(EU) 2022/858Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU (Úřední věstník Evropské unie L 151 ze dne 2. června 2022)

Publikováno: Úř. věst. L 233, 8.9.2022, s. 92-92 Druh předpisu: Nařízení;Oprava
Přijato: 8. září 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. září 2022 Nabývá účinnosti: 8. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 233/92


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU

( Úřední věstník Evropské unie L 151 ze dne 2. června 2022 )

1.

Titulní strana a strana 1, název:

místo:

„NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU“,

má být:

„NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU“.

2.

V celém textu:

místo

„přídavného jména „sdílený“ ve všech mluvnických tvarech“

má být

„přídavné jméno „distribuovaný“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.“

3.

Strana 12, čl. 2 bod 2:

místo:

„„sdíleným registrem“ úložiště informací, které vede evidenci o transakcích a které je sdíleno prostřednictvím souboru DLT síťové uzly a synchronizováno mezi nimi pomocí mechanismu konsensu;“,

má být:

„„distribuovaným registrem“ úložiště informací, které vede evidenci o transakcích a které je sdíleno prostřednictvím souboru DLT síťových uzlů a synchronizováno mezi nimi pomocí mechanismu konsensu;“.

4.

Strana 18, čl. 5 odst. 11:

místo:

„11.

Odstavce 2 až 10 tohoto článku se použijí obdobně na investiční podnik nebo na organizátora trhu provozujících DLT TSS v souladu s čl. 6 odst. 1.“,

má být:

„11.

Odstavce 2 až 10 tohoto článku se použijí obdobně na investiční podnik nebo na organizátora trhu provozující DLT TSS v souladu s čl. 6 odst. 1.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU