(EU) 2022/1354Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1354 ze dne 4. srpna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 204I, 4.8.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. srpna 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 269/2014;

Provádí předpisy

(EU) č. 269/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

4.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 204/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1354

ze dne 4. srpna 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále odsuzuje činnosti a politiky narušující územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Rada se domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, by měly být doplněny další dvě osoby, které se podílejí na narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.

(4)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.7.1973

Místo narození: Jenakijeve, Doněcká oblast, (bývalá Ukrajinská SSR, nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Oleksandr Yanukovych (Janukovyč) je podnikatel a syn bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče. V době, kdy byl Viktor Janukovyč prezidentem, si díky osobnímu napojení na skupinu osob blízkých jeho otci vybudoval řadu obchodních zájmů a nashromáždil velké jmění. Svou podnikatelskou činnost nadále vykonává v oblasti Donbasu ovládané separatistickými skupinami, zejména v odvětví energetiky, uhlí, stavebnictví, bankovnictví a nemovitostí. Zejména díky úzkým vazbám na proruské separatisty získal klíčová hospodářská aktiva v tzv. „Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice“, mimo jiné v odvětví energetiky, uhlí a nemovitostí. Ostrahu jeho developerských projektů v tzv. „Doněcké lidové republice“ zajišťoval separatistický prapor OPLOT (zařazený na seznam v únoru 2015).

Oleksandr Janukovyč tedy nese odpovědnost za podporu či provádění činností a politik narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a prováděl transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině.

Dále je spojen se svým otcem Viktorem Janukovyčem, který je odpovědný za podporu či provádění činností a politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost státu.

4. 8. 2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.7.1950

Místo narození: Jenakijeve, Doněcká oblast, (bývalá Ukrajinská SSR, dnes Ukrajina)

Státní příslušnost: ukrajinská

Funkce: bývalý prezident Ukrajiny, oligarcha

Od roku 2010 do roku 2014 vykonával Viktor Yanukovych (Janukovyč) funkci prezidenta Ukrajiny. V době svého působení v úřadě uplatňoval proruskou politiku. Ukrajinský soud shledal Viktora Janukovyče vinným z vlastizrady, protože vyzval Ruskou federaci k invazi na Ukrajinu. Poté, co byl zbaven funkce, přesídlil do Ruska, odkud nadále vyvíjel aktivity s cílem destabilizovat Ukrajinu.

Podílel se na ruském vojenském vměšování na Ukrajině, neboť v březnu 2014 požádal prezidenta Ruské federace o vyslání ruských jednotek na Ukrajinu. Viktor Janukovyč podporoval proruské politiky zastávající veřejné funkce na okupovaném Krymu. V roce 2021 bylo na Ukrajině zahájeno nové vyšetřování v rámci přípravného řízení, podle něhož Viktor Janukovyč spolu se dvěma bývalými ministry obrany záměrně snížil obrannou kapacitu Ukrajiny, zejména v Autonomní republice Krym. Považuje sám sebe za legitimního prezidenta Ukrajiny a ve svých veřejných vystoupeních důsledně prezentuje proruský postoj. Podle různých zdrojů byl Viktor Janukovyč během prvních fází nevyprovokované nezákonné vojenské agrese vůči Ukrajině součástí zvláštní operace Ruska, jejímž cílem bylo nahradit jím ukrajinského prezidenta. Prezident Čečenské republiky Ramzan Kadyrov dále vyzval ukrajinského prezidenta, aby předal veškeré své pravomoci Viktoru Janukovyčovi.

Viktor Janukovyč je tedy odpovědný za podporu či provádění činností a politik narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i její bezpečnost a stabilitu.

4. 8. 2022“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU