(EU) 2023/1538Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1538 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku rostlinné výroby (Úřední věstník Evropské unie L 187 ze dne 26. července 2023)

Publikováno: Úř. věst. L 226, 14.9.2023, s. 205-206 Druh předpisu: Oprava;Prováděcí nařízení
Přijato: 14. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 14. září 2023 Nabývá účinnosti: 14. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu

14.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 226/205


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1538 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku rostlinné výroby

( Úřední věstník Evropské unie L 187 ze dne 26. července 2023 )

Strana 41, článek 2:

místo:

„Článek 2

Soubory údajů

1)   Obsah souborů údajů je uveden:

1)

v příloze I pro téma i), plocha a produkce zemědělských plodin, pro tato dílčí témata:

1)

plodiny na orné půdě a trvalé travní porosty,

2)

zahradnické plodiny kromě trvalých plodin,

3)

trvalé plodiny;

2)

v příloze II pro téma ii), bilance plodin, pro tato dílčí témata:

1)

bilance obilovin,

2)

bilance olejnin;

3)

v příloze III pro téma iii), travní porosty, pro toto dílčí téma:

1)

obhospodařování travních porostů.

2)   Pro každý soubor údajů se v oddíle I stanoví:

1)

popis obsahu údajů;

2)

proměnné, které se mají poskytovat na vnitrostátní a případně regionální úrovni;

3)

proměnné, které se mají poskytovat o ekologické produkci;

4)

lhůty pro předání údajů Komisi (Eurostatu);

5)

referenční období.

3)   Pro každý soubor údajů se v oddíle II v příslušných případech stanoví:

1)

popis měrných jednotek;

2)

technické požadavky týkající se proměnných;

3)

prahové hodnoty pro výjimky ze lhůt pro předání údajů.“

má být:

„Článek 2

Soubory údajů

1)   Obsah souborů údajů je uveden:

a)

v příloze I pro téma i), plocha a produkce zemědělských plodin, pro tato dílčí témata:

i)

plodiny na orné půdě a trvalé travní porosty,

ii)

zahradnické plodiny kromě trvalých plodin,

iii)

trvalé plodiny;

b)

v příloze II pro téma ii), bilance plodin, pro tato dílčí témata:

i)

bilance obilovin,

ii)

bilance olejnin;

c)

v příloze III pro téma iii), travní porosty, pro toto dílčí téma:

i)

obhospodařování travních porostů.

2)   Pro každý soubor údajů se v oddíle I stanoví:

a)

popis obsahu údajů;

b)

proměnné, které se mají poskytovat na vnitrostátní a případně regionální úrovni;

c)

proměnné, které se mají poskytovat o ekologické produkci;

d)

lhůty pro předání údajů Komisi (Eurostatu);

e)

referenční období.

3)   Pro každý soubor údajů se v oddíle II v příslušných případech stanoví:

a)

popis měrných jednotek;

b)

technické požadavky týkající se proměnných;

c)

prahové hodnoty pro výjimky ze lhůt pro předání údajů.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU