(EU) 2023/1214Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 159I ze dne 23. června 2023)

Publikováno: Úř. věst. L 220, 7.9.2023, s. 23-23 Druh předpisu: Nařízení;Oprava
Přijato: 7. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 7. září 2023 Nabývá účinnosti: 7. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/23


Oprava nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

( Úřední věstník Evropské unie L 159I ze dne 23. června 2023 )

1.

Strana 10, čl. 1 bod 10 (název nově vkládaného článku):

místo:

„Článek 3ed“,

má být:

„Článek 3ec“.

2.

Strana 11, čl. 1 bod 14 písm. a):

místo:

„a)

odstavce 3, 3b, 3ba a 3 se zrušují;”,

má být:

„a)

odstavce 3, 3b, 3ba a 3d se zrušují;”.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU