(EU) 2022/2127Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2127 ze dne 4. listopadu 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 285, 7.11.2022, s. 4-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU