(EU) 2023/313Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/313 ze dne 15. prosince 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 46, 14.2.2023, s. 1-2419 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. března 2023 Nabývá účinnosti: 6. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (159,2 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU