(EU) 2023/1537Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1537 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku používání přípravků na ochranu rostlin, která má být předána za referenční rok 2026 během přechodného režimu 2025–2027, a pokud jde o statistiku přípravků na ochranu rostlin uvedených na trh (Úřední věstník Evropské unie L 187 ze dne 26. července 2023)

Publikováno: Úř. věst. L 226, 14.9.2023, s. 204-204 Druh předpisu: Oprava;Prováděcí nařízení
Přijato: 14. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 14. září 2023 Nabývá účinnosti: 14. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 226/204


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1537 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379, pokud jde o statistiku používání přípravků na ochranu rostlin, která má být předána za referenční rok 2026 během přechodného režimu 2025–2027, a pokud jde o statistiku přípravků na ochranu rostlin uvedených na trh

( Úřední věstník Evropské unie L 187 ze dne 26. července 2023 )

Strana 27–28, článek 2:

místo:

„Článek 2

Soubory údajů

1)   Obsah údajů v souborech údajů je stanoven v příloze I pro dílčí témata:

1)

přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh

2)

používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství.

2)   Oddíl I přílohy I stanoví pro každý soubor údajů:

1)

popis obsahu údajů

2)

proměnné, které se mají poskytnout ohledně ekologické produkce

3)

lhůty pro předání údajů Komisi (Eurostatu)

4)

referenční období

5)

měrné jednotky.

3)   Oddíl II přílohy I případně stanoví pro každý soubor údajů:

1)

popis měrných jednotek

2)

možné technické požadavky týkající se proměnných.“,

má být:

„Článek 2

Soubory údajů

1)   Obsah údajů v souborech údajů je stanoven v příloze I pro dílčí témata:

a)

přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh;

b)

používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství.

2)   Oddíl I přílohy I stanoví pro každý soubor údajů:

a)

popis obsahu údajů;

b)

proměnné, které se mají poskytnout ohledně ekologické produkce;

c)

lhůty pro předání údajů Komisi (Eurostatu);

d)

referenční období;

e)

měrné jednotky.

3)   Oddíl II přílohy I případně stanoví pro každý soubor údajů:

a)

popis měrných jednotek;

b)

možné technické požadavky týkající se proměnných.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU