(EU) 2023/419Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/419 ze dne 24. února 2023, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úřední věstník Evropské unie L 61 ze dne 27. února 2023)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 9.3.2023, s. 42-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 9. března 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. března 2023 Nabývá účinnosti: 9. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu

9.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/42


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/419 ze dne 24. února 2023, kterým se provádí článek 8a nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

( Úřední věstník Evropské unie L 61 ze dne 27. února 2023 )

Strana 22, příloha, bod 1 návětí:

místo:

„1)

v tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se položky 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 123, 125 a 179 nahrazují těmito položkami:“,

má být:

„1)

v tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se položky 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 104, 123, 125, 129, 131, 179 a 195 nahrazují těmito položkami:“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU