(EU) 2023/1715Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1715 ze dne 8. září 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

Publikováno: Úř. věst. L 221I, 8.9.2023, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 8. září 2023 Nabývá účinnosti: 8. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2020/1998;

Provádí předpisy

2020/1998;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu

8.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 221/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1715

ze dne 8. září 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada nařízení (EU) 2020/1998.

(2)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie práv ze dne 8. prosince 2020 o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Unie neuznává protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací a nadále ji odsuzuje jako porušení mezinárodního práva. Unie je i nadále neochvějně odhodlána zasazovat se o svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic a je i nadále rozhodnuta pokračovat v důsledném uplatňování své politiky neuznání.

(4)

Unie je znepokojena tím, že situace v oblasti lidských práv na Krymském poloostrově se nadále zhoršuje, zejména v souvislosti s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině.

(5)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998, mělo být zařazeno šest osob.

(6)

Nařízení (EU) 2020/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)   Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v oddíle A. („Fyzické osoby“) přílohy I nařízení (EU) 2020/1998 se doplňují tyto položky:

 

Jména (přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„63.

Elena Victorovna PODOLNAYA

Елена Викторовна ПОДОЛЬНАЯ

(v ruštině)

Funkce: ruská státní zástupkyně; zástupkyně prokurátora „Okresního soudu v Simferopolu v Republice Krym“

Datum narození: 5.9.1978

Pohlaví: žena

Daňové identifikační číslo: 261803847664

Elena Podolnajová je zástupkyní prokurátora „Okresního soudu v Simferopolu v Republice Krym“, který byl zřízen ruskými okupačními silami na protiprávně anektovaném Krymu. V této funkci se Elena Podolnajová zúčastnila politicky motivovaného soudního řízení proti novináři Vladyslavovi Jesypenkovi a navrhla pro něj trest odnětí svobody v délce 11 let. Vladyslav Jesypenko byl odsouzen k šesti letům odnětí svobody.

Soudní řízení vedené proti Vladyslavovi Jesypenkovi bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině. Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv. Soudnictví není nezávislé a používá se k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

Elena Podolnajová je proto odpovědná za závažné porušování lidských práv v Ruské federaci a na územích jí okupovaných, včetně porušování svobody přesvědčení a projevu.

8.9.2023

64.

Denis Vladimirovich KOROVIN

Денис Владимирович КОРОВИН

(v ruštině)

Funkce: důstojník Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB)

Pohlaví: muž

Denis Korovin je důstojníkem Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB). Ve své funkci se podílel na mučení novináře Vladyslava Jesypenka, který byl odsouzen k šesti letům odnětí svobody.

Soudní řízení vedené proti Vladyslavovi Jesypenkovi bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině. Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv. Soudnictví není nezávislé a používá se k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

Denis Korovin je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Ruské federaci a na územích jí okupovaných, včetně mučení, nelidského a ponižujícího zacházení a porušování svobody přesvědčení a projevu.

8.9.2023

65.

Dliaver Memetovich BERBEROV

Длявер Меметович БЕРБЕРОВ

(v ruštině)

Funkce: soudce „Okresního soudu v Simferopolu v Republice Krym“

Datum narození: 17.8.1978

Místo narození: Uzbekistán

Pohlaví: muž

Dliaver Berberov je soudcem „Okresního soudu v Simferopolu v Republice Krym“, který byl zřízen ruskými okupačními silami na protiprávně anektovaném Krymu. V této funkci se zúčastnil politicky motivovaného soudního řízení proti novináři Vladyslavovi Jesypenkovi.

Dne 16. února 2021 vynesl Dliaver Berberov rozsudek ve věci Vladyslava Jesypenka a odsoudil jej k šesti letům odnětí svobody.

8.9.2023

 

 

 

Adresa: ul. Turkeniča 6, Simferopol, Krym, Ukrajina

АР Крим, г. Симферополь, ул. Туркенича 6

Kód DRFO: 2871801456

Soudní řízení vedené proti Vladyslavovi Jesypenkovi bylo zaměřeno na jeho aktivismus a bylo vykonstruovaným soudním procesem, který měl v Rusku potlačit hlasy kritizující vládnoucí režim a vyjadřování nesouhlasu s útočnou válkou proti Ukrajině. Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv. Soudnictví není nezávislé a používá se k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

Dliaver Berberov je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Ruské federaci a na územích jí okupovaných, včetně porušování svobody přesvědčení a projevu.

 

66.

Vitaliy Olegovich VLASOV

Виталий Олегович ВЛАСОВ

(v ruštině)

Funkce: vyšetřovatel Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB)

Datum narození: 7.5.1986

Místo narození: Šimanovsk/Amurská oblast/Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Vitalij Vlasov je vyšetřovatelem Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB). V této funkci vedl vyšetřování v případech novináře Vladyslava Jesypenka, členů komunity krymských Tatarů na Krymu, včetně Narimana Dželjalova, jakož i členů Svědků Jehovových, včetně Alexandra Dubovenka a Alexandra Litvinyuka.

V této souvislosti byl Vlasov zapojen do kampaní systematického pronásledování komunity krymských Tatarů a členů Svědků Jehovových za jejich náboženské přesvědčení.

Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Ruské federaci a na územích jí okupovaných, včetně mučení, nelidského a ponižujícího zacházení, svévolného zatýkání a zadržování a porušování svobody přesvědčení a projevu.

8.9.2023

67.

Viktor Viktorovich KRAPKO

Виктор Викторович КРАПКО

(v ruštině)

Funkce: soudce „Nejvyššího soudu Republiky Krym“ bývalý soudce Kyjevského okresního soudu v Simferopolu

Datum narození: 22.1.1989

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Krapko je soudcem „Nejvyššího soudu Republiky Krym“ zřízeného ruskými okupačními silami na protiprávně anektovaném Krymu. V této funkci se zúčastnil politicky motivovaného soudního řízení proti novináři Vladyslavovi Jesypenkovi a Narimanu Dželjalovovi, krymskému Tatarovi.

Krapko je rovněž odpovědný za udělování povolení k domovním prohlídkám v obydlích členů Svědků Jehovových v roce 2021 na Ruskem okupovaném Krymu.

Ruský režim v řadě případů využívá soudnictví jako rozšířený nástroj k závažnému porušování lidských práv. Soudnictví není nezávislé a používá se k systematickému a závažnému porušování lidských práv odpůrců vládnoucího režimu, a to porušováním jejich svobody přesvědčení a projevu.

V této souvislosti byl Krapko zapojen do kampaní systematického pronásledování komunity krymských Tatarů a Svědků Jehovových za jejich náboženské přesvědčení.

Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Ruské federaci a na územích jí okupovaných, včetně porušování svobody přesvědčení a projevu.

8.9.2023

68.

Anastasia Ivanovna SUPRYAGA

Анастасия Ивановна СУПРЯГА

(v ruštině)

Funkce: státní zástupkyně „Úřadu prokurátora Krymu“

Datum narození: 15.3.1983

Místo narození: Vinohradove, Saksky okres, Autonomní republika Krym, Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Anastasia Suprjagová je státní zástupkyní „Úřadu prokurátora Krymu“ zřízeného ruskými okupačními silami na protiprávně anektovaném Krymu. V této funkci se účastnila politicky motivovaných soudních řízení a stíhání Achtema Čijgoze, místopředsedy medžlisu krymských Tatarů, a členů komunity krymských Tatarů, včetně Narimana Dželjalova.

V této souvislosti byla Suprjagová zapojena do kampaní systematického pronásledování komunity krymských Tatarů a členů Svědků Jehovových za jejich náboženské přesvědčení.

Je proto odpovědná za závažné porušování lidských práv v Ruské federaci a na územích jí okupovaných, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

8.9.2023“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU