(EU) 2022/704Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/704 ze dne 5. května 2022, kterým se mění a opravují některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 132, 6.5.2022, s. 10-63 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2022 Nabývá účinnosti: 22. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692; (EU) 2022/649;
Původní znění předpisu

6.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/704

ze dne 5. května 2022,

kterým se mění a opravují některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1, čl. 232 odst. 1 a čl. 232 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v provincii Alberta v Kanadě a dne 10. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Kanada oznámila Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v provincii Alberta v Kanadě a dne 12. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Kanada oznámila Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v provincii Ontario v Kanadě a dne 13. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Kanada oznámila Komisi další tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází v provincii Alberta v Kanadě a dvě v provincii Quebec v Kanadě. Všechna tři byla dne 14. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Kanada oznámila Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v provincii Britská Kolumbie v Kanadě a dne 15. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(10)

Kanada oznámila Komisi další dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Obě uvedená ohniska se nacházejí v provincii Alberta v Kanadě a dne 19. dubna 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

Kanada oznámila Komisi další dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází v provincii Ontario v Kanadě a druhé v provincii Quebec v Kanadě. Obě byla dne 21. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(12)

Spojené království oznámilo Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v blízkosti obce Tedburn St Mary v okrese Teignbridge v hrabství Devon v Anglii (Spojené království) a dne 13. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(13)

Spojené království oznámilo Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v blízkosti města Ilkeston v okrese Erewash v hrabství Derbyshire v Anglii (Spojené království) a dne 22. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(14)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Kansas ve Spojených státech a dne 13. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(15)

Spojené státy oznámily Komisi další dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno se nachází ve státě Idaho ve Spojených státech a druhé ve státě Indiana ve Spojených státech. Obě byla dne 14. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(16)

Spojené státy oznámily Komisi další dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází ve státě Pensylvánie ve Spojených státech a druhé ve státě Wisconsin ve Spojených státech. Obě byla dne 15. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(17)

Spojené státy oznámily Komisi dalších dvanáct ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: dvě ohniska se nacházejí ve státě Colorado ve Spojených státech, devět ve státě Minnesota ve Spojených státech a jedno ohnisko ve státě Severní Dakota ve Spojených státech. Všechna uvedená ohniska byla dne 19. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(18)

Spojené státy oznámily Komisi dalších osm ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno se nachází ve státě Idaho ve Spojených státech, jedno ve státě Indiana ve Spojených státech, tři ve státě Minnesota ve Spojených státech, jedno ve státě Montana ve Spojených státech a dvě ve státě Pensylvánie ve Spojených státech. Všechna uvedená ohniska byla dne 20. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(19)

Spojené státy oznámily Komisi dalších pět ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno se nachází ve státě Iowa ve Spojených státech, tři ve státě Minnesota ve Spojených státech a jedno ve státě Severní Dakota ve Spojených státech. Všechna uvedená ohniska byla dne 21. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(20)

Spojené státy oznámily Komisi další čtyři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: tři ohniska se nacházejí ve státě Minnesota ve Spojených státech a jedno ve státě Pensylvánie ve Spojených státech. Všechna uvedená ohniska byla dne 22. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(21)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Minnesota ve Spojených státech a dne 23. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(22)

Spojené státy oznámily Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Utah ve Spojených státech a dne 25. dubna 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(23)

Spojené státy oznámily Komisi další dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno se nachází ve státě Severní Dakota ve Spojených státech a druhé ve státě Pensylvánie ve Spojených státech. Obě byla dne 26. dubna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(24)

Veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(25)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(26)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s patnácti ohnisky HPAI potvrzenými v hospodářstvích s chovem drůbeže. Spojené království rovněž předložilo opatření, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na toto ohnisko HPAI provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v dříve infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(27)

Komise informace předložené Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že patnáct ohnisek HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže, pro něž Spojené království předložilo aktualizované informace, bylo odstraněno a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(28)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/649 (4) byly změněny řádky pro oblast GB-2.44 v položce pro Spojené království v příloze V a příloze XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Jelikož byla zjištěna chyba, měly by být řádky pro oblast GB-2.44 odpovídajícím způsobem opraveny. Uvedená oprava by se měla použít od data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2022/649.

(29)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(30)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(31)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 se mění a opravuje takto:

a)

příloha V se mění a opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení;

b)

příloha XIV se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 písm. a) podbod viii) přílohy se však použije ode dne 22. dubna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/649 ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 119, 21.4.2022, s. 5).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění a opravují takto:

1)

příloha V se mění a opravuje takto:

a)

část 1 se mění a opravuje takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.18 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.19 až CA-2.29, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.19

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.4.2022

 

CA-2.20

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

CA-2.21

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

CA-2.22

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

CA-2.23

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

CA-2.24

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

CA-2.25

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022

 

CA-2.26

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

CA-2.27

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

CA-2.28

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

CA-2.29

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022“;

 

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.27 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.27

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022“;

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.30 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.30

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022“;

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.32 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.32

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022“;

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.34 a GB-2.35 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.34

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

GB-2.35

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SR

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

DOC

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022“;

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.38 a GB-2.39 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.38

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

GB-2.39

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022“;

vii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.41 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.41

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022“;

viii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.44 a GB-2.45 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.44

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

GB-2.45

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022“;

ix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.48 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.48

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022“;

x)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.51 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.51

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022“;

xi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.56 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.56

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022“;

xii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.64 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.64

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022“

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022“;

xiii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.67 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.67

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022“;

xiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.70 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.70

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022“;

xv)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.118 doplňují nové řádky pro oblast GB-2.119 až GB-2.120, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.119

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

GB-2.120

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022“;

 

xvi)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US-2.143 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.144 až US-2.181, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.144

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

US-2.145

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

US-2.146

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

 

US-2.147

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022

 

US-2.148

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022

 

US-2.149

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.150

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.151

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.152

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.153

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.154

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.155

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.156

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.157

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.158

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.159

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.160

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.161

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.162

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.163

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.164

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.165

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.166

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.167

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.168

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.169

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

US-2.170

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

US-2.171

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.4.2022