(EU) 2023/444Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/444 ze dne 16. prosince 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 o opatření k zajištění účinného přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace na jednotné evropské tísňové číslo 112 (Úřední věstník Evropské unie L 65 ze dne 2. března 2023)

Publikováno: Úř. věst. L 68, 6.3.2023, s. 182-182 Druh předpisu: Oprava;Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. března 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. března 2023 Nabývá účinnosti: 6. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu

6.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/182


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/444 ze dne 16. prosince 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 o opatření k zajištění účinného přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace na jednotné evropské tísňové číslo 112

( Úřední věstník Evropské unie L 65 ze dne 2. března 2023 )

V článku 7, na straně 7:

místo:

“2.   Členské státy připraví a předloží Komisi nejpozději do 5. listopadu 2023 plán modernizace vnitrostátního systému PSAP, aby bylo možné přijímat, vyřizovat a zpracovávat tísňovou komunikaci prostřednictvím technologie přepojování paketů.”,

má být:

“2.   Členské státy připraví a předloží Komisi nejpozději do 5. prosince 2023 plán modernizace vnitrostátního systému PSAP, aby bylo možné přijímat, vyřizovat a zpracovávat tísňovou komunikaci prostřednictvím technologie přepojování paketů.”.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU