(EU) 2022/1365Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1365 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 230-233 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 25. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/2470;

Provádí předpisy

(EU) 2015/2283;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 258/97; 2002/46/ES;
Původní znění předpisu

Zavřít
MENU