(EU) 2022/2125Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2125 ze dne 31. října 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Carne Barrosa“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 285, 7.11.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU