(EU) 2022/595Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022, kterým se mění některá nařízení týkající se omezujících opatření a stanoví jednotný seznam pro přílohy těchto nařízení obsahující kontaktní údaje příslušných orgánů členských států a adresu pro účely oznamování Evropské komisi

Publikováno: Úř. věst. L 114, 12.4.2022, s. 60-67 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/60


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595

ze dne 11. dubna 2022,

kterým se mění některá nařízení týkající se omezujících opatření a stanoví jednotný seznam pro přílohy těchto nařízení obsahující kontaktní údaje příslušných orgánů členských států a adresu pro účely oznamování Evropské komisi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (2), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (3), a zejména na článek 6a uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (4), a zejména na čl. 11 písm. c) uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe (5), a zejména na čl. 11 písm. a) uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo (6), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího (7), a zejména na čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (8), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení, nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu (9), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice (10), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 356/2010 ze dne 26. dubna 2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku (11), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (12), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (13), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (14), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (15), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (16), a zejména na článek 45 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (17), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008 (18), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (19), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (20), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (21), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 747/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení nařízení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005 (22), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (23), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (24), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014 (25), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi (26), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (27), a zejména na čl. 20 písm. a) uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny (28), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (29), a zejména na čl. 46 písm. a) uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2017/1770 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (30), a zejména na čl. 12 odst. 7 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (31), a zejména na čl. 17 odst. 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (32), a zejména na čl. 12 odst. 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy (33), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (34), a zejména na čl. 12 odst. 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (35), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2021/1275 ze dne 30. července 2021 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Libanonu (36), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení, nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (37), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem harmonizace a aktualizace kontaktních údajů příslušných orgánů členských států v rámci určitých nařízení, která se týkají omezujících opatření, stanoví toto nařízení jednotný seznam kontaktních údajů příslušných orgánů členských států a adresu pro účely oznamování Komisi.

(2)

Jednotný seznam kontaktních údajů příslušných orgánů členských států a adresa pro účely oznamování Komisi stanovené v tomto nařízení nahrazují specifické seznamy stanovené v nařízení Rady (ES) No 2580/2001, nařízení Rady (ES) č. 881/2002, nařízení Rady (ES) č. 147/2003, nařízení Rady (ES) č. 1210/2003, nařízení Rady (ES) č. 314/2004, nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, nařízení Rady (ES) č. 305/2006, nařízení Rady (ES) č. 765/2006, nařízení Rady (ES) č. 1412/2006, nařízení Rady (EU) č. 1284/2009, nařízení Rady (EU) č. 356/2010, nařízení Rady (EU) č. 101/2011, nařízení Rady (EU) č. 359/2011, nařízení Rady (EU) č. 753/2011, nařízení Rady (EU) č. 36/2012, nařízení Rady (EU) č. 267/2012, nařízení Rady (EU) č. 377/2012, nařízení Rady (EU) č. 401/2013, nařízení Rady (EU) č. 208/2014, nařízení Rady (EU) č. 224/2014, nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 747/2014, nařízení Rady (EU) č. 833/2014, nařízení Rady (EU) č. 1352/2014, nařízení Rady (EU) 2015/735, nařízení Rady (EU) 2015/1755, nařízení Rady (EU) 2016/44, nařízení Rady (EU) 2016/1686, nařízení Rady (EU) 2017/1509, nařízení Rady (EU) 2017/1770, nařízení Rady (EU) 2017/2063, nařízení Rady (EU) 2018/1542, nařízení Rady (EU) 2019/796, nařízení Rady (EU) 2019/1890, nařízení Rady (EU) 2020/1998, nařízení Rady (EU) 2021/1275 a nařízení Rady (EU) 2022/263, a uvedená nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení Rady (ES) č. 881/2002 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Příloha I nařízení Rady (ES) č. 147/2003 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Příloha V nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 5

Příloha II nařízení Rady (ES) č. 314/2004 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 6

Příloha II nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 7

Příloha II nařízení Rady (ES) č. 305/2006 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 8

Příloha II nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 9

Příloha nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 10

Příloha III nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 11

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 356/2010 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 12

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 101/2011 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 13

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 359/2011 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 14

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 753/2011 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 15

Příloha III nařízení Rady (EU) č. 36/2012 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 16

Příloha X nařízení Rady (EU) č. 267/2012 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 17

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 377/2012 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 18

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 401/2013 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 19

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 208/2014 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 20

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 224/2014 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 21

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 269/2014 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 22

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 747/2014 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 23

Příloha I nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 24

Příloha II nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 25

Příloha III nařízení Rady (EU) 2015/735 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 26

Příloha II nařízení Rady (EU) 2015/1755 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 27

Příloha IV nařízení Rady (EU) 2016/44 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 28

Příloha II nařízení Rady (EU) 2016/1686 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 29

Příloha I nařízení Rady (EU) 2017/1509 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 30

Příloha II nařízení Rady (EU) 2017/1770 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 31

Příloha III nařízení Rady (EU) 2017/2063 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 32

Příloha II nařízení Rady (EU) 2018/1542 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 33

Příloha II nařízení Rady (EU) 2019/796 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 34

Příloha II nařízení Rady (EU) 2019/1890 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 35

Příloha II nařízení Rady (EU) 2020/1998 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 36

Příloha II nařízení Rady (EU) 2021/1275 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 37

Příloha I nařízení Rady (EU) 2022/263 se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 38

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 2.

(10)  Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 26.

(11)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.

(22)  Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 1.

(23)  Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1.

(24)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.

(25)  Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 13.

(26)  Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 1.

(27)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.

(28)  Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1.

(29)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.

(30)  Úř. věst. L 251, 29.9.2017, s. 1.

(31)  Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.

(32)  Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12.

(33)  Úř. věst. L 129I, 17.5.2019, s. 1.

(34)  Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 3.

(35)  Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 1.

(36)  Úř. věst. L 277I, 2.8.2021, s. 1.

(37)  Úř. věst. L 42I, 23.2.2022, s. 77.


PŘÍLOHA

„BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU