(EU) 2022/1331Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1331 ze dne 28. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 201, 1.8.2022, s. 5-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. července 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1331

ze dne 28. července 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 a čl. 47 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V souladu s čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1509 provedla Rada přezkum seznamů označených osob a subjektů obsažených v přílohách XV, XVI, XVII a XVIII uvedeného nařízení.

(3)

Omezující opatření vůči všem osobám a subjektům uvedeným na seznamech obsažených v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by měla být zachována, s výjimkou jedné zemřelé osoby uvedené v příloze XV nařízení (EU) 2017/1509, jejíž položka by měla být z uvedené přílohy odstraněna. Odůvodnění týkající se 17 osob a jednoho subjektu a identifikační údaje 59 osob a pěti subjektů by měly být aktualizovány.

(4)

Dne 30. června 2022 Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006) aktualizoval informace týkající se jedné osoby na seznamu obsaženém v příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509.

(5)

Nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XIII, XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)

V příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509 se v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3“ oddíle „a) Fyzické osoby“ položka 29 nahrazuje tímto:

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení ze strany OSN

Odůvodnění

„29.

Pak Chun Il

 

číslo pasu: 563410091

datum narození: 28.7.1954

státní příslušnost: KLDR

30.11.2016

Působil jako velvyslanec KLDR v Egyptě a poskytuje podporu společnosti KOMID. Dne 15. listopadu 2016 ukončil služební výjezd a opustil Egypt.“

2)

Příloha XV nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:

a)

v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se položky 1, 3 až 13 a 16 až 31 nahrazují tímto:

 

Jméno (a případné přezdívky)

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Pohlaví: muž

22.12.2009

Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Jongbjonu. Na základě fotografií byl zjištěn jeho vztah k jadernému reaktoru v Sýrii před tím, než byl v roce 2007 bombardován Izraelem.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Datum narození: 7.1.1930

Místo narození: provincie Ťi-lin, Čína

Pohlaví: muž

22.12.2009

Generál Korejské lidové armády, bývalý místopředseda Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR, odpovědný za dohled nad pořizováním vyspělých technologií ze zahraničí pro jaderný a balistický program. Bývalý člen ústředního výboru Korejské strany pracujících.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Datum narození: 10.6.1933

Číslo pasu: 554410661

Pohlaví: muž

22.12.2009

Generál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V roce 2012 byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem. Bývalý člen ústředního výboru Korejské strany pracujících. Předseda Korejského výboru veteránů proti imperialismu.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Pohlaví: muž

22.12.2009

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Datum narození: 30.11.1938

Pohlaví: muž

22.12.2009

Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Datum narození: 1946

Místo narození: Pchjongan-Pukto, KLDR

Pohlaví: muž

19.12.2011

Člen politbyra Korejské strany pracujících a Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a do června 2022 ředitel odboru jednotné fronty. Bývalý velitel Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), tj. subjektu, na nějž se vztahují sankce Rady bezpečnosti OSN.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Datum narození: 1945

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády/generál vzdušných sil Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Velitel vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Datum narození: 1.1.1942

Pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně výzkumných a vývojových programů. Hong je z titulu své funkce odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Dne 28. listopadu 2017 byl přítomen odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15. V červenci 2020 se účastnil zasedání ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, které bylo věnováno „odrazování od války“, což je eufemismus používány při odkazech na jaderný program KLDR. V lednu 2021 byl znovu zvolen do ústředního výboru strany.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una na nejrozsáhlejším cvičení dělostřelecké palby s dlouhým dosahem. V lednu 2021 byl znovu zvolen do ústředního výboru strany.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Bývalý ředitel operačního útvaru velitelství Korejské lidové armády a první zástupce náčelníka velitelství armády. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Pohlaví: muž

20.5.2016

Bývalý ředitel odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně výzkumných a vývojových programů. Bývalý člen komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Přítomen na společném fotografování osob, které přispěly k úspěšnému testu balistické rakety odpálené z ponorky v květnu 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 745310010

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády. Bývalý první náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Bývalý ředitel odboru pro státní bezpečnost. Bývalý ministr pro státní bezpečnost. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise národní obrany, jež byla ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Pohlaví: muž

20.5.2016

Člen předsednictva politbyra Korejské strany pracujících, místopředseda ústřední vojenské komise, tajemník ústředního výboru Korejské strany pracujících a člen Komise pro státní záležitosti. Maršál Korejské lidové armády a bývalý náčelník generálního štábu. Velel jednotkám na vojenské přehlídce dne 25. dubna 2022, což společně s jeho stávajícími funkcemi naznačuje jeho trvající úlohu a odpovědnost, pokud jde o podporu či prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V lednu 2021 zvolen do ústředního výboru strany, politbyra ústředního výboru a ústřední vojenské komise.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Pohlaví: muž

20.5.2016

Admirál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Bývalý vrchní velitel korejských lidových námořních sil, které jsou zapojeny do vývoje programů pro balistické rakety a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády. Náměstek ředitele, útvar pro vedení v rámci Generálního politbyra Korejské lidové armády a bývalý politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, který dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V květnu 2020 byl na seznamu účastníků zasedání ústřední vojenské komise jako náměstek ředitele odpovědný za organizaci Korejské lidové armády.

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Pohlaví: muž

20.5.2016

Generál Korejské lidové armády, bývalý velitel velitelství vrchní stráže. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen Komise národní obrany, jež byla ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně výzkumných a vývojových programů. Odboru vojenského průmyslu rovněž podléhají Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. Hong byl v roce 2019 popisován jako jeden z vedoucích úředníků v oblasti vědy národní obrany. Doprovázel Kim Čong-una u příležitosti odpálení nového typu taktických řízených střel a inspekce stavby nového typu ponorky.

 

 

 

 

 

Byl jedním z vědců, jimž Kim Čong-un v roce 2017 blahopřál k odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15 a sledoval předchozí zkoušky motorů a odpálení dalších balistických raket. V roce 2016 doprovázel Kim Čong-una na setkání s vědci, na němž se jednalo o výzkumu týkajícím se montáže jaderných hlavic taktických a strategických raket. Mohl hrát významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Je z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966

Čísla pasů: 381320634,

PS- 563410163

Pohlaví: muž

20.5.2016

Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation („Green Pine“). Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine v roce 2012 převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Rovněž se předpokládala odpovědnost společnosti Green Pine za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu z KLDR. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine byla označena Radou bezpečnosti OSN.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Datum narození: 9.8.1965

Pohlaví: muž

20.5.2016

Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA), které Kim Čong-un navštívil před testem mezikontinentální balistické rakety provedeným dne 24. března 2022. Na NADA se vztahují omezující opatření uložená Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodu jeho účasti na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění družic a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění družice KLDR dne 7. února 2016 z důvodu využití technologie balistických raket a závažného porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013). Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Datum narození: 1937

Místo narození: Mjongčchon, Severní Hamgjong, KLDR

Pohlaví: muž

7.4.2017

Vicemaršál Korejské lidové armády, první zástupce velitele Nejvyššího velitelství Korejské lidové armády. Do roku 2018 byl členem ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník štábu lidových ozbrojených sil. Zástupce nejvyšších vojenských představitelů na jednom ze státních pohřbů konaném v květnu 2022, avšak na přehlídce v dubnu 2022 popisován jako veterán. Ri Mjong-su je vlivnou osobou v záležitostech národní obrany, včetně programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Je členem Nejvyššího lidového shromáždění.

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Datum narození: 30.12.1957

Místo narození: Kangwon, KLDR

Číslo pasu: PD836410105

Pas platný do: 27.11.2021

Pohlaví: muž

7.4.2017

Bývalý první náměstek ministra lidových ozbrojených sil, bývalý ředitel úřadu pro týlové služby a bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících. V lednu 2021 byl znovu zvolen jako člen ústředního výboru strany. V této funkci je So Hong-čchan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Datum narození: 29.5.1960

Pohlaví: muž

7.4.2017

Ministr pro jadernou energetiku, v prosinci 2021 byl povýšen na řádného člena ústředního výboru Korejské strany pracujících. V této funkci je Wang Čchang-uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

27.

JANG Chol

장철

 

Datum narození: 31.3.1961

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 563310042

Pohlaví: muž

7.4.2017

Člen Státní komise pro tělovýchovné a sportovní vedení, bývalý předseda Státní akademie věd, organizace věnující se rozvoji technologických a vědeckých kapacit KDLR. V této funkci měl Čang Čchol klíčové postavení pro rozvoj jaderné činnosti KLDR. Byl odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Datum narození: 1950

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

21.4.2022

Z titulu své funkce ředitele Generálního politbyra Korejské lidové armády v letech 2018 až 2021 a člena Komise pro státní záležitosti v letech 2019 až 2021 byl odpovědný za provádění rozhodnutí Korejské strany pracujících týkajících se rozvoje jaderného a balistického programu v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) a č. 2397 (2017).

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Datum narození: 1955 nebo 1956

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

21.4.2022

Ve funkci „vedoucího činitele v oblasti vědy národní obrany“ hraje významnou úlohu v rozvoji programů KLDR týkajících se zbraní hromadného ničení a je za ně odpovědný. V srpnu 2019 povýšen na generálplukovníka, nositel ceny za vědu a technologii z února 2016, ředitel Výzkumného ústavu automatizace a ředitel institutu Univerzity technologie Kim Chaek a náměstek ředitele odboru Ústředního výboru Korejské strany pracujících, účastnil se odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14 ve dnech 4. července 2017 a 28. července 2017, jakož i většiny dalších raketových odpalů v letech 2017, 2019 a v březnu 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Datum narození: 20.3.1961

Číslo pasu: 927240105

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

21.4.2022

Jakožto „vysoký stranický funkcionář“ a „vedoucí činitel v oblasti vědy národní obrany“, označený členským státem OSN jako bývalý náměstek ředitele odboru zbrojního průmyslu Ústředního výboru Korejské strany pracujících, hraje významnou úlohu v rozvoji programů KLDR v oblasti zbraní hromadného ničení, zejména balistických raket, a je za tento rozvoj odpovědný. Byl přítomen zkouškám mezikontinentální balistické rakety Hwasongh-14 ve dnech 4. a 28. července 2017 a odpálení balistických raket či raket z velkého raketového systému ve dnech 24. srpna 2019 a 10. září 2019.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Datum narození: 1960

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

21.4.2022

Z titulu své funkce ředitele odboru zbrojního průmyslu a náhradníka člena politbyra Ústředního výboru Korejské strany pracujících je odpovědný za svou podstatnou roli při rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných i balistických zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una do Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu před odpálením mezikontinentální balistické rakety v březnu 2022 a zúčastnil se výstavy národní obrany v roce 2021, kde byly vystaveny zjevně nové zbraňové systémy. Jako náměstek ředitele byl přítomen zkouškám mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14 ve dnech 4. a 28. července 2017, doprovázel Kim Čong-una dne 22. července 2019 při inspekci nového typu ponorek, u nichž KLDR uvedla, že mají sloužit ke „strategickému“ účelu, jímž je odpalování balistických raket z ponorek, a které zřejmě mohou nést jaderné hlavice, a byl přítomen odpálení balistických raket ve dnech 25. a 30. července 2019 a 2. srpna 2019.“

b)

v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se zrušuje položka 2.

c)

v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se položky 4 a 5 nahrazují tímto:

 

Název (a případné jiné názvy)

Další používaná jména

Sídlo

Datum označení

Odůvodnění

„4.

Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre (Středisko jaderného vědeckého výzkumu v Yongbyonu)

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Zařízení schopná výroby štěpných materiálů pro vojenské použití, včetně reaktoru o výkonu 5 MWe, zařízení pro přepracování plutonia (radiochemické laboratoře) a údajného zařízení na obohacování uranu. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 16.7.2009). Skupina odborníků zřízená v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1874 ve své závěrečné zprávě z března 2022 konstatovala dokončení vnějších prací na lehkovodním reaktoru a stavbu dalších budov na tomto místě, jakož i známky toho, že reaktor o výkonu 5 MWe byl v roce 2021 v provozu. Oblaky páry vycházející z budovy využívané pro výrobu oxidu uraničitého naznačovaly, že KLDR bude ve výrobě štěpných materiálů pokračovat.

5.

Korejská lidová armáda

조선인민군

 

 

16.10.2017

Součástí korejské lidové armády jsou strategické raketové síly, které velí jednotkám jaderných a konvenčních strategických raket KLDR. Strategické raketové síly byly zařazeny na seznam na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2356 (2017).“

d)

v části „Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „c) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. b)“ se položky 1 až 6 nahrazují tímto:

 

Jméno (a případné přezdívky)

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Datum narození: 24.8.1941

Pohlaví: muž

22.12.2010

Bývalý ředitel „kanceláře 39“, úřadu Korejské strany pracujících, který je zodpovědný za nákup tvrdé měny, a bývalý generální ředitel Státní rozvojové banky. V této funkci byl odpovědný za obstarávání finančních zdrojů, které mohly být použity na podporu programů v oblasti jaderných zbraní a balistických raket. „Kancelář 39“ měla rovněž za úkol obcházení sankcí, a to nákupem zboží prostřednictvím diplomatických zastoupení KLDR. Představitel Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR; v březnu 2010 byl zvolen generálním ředitelem Státní rozvojové banky. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

2.

KIM Tong-un

김동운

KIM Tong Un

Datum narození: 1.11.1936

Pohlaví: muž

22.12.2009

Bývalý ředitel „kanceláře 39“ ústředního výboru Korejské strany pracujících, která se podílela na financování šíření zbraní. Je možné, že pracoval i v jiném úřadu, v „kanceláři 38“, jejímž cílem bylo získávání finančních prostředků pro vedení a elitu, jež mohly podporovat programy v oblasti jaderných zbraní a balistických raket.

3.

KIM Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Datum narození: 2.12.1947

Místo narození: Sinuidžu, KLDR

Pohlaví: muž

20.4.2018

KIM Jong-nam je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu, který byl označen ze strany OSN. KIM Jong-nam a jeho syn KIM Su-Kwang byli podle zjištění skupiny odborníků zapojeni do systému klamavých finančních praktik, které mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V průběhu svého působení v diplomatických službách KIM Jong-nam otevřel několik běžných a spořících bankovních účtů v Evropské unii a byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na účty v Evropské unii nebo na účty mimo Evropskou unii, včetně účtů zřízených na jméno svého syna KIM Su-kwanga a snachy KIM Kjong-hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Datum narození: 11.5.1950

Místo narození: Kangwon

Pohlaví: žena

20.4.2018

ČANG Čchol-hui byla společně se svým manželem KIM Jong-namem, synem KIM Su-kwangem a snachou KIM Kjong-hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla majitelkou několika bankovních účtů v Evropské unii, které na její jméno zřídil její syn KIM Su-kwang. Byla rovněž zapojena do několika bankovních převodů z účtů své snachy KIM Kjong-hui na bankovní účty mimo Unii.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Datum narození: 18.8.1976

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

diplomat na velvyslanectví KLDR v Bělorusku

Pohlaví: muž

20.4.2018

KIM Su-kwang je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB), subjektu, který byl označen ze strany OSN. Podle zjištění skupiny odborníků byl spolu se svým otcem KIM Jong-namem zapojen do systému klamavých finančních praktik, které mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. KIM Su-kwang otevřel řadu bankovních účtů v několika členských státech, a to i jménem svých rodinných příslušníků. V průběhu svého působení v diplomatických službách byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na bankovní účty v Evropské unii nebo na účty mimo Evropskou unii, a to i na účty otevřené na jméno své manželky KIM Kjong-hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Datum narození: 6.5.1981

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Pohlaví: žena

20.4.2018

KIM Kjong-hui byla společně se svým manželem KIM Su-kwangem, tchánem KIM Yong Namem a tchyní ČANG Čchol-hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla příjemkyní řady bankovních převodů pocházejících od jejího manžela KIM Su-kwanga a tchána KIM Jong-nama a sama převáděla finanční prostředky na účty mimo Unii, ať již svým jménem, nebo jménem své tchyně ČANG Čchol-hui.“

3)

Příloha XVI nařízení (EU) 1509/2017 se mění takto:

a)

v části „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „a) Fyzické osoby“ se položky 1 až 19 a 21 až 26 nahrazují tímto:

 

Jméno (a případná další jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Datum narození: 9.6.1970

Číslo pasu: 563410191

16.10.2017

Kim Hyok Chan působil jako tajemník na velvyslanectví KLDR v Angole a jako zástupce společnosti Green Pine, subjektu označeného OSN, a sjednával mimo jiné smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Ředitel kanceláře společnosti Korea Heungjin Trading Company, která byla označena OSN; kancelář se nachází v Dandongu. Společnost Korea Heungjin je využívána k obchodním účelům společností KOMID, která je dalším subjektem označeným OSN. Společnost KOMID, která byla Výborem OSN pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Ředitel pobočky společnosti Sobaeksu United Corp, která byla označena Unií; pobočka se nachází v Dandongu. Zástupce pekingské pobočky společnosti Korea Changgwang Trading Corporation, což je podle zjištění skupiny odborníků OSN další název společnosti KOMID. Společnost KOMID, která byla označena Výborem pro sankce v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

4.

JON Chol Young

také znám jako: JON Chol Yong

전철영

Datum narození: 30.4.1975

Číslo pasu: 563410192

diplomat na velvyslanectví KLDR v Angole

22.1.2018

Bývalý zástupce společnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KLDR akreditovaný v Angole.

Společnost Green Pine byla ze strany OSN označena za činnosti zahrnující porušování zbrojního embarga OSN. Společnost Green Pine rovněž sjednávala smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

5.

AN Jong Hyuk

také znám jako: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Datum narození: 14.3.1970

Číslo pasu: 563410155

22.1.2018

Zástupce společnosti Saeng Pil Trading Corporation, což je další název společnosti Green Pine Associated Corporation, a diplomat KLDR v Egyptě.

Společnost Green Pine byla označena OSN za činnosti zahrnující porušování zbrojního embarga OSN.

An Jong Hyuk byl oprávněn provádět veškeré činnosti jménem společnosti Saeng Pil, včetně podepisování a plnění smluv a bankovních operací. Tato společnost se specializuje na stavbu námořních plavidel a konstrukci, výrobu a montáž elektronického komunikačního a námořního navigačního vybavení.

6.

YUN Chol, také znám jako: CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Chol Yun je podle zjištění skupiny odborníků OSN kontaktní osobou severokorejské společnosti General Precious Metal zapojenou do prodeje lithia-6, látky pro jaderné účely, na niž se vztahuje zákaz OSN; dále byl identifikován jako diplomat KLDR.

Název General Precious Metal byl již dříve Unií identifikován jako další název společnosti Green Pine, tedy subjektu označeného OSN.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Choe Kwang Hyok působil jako zástupce společnosti Green Pine Associated Corporation, subjektu zařazeného na seznam OSN.

Choe Kwang Hyok je podle zjištění skupiny odborníků OSN výkonným ředitelem společnosti Beijing King Helong International Trading Ltd., což je další název společnosti Green Pine. Dále jej tato skupina odborníků identifikovala jako ředitele společnosti Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd a provozovatele severokorejského subjektu působícího pod názvem Beijing representative office of Korea Unhasu Trading Company, což jsou rovněž další názvy společnosti Green Pine.

8.

KIM Chang Hyok

také znám jako: James Kim

김창혁

Datum narození: 29.4.1963

Místo narození: Severní Hamgjong

Číslo pasu: 472130058

22.1.2018

Kim Chang Hyok je podle zjištění skupiny odborníků OSN zástupcem společnosti Pan Systems Pyongyang v Malajsii. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Evropskou unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

V Malajsii zřídil řadu účtů jménem krycích společností společnosti „Glocom“, která je sama krycí společností společnosti Pan Systems Pyongyang zařazené na seznam.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Ředitel společnosti Beijing New Technology, která je podle zjištění skupiny odborníků OSN krycí společností pro společnost KOMID. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

Právní zástupce společností Guancaiweixing Trading Co., Ltd., která byla podle zjištění skupiny odborníků OSN odesílatelem zásilky vojenského materiálu do Eritreje, zadržené v srpnu 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Datum narození: 11.8.1959

Místo narození: Japonsko

22.1.2018

Ředitel společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN , a pro tento úřad vykonává činnost.

11.

PYON Won Gun

변원군

Datum narození: 13.3.1968

Místo narození: Jižní Pchjongjang

Číslo služebního pasu: 836220035

Číslo pasu: 290220142

22.1.2018

Ředitel společnosti Glocom, krycí společnosti pro společnost Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

Společnost Glocom inzeruje rádiové komunikační zařízení pro vojenské a polovojenské organizace.

Pan Pyon Won Gun je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který rovněž zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Datum narození: 30.8.1969

Místo narození: Pchjongjang

Číslo diplomatického pasu: 654310150

22.1.2018

Pae Won Chol je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Evropskou unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

Ri Sin Song je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Kim Sung Su je podle zjištění skupiny odborníků OSN zástupcem společnosti Pan Systems Pyongyang v Číně. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií zařazena na seznam za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl OSN zařazen na seznam, a pro tento úřad vykonává činnost.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

Kim Pyong Chol je podle zjištění skupiny odborníků OSN státním příslušníkem KLDR, který zajišťuje provoz společnosti Pan Systems Pyongyang. Společnost Pan Systems Pyongyang byla Unií označena za napomáhání při obcházení sankcí stanovených Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokusila prodávat zbraně a související materiál do Eritreje. Společnost Pan Systems je rovněž kontrolována Generálním úřadem pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), který byl označen OSN, a pro tento úřad vykonává činnost.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Datum narození: 20.4.1955

Číslo pasu: 381210143 (konec platnosti: 3.6.2016)

22.1.2018

Choe Kwang Su je podle zjištění skupiny odborníků OSN zástupcem společnosti Haegeumgang Trading Company. V této funkci Choe Kwan Supodepsal smlouvu o vojenské spolupráci mezi KLDR a Mosambikem v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Smlouva se týkala dodávek zbraní a souvisejícího materiálu společnosti Monte Binga, kontrolované vládou Mosambiku.

17.

PAK In Su

také znám jako: Daniel Pak

박인수

Datum narození: 22.5.1957

Místo narození: Severní Hamgjong

Číslo diplomatického pasu: 290221242

22.1.2018

Pan Pak In Su je podle zjištění skupiny odborníků OSN zapojen do činností týkajících se prodeje uhlí z KLDR do Malajsie v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

Pan Son Young-nam je podle zjištění skupiny odborníků OSN zapojen do pašování zlata a jiného zboží do KLDR v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.

19.

KIM Il-Su

také znám jako: KIM Il Su

김일수

Datum narození: 2.9.1965

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

3.7.2015

Manažer v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

21.

CHOE Chun-Sik

také znám jako: CHOE Chun Sik

최천식

Datum narození: 23.12.1963

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 745132109

Pas platný do: 12.2.2020

3.7.2015

Ředitel v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

22.

SIN Kyu-Nam

také znám jako: SIN Kyu Nam

신규남

Datum narození: 12.9.1972

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: PO472132950

3.7.2015

Ředitel v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný zástupce KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

23.

PAK Chun-San

také znám jako: PAK Chun San

박천산

Datum narození: 18.12.1953

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: PS472220097

3.7.2015

Ředitel v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu nejméně do prosince 2015 a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

24.

SO Tong Myong

서동명

Datum narození: 10.9.1956

3.7.2015

Bývalý prezident společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) a předseda jejího výkonného řídícího výboru (červen 2012); bývalý generální ředitel společnosti KNIC (září 2013), jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

25.

PAK Hwa Song

také znám jako PAK Hwa-Song

박화성

spoluzakladatel společnosti CONGO ACONDE

Místo narození: KLDR

Číslo pasu: 654331357

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

Adresa: Demokratická republika Kongo

21.4.2022

Pak Hwa Song je zapojen do obcházení sankcí a je odpovědný za finanční podporu jaderného a balistického programu KLDR. Je spoluzakladatelem společnosti CONGO ACONDE, krycí společnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO se podílí na vývozu soch do několika subsaharských zemí v rozporu se sankcemi OSN. V rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN si Pak rovněž otevřel bankovní účet v lubumbašské pobočce banky se sídlem v Kamerunu. Jeho spolupracovníkem je Hwang Kil Su. Poskytuje finanční služby na podporu režimu KLDR a jejích jaderných programů.

26.

HWANG Kil Su

také znám jako HWANG Kil-Su

황길수

spoluzakladatel společnosti CONGO ACONDE

Místo narození: KLDR

Číslo pasu: 654331363

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

Adresa: Demokratická republika Kongo

21.4.2022

Hwang Kil Su je zapojen do obcházení sankcí a je odpovědný za finanční podporu jaderného a balistického programu KLDR. Je spoluzakladatelem společnosti CONGO ACONDE, krycí společnosti PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO se podílí na vývozu soch do několika subsaharských zemí v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. V rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN si Hwang rovněž otevřel bankovní účet v lubumbašské pobočce banky se sídlem v Kamerunu. Jeho spolupracovníkem je Pak Hwa Song. Poskytuje finanční služby na podporu režimu KLDR a jejích jaderných programů.“

b)

v části „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a čl. 34 odst. 3“ oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ se položky 1 až 4, 6 a 8 nahrazují tímto:

 

Název (a případné další používané názvy)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

Korea International Exhibition Corporation

조선국제전람사

Adresa: Jungsong-dong, Central District, Sungri Street, Pchjongjang, KLDR

Tel.: 850 2 381 5926

Email: [email protected]

16.10.2017

Společnost Korea International Exhibition Corporation napomáhá označeným subjektům vyhýbat se sankcím tím, že pořádá v Pchjongjangu Mezinárodní obchodní veletrh, který označeným subjektům umožňuje pokračovat v hospodářské činnosti v rozporu se sankcemi uloženými OSN.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

společnost také známa jako: Rungrado Trading Corporation

조선릉라도무역총회사

Adresa: Segori-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

Tel.: 850-2-18111-3818022

Fax: 850-2-3814507

Email: [email protected]

16.10.2017

Skupina odborníků podala zprávu o tom, že společnost Korea Rungrado General Trading Corporation napomáhala při porušování sankcí uložených rezolucemi Rady bezpečnosti OSN tím, že prodávala rakety Scud do Egypta.

3.

Maritime Administrative Bureau

také známa jako: Maritime Administration of DPR Korea

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Adresa: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pchjongjang, KLDR

PO Box 416

Tel.: 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

Email: [email protected]

Internetové stránky: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Námořní správa (Maritime Administrative Bureau) napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN, mimo jiné tím, že přejmenovávala a opětovně registrovala majetek označených subjektů a poskytovala plavidlům podléhajícím sankcím OSN falešné doklady.

4.

Pan Systems Pyongyang

také známa jako: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adresa: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pchjongjang, KLDR

16.10.2017

Společnost Pan Systems napomáhala při vyhýbání se sankcím uloženým Radou bezpečnosti OSN tím, že se pokoušela prodávat zbraně a související materiál do Eritreje.

Společnost Pan Systems pracuje rovněž pro Generální úřad pro průzkum (Reconaissance General Bureau, RGB), který je subjektem označeným OSN, a je tímto subjektem ovládána.

6.

Korea General Corporation for External Construction (další názvy: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Adresa: Taedonggang District, Pchjongjang, Korejská lidově demokratická republika

21.4.2022

Podle oficiálního internetového portálu KLDR Naenara je společnost Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) jako profesionální stavební společnost v zahraničí závislá na vysílání kvalifikovaných pracovníků do zahraničí a realizovala projekty ve Spojených arabských emirátech, Kuvajtu, Kataru, Jemenu, Rusku, Libyi a Mongolsku. Zřídila rovněž místní pobočky, například v Zambii. Společnost KOGEN je tedy zapojena do obcházení sankcí a je odpovědná za finanční podporu jaderného a balistického programu KLDR, neboť režimu převádí veškeré mzdy pracovníků, které vysílá do zahraničí, nebo jejich část, což je praktika zakázaná rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2397 (2017).

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(další názvy: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Adresa: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pchjongjang, Korejská lidově demokratická republika

21.4.2022

Paekho Trading Corporation je umělecká společnost, která se zabývá stavbou soch v zámoří a vývozem uměleckých soch vyrobených firmou Paekho Art Studio a usnadňuje nelegální práci a přístup k mezinárodním finančním systémům. Konkrétně se zaměřuje na rozvojové granty a půjčky, jakož i na přímé zahraniční investice určené na obecní projekty. Je tedy zapojena do obcházení sankcí a je odpovědná za finanční podporu jaderného a balistického programu KLDR.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU