(EU) 2022/1423Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1423 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 222, 26.8.2022, s. 1-118 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. září 2022 Nabývá účinnosti: 15. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 222/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1423

ze dne 22. července 2022

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. ledna 2017 předložila společnost Ecolab Deutschland GmbH v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Hydrogen Peroxide Family 1“, která je typem 1, 2, 3 a 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Lotyšska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-DY029028-18.

(2)

Kategorie přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ obsahuje peroxid vodíku jako účinnou látku, jež je zařazená na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, v přípravcích typu 1, 2, 3 a 4.

(3)

Dne 5. října 2018 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 2. července 2020 Komisi stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 15. července 2020 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Ecolab Deutschland GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0024303-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 15. září 2022 do dne 31. srpna 2032.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 18. června 2020 k povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ (ECHA/BPC/264/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Hydrogen Peroxide Family 1

Typ přípravku 1 – Osobní hygiena (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0024303-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0024303-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Hydrogen Peroxide Family 1

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Ecolab Deutschland GmbH

Adresa

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Německo

Číslo povolení

EU-0024303-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0024303-0000

Datum udělení povolení

15. září 2022

Datum skončení platnosti povolení

31. srpna 2032

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Ecolab Europe GmbH

Adresa výrobce

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Německo

ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao. Bizkaia Španělsko

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Zaragoza Španělsko

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere, Kent Spojené království

Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19, D-67292 Krichheimbolanden Německo

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Lyngby Dánsko

Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Lublaň Slovinsko

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Moskva Ruská federace

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgess Hill Spojené království

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Chalon sur Saône Cedex Francie

Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Pontegradella Itálie

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Cliron Francie

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Guntramsdorf Rakousko

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Německo

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Německo

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Německo

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Dánsko

BRENNTAG Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejle Dánsko

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Montville Francie

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polsko

Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg no 22,.Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Španělsko

BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basilej Švýcarsko

Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhause Německo

Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D, 40231 Duesseldorf Německo

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 County Cork Irsko

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Německo

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. „COFARCAS“ Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080 Burgos Španělsko

COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA), 08700 BARCELONA Španělsko

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 BUEIL Francie

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Izrael

Denteck BV Heliumstraat 8, 2718 SL ZOETERMEER Nizozemsko

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester, 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španělsko

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Německo

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Girona Španělsko

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francie

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Itálie

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Spojené království

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY Leeds Spojené království

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, GR 19600 ATÉNY Řecko

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Maribor Slovinsko

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR VARSSEVELD Nizozemsko

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co., Westmeath Westmeath Irsko

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ NIEUWEGEIN Nizozemsko

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itálie

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Rozzano Itálie

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki, 07955 Tesjoki Finsko

ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Tessenderlo Belgie

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester, CW8 4EE Northwich Spojené království

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Port Talbot Spojené království

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 La Rochelle Francie

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Nordwalde Německo

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francie

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Spojené království

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španělsko

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemsko

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia, 413116 Engels Ruská federace

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Německo

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradská oblast Ruská federace

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Aveiras de Cima Portugalsko

Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Německo

KOMPAK NEDERLAND BV., Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Nizozemsko

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Sevilla Španělsko

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Francie

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Francie

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Německo

Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Wuppertal Německo

McBride SA Polígon Industrial L’Illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Sallent Španělsko

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Mijdrecht Nizozemsko

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Dánsko

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Leicester Leicester Spojené království

Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Hanau Německo

Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Dánsko

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá, 46612 Valencie Španělsko

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Spojené království

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španělsko

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Segade Portugalsko

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Francie

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ LAMBOURN Spojené království

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Barcelona Španělsko

Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Německo

Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburg Německo

SYNERLOGIC BV ( - IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 ARNHEM Nizozemsko

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Spojené království

Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milano Milano Itálie van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Bodegraven Nizozemsko

Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Mitry Mory Francie

Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Francie

INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Degussa Antwerpen NV

Adresa výrobce

Tijsmanstunnel West, 2040 Antverpy Belgie

Umístění výrobních závodů

Tijsmanstunnel West, 2040 Antverpy Belgie


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Degussa GmbH

Adresa výrobce

Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Německo

Umístění výrobních závodů

Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Německo


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Peroxid GmbH

Adresa výrobce

Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Rakousko

Umístění výrobních závodů

Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Rakousko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Evonik Peroxide Netherlands BV

Adresa výrobce

Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nizozemsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Belinka Perkemija D.O.O

Adresa výrobce

Zasavska cesta 95, 1231 Lublaň-Črnuče Slovinsko

Umístění výrobních závodů

Zasavska cesta 95, 1231 Lublaň-Črnuče Slovinsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Solvay Chemie SA

Adresa výrobce

Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgie

Umístění výrobních závodů

Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgie


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Solvay Chimica Italia S.p.A

Adresa výrobce

Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Itálie

Umístění výrobních závodů

Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Itálie


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Solvay Chemicals GmbH

Adresa výrobce

Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Německo

Umístění výrobních závodů

Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Německo


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Solvay Interox Limited

Adresa výrobce

Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené království

Umístění výrobních závodů

Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené království


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Solvay Chemicals Finland OY

Adresa výrobce

Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finsko

Umístění výrobních závodů

Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Solvay Interox Produtos Peroxidados SA

Adresa výrobce

Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko

Umístění výrobních závodů

Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Kemira Rotterdam BV

Adresa výrobce

Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Kemira Chemical Oy

Adresa výrobce

Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finsko

Umístění výrobních závodů

Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Kemira Kemi AB

Adresa výrobce

Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Švédsko

Umístění výrobních závodů

Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Švédsko


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

ARKEMA France – USINE DE JARRIE

Adresa výrobce

Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Francie

Umístění výrobních závodů

Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Francie


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA

Adresa výrobce

Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Německo

Umístění výrobních závodů

Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Německo


Účinná látka

peroxid vodíku

Jméno výrobce

Ecolab Europe GmbH

Adresa výrobce

Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Německo

Umístění výrobních závodů

Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Německo

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,0

36,75

N-propanol

Propan-1-ol

Neúčinná látka

71-23-8

200-746-9

0,0

17,5

Monohydrát kyseliny citronové

2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina

Neúčinná látka

5949-29-1

201-069-1

0,0

0,9

Fenoxyethanol

2-fenoxyethanol

Neúčinná látka

122-99-6

204-589-7

0,0

0,9

Laurylsíran sodný

Dodecylsíran sodný

Neúčinná látka

151-21-3

205-788-1

0,0

3,88

Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli

(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný

Neúčinná látka

68187-32-6

269-087-2

0,0

2,0

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli

Neúčinná látka

90583-11-2

292-209-0

0,0

1,12

Kyselina fosforečná

Kyselina ortofosforečná

Neúčinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

1,5

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná

Neúčinná látka

7697-37-2

231-714-2

0,0

3,71

Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany

Neúčinná látka

68130-47-2

 

0,0

14,625

Alkylpolyglykosid C8-C10

(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol

Neúčinná látka

68515-73-1

500-220-1

0,0

6,35

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované

Neúčinná látka

69227-22-1

 

0,0

3,0

Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)

Neúčinná látka

53563-70-5

 

0,0

2,15

Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)

Neúčinná látka

105391-15-9

 

0,0

0,62

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

GW - Gel rozpustný ve vodě

SL - Rozpustný koncentrát

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

META SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

6,0

6,6

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou ošetření.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1

Použití # 1 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy, klasifikovaných jako stupeň A až D podle klasifikace EU pro správnou výrobní praxi (GMP), a v podpůrných prostředích.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

15 min pro bakterie a plísně;

5 min pro kvasinky;

60 min pro viry a spory bakterií.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

60 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU)

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z vysokohustotního polyetylenu nepropouštějící světlo (HDPE), 1-5 l

Rozprašovací láhev z polypropylenu a polyetylenu (PP+PE) nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2

Použití # 2 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy A - D a v podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

60 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Aplikujte na povrchy mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

Použití ochranných respiračních prostředků s faktorem ochrany 10 je povinné pro profesionální pracovníky aplikující přípravek a pro ostatní profesionální pracovníky přítomné v ošetřované oblasti. Držitel povolení určí v rámci informací o přípravku alespoň respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo poloviční/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru - kódové písmeno, barva). Při opakovaném vstupu do prostoru musí profesionální pracovníci dodržovat stejná opatření pro zmírnění rizika jako při první aplikaci v prostoru.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.3.   Popis použití

Tabulka 3

Použití # 3 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stíráním impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy A - D a podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

60 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z HDPE nepropouštějící světlo se 100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester/55 % celulóza (velikost utěrky: 200 × 200 mm).

Vak z PP nepropouštějící světlo s 10 - 100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester/55 % celulóza (velikost utěrky: 200 × 200 mm).

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.4.   Popis použití

Tabulka 4

Použití # 4 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy A - D a v podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

60 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z HDPE nepropouštějící světlo se 100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester/55 % celulóza (velikost utěrky: 420 × 250 mm).

Vak z PP nepropouštějící světlo s 10 - 100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester/55 % celulóza (velikost utěrky: 420 × 250 mm).

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

Použití ochranných respiračních prostředků s faktorem ochrany 10 je povinné pro profesionální pracovníky aplikující přípravek a pro ostatní profesionální pracovníky přítomné v ošetřované oblasti. Držitel povolení určí v rámci informací o přípravku alespoň respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo poloviční/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru - kódové písmeno, barva). Při opakovaném vstupu do prostoru musí profesionální pracovníci dodržovat stejná opatření pro zmírnění rizika jako při první aplikaci v prostoru.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Přípravek je třeba aplikovat na čistý a suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz příslušná opatření ke zmírnění rizika podle meta SPC 1.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide

Tržní prostor: EU

Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide

Tržní prostor: EU

ANIOS H2O2 6 % IP STERILE

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

6,0

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

META SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,0

1,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 5

Použití # 1 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky a/nebo vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů v průmyslu.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Dezinfekce velkých povrchů v průmyslu.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Dezinfekce malých a velkých povrchů v průmyslu.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při postřiku ručním mechanickým rozprašovačem: až 10krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při vytírání mopem: až 2krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Středně velká nádoba z HDPE (IBC) nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

HDPE nepropouštějící světlo; rozprašovací láhev z PE, 0,5-1 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Stříkání: Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, vyčkejte 5 minut a následně povrch setřete čistou suchou utěrkou nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem: Odstraňte přebytečnou vodu suchým podlahovým mopem. Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete jej po podlaze plochým mopem. Počkejte 5 minut a pak povrch otřete čistým, suchým mopem nebo nechte uschnout na vzduchu.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro postřik velkých ploch platí následující: Plocha dezinfikovaného povrchu (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m2.

Pro postřik malých ploch výše uvedené konkrétní opatření ke zmírnění rizika neplatí.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.2.   Popis použití

Tabulka 6

Použití # 2 – Dezinfekce malých povrchů (podlah) v průmyslu [(např. v jídelních prostorách, koupelnách)] vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů (podlah) v průmyslových závodech

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete plochým mopem po podlaze, následně povrch setřete čistým suchým mopem nebo nechejte uschnout na vzduchu.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Žádná

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.3.   Popis použití

Tabulka 7

Použití # 3 – Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů v potravinářských závodech.

Doba kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

HDPE nepropouštějící světlo; rozprašovací láhev z PE, 0,5-1 l

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, nechejte působit požadovanou dobu a pak buď odstraňte přebytečnou kapalinu suchou utěrkou, nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.4.   Popis použití

Tabulka 8

Použití # 4 – Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, stříkáním s použitím pevně nainstalovaného rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Pevně nainstalované rozprašování

Podrobný popis:

Automatizovaná dezinfekční aplikace na zařízení v průmyslovém procesu.

Doba kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: Maximálně 300 l na aplikaci

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: jedenkrát týdně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Používejte mimo dobu produkce potravin, jedenkrát týdně.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Aplikace pouze po pracovní směně/přes noc.

Při aplikaci stříkáním nemá být přítomna žádná osoba.

Pro určení vhodného času opětovného vstupu po aplikaci přípravku je třeba provést měření uvolňování na pracovišti s použitím vhodného měřicího zařízení po provedení postřiku z pevně nainstalovaných rozprašovačů a následně v pravidelných intervalech (doporučují se intervaly jedenkrát za rok) a po jakékoli změně relevantních mezních podmínek. Je třeba dodržovat národní předpisy pro měření na pracovišti. V případě neplánované údržby při aplikaci postřikem je povinné použití ochranných respiračních prostředků s faktorem ochrany 10.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz příslušná opatření ke zmírnění rizika podle meta SPC 2.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

DrySan Oxy

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,0

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

META SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

36,75

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Může zesílit požár; oxidant.

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

Používejte ochranné rukavice.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Vypláchněte ústa.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou ošetření.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Okamžitě volejte lékaře.

Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku).

Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.

V případě požáru: K uhašení použijte vodu.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 9

Použití # 1 – Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, automatickým ponořením nebo stříkáním v uzavřeném systému

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Automatické ponořování nebo stříkání v uzavřeném systému

Podrobný popis:

Dezinfekce balení (aseptické plnění) plně automatickým ponořením a stříkáním (uzavřený proces).

Dezinfekce balení při výrobě potravin, nápojů a krmiv (ponoření a aplikace stříkáním).

Doba kontaktu pro ponořování a stříkání při 60 °C v čistých podmínkách:

1 min pro bakterie, kvasinky, plísně a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: konstantní automatické dávkování

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: konstantní automatické dávkování

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner na velkoobjemové dodávky z HDPE nepropouštějící světlo, > 1l - velký objem

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Dezinfekce obalů při výrobě potravin, nápojů a krmiv (aplikace stříkáním nebo ponořením):

Dávkování přípravku přímo do obalu pro dezinfekci nebo navíc aplikace do páry

Kontinuální používání přípravku

Teplota aplikace: 60 °C

Aplikace se uskutečňuje v uzavřeném a odvětrávaném systému.

Po použití neoplachujte. Po sterilizaci vysušte obal do sucha horkým sterilním vzduchem.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

V průběhu operace zajistěte dostatečné větrání u strojů místním odsávacím odvětráváním (LEV) a v průmyslových halách (technická ventilace).

V průběhu ruční údržby zajistěte dostatečné větrání uvnitř stroje (místní odsávací odvětrávání) před otevřením dveří aseptické oblasti.

1.

Přípravek může být po namíchání a naplnění přepravován pouze uzavřeným potrubím. Otevření přípravku a vylévání do odpadních vod není dovoleno.

2.

Je třeba provést měření uvolňování na pracovišti s použitím vhodného měřicího zařízení po implementaci aseptického balicího zařízení a následně v pravidelných intervalech (doporučují se intervaly jedenkrát za rok) a po jakékoli změně relevantních mezních podmínek. Je třeba dodržovat národní předpisy pro měření na pracovišti.

3.

V případě údržby zařízení na aseptické balení (např. ruční čištění, technické incidenty nebo oprava) je třeba používat vhodné osobní ochranné prostředky (ochranné respirační prostředky, protichemické ochranné rukavice, protichemický ochranný overal, ochranu očí). Typ prostředku k ochraně dýchacích cest, typ filtru (kódové písmeno, barva) a materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.2.   Popis použití

Tabulka 10

Použití # 2 – Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: CIP

Podrobný popis:

Dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu (kontakt s potravinami).

Doby kontaktu pro uzavřené systémy při 60 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky;

15 min pro plísně.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: automatické dávkování

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: jedenkrát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner na velkoobjemové dodávky z HDPE nepropouštějící světlo, > 1l - velký objem

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí je třeba systém umýt. Dezinfekce nádrží pro čištění na místě, čerpadel pro čištění na místě, potrubního a vnitřního systému zpracovatelského zařízení na potraviny, nápoje a krmiva včetně hygieny dojicích strojů (uzavřené systémy). Po ošetření opláchněte vodou.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do jeho opláchnutí vodou.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Viz příslušný návod k použití pro daný způsob použití podle meta SPC 3.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

Přípravek je nutno naředit pomocí automatického dávkovacího systému.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Použijte jemné mýdlo, pokud je k dispozici. Pokud se vyvine podráždění a přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0 - 35 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Oxypak D

Tržní prostor: EU

Oxypak S

Tržní prostor: EU

Oxypak S10

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0003 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

35,0

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

META SPC 4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,4

1,61

Monohydrát kyseliny citronové

2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina

Neúčinná látka

5949-29-1

201-069-1

0,9

0,9

Fenoxyethanol

2-fenoxyethanol

Neúčinná látka

122-99-6

204-589-7

0,9

0,9

Laurylsíran sodný

Dodecylsíran sodný

Neúčinná látka

151-21-3

205-788-1

3,88

3,88

Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli

(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný

Neúčinná látka

68187-32-6

269-087-2

2,0

2,0

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli

Neúčinná látka

90583-11-2

292-209-0

1,12

1,12

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním balení.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou ošetření.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 11

Použití # 1 – Ponoření struků pro dezinfekci před dojením

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční ponoření s použitím kalíšku pro ponoření/s pěnou (dezinfekce před dojením)

Podrobný popis:

Dezinfekce struků před dojením ručním ponořením s použitím kalíšku pro ponoření/s pěnou.

Doba kontaktu pro ponořování při 30 °C v čistých podmínkách:

60 sekund pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 4 ml přípravku na aplikaci (tzn. 1 ml na struk, a proto 4 ml přípravku pro zvířata se čtyřmi struky)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Džbány z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

HDPE nepropouštějící světlo; vak z PE, 0,5-100 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat před dojením s použitím kalíšku pro ponoření/s pěnou. Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu místnosti.

Očistěte struk suchou utěrkou, naplňte kalíšek na pěnu přípravkem a stlačujte kalíšek na pěnu, dokud se nevytvoří pěna. Ponořte struk do kalíšku. Aplikujte pěnu na struk po dobu 60 sekund. Setřete přípravek ze struku čistým ručníkem. Po použití neoplachujte.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Zabraňte rozlití a rozstříknutí.

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C

Skladovatelnost: 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OxyFoamPlus

Tržní prostor: EU

MEPA Foampro D

Tržní prostor: EU

Predip PLUS

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0004 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,4

Monohydrát kyseliny citronové

2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina

Neúčinná látka

5949-29-1

201-069-1

0,9

Fenoxyethanol

2-fenoxyethanol

Neúčinná látka

122-99-6

204-589-7

0,9

Laurylsíran sodný

Dodecylsíran sodný

Neúčinná látka

151-21-3

205-788-1

3,88

Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli

(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný

Neúčinná látka

68187-32-6

269-087-2

2,0

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli

Neúčinná látka

90583-11-2

292-209-0

1,12

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

META SPC 5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,5

1,5

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 12

Použití # 1 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Dezinfekce povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy A - D a podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl). Dezinfekce při transferu nebo dezinfekce malých povrchů.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

30 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Rozprašovací láhev z polyethylentereftalátu PET) nepropouštějící světlo, 0,25-1 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.   Popis použití

Tabulka 13

Použití # 2 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy a v podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Aplikujte na povrchy mopem.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.3.   Popis použití

Tabulka 14

Použití # 3 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně;

15 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0,25-1 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Plocha dezinfikovaných povrchů (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m2.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.4.   Popis použití

Tabulka 15

Použití # 4 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

30 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0,25-1 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, potom otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Plocha dezinfikovaného povrchu (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m2.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.5.   Popis použití

Tabulka 16

Použití # 5 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, otíráním s použitím jednorázové utěrky a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně;

15 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Nalijte přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.6.   Popis použití

Tabulka 17

Použití # 6 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, otíráním s použitím jednorázové utěrky a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Nalijte přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.7.   Popis použití

Tabulka 18

Použití # 7 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, vytíráním mopem s použitím mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Nerutinní dezinfekce větších povrchů v nemocničním pokoji.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití, rozetřete mopem po podlaze a nechejte uschnout na vzduchu.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.7.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.7.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.8.   Popis použití

Tabulka 19

Použití # 8 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, vytíráním mopem s použitím mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Nerutinní dezinfekce větších povrchů v lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.8.1.   Návod k danému způsobu použití

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete po podlaze mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.8.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.8.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.8.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.8.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.9.   Popis použití

Tabulka 20

Použití # 9 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích postříkáním povrchu a následným setřením čistou textilií/utěrkou nebo nastříkáním kapaliny na utěrku a následným vytřením povrchu nebo nalitím dezinfekčního prostředku do kbelíku a setřením jednorázovou čistou textilií/utěrkou a nerutinní dezinfekce větších povrchů s použitím mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro stříkání, vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro stříkání, vytírání a vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

30 min pro viry a spory bakterií.

Metoda: Vytírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku a roztírání s použitím mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.

Doby kontaktu pro vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro vytírání a vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: až 2krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při vytírání: 10 ml/m2; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při kombinaci stírání a vytírání mopem: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0,25-1 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.9.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a stírání suchou utěrkou: Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku: Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete po podlaze mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku: Nalijte přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.9.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro stříkání: Plocha dezinfikovaných povrchů (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m2.

4.9.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.9.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.9.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.10.   Popis použití

Tabulka 21

Použití # 10 – Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

30 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0,25-1 l

4.10.1.   Návod k danému způsobu použití

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.10.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.10.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.10.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.10.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.11.   Popis použití

Tabulka 22

Použití # 11 – Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů v malých potravinářských oblastech (např. kuchyních).

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky;

5 min pro plísně a mykobakterie;

60 min pro spory bakterií;

30 min pro viry.

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

30 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0,25-1 l

4.11.1.   Návod k danému způsobu použití

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.11.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.11.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.11.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.11.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Výrobek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Incidin OxyFoam

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0005 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,5

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Incidin OxyFoam S

Tržní prostor: EU

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

Tržní prostor: EU

KitchenPro Oxy Foam S

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0006 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,5

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

META SPC 6

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

2,0

2,3

N-propanol

Propan-1-ol

Neúčinná látka

71-23-8

200-746-9

17,5

17,5

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí.

Používejte ventilační zařízení do výbušného prostředí.

Používejte osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte lékaře.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

V případě požáru: K uhašení použijte vodu.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 23

Použití # 1 – Dezinfekce malých povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách).

Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C v čistých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 3krát denně na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

Rozprašovací láhev z HDPE nepropouštějící světlo, do 1 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny použití meta SPC 6.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.   Popis použití

Tabulka 24

Použití # 2 – Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů v potravinářských závodech.

Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C v čistých podmínkách:

1 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 4krát denně na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

Rozprašovací láhev z HDPE nepropouštějící světlo, do 1 l

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Výrobek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech. Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Uchovávejte na chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel.

Skladovací teplota: 0-30 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OxyDes Rapid

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0007 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

2,0

N-propanol

Propan-1-ol

Neúčinná látka

71-23-8

200-746-9

17,5

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

META SPC 7

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,95

5,45

Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)

Neúčinná látka

53563-70-5

 

2,15

2,15

Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)

Neúčinná látka

105391-15-9

 

0,62

0,62

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 7

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nevdechujte aerosoly.

Nevdechujte páry.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Okamžitě volejte lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku).

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 25

Použití # 1 – Dezinfekce povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce podlah v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se často dotýkají lidé a kterých se lidé nedotýkají často.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-10

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým podlahovým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.2.   Popis použití

Tabulka 26

Použití # 2 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky a/nebo vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (10 % ředění);

5 min pro kvasinky (15 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů a malých prostor neurčených pro potraviny(např. koupelen).

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých a velkých povrchů a prostor neurčených pro potraviny (např. koupelen).

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (10 % ředění);

5 min pro kvasinky (15 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-15

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při postřiku ručním mechanickým rozprašovačem: až 10krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-10

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při vytírání mopem: až 2krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-15

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Po použití neoplachujte.

Stříkání: Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte zředěný přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem: Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

Pro stříkání: Plocha dezinfikovaných povrchů (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m2.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.   Popis použití

Tabulka 27

Použití # 3 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech.

Doba kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-10

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým podlahovým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.4.   Popis použití

Tabulka 28

Použití # 4 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím nástěnného zařízení

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím nástěnného zařízení

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých nepotravinářských a potravinářských oblastech.

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (10 % ředění);

5 min pro kvasinky (15 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 180 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-15

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: jedenkrát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Aplikujte přípravek prostřednictvím nástěnného zařízení. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Po aplikaci opláchněte.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

Zajistěte technickou ventilaci s výměnou vzduchu nejméně 15krát za hodinu.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.5.   Popis použití

Tabulka 29

Použití # 5 – Dezinfekce velkých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech (např. v kuchyních).

Doba kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (10 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (10 % ředění);

5 min pro kvasinky (15 % ředění);

15 min pro bakterie (7,5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 7,5-15

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte zředěný přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Po použití neoplachujte. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

Plocha dezinfikovaných povrchů (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m2.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (7) META SPC 7

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

Pokyny k ředění (7,5 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 75 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (10 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 100 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (15 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 150 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Použijte jemné mýdlo, pokud je k dispozici. Před opětovným použitím oděv vyperte. Před opětovným použitím důkladně vyčistěte obuv. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Incidin OxyConcentrate

Tržní prostor: EU

UltraSan Floor

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0008 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,95

Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)

Neúčinná látka

53563-70-5

 

2,15

Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)

Neúčinná látka

105391-15-9

 

0,62

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

KitchenPro Oxy Des Super Concentrate

Tržní prostor: EU

Incidin OxyConcentrate FF

Tržní prostor: EU

CidalSan Large Area

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0009 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

4,95

Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)

Neúčinná látka

53563-70-5

 

2,15

Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)

Neúčinná látka

105391-15-9

 

0,62

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

META SPC 8

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,0

1,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 8

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 30

Použití # 1 – Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) otřením impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách).

Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

2 min pro bakterie;

5 min pro kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Vak z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.   Popis použití

Tabulka 31

Použití # 2 – Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v potravinářském a nápojovém průmyslu otíráním impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů v potravinářském závodu.

Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

2 min pro bakterie;

5 min pro kvasinky;

15 min pro plísně;

60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Vak z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.3.   Popis použití

Tabulka 32

Použití # 3 – Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích otíráním impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce menších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se lidé nedotýkají často.

Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

15 min pro bakterie, kvasinky a plísně;

60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Vak z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (8) META SPC 8

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Prázdnou nádobu zahoďte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 6 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

DrySan Oxy Wipes

Tržní prostor: EU

IncidinOxyWipe

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0010 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,0

META SPC 9

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 9

1.1.   Identifikátor meta SPC 9

Identifikátor

META SPC 9

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-9

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 9

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

7,0

7,7

Kyselina fosforečná

Kyselina ortofosforečná

Neúčinná látka

7664-38-2

231-633-2

1,5

1,5

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná

Neúčinná látka

7697-37-2

231-714-2

3,71

3,71

Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany

Neúčinná látka

68130-47-2

 

14,625

14,625

Alkylpolyglykosid C8-C10

(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol

Neúčinná látka

68515-73-1

500-220-1

6,35

6,35

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované

Neúčinná látka

69227-22-1

 

3,0

3,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 9

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 9

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním balení.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Nevdechujte páry.

Nevdechujte aerosoly.

Používejte obličejový štít.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranné brýle.

Používejte ochranný oděv.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

Okamžitě volejte lékaře.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku).

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 9

4.1.   Popis použití

Tabulka 33

Použití # 1 – Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích otíráním s použitím čisté jednorázové textilie/utěrky a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce menších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se často dotýkají lidé a kterých se lidé nedotýkají často.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Nalijte zředěný přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.   Popis použití

Tabulka 34

Použití # 2 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní a nerutinní dezinfekce větších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se často dotýkají lidé a kterých se lidé nedotýkají často.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.3.   Popis použití

Tabulka 35

Použití # 3 – Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytřením do sucha nebo otřením s použitím jednorázové textilie a kbelíku a/nebo u podlah vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Metoda: Otírání s použitím jednorázové textilie/utěrky a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů a malých prostor neurčených pro potraviny(např. koupelen).

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých a velkých povrchů a prostor neurčených pro potraviny (např. koupelen).

Doby kontaktu pro stříkání, vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku a vytírání s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých a velkých povrchů a prostor neurčených pro potraviny (např. koupelen).

Doby kontaktu pro vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při postřiku ručním mechanickým rozprašovačem: až 10krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při vytírání: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při aplikaci vytíráním: až 10krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při vytírání mopem: až 2krát za den na prostor

Míra aplikace: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m2; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor.

Míra aplikace: Míra aplikace při vytírání: 10 ml/m2; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace při kombinaci stírání a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Po použití neoplachujte.

Stříkání: Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte zředěný přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte zředěný přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání: Nalijte zředěný přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem: Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

Pro stříkání: Plocha dezinfikovaného povrchu (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m2.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.4.   Popis použití

Tabulka 36

Použití # 4 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech.

Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 20 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Zajistěte technickou ventilaci s výměnou vzduchu nejméně 15krát za hodinu.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.5.   Popis použití

Tabulka 37

Použití # 5 – Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím nástěnného zařízení

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím nástěnného zařízení

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých nepotravinářských a potravinářských oblastech.

Doba kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky (3 % ředění).

Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro bakterie (1,5 % ředění);

15 min pro kvasinky (2 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 180 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 1,5-3

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: jedenkrát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Aplikujte přípravek prostřednictvím nástěnného zařízení. Po aplikaci opláchněte.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

Zajistěte technickou ventilaci s výměnou vzduchu nejméně 15krát za hodinu.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.6.   Popis použití

Tabulka 38

Použití # 6 – Dezinfekce velkých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech (např. v kuchyních).

Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Po použití neoplachujte. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nevdechujte páry/aerosoly.

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

Plocha dezinfikovaného povrchu (v m2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m3) např. při objemu místnosti 120 m3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m2.

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.7.   Popis použití

Tabulka 39

Použití # 7 – Dezinfekce velkých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách otíráním s použitím jednorázové textilie a kbelíku

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání s použitím jednorázové textilie/utěrky a kbelíku

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech (např. v kuchyních).

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie (5 % ředění);

5 min pro kvasinky (3 % ředění);

5 min pro plísně (4 % ředění);

50 min pro viry (5 % ředění).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 10 ml/m2

Ředění (%): Ředění (%): 3-5

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,01-1 l

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Nalijte zředěný přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.7.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.7.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (9) META SPC 9

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

Pokyny k ředění (1,5 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 15 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (2 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 20 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (3 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 30 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (4 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 40 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (5 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 50 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Použijte jemné mýdlo, pokud je k dispozici. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Před opětovným použitím důkladně vyčistěte obuv. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

KitchenPro Oxy Des Concentrate

Tržní prostor: EU

Incidin OxyPro

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0011 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

7,0

Kyselina fosforečná

Kyselina ortofosforečná

Neúčinná látka

7664-38-2

231-633-2

1,5

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná

Neúčinná látka

7697-37-2

231-714-2

3,71

Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany

Neúčinná látka

68130-47-2

 

14,625

Alkylpolyglykosid C8-C10

(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol

Neúčinná látka

68515-73-1

500-220-1

6,35

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované

Neúčinná látka

69227-22-1

 

3,0

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Oasis Pro Oxy Des

Tržní prostor: EU

Maxx Oxy Des 2

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0012 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

7,0

Kyselina fosforečná

Kyselina ortofosforečná

Neúčinná látka

7664-38-2

231-633-2

1,5

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná

Neúčinná látka

7697-37-2

231-714-2

3,71

Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany

Neúčinná látka

68130-47-2

 

14,625

Alkylpolyglykosid C8-C10

(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol

Neúčinná látka

68515-73-1

500-220-1

6,35

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)

Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované

Neúčinná látka

69227-22-1

 

3,0

META SPC 10

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 10

1.1.   Identifikátor meta SPC 10

Identifikátor

META SPC 10

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-10

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 10

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 10

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,4

1,61

Monohydrát kyseliny citronové

2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina

Neúčinná látka

5949-29-1

201-069-1

0,9

0,9

Fenoxyethanol

2-fenoxyethanol

Neúčinná látka

122-99-6

204-589-7

0,9

0,9

Laurylsíran sodný

Dodecylsíran sodný

Neúčinná látka

151-21-3

205-788-1

3,88

3,88

Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli

(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný

Neúčinná látka

68187-32-6

269-087-2

2,0

2,0

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli

Neúčinná látka

90583-11-2

292-209-0

1,12

1,12

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 10

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 10

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním balení.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou ošetření.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 10

4.1.   Popis použití

Tabulka 40

Použití # 1 – Hygienické mytí rukou

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Aplikace přímo na kůži

Podrobný popis:

Antimikrobiální mýdlo k mytí rukou, určené pouze k hygienickému mytí rukou pro potravinářský a nápojový průmysl.

Doba kontaktu při 20 °C ve špinavých podmínkách:

60 sekund pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 3 ml přípravku na aplikaci

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: 1-10krát denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l

Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000  l

Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l

Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0,1-5 l

Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0,5-100 l

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (10) META SPC 10

5.1.   Pokyny pro používání

Naneste přibližně 3 ml přípravku na mokré ruce a třete po dobu 60 sekund. Důkladně oplachujte tekoucí vodou z vodovodu asi 30 sekund.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Zabraňte rozlití a rozstříknutí.

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Opláchněte vodou.

Při kontaktu s kůží: Opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C

Skladovatelnost: 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 10

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Manosan Oxy

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0013 1-10

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,4

Monohydrát kyseliny citronové

2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina

Neúčinná látka

5949-29-1

201-069-1

0,9

Fenoxyethanol

2-fenoxyethanol

Neúčinná látka

122-99-6

204-589-7

0,9

Laurylsíran sodný

Dodecylsíran sodný

Neúčinná látka

151-21-3

205-788-1

3,88

Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli

(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný

Neúčinná látka

68187-32-6

269-087-2

2,0

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli

Neúčinná látka

90583-11-2

292-209-0

1,12

META SPC 11

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 11

1.1.   Identifikátor meta SPC 11

Identifikátor

META SPC 11

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-11

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 11

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 11

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,5

1,5

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 11

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 11

Standardní věty o nebezpečnosti

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 11

4.1.   Popis použití

Tabulka 41

Použití # 1 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stíráním impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy a podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl) a dezinfekce při transferu.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky, plísně a mykobakterie;

30 min pro viry;

60 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester/55 % celulóza (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.   Popis použití

Tabulka 42

Použití # 2 – Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Vytírání mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy a v podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie, kvasinky, plísně a mykobakterie;

30 min pro viry;

60 min pro spory bakterií.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

5 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester/55 % celulóza (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.3.   Popis použití

Tabulka 43

Použití # 3 – Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích otíráním impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce menších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se lidé nedotýkají často.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

15 min pro Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií, mykobakterií a virů.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

15 min pro bakterie a kvasinky;

30 min pro plísně, mykobakterie a viry.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Vak s předtiskem nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester / 40 % lyocell (rozměr utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Kanystr z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Vak z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.   Popis použití

Tabulka 44

Použití # 4 – Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách otíráním s použitím impregnovaných utěrek k přímému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

15 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií, mykobakterií a virů.

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

2 min pro bakterie;

15 min pro kvasinky;

30 min pro plísně, mykobakterie a viry.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Vak s předtiskem nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester / 40 % lyocell (rozměr utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Kanystr z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Vak z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.   Popis použití

Tabulka 45

Použití # 5 – Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách otíráním s použitím impregnovaných utěrek k přímému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Plísně

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Mykobakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Clostridium difficile

Obecný název: Spory bakterií

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Rutinní dezinfekce malých povrchů v malých potravinářských oblastech (např. kuchyních).

Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:

15 min pro spory Clostridium difficile;

30 min pro spory bakterií, mykobakterií a virů.

Doba kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:

2 min pro bakterie;

15 min pro kvasinky;

30 min pro plísně, mykobakterie a viry.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Vak s předtiskem nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester / 40 % lyocell (rozměr utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Kanystr z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

Vak z PET nepropouštějící světlo s 10-1 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420 × 250 mm nebo 200 × 200 mm).

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (11) META SPC 11

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Přípravek naneste na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Povrch nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Prázdnou nádobu zahoďte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 11

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0014 1-11

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,5

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Incidin OxyWipe S

Tržní prostor: EU

KitchenPro Oxy Wipes S

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0015 1-11

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

1,5

META SPC 12

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 12

1.1.   Identifikátor meta SPC 12

Identifikátor

META SPC 12

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-12

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 12

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 12

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

2,0

2,3

N-propanol

Propan-1-ol

Neúčinná látka

71-23-8

200-746-9

17,5

17,5

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 12

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 12

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí.

Používejte ventilační zařízení do výbušného prostředí.

Používejte osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Okamžitě volejte lékaře.

V případě požáru: K uhašení použijte vodu.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 12

4.1.   Popis použití

Tabulka 46

Použití # 1 – Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) otřením impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách).

Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 3krát denně na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100 % polypropylenu (velikost utěrky: 200 × 250 mm).

Vak z PE nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100 % polypropylenu (velikost utěrky: 200 × 250 mm).

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.   Popis použití

Tabulka 47

Použití # 2 – Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, otíráním utěrkami připravenými k okamžitému použití

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: jiný

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: jiný

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami připravenými k okamžitému použití

Podrobný popis:

Dezinfekce malých povrchů v potravinářských závodech.

Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:

5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Míra aplikace: 1 utěrka na m2 (odpovídá 10 ml/m2)

Ředění (%): přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace: až 4krát denně na prostor

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100 % polypropylenu (velikost utěrky: 200 × 250 mm).

Vak z PE nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100 % polypropylenu (velikost utěrky: 200 × 250 mm).

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (12) META SPC 12

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Prázdnou nádobu zahoďte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech. Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Uchovávejte na chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel.

Skladovací teplota: 0-30 °C.

Skladovatelnost: 12 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1,25 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 12

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

OxyDes Maxi Wipes

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0024303-0016 1-12

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

peroxid vodíku

 

účinná látka

7722-84-1

231-765-0

2,0

N-propanol

Propan-1-ol

Neúčinná látka

71-23-8

200-746-9

17,5


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.

(9)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 9.

(10)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 10.

(11)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 11.

(12)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 12.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU