti je zapojen do separatistických činností a je odpovědný za uspořádání referenda o připojení Doněcka k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1274.

Dmitry Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Datum narození: 1981

Místo narození: Gelendžik, SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Šmelev do 21. února 2023 působil jako náměstek ministra příjmů tzv. „Doněcké lidové republiky“. Jako součást tzv. vlády protiprávně anektované Doněcké oblasti byl zapojen do separatistických činností a byl odpovědný za uspořádání referenda o připojení Doněcka k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1275.

Timur Ilgizovich SAMATOV

(Тимур Ильгизович САМАТОВ)

Datum narození: 4.4.1992

Místo narození: Kazaň, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Timur Samatov byl ruskou vládou jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu tzv. „Luhanské lidové republiky“. Jako součást tzv. vlády protiprávně anektované Luhanské oblasti je zapojen do separatistických činností a je odpovědný za uspořádání referenda o připojení Luhanska k Rusku. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,a tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ / Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Datum narození: 22.1.1953

Místo narození: Mariupol, SSSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Adresa: 5 ul. Mysličenko, obec Čmyrevka, Starobilskyj okres, Luhanská oblast, Ukrajina

Daňové identifikační číslo: 1938008353 (Ukrajina)

Valerij Pachnic je bývalým úřadujícím ředitelem správy okresu Starobilsk jmenovaným Ruskem. Ve své funkci dohlížel na zadržování ukrajinských zemědělských produktů a obilovin za účelem jejich převozu do Ruska. Je tedy odpovědný za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Datum narození: 29.9.1995

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Petrov je poradcem Úřadu komisaře pro práva dětí Ruské federace. V této funkci je zapojen do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Alexeje Alexandroviče Petrova porušuje práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo a správní řád, a Alexej Alexandrovič Petrov tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti a politiky podporuje a provádí.

16.12.2022

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Datum narození: 14.12.1977

Místo narození: Dnipropetrovsk, SSSR (nyní Dnipro, Ukrajina)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Bývalý prokurátor protiprávně anektované tzv. „Doněcké lidové republiky“ spadající pod Generální prokuraturu Ruské federace. Vzhledem k tomu, že výše uvedenou funkci přijal a vykonával ji, tudíž podporoval činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Datum narození: 11.2.1953

Místo narození: Ploskim, SSSR (nyní Stanovoje, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vladimir Bulavin je bývalým ředitelem Federální celní správy Ruské federace a členem Bezpečnostní rady Ruské federace. Ve funkci ředitele Federální celní správy dohlížel na úsilí o zajištění paralelních dovozů do Ruska s cílem oslabit obchodní a celní omezení. Rovněž povolil otevření úřadů a výkon přímé pravomoci nad celními postupy v protiprávně anektované Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti a zavedení ruského celního kodexu na těchto územích.

Nese tedy odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Datum narození: 13.2.1986

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Funkce: bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Učenov byl od roku 2021 do března 2023 náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu je federálním výkonným orgánem odpovědným za rozvíjení státní politiky a právní úpravy mimo jiné v oblasti vojensko-průmyslového komplexu, činností v kosmickém prostoru a vývoje leteckých technologií. Ministerstvo dohlíží na ruský zbrojní a obranný průmysl a hraje klíčovou úlohu při pořizování vojenského vybavení používaného při útočné válce Ruska proti Ukrajině. Po dobu výkonu funkce náměstka ministra průmyslu a obchodu nesl odpovědnost za akce a činnosti ministerstva, které narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a je fyzickou osobou podporující vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

25.2.2023

1487.

Vyacheslav Aleksandrovich BOGUSLAYEV

(Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ)

Datum narození: 28.10.1938

Místo narození: Oral/Uralsk, SSSR (nyní Kazachstán)

Funkce: generální ředitel JSC MOTOR SICH; bývalý poslanec ukrajinského parlamentu

Státní příslušnost: ukrajinská, ruská

Pohlaví: muž

Vjačeslav Bohuslajev je bývalý ukrajinský poslanec proruské Strany regionů a hlavní akcionář společnosti JSC MOTOR SICH, ukrajinského výrobce leteckých motorů. Je odpovědný za dodávky motorů ruské armádě pro účely výroby a opravy bojových vrtulníků (Mi-8, Mi-24, Mi-28 a Ka-52), které jsou ve velké míře využívány během konfliktu na Ukrajině, zejména na jeho začátku. Navzdory konfliktu nadále poskytoval vojenské vybavení ruským silám a ruské ozbrojené síly nadále podporuje.

Ukrajinské orgány jej v říjnu 2022 zadržely a obvinily jej z kolaborace, ze „spolupachatelství se státem agresora“ a z vlastizrady.

Vjačeslav Bohuslajev rovněž hradil daně a celní platby ve prospěch tzv. „Doněcké lidové republiky“, které byly použity k násilné změně hranic Ukrajiny. Prováděl tedy rovněž transakce se separatisty v oblasti Donbasu na Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Datum narození: 2.5.1968

Místo narození: Teherán, Írán

Funkce: generální ředitel a jednatel společnosti Qods Aviation Industries

Státní příslušnost: íránská

Pohlaví: muž

Číslo dokladu totožnosti: 0052944492 (Írán)

Přidružené subjekty: Qods Aeronautics Industries

Ghassem Damavandian je generálním ředitelem a jednatelem společnosti Qods Aviation Industry (QAI), subjektu, který prodává drony Mohajer-6 do Ruska pro účely jejich použití v útočné válce Ruska proti Ukrajině. Navštívil Moskvu jako oficiální zástupce Íránu pro rozhovory o budoucí výstavbě nového zařízení na výrobu dronů v Rusku. Z titulu své funkce tedy nese odpovědnost za činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.2.2023“

Subjekty

 

Název (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„13.

Státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“

ГУП ГС „Севастопольский морской порт“

(dříve znám jako státní podnik „Sevastopol commercial seaport“)

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port“)

Adresa: Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Registrační číslo: 1149204004707

Internetové stránky: https://www.sevmp.ru/

E-mail: [email protected]

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17. března 2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Sevastopolský námořní obchodní přístav“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. V roce 2023 bylo oznámeno, že vlastnictví státního jednotného podniku města Sevastopolu „Sevastopolský námořní přístav“ bude převedeno na Ruskou federaci. Z hlediska objemu obchodu se jedná o největší obchodní přístav na Krymu. Dne 6. června 2014 byl přeregistrován jako státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopolský námořní přístav“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Zřizovatel: vláda Sevastopolu (Правительство Севастополя).

25.7.2014

21.

Akciová společnost Almaz-Antey air and space defence corporation (společnost pro leteckou a kosmickou obranu)

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны ‚Алмаз — Антей‘“

(také známa jako Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; Almaz-Antey defense Corporation; Almaz-Antey JSC; Концерн ВКО 'Алмаз — Антей';)

Adresa: Ul. Verejskaja 14, Moskva 121471, Ruská federace.

Internetové stránky: www.almaz-antey.ru

E-mail: [email protected]

Registrační číslo: 1027739001993

Almaz-Antěj je společnost vlastněná ruským státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně raket země-vzduch, jež dodává ruské armádě. Ruské orgány dodávají těžkou vojenskou techniku separatistům na východě Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukrajiny. Separatisté tyto zbraně používají i k sestřelování letadel. Jako státem vlastněná společnost přispívá Almaz-Antěj k destabilizaci Ukrajiny.

Ruské vojenské síly v útočné válce proti Ukrajině nadále používají raketové systémy, jako jsou střely země-vzduch typové řady S-300 a protiletadlové raketové systémy Strela-10 a Sosna-R, které vyvíjí a vyrábí Almaz-Antěj. Zbrojovka Almaz-Antěj tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

30.7.2014

23.

Veřejná akciová společnost (PJSC) „Russian National Commercial Bank“

(Публичное акционерное общество „Российский национальный коммерческий банк“)

Adresa: 295000, Simferopol, ul. Naberežnaja pojmenovaná na počest 60. výročí vzniku SSSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Internetové stránky: http://www.rncb.ru

Registrační číslo: 1027700381290

Po nezákonné anexi Krymu připadla Ruská národní komerční banka (RNCB) plně do vlastnictví takzvané „Republiky Krym“. V lednu roku 2016 se stala majetkem Federální agentury pro správu státního majetku, také známé jako Rosimuščestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Před anexí tato banka nebyla na Krymu zastoupena, nyní se však stala jedním z hlavních subjektů na trhu. Koupí nebo převzetím poboček bank, které se z Krymu stahovaly, banka RNCB materiálně a finančně podporovala činnosti ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruské federace, a tím narušovala územní celistvost Ukrajiny.

Dne 29. ledna 2020 ruská centrální banka rozhodla o reorganizaci Sevastopol Marine Bank za účasti RNCB. Banka se podílela na dvou velkých infrastrukturních projektech na Krymu – financuje výstavbu nového letištního terminálu v Simferopolu a zařízení na výrobu elektřiny (Balaklavské a Tavričeské tepelné elektrárny).

V roce 2023 se RNCB stala dceřinou společností státem vlastněné banky VTB Bank, největší ruské banky, která je systémově významnou finanční institucí ruské vlády a zůstává hlavním zdrojem příjmů Ruské federace.

RNCB tudíž finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. RNCB je rovněž právnickou osobou působící v hospodářských odvětvích, která vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují značné zdroje příjmů.

30.7.2014

25.

Veřejné hnutí „Peace to Luhansk Region“ (Mir Luganschine)

Общественное движение „Мир Луганщине“ (Mír Luhansku)

Adresa: ul. Karla Marxe 7, Luhansk, Ukrajina

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

Internetové stránky: https://mir-lug.info/

E-mail: [email protected]

Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. Luhanské lidové republice konaných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné. Od 17. února 2018 je předsedou organizace Leonid PASEČNIK, a je tudíž spojena s osobou označenou Radou. Rovněž se podílela na náborových činnostech strany Jednotné Rusko na anektovaných územích.

V červenci 2022 podepsalo lidové hnutí „Mír Luhanské oblasti“ dohodu o spolupráci se stranou „Jednotné Rusko“; toto hnutí má klíčovou úlohu pro činnosti „Jednotného Ruska“ na anektovaných územích. Uvedenými kroky a tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, tato organizace tudíž aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

29.11.2014

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adresa: Barklaja 6, budova 7, Moskva 121087, Rusko

Registrační identifikační číslo: 1157746088170

Daňové identifikační číslo: 7730018980

Email: [email protected]

Internetové stránky: http://kerch-most.ru/

Společnost je v likvidaci.

Likvidátor: Igor Staloverov

Strojgazmontaž Most OOO byla dceřinou společností hlavního dodavatele Strojgazmontaž, která řídila projekt výstavby mostu přes Kerčský průliv a byla zapojena do jeho výstavby. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО ‚ВАД‘

Adresa:

133, ul. Černyševskovo., Vologda, Vologodská oblast, 160019 Rusko

122 Graždanskij prospekt, suite 5, Liter A, Petrohrad, 195267 Rusko

Registrační identifikační číslo: 1037804006811 (Rusko)

Daňové identifikační číslo: 7802059185

Internetové stránky: www.zaovad.com

E-mail: [email protected]

Tel.: (812) 328-89-80

Společnost CJSC VAD je hlavním dodavatelem zakázky na výstavbu dálnice Tavrida na Krymu, komunikace pro silniční dopravu na mostě přes Kerčský průliv a přístupových komunikací k němu. Dálnice Tavrida zajistí dopravní dostupnost Krymu prostřednictvím systému nově vybudovaných komunikací, které budou sloužit jako hlavní napojení na most přes Kerčský průliv. Společnost CJSC VAD tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Kromě toho společnost CJSC VAD obdržela několik velkých státních zakázek na budování infrastrukturních projektů na okupovaném Krymu v celkové hodnotě desítek miliard rublů. CJSC VAD má tudíž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

31.7.2018

52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Datum založení: 2013

Adresa: Petrohrad, Ruská federace

Přidružené osoby: Yevgeny Prigozhin (Jevgenij Prigožin)

Internet Research Agency je ruská společnost, která jménem Ruska provádí internetové vlivové operace. Jejím konečným cílem je manipulovat s veřejným míněním.

Společnost vede dezinformační kampaně zaměřené na problematiku Ukrajiny tím, že ovlivňuje volby nebo vnímání anexe Krymu či konfliktu v Donbasu. V důsledku toho je Internet Research Agency odpovědná za aktivní podporu činností narušujících a ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Společnost financuje Jevgenij Prigožin, jenž ji vytvořil a řídil, a je tudíž spojena s osobou uvedenou na seznamu.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк)

Založena v roce 1995

Adresa: Moskva, Ruská federace

Internetové stránky: psbank.ru

Přidružené osoby: Petr Fradkov, generální ředitel

Tel.: 8 (800) 333 0303, + 7 495 787 33 33

OGRN: 1027739019142

INN: 7744000912

PROMSVYAZBANK je ruská státní banka, která poskytuje finanční podporu ruskému obrannému sektoru a ruské armádě, která je odpovědná za masivní rozmístění ruských jednotek podél hranic s Ukrajinou a za přítomnost ruských jednotek na Krymském poloostrově.

PROMSVYAZBANK dostává pokyny přímo od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, a poskytuje tedy finanční a materiální podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za destabilizaci východní Ukrajiny a za protiprávní anexi Krymu.

PROMSVYAZBANK působí na Krymském poloostrově a na dalších ukrajinských územích okupovaných Ruskem. V roce 2023 dokončila PROMSVYAZBANK akvizici dvou bank ve vlastnictví „Doněcké lidové republiky“ a „Luhanské lidové republiky“. Provádí tudíž transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(také známa jako Vnesheconombank; VEB)

Založena v roce 1922 jako banka a v roce 2007 jako institut pro rozvoj

Adresa: ul. Vozdviženka. 10, Moskva, 125009, Ruská federace

Internetové stránky: veb.ru

Přidružené osoby: Igor Shuvalov, předseda

Tel.: + 7 (495) 604-63

VEB.RF je významnou institucí pro finanční rozvoj, jejíhož předsedu jmenuje přímo prezident Ruské federace Vladimir Putin, který mu přímo zadává pokyny. VEB.RF vytváří důležitý zdroj příjmů pro ruskou vládu a spravuje její státní penzijní fondy.

VEB.RF hraje aktivní úlohu při diverzifikaci obranného sektoru Ruské federace a realizuje projekty se společnostmi působícími v odvětví obrany, včetně společnosti Rostec, které poskytují podporu činnostem narušujícím a ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

VEB poskytla úvěry malým a středním podnikům na Krymu, který považuje za „prioritní oblast“, a uzavřela partnerství s ministerstvem pro záležitosti Krymu, které je odpovědné za integraci anektované Autonomní „republiky Krym“ do Ruské federace.

V důsledku toho VEB.RF aktivně poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny nebo má z vazby na tyto činitele prospěch.

23.2.2022

66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant

(АО ‘Арзамасский машиностроительный завод’)

Adresa: ul. 9. maja, čp. 2, Arzamas, Nižněnovgorodská oblast, 607220 Ruská federace

Tel.: + 7 831 4740780

Internetové stránky: amz.ru

E-mail: [email protected]

Daňové identifikační číslo: 5243001767

Státní registrační číslo: 1025201335730

Podnik Arzamas Machine-Building Plant je součástí společnosti Military Industrial Company, jež je ve vlastnictví Olega Děripasky. Vyrábí obojživelné obrněné transportéry BTR-80, které Rusko použilo během útočné válce proti Ukrajině v roce 2022. Zdokonaluje také pancéřování ruských vojenských vozidel zapojených do války proti Ukrajině.

Podnik Arzamas Machine-Building Plant tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics

(АО ‘Росэлектроника’)

Adresa: ul. Verejskaja 29, budova 141, Moskva, 115184 Ruská federace

Tel.: +7 495 777 42 82

Internetové stránky: https://www.ruselectronics.ru/

Daňové identifikační číslo: 7710277994

Státní registrační číslo: 1027739000475

Mateřská společnost: ROSTEC

Ruselectronics je ruská holdingová společnost působící v oblasti elektroniky; jejím vlastníkem je korporace Rostec.

Během útočné války proti Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené síly použily zařízení víceúčelového zbraňového systému pro elektronický boj Borisoglebsk-2 vyráběného koncernem JSC Sozvezdie, který je součástí holdingu Ruselectronics. Systém Borisoglebsk-2 byl již dříve nasazen na území separatistické tzv. „Luhanské lidové republiky“ na východní Ukrajině.

Ruselectronics rovněž dodala ruským ozbrojeným silám průzkumné systémy Penicillin, které se používají ve válce proti Ukrajině.

Společnost Ruselectronics tedy nese odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(dříve známa jako NOMOS Bank)

Právní forma: veřejná akciová společnost

Adresa: ul. Letnikovskaja 2, budova 4, Moskva, 115114, Ruská federace

Internetové stránky: https://www.open.ru/

Tel.: + 7 (495) 224-44-00

Datum registrace: 15.12.1999

Registrační číslo: 1027739019208

Daňové identifikační číslo: 7706092528

SWIFT/BIC: JSNMRUMM

Přidružená osoba: Igor Finogenov, spoluzakladatel (nyní generální ředitel Euroasijské rozvojové banky)

Přidružené subjekty: Centrální banka Ruské federace; vláda Ruské federace

Otkritie FC Bank, dříve známá jako NOMOS Bank, patří mezi 10 největších bank v Rusku a pro vládu Ruské federace představuje systémově důležitou finanční instituci. Hlavním investorem Otkritie FC Bank je Centrální banka Ruské federace, která drží 99–100 % akcií. Jako jedna z předních ruských finančních institucí ve vlastnictví státu je Otkritie FC Bank zdrojem vysokých příjmů pro Centrální banku Ruské federace i pro vládu Ruské federace. Otkritie FC Bank tudíž patří k subjektům a orgánům, které materiálně či finančně podporují vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo které mají z vazby na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým osobám, subjektům a orgánům působícím v hospodářských odvětvích, která vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují značné zdroje příjmů.

8.4.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(v ruštině: АН Нборонунерго)

Adresa: tř. Krasnoselskij 11, Moskva, 107140, Ruská federace

Tel.: + 7 (495) 532-13-06

Internetové stránky: https://oboronenergo.su

E-mail: [email protected]

Oboroneněrgo, a. s., je vojenský dodavatel energie ve vlastnictví společnosti JSC Garizon, jenž v rámci vládních zakázek zajišťuje dodávky elektrické energie pro ruské vojenské jednotky a další subjekty podléhající Ministerstvu obrany. Společnost Oboroneněrgo se podílela na modernizaci vojenské letecké základny v Korenovsku, kterou ozbrojené síly Ruské federace používaly jako výchozí stanoviště pro útoky na cíle na území Ukrajiny během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost Oboroneněrgo tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

91.

PJSC KAMAZ, také známa jako KAMAZ PTC

(v ruštině: ПАО ‘КАМАЗ’)

Adresa: Avtozavodskij prospekt 2, Naberežnyje Čelny, Republika Tatarstán, 423827, Ruská federace

Tel.: + 7 (800) 555-00-99

Internetové stránky: https://kamaz.ru/en

E-mail: [email protected]

Ruská společnost KAMAZ se zabývá vývojem a výrobou vozidel a vojenského vybavení. Vyrobila vozidla KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 a KAMAZ 6560, která používají ozbrojené síly Ruské federace během útočné války Ruska vůči Ukrajině. V listopadu společnost KAMAZ uvedla, že její továrna funguje na hranici své kapacity, aby mohla plnit zbrojní objednávky. V dubnu 2022 také zveřejnila video používající symbol „Z“, čímž vyjádřila podporu operaci na Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

93.

Tatshina LLC

(OOO ТАТШИНАУК)

Former Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(v ruštině: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresa: Korpus AIK-24, území průmyslové zóny, Nižněkamsk, Nižněkamskij okres, Republika Tatarstán, 423570 Ruská federace

Tel.: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86,

+7 (855) 549-74-39

Fax: +7(8555) 49-75-86

Internetové stránky: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: [email protected]

Registrační číslo: 1644024517

IEC 165101001

PSRN 1021601627090 ze dne 25.11.2002

57243722

Přidružené subjekty:

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory;

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD „Kama“ Trading House;

LLC „Kama“ Scientific & Technical Center;

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Po označení správcovské společnosti Tatněfť-Něftěchim LLC prodala skupina Tatněfť svůj podíl ve správcovské společnosti Tatněfť-Něftěchim společnosti JSC Tatněftěchiminvest-Holding, která změnila svůj název na Tatšina LLC. Tatšina LLC (dříve nazývaná správcovská společnost Tatněfť-Neftěchim) spravuje a koordinuje podřízené společnosti PJSC Nižněkamskněftěchim působící v odvětví pneumatik, mezi něž patří TD KAMA, Nižněkamskšina a Nižněkamskyj zavod gruzovych šin. Spojuje všechny podniky s vazbou na podnikání společnosti JSC Tatněftěchiminvest-Holding v odvětví pneumatik a řídí jejich výrobu, procesy plánování, obchodní operace, lidské zdroje a vztahy s veřejností.

TD KAMA, hlavní distributor výrobků společnosti JSC Tatněftěchiminvest-Holding v odvětví pneumatik, dodává pneumatiky ozbrojeným silám Ruské federace a Národní gardě Ruské federace. Nižněkamskšina vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Mezi výrobky podniku Nižněkamskyj zavod gruzovych šin patří pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV, lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet během útočné války Ruska proti Ukrajině. Tatšina LLC a TD KAMA rovněž poskytují materiální podporu pracovníkům mobilizovaným pro válku na Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(v ruštině: ПАО ‘Нижнекамскшина’)

Adresa: 423570, Republika Tatarstán, Nižněkamsk, Ruská federace

Tel.: + 8 555 49-79-30,

Fax: + 8 555 24-15-70

Internetové stránky: https://shina-kama.ru

E-mail: [email protected]

Přidružené subjekty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Společnost Nižněkamskšina je předním ruským výrobcem pneumatik. Byla podřízena společnosti Tatněfť. Dne 1. června 2022 byla společnost Nižněkamskšina prodána společnosti JSC Tatněftěchiminvest-Holding. Vyrábí pneumatiky pod značkami KAMA a Viatti. Mezi její výrobky patří pneumatiky dvojího užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě Ruské federace. Vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Ozbrojené síly Ruské federace používaly vozidla K4386 Typhoon-VDV během útočné války Ruska proti Ukrajině. Nižněkamskšina rovněž poskytuje materiální a finanční podporu pracovníkům mobilizovaným pro válku na Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

98.

JSC REMDIZEL

(v ruštině: АО ‘Ремдизель’)

Adresa: 423800, Republika Tatarstán, Naberežnyje Čelny, Menzelinskij trakt, 40, Ruská federace

Tel.: + 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Internetové stránky: http://www.remdizel.com

E-mail: [email protected]

Přidružené subjekty:

KAMAZ

Společnost Remdizel vyrábí a opravuje kolová a pásová vozidla. Vyrábí vozidla Typhoon K-63968, obrněná vozidla odolná vůči minám, která ozbrojené síly Ruské federace používají během útočné války Ruska proti Ukrajině. Remdizel rovněž vyrábí nová obrněná vozidla, jako je K-4386 Typhoon VDV a Achmat, s cílem podporovat agresi Ruska na Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(v ruštině: ПАО Компания ‘Сухой’)

Adresa: 125284, Ruská federace, Moskva, ul. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: + 7 (499) 550-01-06

Internetové stránky: https://www.sukhoi.org

E-mail: [email protected]

Přidružené subjekty:

United Aircraft Corporation (mateřská společnost)

Společnost Suchoj je ruský výrobce letadel. Ozbrojené síly Ruské federace používaly bojová letadla vyrobená společností Suchoj během útočné války Ruska proti Ukrajině. Společnost rovněž vyvíjí nové modely bojových letadel, jež se ve válce ve velké míře používají, jako jsou Su-24, Su-30, Su-34, Su-35 a Su-57. Dne 21. listopadu 2022 její většinový akcionář, společnost OAK, oznámil ministerstvu obrany dodávky nových modelů SU30SM2. Podle oficiálních zpráv vytváří ruská armáda elitní útočnou leteckou skupinu tvořenou letouny Suchoj Su-24 a Su-34.

Společnost Suchoj je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(v ruštině: Акционерное общество ‘121 авиационный ремонтный завод’)

Adresa: Ruská federace, 143079, Moskevská oblast, Odincovo, Staryj Gorodok, ul. Postal 10

Tel.: + 7(498) 677-95-11

Internetové stránky: https://121arz.ru

E-mail: [email protected]

Společnost 121 aviacionnyj remontnyj zavod (121. letecký opravárenský závod) opravuje letadla Su-25, Su-27, MiG-29 a MiG-31. Je to jediný podnik v Rusku, který opravuje letadla Su-25 a současně je modernizuje na verzi Su-25 SM. Letadla Su-25 SM a MiG-31 používaly ozbrojené síly Ruské federace během útočné války Ruska proti Ukrajině. Do podniku byl rovněž vyslán běloruský personál, který má pomáhat s opravou bojových letadel, aby mohly být opětovně využity v agresi Ruska na Ukrajině.

Společnost tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Rovněž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

3.6.2022

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб, Ночные Волки“)

Adresa: Nižnyje Mnevniki 110, Bike Centre, Moskva, Ruská federace

Typ subjektu: motorkářský klub

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 1989

Noční vlci MC je nacionalistický motorkářský klub založený v Moskvě v roce 1989, v jehož čele stojí Alexander Zaldastanov a který má na celém světě přibližně 45 poboček, včetně poboček v mnoha členských státech Evropské unie. Noční vlci MC se aktivně zapojují do ruské útočné války proti Ukrajině tím, že veřejně podporují anexi Krymu, k níž došlo v roce 2014, a válku proti Ukrajině, která vypukla v roce 2022, aktivně šíří protiukrajinskou a proruskou propagandu a po anexi Krymu a válce Ruska proti Ukrajině v roce 2022 bojují společně s proruskými skupinami na Ukrajině a tyto skupiny podporují. Skupina má vazby na společnost „Wolf Holding Security Structures“, která v Sevastopolu provozuje výcvikové tábory zaměřené na „sebeobranu“ a poskytuje vojenský výcvik.

Tento motorkářský klub je klíčovým podporovatelem ruské vlády, aktivně podporuje ruskou státní propagandu v Rusku, jakož i v Evropě a na západním Balkáně, veřejně popírá právo Ukrajiny na státnost a vyzývá k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by Ukrajina měla být nedílnou součástí Ruska.

Má rovněž úzké vazby na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a ruskou vládu a v období let 2013 až 2015 získal státní finanční prostředky z Kremlu. Tento klub opakovaně projevil podporu vojenské operaci, zejména tím, že některé své členy vyslal do armády jako dobrovolníky. Noční vlci MC jsou proto subjektem či orgánem, který materiálně podporuje činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je tedy subjektem, který nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí je.

 

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Adresa: Jakovoapostolskij pereulok 10/1, Moskva 105064, Ruská federace

Typ subjektu: nevládní organizace

Místo registrace: Moskva, Ruská federace

Datum registrace: únor 2010

Registrační číslo: 1107799026752

Fond Alexandera Gorčakova pro veřejnou diplomacii byl zřízen v roce 2010 ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Zakladatelem tohoto fondu bylo ruské ministerstvo zahraničních věcí a současný ministr zahraničních věcí je předsedou správní rady. Ministerstvo financuje činnost Gorčakovova fondu, který na oplátku financuje analytická střediska a nevládní organizace zřízené a financované vládami.

Gorčakovovův fond je určen na podporu ruských krajanů v postsovětském prostoru v souladu s ideologickými cíli Kremlu. Projekty organizované Gorčakovovým fondem jsou důležitými prvky diskurzu ruské zahraniční politiky. V roce 2015 ukrajinská vláda uzavřela kancelář Gorčakovova fondu pro veřejnou diplomacii v Kyjevě kvůli protistátní propagandě.

Fond Alexandera Gorčakova pro veřejnou diplomacii je proto odpovědný za aktivní podporu vlády Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

21.7.2022

124.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

شرکت اوژه پرواز مادو نفر (مادو)

Také známa jako: Owj Parvaz Mado Nafar Company LLC

Adresa: Qom, č. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard, Shokuhieh Industrial Town, Qom Province, 3718116354, Írán

Registrační číslo: 10590042155

Společnost Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) je společnost se sídlem v Íránu, která se specializuje na výrobu součástí bezpilotních vzdušných prostředků.

Společnost Mado vyrábí motory do bezpilotních vzdušných prostředků pro subjekty spojené s Islámskými revolučními gardami (IRGC), včetně motorů používaných v bezpilotních vzdušných prostředcích Shahed-136. Ruská federace používá bezpilotní vzdušné prostředky Shahed-136 v útočné válce proti Ukrajině pod názvem Geran-2.

Společnost Mado tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.12.2022

125.

Paravar Pars Company

(شرکت پراور پارس)

Také známa jako: Paravar Pars Aerospace Research and Engineering Services; Paravar Pars Aerospace Research Institute; Paravar Pars Engineering and Services Aerospace Research Company; Paravar Pars; Pravarpars Engineering Research and Design Company

Hlavní místo činnosti: 13 km od dálnice Shahid Babaei, za Univerzitou imáma Husajna, u Telo Road, Teherán, Írán

E-mail: [email protected]

Registrační číslo: 10101373495

Paravar Pars je úzce spojena s Univerzitou imáma Husajna kontrolovanou Islámskými revolučními gardami.

Paravar Pars vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky pro letecké síly Islámských revolučních gard a testovala bezpilotní vzdušné prostředky pro námořnictvo Islámských revolučních gard (IRGC AF). Společnost Paravar Pars byla zejména zapojena do výzkumu, vývoje a výroby íránského bezpilotního vzdušného prostředku Shahed-171 vyvinutého leteckými silami Islámských revolučních gard. Bezpilotní vzdušné prostředky Shaded-171 vyráběné v Íránu používá Ruská federace v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost Paravar Pars tudíž materiálně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.12.2022

126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(v ruštině: Московский кредитный банк)

Adresa: Lukov pereulok 2, budova 1, Moskva, 107045, Ruská federace,

Internetové stránky: https://mkb.ru/

Tel.: + 7 (495) 777-48-88

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 1992

Registrační číslo: 1027739555282

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

Moskevská kreditní banka je největší nestátní veřejnou bankou v Rusku a šestou největší ruskou finanční institucí. Pro vládu Ruské federace představuje systémově významnou finanční instituci. Působí v odvětví finančních služeb, které má strategický význam pro ruskou ekonomiku a je významným zdrojem příjmů pro vládu Ruské federace.

Moskevská kreditní banka čerpá státní podporu V květnu 2022 získala od vlády licenci na vývoz zlata. Má tedy přímý prospěch z vazby na vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

Moskevská kreditní banka je tudíž zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, má navíc prospěch.

16.12.2022

130.

Noví lidé

(v ruštině: Новые люди)

Adresa: Bolšoj Trečgornyj Pereulok, budova 11, vchod 2, Moskva 123022, Ruská federace

Tel.: + 7 (800) 550-10-39

Internetové stránky: https://newpeople.ru/

E-mail: [email protected]

Strana Noví lidé je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem. Zřídila rovněž regionální pobočku v tzv. Doněcké lidové republice.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

131.

Liberálně-demokratická strana Ruska

(v ruštině: Либерально-демократическая партия России)

Adresa: Basmannyj Pereulok č. 1, budova 3, vchod 1, Moskva 107045, Ruská federace

Tel.: + 7 (495) 530-62-62

Internetové stránky: https://ldpr.ru/

E-mail: [email protected]

Liberálně-demokratická strana Ruska je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem. Rovněž zřídila řadu regionálních poboček na okupovaných územích Ukrajiny.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

132.

Spravedlivé Rusko — Patrioti — Za pravdu

(v ruštině: ‘Справедливая Россия — Патриоты — За правду’)

Adresa:

Sídlo: ul. Bolšaja Tatarskaja 29, Moskva 115184, Ruská federace

Korespondenční adresa: ul. Akademika Pilugina 14, vchod 2, 117393, Moskva, Ruská federace

Tel.: + 7 495 787 85 15

Internetové stránky: https://spravedlivo.ru/main

E-mail: [email protected]

Spravedlivé Rusko — Patrioti — Za pravdu je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem. Rovněž zřídila řadu regionálních poboček na okupovaných územích Ukrajiny.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

133.

Komunistická strana Ruské federace

(v ruštině: Коммунистическая партия Российской Федерации)

Adresa: Malyj Sucharevskyj Pereulok 3, budova 1, Moskva, 103051 Ruská federace

Tel.: + 7-495-692-7646

Internetové stránky: https://kprf.ru/

E-mail: [email protected]

Komunistická strana Ruské federace je ruská politická strana. Podporovala útočnou válku Ruska proti Ukrajině i protiprávní a neuznanou anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny Ruskem.

Rovněž zřídila řadu regionálních poboček na okupovaných územích Ukrajiny.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(v ruštině: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Adresa: Lipatova 37, Kazaň, Republika Tatarstán, Ruská federace

Tel.: + 7(843) 235-80-35

Internetové stránky: https://komzrt.ru/

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: akciová společnost

Akciová společnost KOMZ je ruský diverzifikovaný podnik, který se specializuje na vývoj a výrobu optických zařízení a vybavení pro elektronický boj (včetně radarů, binokulárních dalekohledů atd.).

Společnost KOMZ vyrábí systémy pro elektronický boj Moskva-1 (Москва-1), Ryčag-AV (Рычаг-АВ) a Rtuť-BM (Ртуть-БМ), které jsou dodávány ruským ozbrojeným silám a používány v útočné válce Ruska proti Ukrajině.

Společnost KOMZ tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost KOMZ má prospěch z probíhající útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám systémů pro elektronický boj určeným ruským ozbrojeným silám, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po zbraních má společnost KOMZ prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(v ruštině: АО ‘ЭНИКС’)

Adresa: ul. Korolenko 120, Kazaň, Republika Tatarstán, Ruská federace

Tel.: + 7 (843) 212-07-08

Internetové stránky: https://enics.aero/

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 6.6.2003

Registrační číslo: 1031632202227

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

Akciová společnost ENIKS je ruská společnost zabývající se vývojem, výrobou, provozem a opravami komplexních systémů vzdušných cílů a bezpilotních vzdušných prostředků, systémů dálkového elektronického sledování a dalšího bojového vybavení. Společnost ENIKS vyrobené bezpilotní vzdušné prostředky (Eleron-3 a Eleron-10) poskytuje ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost ENIKS tudíž nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(v ruštině: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ))

Adresa: ul. Vvedenskij 8, Moskva, Ruská federace (ústředí)

Internetové stránky: http://www.kbtochmash.ru/

Tel.: + 7 (495) 333-01-65

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: akciová společnost

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

KB TOCHMASH, součást ruského státem vlastněného koncernu Almaz-Antej, je ruská vývojářská společnost, která vyrábí širokou škálu protiletadlových obranných systémů, přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS) a raket, včetně zbraní se zvýšenou přesností.

KB TOCHMASH vyrábí protiletadlové raketové systémy Strela-10 a Sosna-R, které jsou od roku 2022 široce používány během útočné války Ruska proti Ukrajině.

KB TOCHMASH tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. KB TOCHMASH má prospěch z útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám protiletadlových raketových systémů pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. KB TOCHMASH má tudíž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(v ruštině: АО Автомобильный завод ‘УРАЛ’)

Adresa: Prospekt Avtozavodcev 1, Miass, Čeljabinská oblast, 456304, Ruská federace

Internetové stránky: https://uralaz.ru/

Tel.: + 7 (3513) 55-49-83

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Čeljabinská oblast, Ruská federace

Datum registrace: 22.6.2000

Registrační číslo: 1027400870826

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

Akciová společnost Automobile Plant URAL (Automobilový závod URAL) je ruský výrobce nákladních vozidel a jeden z hlavních dodavatelů obrněných nákladních vozidel pro ruské ozbrojené síly. Společnost Automobile Plant URAL je zapojena do ruského programu velkých vozidel typu „Tajfun“. „Tajfun“ je typové označení řady ruských bojových obrněných vozidel odolných vůči minám, která jsou v provozu od roku 2014. Nákladní vozidla typu „Tajfun“ jsou registrována v ruském státním zbrojním programu. Tato vozidla jsou montována v podniku Automobile Plant URAL na základě státní zakázky s ruským ministerstvem obrany.

Společnost Ural Automobile Plant vyrábí vozidla Ural–4320 a „Tajfun“, která ruské ozbrojené síly používají během útočné války Ruska na Ukrajině v roce 2022.

Nese tedy odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost Automobile Plant URAL má prospěch z útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám obrněných nákladních vozidel pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Společnost Automobile Plant URAL má tudíž prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(v ruštině: АО ‘НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ’ (АО ‘НПО РУСБИТЕХ’)

Adresa: Varšavskoje Šosse 26, budova 11, Moskva, Ruská federace (ústředí)

Internetové stránky: https://rusbitech.ru/

Tel.: + 7 (495) 648-06-40

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: akciová společnost

Místo registrace: Ruská federace

Datum registrace: 22.9.2008

Registrační číslo: 5087746137023

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

Akciová společnost RPA RUSBITECH je ruská technologická společnost, která se specializuje na výrobu vyspělých technologických řešení pro ruské donucovací struktury, zejména pro ruské ozbrojené síly. Jejím nejznámějším produktem je počítačový operační systém nazvaný Astra Linux, který v současnosti používají téměř všechny složky ruských ozbrojených sil. Na systému Astra Linux je také založen hlavní informační systém velitelství ruské armády. Společnost je rovněž známá výrobou velicích bodů typu APE-5, které se aktivně používají ke komunikaci během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Společnost RPA RUSBITECH tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

(v ruštině: АО ‘Концерн Радиоэлектронные технологии’ (КРЭТ)

Adresa: ul. Gončarnaja 20/1, 109240, Moskva, Ruská federace

Tel.: + 7 (495) 587-70-70

Internetové stránky: https://kret.tech/

E-mail: [email protected]

Společnost Concern Radio-Electronic Technologies KRET je hlavním ruským vývojářem a výrobcem vojenských radioelektronických výrobků. Jedná se o dceřinou společnost korporace Rostec. Je výrobcem systémů pro elektronický boj Krasucha-4, které používaly ozbrojené síly Ruské federace během útočné války Ruska proti Ukrajině.

Nese tedy odpovědnost za poskytování materiální či finanční podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

154.

(PJSC „Motovilikhinskiye Zavody“)

(v ruštině: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии „Мотовилихинские заводы“

ПАО „Мотовилихинские заводы“)

Adresa: Ruská federace, 614014, Perm, ul. 1905, budova 35

Internetové stránky: http://mz.perm.ru/

Tel.: + 7 (342) 264-70-00

Typ subjektu: veřejná akciová společnost

Místo registrace: Perm, Ruská federace

Datum registrace: 11. 12. 1992

Registrační číslo: 1025901364708

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

Veřejná akciová společnost Motovilikhinskiye Zavody (Motovilichinské závody) je ruským státním výrobcem zbraní a střeliva. Spravuje ji společnost RT-Capital státního podniku Rostec. Hlavní činností společnosti Motovilikhinskiye Zavody je výroba vojenského vybavení, jako jsou dělostřelecké díly, minomety a vícehlavňové raketomety. Společnost Motovilikhinskiye Zavody vyvíjí a vyrábí bojová a přepravní vozidla z vícehlavňových raketometných systémů Grad, Smerch, Tornado-G a Tornado-S. Je jediným ruským výrobcem bojových a přepravních vozidel ze složení vícehlavňových raketometných systémů typu „Grad“, „Smerch“ a jejich upravených verzí „Tornado-G“, „Tornado-S“.

Společnost se podílí na výrobě vícehlavňových raketometných systémů (MLRS) „Tornado-G“ a „Tornado-S“, které jsou dodávány ruským ozbrojeným silám a které se používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost Motovilikhinskiye Zavody tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Společnost Motovilikhinskiye Zavody má rovněž prospěch z probíhající útočné války Ruska proti Ukrajině, neboť přispívá k dodávkám vícehlavňových raketometných systémů (MLRS) pro ruské ozbrojené síly, a má tudíž přímý prospěch ze skutečnosti, že se zvyšuje poptávka po zbraních. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po zbraních má společnost Motovilikhinskiye Zavody prospěch z vazby na vládu Ruské federace, která je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(v ruštině: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК))

Adresa: 5go Jamskogo Polja 19–21, 125124, Moskva, Ruská federace

Internetové stránky: https://vgtrk.ru/

Typ subjektu: státní federální jednotný podnik

Místo registrace: Pochodnyj Projezd 3-2, 125373, Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 14.10.2002

Registrační číslo: 1027700310076

Hlavní místo činnosti: Moskva, Ruská federace

VGTRK (Celoruská televizní a rozhlasová společnost) je mediální holdingová společnost, která ovládá televizní kanály, jako je Rossija 1, Rossija 24, RTR Planeta, rozhlasová stanice Vesti FM a další. Vlastní ji a ovládá Ruská federace a prezident Ruské federace Vladimir Putin ji uznal jako strategický podnik. V roce 2022, v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině, navýšila ruská vláda financování státem kontrolovaných sdělovacích prostředků; společnost VGTRK má obdržet 25,2 miliardy rublů. Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci Ukrajiny.

Kanály vlastněné společností VGTRK poskytují platformu pro Olgu Skabejevovou, Dmitrije Kiseljova, Vladimira Solovjova a další osoby, které šíří propagandu a dezinformace v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. VGTRK tudíž podporuje činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a je spojena s fyzickými osobami, které tyto politiky a činnosti podporují. Dále nese odpovědnost za podporu vlády Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

156.

National Media Group (NMG)

(v ruštině: ‘Национаальная Медиа Группа’ (НМГ))

Adresa: Prečistěnskaja naberežnaja 13, budova 1, 119034, Moskva, Ruská federace

Internetové stránky: https://nmg.ru/

Tel.: + 7 (495) 988-11-12

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 1.2.2008

Registrační číslo: 1087746152207

Daňové identifikační číslo: 7704676655

National Media Group je mediální holding, který ovládá 28 mediálních společností v Rusku, včetně Channel One, Channel 5, REN TV a STS, internetových stránek 78.ru, celostátního deníku Izvěstija, Dělovoj Petěrburg a dalších sdělovacích prostředků. Vlastní ji banka Bank Rossija, jejímž hlavním akcionářem je Jurij Kovalčuk. Předsedkyní představenstva skupiny NMG je Alina Kabajevová. NMG má vazby na osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření kvůli činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Sdělovací prostředky ovládané skupinou NMG aktivně šíří propagandu a dezinformace ohledně ruské útočné války proti Ukrajině. NMG tedy podporuje činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(v ruštině: Фонд стратегической культуры)

Adresa: ul. Bolšaja Poljanka 50/1, 119180, Moskva, Ruská federace

Internetové stránky: https://www.fondsk.ru/

E-mail: [email protected]

Typ subjektu: společnost s ručením omezeným

Místo registrace: ul. Bolšaja Poljanka 50/1, 119180, Moskva, Ruská federace

Datum registrace: 21.2.2005

Registrační číslo: 1057746290469

Daňové registrační číslo: 7706569306

Hlavní místo činnosti: Moskva, Ruská federace

Strategic Culture Foundation (Strategický kulturní fond) je organizace financovaná Ruskou federací. Podle oficiálních zpráv je těsně spjatá s ruskými zvláštními službami, včetně ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR).

Internetové stránky kontrolované touto organizací, strategic-culture.org a fondsk.ru, šíří prokremelské narativy a své prokremelské dezinformace zaměřují na zahraniční čtenáře. Tato organizace tedy podporuje činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dále nese odpovědnost za podporu vlády Ruské federace, jež je odpovědná za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny, a má z vazby na tuto vládu prospěch.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(v ruštině: АНО ‘ТВ-новости’)

Adresa: Autonomous non-profit organization (ANO) „TV-Novosti“, ul. Borovaja D.3, K.1, Moskva, 111020, Ruská federace

Tel.: + 7(499)750-00-75, + 7(495)926-28-30, + 7(495)649-89-89

Internetové stránky: https://partners.rt.com/contacts/

E-mail: [email protected]

TV-Novosti je ruská mediální organizace napojená na vládu. Je financována z federálního rozpočtu Ruské federace. Prostřednictvím svých podřízených sdělovacích prostředků, mezi něž patří RT, soustavně šíří prokremelskou propagandu a dezinformace a podporuje ruskou útočnou válku proti Ukrajině. Prostřednictvím svého obsahu šíří RT nepravdivé narativy ruského režimu s cílem oslabit Ukrajinu, a podporuje tak rozsáhlou dezinformační kampaň s cílem narušit mezinárodní podporu Ukrajiny.

Organizace TV-Novosti tedy materiálně či finančně podporovala činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dále měla prospěch z vazby na vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

16.12.2022

168.

JSC „Zavolzhsky plant of caterpillar tractors“ („ZZGT“)

(v ruštině: ЗАО „Заволжский завод гусеничных тягачей“ (ЗЗГТ)

Adresa: 606522, Nižněnovgorodská oblast, Goroděcký okres, Zavolžje, ul Železnodorožnaja 1, Ruská federace

Internetové stránky: https://zzgt.ru/

Tel.: +7 (831) 612-14-00

Typ subjektu: akciová společnost

Datum registrace: 26.9.2011

Místo registrace: Nižněnovgorodská oblast, Ruská federace

Hlavní místo činnosti: Ruská federace

Akciová společnost ZZGT je ruský strojírenský podnik, který vyrábí a dodává pásová terénní vozidla GAZ-3344-20.

Společnost ZZGT poskytuje vozidla GAZ-3344-20 ruským ozbrojeným silám, které je používají v útočné válce proti Ukrajině.

Společnost ZZGT tedy nese odpovědnost za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

16.12.2022

209

SUN Ship Management Ltd.

Místo registrace: Dubai, Spojené arabské emiráty (Unit OT 17-32, 17. patro, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubaj, PO Box 507065, Spojené arabské emiráty)

Datum registrace: 2.8.2012

Registrační číslo: 1244

Hlavní místo obchodní činnosti: Spojené arabské emiráty, Ruská federace, Evropská unie

Přidružené subjekty a fyzické osoby:

PAO Sovcomflot (mateřská společnost);

Vladimir Oskirko (ředitel);

Alexey Khaidukov (ředitel);

Alexander Verbo (ředitel);

Andrey Kontsenebin (ředitel);

SCF Overseas Holding Limited

SUN Ship Management (D) Ltd., dříve známá jako SCF Management Services (Dubai) Ltd., je lodní správcovská společnost, která je součástí podniku PAO Sovcomflot (SCF Group), největší ruské přepravní společnosti specializující se na přepravu zkapalněného planu, ropy a ropných produktů a obsluhu příbřežní energetické prvovýroby. Provozuje flotilu s téměř stovkou plavidel pro přepravu ropy, zkapalněného zemního plynu a chemikálií s kapacitou více než 150 000 DWT. Od zahájení útočné války Ruska proti Ukrajině působí společnost SUN Ship Management (D) Ltd. jako jeden z klíčových podniků spravujících a provozujících námořní přepravu ruské ropy. Důležitá je skutečnost, že konečným příjemcem služeb nabízených společností SUN Ship Management (D) Ltd. coby součásti ruské státní přepravní společnosti Sovcomflot je Ruská federace. Tyto služby představují pro vládu Ruské federace značný zdroj příjmů, tvoří více než 70 % ruských příjmů z energetiky, a umožňují tak Kremlu financovat útočnou válku proti Ukrajině.

Společnost SUN Ship Management (D) Ltd. je tudíž subjekt, který materiálně a finančně podporuje vládu Ruské federace a má z vazby na tuto vládu prospěch. Kromě toho je zapojena do hospodářského odvětví, které poskytuje značné zdroje příjmů vládě Ruské federace.

25.2.2023”


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU