(EU) 2022/433Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/433 ze dne 15. března 2022, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie (Úřední věstník Evropské unie L 88 ze dne 16. března 2022)

Publikováno: Úř. věst. L 135, 12.5.2022, s. 34-34 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 12. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. května 2022 Nabývá účinnosti: 12. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu

12.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/34


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/433 ze dne 15. března 2022, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie

( Úřední věstník Evropské unie L 88 ze dne 16. března 2022 )

Strana 164, 1020. bod odůvodnění, tabulka 14, sloupec pro rok 2017, řádek „Průměrná cena (v EUR/t)“:

místo:

„[2 000 – 2 300]“,

má být:

„[2 200 – 2 300]“.

Strana 164, 1020. bod odůvodnění, tabulka 14, sloupec pro rok 2018, řádek „Průměrná cena (v EUR/t)“:

místo:

„[2 000 – 2 200]“,

má být:

„[2 100 – 2 200]“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU