(EU) 2022/2126Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2126 ze dne 31. října 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Castagna di Roccamonfina“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 285, 7.11.2022, s. 3-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU